Otto Krogseth

Professor emeritus
Image of Otto Krogseth
Norwegian version of this page
Phone +47-22856855
Room 337 PAM
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postal address Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO
Tags: History of Religions, Christianity, Ethics

Publications

 • Krogseth, Otto (2015). From Christian Eschatology to Modern Utopia: On the Exhaustion of Utopian Energy, In Terje Stordalen & Saphinaz Amal Naguib (ed.),  The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-808-1.  Kapittel.  s 93 - 112
 • Krogseth, Otto (2011). Nyreligiøsiteten som kompenserende identitetsreparasjon : et kulturanalytisk forsøk. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap.  ISSN 1504-6605.  65(3/4), s 217- 231
 • Krogseth, Otto (2010). Tanker om Tid, I: Jan-Olav Henriksen & Atle Ottesen Søvik (red.),  Livstolkning i skole, kultur og kirke : festskrift til Peder Gravem.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251926126.  artikkel.  s 177 - 191
 • Krogseth, Otto (2009). Kollektiv identitet og kulturell erindring, I: Birger Løvlie; Ralph Meier & Arne Redse (red.),  Danning, identitet og dialog : festskrift til Jan Ove Ulstein og Per Magne Aadnanes.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2419-1.  Artikkel.  s 51 - 63
 • Krogseth, Otto (2009). Religion og kultur. Forsøk på en forholdsbestemmelse, I: Arve Brunvoll; Hans Bringeland; Nils Gilje & Gunnar Skirbekk (red.),  Religion og kultur. Ein fleirfagleg samtale.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01494-4.  Artikkel.  s 32 - 46
 • Krogseth, Otto (2008). Navn og kollektiv identitet. Nytt om namn.  ISSN 0800-4676.  (46), s 59- 64
 • Hjelde, Sigurd & Krogseth, Otto (2007). Religion - fenomenet og begrepet, I: Sigurd Hjelde & Otto Krogseth (red.),  RELIGION - et vestlig fenomen? Om bruk og betydning av religionsbegrepet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37776-9.  Introduksjonskapittel.  s 11 - 17
 • Krogseth, Otto (2007). Religionsdefinisjon - et problematisk prosjekt, I: Sigurd Hjelde & Otto Krogseth (red.),  RELIGION - et vestlig fenomen? Om bruk og betydning av religionsbegrepet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37776-9.  Kapittel.  s 65 - 78
 • Krogseth, Otto (2005). Kirken som kultur- og tradisjonsbærer. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (1)
 • Krogseth, Otto (2005). Kulturarv-interessen - et kulturanalytisk forsøk, I: Bjarne Hodne; Peter Aronsson; Birgitta Skarin Frykman & John Ødemark (red.),  Kulturarvens gränser. Komparative perspektiv.  Arkipelag.  ISBN 91-85838-69-1.  Kapittel.  s 164 - 169
 • Krogseth, Otto (2004). Etikk og kulturanalyse, I:  Lars Østnors teologiske profil.  Fagbokforlaget.  laerebok.  s 95 - 100
 • Krogseth, Otto (2001). Mennesket i kulturen, Tor Akrust som kulturanalytiker, I: Sigurd Hjelde; Otto Krogseth & Lars Frode Larsen (red.),  Mennesket, kulturen, samfunnet. Festskrift til Tor Aukrust.  Det praktisk-teologiske seminar, Oslo..  ISBN 82-91925-06-2.  s 51 - 71
 • Krogseth, Otto (2001). Nyreligiøsiteten - i spenningsfeltet mellom avsakrialisering og resakrialisering, I: Leif Gunnar Engedal & Arne Tord Sveinall (red.),  Troen er løs.  Oslo.
 • Krogseth, Otto (2001). Pluralsiem og identitet, I:  Pluralsime og identitet.  Gyldendal, Oslo.  s 1 - 184
 • Krogseth, Otto (1998). Det hellige i det moderne, I: Inger Marie Ruud & Sigurd Hjelde (red.),  Enhet i Mangfold?.  Oslo.  s 197 - 220
 • Krogseth, Otto (1998). Identitet og kultur. Inter Medicos.  ISSN 0020-5052.  4
 • Krogseth, Otto (1998). Teori og emperi hos Brunstad. Opposisjonsinnlegg. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn.  ISSN 0802-0167.  s 89- 93

View all works in Cristin

 • Hjelde, Sigurd & Krogseth, Otto (red.) (2007). RELIGION - et vestlig fenomen? Om bruk og betydning av religionsbegrepet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37776-9.  199 s.
 • Krogseth, Otto & Markussen, Ingrid (red.) (2003). "Identitet i en pluralistisk kultur." Berlinrapporten(Nettutgave 2003-IKS). IKS.  24 s.
 • Krogseth, Otto; Steinar, Jacobsen & Bringeland, Hans (2003). "Identitet og moralitet." Festskrift til Arve Brunvoll. NLA skriftserie.  10 s.
 • Henriksen, Jan-Olav & Krogseth, Otto (red.) (2001). Pluralisme og identitet : kulturanalytiske perspektiver på nordiske nasjonalkirker i møte med religiøs og moralsk pluralisme. Gyldendal Akademisk.  ISBN 8205280606.  418 s.
 • Hjelde, Sigurd; Krogseth, Otto & Larsen, Lars Frode (red.) (2001). Mennesket, kulturen, samfunnet. Festskrift til Tor Aukrust. Det praktisk-teologiske seminar, Oslo..  ISBN 82-91925-06-2.
 • Krogseth, Otto & Henriksen, Jan Olav (2001). Pluralsime og identitet. Gyldendal, Oslo.

View all works in Cristin

 • Krogseth, Otto (2010). Identitet i en postmoderne tid.
 • Krogseth, Otto (2010). Kulturanalytisk perspektiv på moderne vilkår for familie og samliv.
 • Krogseth, Otto (2010). Mennesket - det helbredstrengende vesen.
 • Krogseth, Otto (2010). Nyreligiøsitet - et forsk på en kulturanalyse.
 • Krogseth, Otto (2010). Religion og populærkultur.
 • Krogseth, Otto (2010). Sakralisering av kulturelle erindringssteder - hva innebærer sakralisering?.
 • Krogseth, Otto (2009). Identitet i en postmoderne tid.
 • Krogseth, Otto (2009). Identitet, tid, samliv.
 • Krogseth, Otto (2006). Homofili og bibelsyn.
 • Krogseth, Otto (2006, 16. januar). Intervju om "avkristning".  Dagen.
 • Krogseth, Otto (2006). Statskirke ennå mulig?.
 • Krogseth, Otto (2006, 20. november). Intervju om forholdet stat/kirke. [Radio].  NRK.
 • Krogseth, Otto (2006). Kulturanalyse av samtidsreligiøsiteten.
 • Krogseth, Otto (2006). Moderne religionssosiologi.
 • Krogseth, Otto (2006). Religion i USA. ?.  18(3), s 32- 38
 • Krogseth, Otto (2006). Religion i USA. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  (3)
 • Krogseth, Otto (2006). Religionen i det moderne.
 • Krogseth, Otto (2005, 30. desember). Intervju om Religionens fremtid.  Aftenposten.
 • Krogseth, Otto (2005). Religionsbegrepet og populærkultur.
 • Krogseth, Otto (2004). Erindringens steder.
 • Krogseth, Otto (2004). Etikk og kulturanalyse. Festskrift for Lars Østnor.
 • Krogseth, Otto (2004). Forsvar for fellesskapet. Ung Teologi.  ISSN 0333-340X.  (1)
 • Krogseth, Otto (2004). Kultur og identitet.
 • Krogseth, Otto (2004). Nome som kulturanalytiker.
 • Krogseth, Otto (2004). Religion og populærkultur.
 • Krogseth, Otto (2004). Statens verdigrunnlag.
 • Krogseth, Otto (2003). Felleskap og frihet. Ung Teologi.  ISSN 0333-340X.  (4)
 • Krogseth, Otto (2003). Fellesskap og frihet. Ung Teologi.  ISSN 0333-340X.  (4)
 • Krogseth, Otto (2003). Homofili og hermeneutikk.
 • Krogseth, Otto (2003). Hva er religion.
 • Krogseth, Otto (2003). "Kulturanalyse og etikk".
 • Krogseth, Otto (2003). "Kulturanalytisk perspektiv på familien.".
 • Krogseth, Otto (2003). "Religionsbegrepet".
 • Krogseth, Otto (2003). Spenningen mellom felleskultur og minoritetskulturer.
 • Krogseth, Otto (2003). Verdier i kultur og oppdragelse. Prismet.  ISSN 0032-8847.  (4)
 • Krogseth, Otto (2002). Familien.
 • Krogseth, Otto (2002). Identitet og moralitet. Festskrift til prof. A. Brunvoll.
 • Krogseth, Otto (2002). Innledning.
 • Krogseth, Otto (2002). Kirkelig knefall for pluralismen. Vårt land.  ISSN 0805-5424. Show summary
 • Krogseth, Otto (2002). Kulturanalyse og samlivsetikk.
 • Krogseth, Otto (2002, 01. november). Kulturarv. [Radio]. Show summary
 • Krogseth, Otto (2002). Verdier og oppdragelse. Show summary
 • Hjelde, Sigurd; Krogseth, Otto & Larsen, Lars Frode (2001). Mennesket, kulturen, samfunnet. Festskrift til Tor Aukrust på 80-årsdagen, 8. november 2001.
 • Hjelde, Sigurd; Krogseth, Otto & Larsen, Lars Frode (red.) (2001). Mennesket, kulturen, samfunnet. Festskrift til Tor Aukrust på 80-årsdagen, 8. november 2001.
 • Krogseth, Otto (2001). Det hellige i det moderne.
 • Krogseth, Otto (2001). Familien i krise.
 • Krogseth, Otto (2001). Hvor moderne tåler vi å bli?.
 • Krogseth, Otto (2001). Identitet og kultur.
 • Krogseth, Otto (2001). Kulturanalytisk perspektiv på familien.
 • Krogseth, Otto (2000). Menneskesyn i postmoderniteten.
 • Krogseth, Otto (2000). Pluralisme.
 • Krogseth, Otto (2000). Postmoderne identitet.
 • Krogseth, Otto (2000). Postmodernismen.
 • Krogseth, Otto (2000). Tisdskifter og tidsoverganger.
 • Krogseth, Otto (1999). Forsvar for familien. Tidsskrift for sjelesorg.  ISSN 0333-3388.  4
 • Krogseth, Otto (1999). Om tid.
 • Krogseth, Otto (1999). Om tid og tidsskrifter. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  4
 • Krogseth, Otto (1999). Pluralisme og identitet.
 • Krogseth, Otto (1999). Sekularisering - Nyreligiøsitet - Postmodernisme.
 • Krogseth, Otto (1999). optimisme og pessimisme ved tidsskifter.
 • Krogseth, Otto (1998). Det hellige i det moderne. Show summary
 • Krogseth, Otto (1998). Familien i det moderne samfunn.
 • Krogseth, Otto (1998, 01. januar). Interjuv i Lang lunsj i Østlandssendingen. [Radio].  NRK i Oslo : Østlandssendingen.
 • Krogseth, Otto (1998, 01. januar). Interjuv om verdier på distriktsradioen, Møre og Romsdal. [Radio].  NRK Møre og Romsdal.
 • Krogseth, Otto (1998). Livsynskunnskap. Show summary
 • Krogseth, Otto (1998). Meneskets verdier i en postmoderne tid. Show summary
 • Krogseth, Otto (1998). Mening i historien. Show summary
 • Krogseth, Otto (1998). Pluralisme og identitet. Show summary
 • Krogseth, Otto (1998). Verdier i en postmoderne tid. Show summary

View all works in Cristin

Published Sep. 29, 2008 1:47 PM - Last modified June 13, 2013 11:08 AM

Projects

No ongoing projects