Otto Krogseth

Professor emeritus
Image of Otto Krogseth
Norwegian version of this page
Phone +47-22856855
Room 337 PAM
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postal address Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO
Tags: History of Religions, Christianity, Ethics

Publications

  • Krogseth, Otto (2015). From Christian Eschatology to Modern Utopia: On the Exhaustion of Utopian Energy, In Terje Stordalen & Saphinaz Amal Naguib (ed.),  The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-808-1.  Kapittel.  s 93 - 112
  • Krogseth, Otto (2011). Nyreligiøsiteten som kompenserende identitetsreparasjon : et kulturanalytisk forsøk. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap.  ISSN 1504-6605.  65(3/4), s 217- 231
  • Krogseth, Otto (2010). Tanker om Tid, I: Jan-Olav Henriksen & Atle Ottesen Søvik (red.),  Livstolkning i skole, kultur og kirke : festskrift til Peder Gravem.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251926126.  artikkel.  s 177 - 191

View all works in Cristin

  • Krogseth, Otto (2010). Identitet i en postmoderne tid.
  • Krogseth, Otto (2010). Kulturanalytisk perspektiv på moderne vilkår for familie og samliv.
  • Krogseth, Otto (2010). Mennesket - det helbredstrengende vesen.
  • Krogseth, Otto (2010). Nyreligiøsitet - et forsk på en kulturanalyse.
  • Krogseth, Otto (2010). Religion og populærkultur.
  • Krogseth, Otto (2010). Sakralisering av kulturelle erindringssteder - hva innebærer sakralisering?.
  • Krogseth, Otto (2009). Identitet i en postmoderne tid.

View all works in Cristin

Published Sep. 29, 2008 1:47 PM - Last modified June 13, 2013 11:08 AM

Projects

No ongoing projects