Masterlesesal, PC-stue og bokskap

På denne siden finner du informasjon om lesesalen, PC-stua og bokskapene til masterstudentene ved IFIKK.

Lesesalen ligger i 1. etasje Georg Morgenstiernes hus (GM), rom 109. PC-stasjoner er satt opp samme sted. Merk at det ikke gis anledning til å benytte lesesalen senere enn klokken 24.

Bruk av fasilitetene forutsetter at du setter deg inn i all informasjon som er gitt på denne siden, samt lesesalsreglementet.

Hvordan få tilgang til masterlesesalen og PC-stua

Studentkortet ditt fungerer som nøkkelkort når du har fått opptak til et av masterprogrammene som er tilknyttet IFIKK. Kort og kode til kort ordnes på SiOsenteret.

Dersom du ikke kommer inn på lesesalen med studentkortet, sjekk først om kortet er gått ut på dato. Dersom kortet er gått ut på dato må du få et nytt fra SiOsenteret. Dersom kortet ikke er gått ut på dato, gå til ekspedisjonen i 3. etasje GM (åpent 10-12) og be dem sjekke tilgangen din.

Fast lesesalsplass

Lesesalen har 52 plasser, hvorav ca halvparten deles ut hvert semester som faste plasser. Fast plass innebærer at bøker og annet studiemateriell kan bli værende igjen på plassen gjennom hele semesteret, mens friplasser må ryddes daglig.

Hvordan søke om og beholde fast lesesalsplass gjennom semesteret

Søknadsfrist for fast lesesalsplass er henholdsvis 15. september for høstsemesteret og 15. februar for vårsemesteret.

Søknad om fast lesesalsplass behandles av lesesalsansvarlig. Fyll ut skjema om fast lesesalsplass (rtf). Søknad sendes til lesesalsansvarlig@ifikk.uio.no

Du må søke om å få fast plass hvert semester. Fast plass må i tillegg benyttes minimum 4 dager i uken. 

De faste lesesalsplassene fordeles etter følgende prioritering:

  1. 4. semester-studenter
  2. 3. semester-studenter
  3. 5. semester-studenter
  4. 6. semester-studenter
  5. 2. semester-studenter

Når du ikke lenger skal bruke den faste lesesalsplassen (du er ferdig med masteroppgaven, har sluttet eller har mistet retten til å ha fast plass) må den ryddes for dine personlige eiendeler. Lesesalsplassen skal være ryddet og klar til ny bruker innen semesterstart påfølgende semester.

Lesesalsreglement

Lesesalsansvarlig

Lesesalsansvarlig behandler søknader om fast lesesalsplass og er ansvarlig for at lesesalsreglementet følges.

Brudd på lesesalsreglementet kan meldes til: lesesalsansvarlig@ifikk.uio.no

Bokskap

Overfor toalettene i første etasje finnes mange bokskap som studenter både med og uten fast plass kan benytte seg av. Instituttet hverken administrerer eller er ansvarlig for bokskapene eller hva som skjer med innholdet.

PC-stasjonene

PC-stasjonene har 16 maskiner og 1 skriver. Dessuten er 4 plasser satt av til bruk av lap-top. Det er ikke anledning til å ha fast plass på PC-stasjonene.
Vi ber om at studenter utviser forsiktighet med å drikke ved PC-ene og at spising begrenser seg til kantinen og pausearealer.

Ved feil eller mangler

  • Tekniske problemer må meldes til Eiendomsavdelingen
  • Feil på PC? Kontakt student-IT
  • Hvis skriver går tom for blekk eller det mangler papir til skriver, kan du henvende deg til ekspedisjonen i 3. etasje.

Vakt- og alarmsentralen

Vakt- og alarmsentralen er bemannet døgnet rundt.

Emneord: masterlesesal IFIKK, masterlesesal, pc-stue. lesesal
Publisert 30. juni 2010 12:58 - Sist endret 20. juni 2022 15:56