Otto Krogseth

Professor emeritus
Image of Otto Krogseth
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postal address Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO
Tags: History of Religions, Christianity, Ethics

Publications

 • Krogseth, Otto (2015). From Christian Eschatology to Modern Utopia: On the Exhaustion of Utopian Energy, In Terje Stordalen & Saphinaz Amal Naguib (ed.),  The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-808-1.  Kapittel.  s 93 - 112
 • Krogseth, Otto (2011). Nyreligiøsiteten som kompenserende identitetsreparasjon : et kulturanalytisk forsøk. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap.  ISSN 1504-6605.  65(3/4), s 217- 231
 • Krogseth, Otto (2010). Tanker om Tid, I: Jan-Olav Henriksen & Atle Ottesen Søvik (red.),  Livstolkning i skole, kultur og kirke : festskrift til Peder Gravem.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251926126.  artikkel.  s 177 - 191
 • Krogseth, Otto (2009). Kollektiv identitet og kulturell erindring, I: Birger Løvlie; Ralph Meier & Arne Redse (red.),  Danning, identitet og dialog : festskrift til Jan Ove Ulstein og Per Magne Aadnanes.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2419-1.  Artikkel.  s 51 - 63
 • Krogseth, Otto (2009). Religion og kultur. Forsøk på en forholdsbestemmelse, I: Arve Brunvoll; Hans Bringeland; Nils Gilje & Gunnar Skirbekk (red.),  Religion og kultur. Ein fleirfagleg samtale.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01494-4.  Artikkel.  s 32 - 46
 • Krogseth, Otto (2008). Navn og kollektiv identitet. Nytt om namn.  ISSN 0800-4676.  (46), s 59- 64
 • Hjelde, Sigurd & Krogseth, Otto (2007). Religion - fenomenet og begrepet, I: Sigurd Hjelde & Otto Krogseth (red.),  RELIGION - et vestlig fenomen? Om bruk og betydning av religionsbegrepet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37776-9.  Introduksjonskapittel.  s 11 - 17
 • Krogseth, Otto (2007). Religionsdefinisjon - et problematisk prosjekt, I: Sigurd Hjelde & Otto Krogseth (red.),  RELIGION - et vestlig fenomen? Om bruk og betydning av religionsbegrepet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37776-9.  Kapittel.  s 65 - 78
 • Krogseth, Otto (2005). Kirken som kultur- og tradisjonsbærer. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (1)
 • Krogseth, Otto (2005). Kulturarv-interessen - et kulturanalytisk forsøk, I: Bjarne Hodne; Peter Aronsson; Birgitta Skarin Frykman & John Ødemark (red.),  Kulturarvens gränser. Komparative perspektiv.  Arkipelag.  ISBN 91-85838-69-1.  Kapittel.  s 164 - 169
 • Krogseth, Otto (2004). Etikk og kulturanalyse, I:  Lars Østnors teologiske profil.  Fagbokforlaget.  laerebok.  s 95 - 100
 • Krogseth, Otto (2001). Mennesket i kulturen, Tor Akrust som kulturanalytiker, I: Sigurd Hjelde; Otto Krogseth & Lars Frode Larsen (red.),  Mennesket, kulturen, samfunnet. Festskrift til Tor Aukrust.  Det praktisk-teologiske seminar, Oslo..  ISBN 82-91925-06-2.  s 51 - 71
 • Krogseth, Otto (2001). Nyreligiøsiteten - i spenningsfeltet mellom avsakrialisering og resakrialisering, I: Leif Gunnar Engedal & Arne Tord Sveinall (red.),  Troen er løs.  Oslo.
 • Krogseth, Otto (2001). Pluralsiem og identitet, I:  Pluralsime og identitet.  Gyldendal, Oslo.  s 1 - 184
 • Krogseth, Otto (1998). Det hellige i det moderne, I: Inger Marie Ruud & Sigurd Hjelde (red.),  Enhet i Mangfold?.  Oslo.  s 197 - 220
 • Krogseth, Otto (1998). Identitet og kultur. Inter Medicos.  ISSN 0020-5052.  4
 • Krogseth, Otto (1998). Teori og emperi hos Brunstad. Opposisjonsinnlegg. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn.  ISSN 0802-0167.  s 89- 93

View all works in Cristin

 • Hjelde, Sigurd & Krogseth, Otto (red.) (2007). RELIGION - et vestlig fenomen? Om bruk og betydning av religionsbegrepet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37776-9.  199 s.
 • Krogseth, Otto & Markussen, Ingrid (red.) (2003). "Identitet i en pluralistisk kultur." Berlinrapporten(Nettutgave 2003-IKS). IKS.  24 s.
 • Krogseth, Otto; Steinar, Jacobsen & Bringeland, Hans (2003). "Identitet og moralitet." Festskrift til Arve Brunvoll. NLA skriftserie.  10 s.
 • Henriksen, Jan-Olav & Krogseth, Otto (red.) (2001). Pluralisme og identitet : kulturanalytiske perspektiver på nordiske nasjonalkirker i møte med religiøs og moralsk pluralisme. Gyldendal Akademisk.  ISBN 8205280606.  418 s.
 • Hjelde, Sigurd; Krogseth, Otto & Larsen, Lars Frode (red.) (2001). Mennesket, kulturen, samfunnet. Festskrift til Tor Aukrust. Det praktisk-teologiske seminar, Oslo..  ISBN 82-91925-06-2.
 • Krogseth, Otto & Henriksen, Jan Olav (2001). Pluralsime og identitet. Gyldendal, Oslo.

View all works in Cristin

 • Krogseth, Otto (2010). Identitet i en postmoderne tid.
 • Krogseth, Otto (2010). Kulturanalytisk perspektiv på moderne vilkår for familie og samliv.
 • Krogseth, Otto (2010). Mennesket - det helbredstrengende vesen.
 • Krogseth, Otto (2010). Nyreligiøsitet - et forsk på en kulturanalyse.
 • Krogseth, Otto (2010). Religion og populærkultur.
 • Krogseth, Otto (2010). Sakralisering av kulturelle erindringssteder - hva innebærer sakralisering?.
 • Krogseth, Otto (2009). Identitet i en postmoderne tid.
 • Krogseth, Otto (2009). Identitet, tid, samliv.
 • Krogseth, Otto (2006). Homofili og bibelsyn.
 • Krogseth, Otto (2006, 16. januar). Intervju om "avkristning".  Dagen.
 • Krogseth, Otto (2006). Statskirke ennå mulig?.
 • Krogseth, Otto (2006, 20. november). Intervju om forholdet stat/kirke. [Radio].  NRK.
 • Krogseth, Otto (2006). Kulturanalyse av samtidsreligiøsiteten.
 • Krogseth, Otto (2006). Moderne religionssosiologi.
 • Krogseth, Otto (2006). Religion i USA. ?.  18(3), s 32- 38
 • Krogseth, Otto (2006). Religion i USA. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  (3)
 • Krogseth, Otto (2006). Religionen i det moderne.
 • Krogseth, Otto (2005, 30. desember). Intervju om Religionens fremtid.  Aftenposten.
 • Krogseth, Otto (2005). Religionsbegrepet og populærkultur.
 • Krogseth, Otto (2004). Erindringens steder.
 • Krogseth, Otto (2004). Etikk og kulturanalyse. Festskrift for Lars Østnor.
 • Krogseth, Otto (2004). Forsvar for fellesskapet. Ung Teologi.  ISSN 0333-340X.  (1)
 • Krogseth, Otto (2004). Kultur og identitet.
 • Krogseth, Otto (2004). Nome som kulturanalytiker.
 • Krogseth, Otto (2004). Religion og populærkultur.
 • Krogseth, Otto (2004). Statens verdigrunnlag.
 • Krogseth, Otto (2003). Felleskap og frihet. Ung Teologi.  ISSN 0333-340X.  (4)
 • Krogseth, Otto (2003). Fellesskap og frihet. Ung Teologi.  ISSN 0333-340X.  (4)
 • Krogseth, Otto (2003). Homofili og hermeneutikk.
 • Krogseth, Otto (2003). Hva er religion.
 • Krogseth, Otto (2003). "Kulturanalyse og etikk".
 • Krogseth, Otto (2003). "Kulturanalytisk perspektiv på familien.".
 • Krogseth, Otto (2003). "Religionsbegrepet".
 • Krogseth, Otto (2003). Spenningen mellom felleskultur og minoritetskulturer.
 • Krogseth, Otto (2003). Verdier i kultur og oppdragelse. Prismet.  ISSN 0032-8847.  (4)
 • Krogseth, Otto (2002). Familien.
 • Krogseth, Otto (2002). Identitet og moralitet. Festskrift til prof. A. Brunvoll.
 • Krogseth, Otto (2002). Innledning.
 • Krogseth, Otto (2002). Kirkelig knefall for pluralismen. Vårt land.  ISSN 0805-5424. Show summary
 • Krogseth, Otto (2002). Kulturanalyse og samlivsetikk.
 • Krogseth, Otto (2002, 01. november). Kulturarv. [Radio]. Show summary
 • Krogseth, Otto (2002). Verdier og oppdragelse. Show summary
 • Hjelde, Sigurd; Krogseth, Otto & Larsen, Lars Frode (2001). Mennesket, kulturen, samfunnet. Festskrift til Tor Aukrust på 80-årsdagen, 8. november 2001.
 • Hjelde, Sigurd; Krogseth, Otto & Larsen, Lars Frode (red.) (2001). Mennesket, kulturen, samfunnet. Festskrift til Tor Aukrust på 80-årsdagen, 8. november 2001.
 • Krogseth, Otto (2001). Det hellige i det moderne.
 • Krogseth, Otto (2001). Familien i krise.
 • Krogseth, Otto (2001). Hvor moderne tåler vi å bli?.
 • Krogseth, Otto (2001). Identitet og kultur.
 • Krogseth, Otto (2001). Kulturanalytisk perspektiv på familien.
 • Krogseth, Otto (2000). Menneskesyn i postmoderniteten.
 • Krogseth, Otto (2000). Pluralisme.
 • Krogseth, Otto (2000). Postmoderne identitet.
 • Krogseth, Otto (2000). Postmodernismen.
 • Krogseth, Otto (2000). Tisdskifter og tidsoverganger.
 • Krogseth, Otto (1999). Forsvar for familien. Tidsskrift for sjelesorg.  ISSN 0333-3388.  4
 • Krogseth, Otto (1999). Om tid.
 • Krogseth, Otto (1999). Om tid og tidsskrifter. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  4
 • Krogseth, Otto (1999). Pluralisme og identitet.
 • Krogseth, Otto (1999). Sekularisering - Nyreligiøsitet - Postmodernisme.
 • Krogseth, Otto (1999). optimisme og pessimisme ved tidsskifter.
 • Krogseth, Otto (1998). Det hellige i det moderne. Show summary
 • Krogseth, Otto (1998). Familien i det moderne samfunn.
 • Krogseth, Otto (1998, 01. januar). Interjuv i Lang lunsj i Østlandssendingen. [Radio].  NRK i Oslo : Østlandssendingen.
 • Krogseth, Otto (1998, 01. januar). Interjuv om verdier på distriktsradioen, Møre og Romsdal. [Radio].  NRK Møre og Romsdal.
 • Krogseth, Otto (1998). Livsynskunnskap. Show summary
 • Krogseth, Otto (1998). Meneskets verdier i en postmoderne tid. Show summary
 • Krogseth, Otto (1998). Mening i historien. Show summary
 • Krogseth, Otto (1998). Pluralisme og identitet. Show summary
 • Krogseth, Otto (1998). Verdier i en postmoderne tid. Show summary

View all works in Cristin

Published Sep. 29, 2008 1:47 PM - Last modified Apr. 3, 2020 11:06 AM