Otto Krogseth

Professor emeritus
Bilde av Otto Krogseth
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO
Emneord: Religionshistorie, Kristendom, Religionssosiologi, Religionsvitenskap, Etikk og livssynsteori, Identitet og kultur

Publikasjoner

 • Krogseth, Otto (2015). From Christian Eschatology to Modern Utopia: On the Exhaustion of Utopian Energy. I Stordalen, Terje & Naguib, Saphinaz Amal (Red.), The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-808-1. s. 93–112.
 • Krogseth, Otto (2011). Nyreligiøsiteten som kompenserende identitetsreparasjon : et kulturanalytisk forsøk. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap. ISSN 1504-6605. 65(3/4), s. 217–231.
 • Krogseth, Otto (2010). Tanker om Tid. I Henriksen, Jan-Olav & Søvik, Atle Ottesen (Red.), Livstolkning i skole, kultur og kirke : festskrift til Peder Gravem. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 9788251926126. s. 177–191.
 • Krogseth, Otto (2009). Religion og kultur. Forsøk på en forholdsbestemmelse. I Brunvoll, Arve; Bringeland , Hans; Gilje, Nils & Skirbekk, Gunnar (Red.), Religion og kultur. Ein fleirfagleg samtale. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01494-4. s. 32–46.
 • Krogseth, Otto (2009). Kollektiv identitet og kulturell erindring. I Løvlie, Birger; Meier, Ralph & Redse, Arne (Red.), Danning, identitet og dialog : festskrift til Jan Ove Ulstein og Per Magne Aadnanes. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2419-1. s. 51–63.
 • Krogseth, Otto (2008). Navn og kollektiv identitet. Nytt om namn. ISSN 0800-4676. s. 59–64.
 • Hjelde, Sigurd & Krogseth, Otto (2007). Religion - fenomenet og begrepet. I Hjelde, Sigurd & Krogseth, Otto (Red.), RELIGION - et vestlig fenomen? Om bruk og betydning av religionsbegrepet. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-37776-9. s. 11–17.
 • Krogseth, Otto (2007). Religionsdefinisjon - et problematisk prosjekt. I Hjelde, Sigurd & Krogseth, Otto (Red.), RELIGION - et vestlig fenomen? Om bruk og betydning av religionsbegrepet. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-37776-9. s. 65–78.
 • Krogseth, Otto (2005). Kulturarv-interessen - et kulturanalytisk forsøk. I Hodne, Bjarne; Aronsson, Peter; Frykman, Birgitta Skarin & Ødemark, John (Red.), Kulturarvens gränser. Komparative perspektiv. Arkipelag. ISSN 91-85838-69-1. s. 164–169.
 • Krogseth, Otto (2005). Kirken som kultur- og tradisjonsbærer. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X.
 • Krogseth, Otto (2004). Etikk og kulturanalyse, Lars Østnors teologiske profil. Fagbokforlaget. s. 95–100.
 • Krogseth, Otto (2001). Nyreligiøsiteten - i spenningsfeltet mellom avsakrialisering og resakrialisering. I Engedal, Leif Gunnar & Sveinall, Arne Tord (Red.), Troen er løs. Oslo.
 • Krogseth, Otto (2001). Mennesket i kulturen, Tor Akrust som kulturanalytiker. I Hjelde, Sigurd; Krogseth, Otto & Larsen, Lars Frode (Red.), Mennesket, kulturen, samfunnet. Festskrift til Tor Aukrust. Det praktisk-teologiske seminar, Oslo.. ISSN 82-91925-06-2. s. 51–71.
 • Krogseth, Otto (2001). Pluralsiem og identitet, Pluralsime og identitet. Gyldendal, Oslo. s. 1–184.
 • Krogseth, Otto (1998). Det hellige i det moderne. I Ruud, Inger Marie & Hjelde, Sigurd (Red.), Enhet i Mangfold?. Oslo. s. 197–220.
 • Krogseth, Otto (1998). Identitet og kultur. Inter Medicos. ISSN 0020-5052. 4.
 • Krogseth, Otto (1998). Teori og emperi hos Brunstad. Opposisjonsinnlegg. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn. ISSN 0802-0167. s. 89–93.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hjelde, Sigurd & Krogseth, Otto (2007). RELIGION - et vestlig fenomen? Om bruk og betydning av religionsbegrepet. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-37776-9. 199 s.
 • Krogseth, Otto; Steinar, Jacobsen & Bringeland, Hans (2003). "Identitet og moralitet." Festskrift til Arve Brunvoll. NLA skriftserie. 10 s.
 • Krogseth, Otto & Markussen, Ingrid (2003). "Identitet i en pluralistisk kultur." Berlinrapporten(Nettutgave 2003-IKS). IKS. 24 s.
 • Henriksen, Jan-Olav & Krogseth, Otto (2001). Pluralisme og identitet : kulturanalytiske perspektiver på nordiske nasjonalkirker i møte med religiøs og moralsk pluralisme. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205280606. 418 s.
 • Hjelde, Sigurd; Krogseth, Otto & Larsen, Lars Frode (2001). Mennesket, kulturen, samfunnet. Festskrift til Tor Aukrust. Det praktisk-teologiske seminar, Oslo.. ISBN 82-91925-06-2.
 • Krogseth, Otto & Henriksen, Jan Olav (2001). Pluralsime og identitet. Gyldendal, Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

 • Krogseth, Otto (2010). Religion og populærkultur.
 • Krogseth, Otto (2010). Sakralisering av kulturelle erindringssteder - hva innebærer sakralisering?
 • Krogseth, Otto (2010). Mennesket - det helbredstrengende vesen.
 • Krogseth, Otto (2010). Identitet i en postmoderne tid.
 • Krogseth, Otto (2010). Kulturanalytisk perspektiv på moderne vilkår for familie og samliv.
 • Krogseth, Otto (2010). Nyreligiøsitet - et forsk på en kulturanalyse.
 • Krogseth, Otto (2009). Identitet, tid, samliv.
 • Krogseth, Otto (2009). Identitet i en postmoderne tid.
 • Krogseth, Otto (2006). Homofili og bibelsyn.
 • Krogseth, Otto (2006). Statskirke ennå mulig?
 • Krogseth, Otto (2006). Religion i USA. ?. 18(3), s. 32–38.
 • Krogseth, Otto (2006). Religion i USA. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214.
 • Krogseth, Otto (2006). Intervju om forholdet stat/kirke. [Radio]. NRK.
 • Krogseth, Otto (2006). Intervju om "avkristning". [Avis]. Dagen.
 • Krogseth, Otto (2006). Religionen i det moderne.
 • Krogseth, Otto (2006). Kulturanalyse av samtidsreligiøsiteten.
 • Krogseth, Otto (2006). Moderne religionssosiologi.
 • Krogseth, Otto (2005). Intervju om Religionens fremtid. [Avis]. Aftenposten.
 • Krogseth, Otto (2005). Religionsbegrepet og populærkultur.
 • Krogseth, Otto (2004). Religion og populærkultur.
 • Krogseth, Otto (2004). Statens verdigrunnlag.
 • Krogseth, Otto (2004). Kultur og identitet.
 • Krogseth, Otto (2004). Nome som kulturanalytiker.
 • Krogseth, Otto (2004). Erindringens steder.
 • Krogseth, Otto (2004). Etikk og kulturanalyse. Festskrift for Lars Østnor.
 • Krogseth, Otto (2004). Forsvar for fellesskapet. Ung Teologi. ISSN 0333-340X.
 • Krogseth, Otto (2003). Hva er religion.
 • Krogseth, Otto (2003). Spenningen mellom felleskultur og minoritetskulturer.
 • Krogseth, Otto (2003). Homofili og hermeneutikk.
 • Krogseth, Otto (2003). "Religionsbegrepet".
 • Krogseth, Otto (2003). "Kulturanalyse og etikk".
 • Krogseth, Otto (2003). "Kulturanalytisk perspektiv på familien.".
 • Krogseth, Otto (2003). Verdier i kultur og oppdragelse. Prismet. ISSN 0032-8847.
 • Krogseth, Otto (2003). Felleskap og frihet. Ung Teologi. ISSN 0333-340X.
 • Krogseth, Otto (2003). Fellesskap og frihet. Ung Teologi. ISSN 0333-340X.
 • Krogseth, Otto (2002). Kulturanalyse og samlivsetikk.
 • Krogseth, Otto (2002). Verdier og oppdragelse.
 • Krogseth, Otto (2002). Kirkelig knefall for pluralismen. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Krogseth, Otto (2002). Identitet og moralitet. Festskrift til prof. A. Brunvoll.
 • Krogseth, Otto (2002). Kulturarv.
 • Krogseth, Otto (2002). Familien.
 • Krogseth, Otto (2002). Innledning.
 • Krogseth, Otto (2001). Hvor moderne tåler vi å bli?
 • Krogseth, Otto (2001). Det hellige i det moderne.
 • Krogseth, Otto (2001). Identitet og kultur.
 • Krogseth, Otto (2001). Familien i krise.
 • Krogseth, Otto (2001). Kulturanalytisk perspektiv på familien.
 • Krogseth, Otto (2000). Postmoderne identitet.
 • Krogseth, Otto (2000). Tisdskifter og tidsoverganger.
 • Krogseth, Otto (2000). Postmodernismen.
 • Krogseth, Otto (2000). Menneskesyn i postmoderniteten.
 • Krogseth, Otto (2000). Pluralisme.
 • Krogseth, Otto (1999). Sekularisering - Nyreligiøsitet - Postmodernisme.
 • Krogseth, Otto (1999). optimisme og pessimisme ved tidsskifter.
 • Krogseth, Otto (1999). Om tid.
 • Krogseth, Otto (1999). Forsvar for familien. Tidsskrift for sjelesorg. ISSN 0333-3388. 4.
 • Krogseth, Otto (1999). Om tid og tidsskrifter. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 4.
 • Krogseth, Otto (1999). Pluralisme og identitet.
 • Krogseth, Otto (1998). Interjuv i Lang lunsj i Østlandssendingen. [Radio]. NRK i Oslo : Østlandssendingen.
 • Krogseth, Otto (1998). Interjuv om verdier på distriktsradioen, Møre og Romsdal. [Radio]. NRK Møre og Romsdal.
 • Krogseth, Otto (1998). Pluralisme og identitet.
 • Krogseth, Otto (1998). Mening i historien.
 • Krogseth, Otto (1998). Verdier i en postmoderne tid.
 • Krogseth, Otto (1998). Livsynskunnskap.
 • Krogseth, Otto (1998). Meneskets verdier i en postmoderne tid.
 • Krogseth, Otto (1998). Det hellige i det moderne.
 • Krogseth, Otto (1998). Familien i det moderne samfunn.
 • Hjelde, Sigurd; Krogseth, Otto & Larsen, Lars Frode (2001). Mennesket, kulturen, samfunnet. Festskrift til Tor Aukrust på 80-årsdagen, 8. november 2001. Det praktisk-teologiske seminar. ISSN 82-91925-06-2. 6.
 • Hjelde, Sigurd; Krogseth, Otto & Larsen, Lars Frode (2001). Mennesket, kulturen, samfunnet. Festskrift til Tor Aukrust på 80-årsdagen, 8. november 2001. Det praktisk-teologiske seminar, Oslo. ISSN 82-91925-06-2.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 3. apr. 2020 11:05