Kunnskapsressurser ved IFIKK

Fascist Latin Texts (FLT)

Fascist Latin Texts (flt.hf.uio.no) gjør tilgjengelig latinske tekster som omhandler italiensk fascisme, og som ble skrevet da Benito Mussolini satt med makten i Italia (1922–1943). 

Fra Nilens bredder - en digital papyrusutstilling

Utstillingen markerte 100-års jubileet for Universitetsbibliotekets papyrussamling samt etableringen av papyrologi som forskningsfelt i Norge og ved Universitet i Oslo

Horace

Horace (tekstlab.uio.no) er en database over konjekturer til Horats tekst publisert i tiden fra den første trykte utgaven, cirka 1470 til i dag. Den romerske dikteren Quintus Horatius Flaccus (65-8 før Kristus) står bak formuleringene «grip dagen» og «den gylne middelvei».

Viator

VIATOR, (www3.hf.uio.no) er et elektronisk lærested for latin, fritt tilgjengelig for alle. Det inneholder grammatikk, oppgaver og lesestykker. VIATOR brukes ved latinundervisningen ved norske videregående skoler, høyskoler og universiteter, og ble først lansert i år 2000.

Publisert 1. juli 2021 14:26 - Sist endret 5. apr. 2022 11:16