Otto Krogseth

Professor emeritus
Bilde av Otto Krogseth
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO
Emneord: Religionshistorie, Kristendom, Religionssosiologi, Religionsvitenskap, Etikk og livssynsteori, Identitet og kultur

Publikasjoner

 • Krogseth, Otto (2015). From Christian Eschatology to Modern Utopia: On the Exhaustion of Utopian Energy. I Stordalen, Terje & Naguib, Saphinaz Amal (Red.), The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-808-1. s. 93–112.
 • Krogseth, Otto (2011). Nyreligiøsiteten som kompenserende identitetsreparasjon : et kulturanalytisk forsøk. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap. ISSN 1504-6605. 65(3/4), s. 217–231.
 • Krogseth, Otto (2010). Tanker om Tid. I Henriksen, Jan-Olav & Søvik, Atle Ottesen (Red.), Livstolkning i skole, kultur og kirke : festskrift til Peder Gravem. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 9788251926126. s. 177–191.
 • Krogseth, Otto (2009). Kollektiv identitet og kulturell erindring. I Løvlie, Birger; Meier, Ralph & Redse, Arne (Red.), Danning, identitet og dialog : festskrift til Jan Ove Ulstein og Per Magne Aadnanes. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2419-1. s. 51–63.
 • Krogseth, Otto (2009). Religion og kultur. Forsøk på en forholdsbestemmelse. I Brunvoll, Arve; Bringeland , Hans; Gilje, Nils & Skirbekk, Gunnar (Red.), Religion og kultur. Ein fleirfagleg samtale. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01494-4. s. 32–46.
 • Krogseth, Otto (2008). Navn og kollektiv identitet. Nytt om namn. ISSN 0800-4676. s. 59–64.
 • Krogseth, Otto (2007). Religionsdefinisjon - et problematisk prosjekt. I Hjelde, Sigurd & Krogseth, Otto (Red.), RELIGION - et vestlig fenomen? Om bruk og betydning av religionsbegrepet. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-37776-9. s. 65–78.
 • Hjelde, Sigurd & Krogseth, Otto (2007). Religion - fenomenet og begrepet. I Hjelde, Sigurd & Krogseth, Otto (Red.), RELIGION - et vestlig fenomen? Om bruk og betydning av religionsbegrepet. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-37776-9. s. 11–17.
 • Krogseth, Otto (2005). Kirken som kultur- og tradisjonsbærer. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X.
 • Krogseth, Otto (2005). Kulturarv-interessen - et kulturanalytisk forsøk. I Hodne, Bjarne; Aronsson, Peter; Frykman, Birgitta Skarin & Ødemark, John (Red.), Kulturarvens gränser. Komparative perspektiv. Arkipelag. ISSN 91-85838-69-1. s. 164–169.
 • Krogseth, Otto (2004). Etikk og kulturanalyse, Lars Østnors teologiske profil. Fagbokforlaget. s. 95–100.
 • Krogseth, Otto (2001). Pluralsiem og identitet, Pluralsime og identitet. Gyldendal, Oslo. s. 1–184.
 • Krogseth, Otto (2001). Nyreligiøsiteten - i spenningsfeltet mellom avsakrialisering og resakrialisering. I Engedal, Leif Gunnar & Sveinall, Arne Tord (Red.), Troen er løs. Oslo.
 • Krogseth, Otto (2001). Mennesket i kulturen, Tor Akrust som kulturanalytiker. I Hjelde, Sigurd; Krogseth, Otto & Larsen, Lars Frode (Red.), Mennesket, kulturen, samfunnet. Festskrift til Tor Aukrust. Det praktisk-teologiske seminar, Oslo.. ISSN 82-91925-06-2. s. 51–71.
 • Krogseth, Otto (1998). Identitet og kultur. Inter Medicos. ISSN 0020-5052. 4.
 • Krogseth, Otto (1998). Teori og emperi hos Brunstad. Opposisjonsinnlegg. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn. ISSN 0802-0167. s. 89–93.
 • Krogseth, Otto (1998). Det hellige i det moderne. I Ruud, Inger Marie & Hjelde, Sigurd (Red.), Enhet i Mangfold?. Oslo. s. 197–220.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hjelde, Sigurd & Krogseth, Otto (2007). RELIGION - et vestlig fenomen? Om bruk og betydning av religionsbegrepet. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-37776-9. 199 s.
 • Krogseth, Otto; Steinar, Jacobsen & Bringeland, Hans (2003). "Identitet og moralitet." Festskrift til Arve Brunvoll. NLA skriftserie. 10 s.
 • Krogseth, Otto & Markussen, Ingrid (2003). "Identitet i en pluralistisk kultur." Berlinrapporten(Nettutgave 2003-IKS). IKS. 24 s.
 • Krogseth, Otto & Henriksen, Jan Olav (2001). Pluralsime og identitet. Gyldendal, Oslo.
 • Henriksen, Jan-Olav & Krogseth, Otto (2001). Pluralisme og identitet : kulturanalytiske perspektiver på nordiske nasjonalkirker i møte med religiøs og moralsk pluralisme. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205280606. 418 s.
 • Hjelde, Sigurd; Krogseth, Otto & Larsen, Lars Frode (2001). Mennesket, kulturen, samfunnet. Festskrift til Tor Aukrust. Det praktisk-teologiske seminar, Oslo.. ISBN 82-91925-06-2.

Se alle arbeider i Cristin

 • Krogseth, Otto (2010). Kulturanalytisk perspektiv på moderne vilkår for familie og samliv.
 • Krogseth, Otto (2010). Nyreligiøsitet - et forsk på en kulturanalyse.
 • Krogseth, Otto (2010). Identitet i en postmoderne tid.
 • Krogseth, Otto (2010). Sakralisering av kulturelle erindringssteder - hva innebærer sakralisering?
 • Krogseth, Otto (2010). Religion og populærkultur.
 • Krogseth, Otto (2010). Mennesket - det helbredstrengende vesen.
 • Krogseth, Otto (2009). Identitet i en postmoderne tid.
 • Krogseth, Otto (2009). Identitet, tid, samliv.
 • Krogseth, Otto (2006). Intervju om "avkristning". [Avis]. Dagen.
 • Krogseth, Otto (2006). Intervju om forholdet stat/kirke. [Radio]. NRK.
 • Krogseth, Otto (2006). Religion i USA. ?. 18(3), s. 32–38.
 • Krogseth, Otto (2006). Religion i USA. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214.
 • Krogseth, Otto (2006). Kulturanalyse av samtidsreligiøsiteten.
 • Krogseth, Otto (2006). Religionen i det moderne.
 • Krogseth, Otto (2006). Statskirke ennå mulig?
 • Krogseth, Otto (2006). Homofili og bibelsyn.
 • Krogseth, Otto (2006). Moderne religionssosiologi.
 • Krogseth, Otto (2005). Intervju om Religionens fremtid. [Avis]. Aftenposten.
 • Krogseth, Otto (2005). Religionsbegrepet og populærkultur.
 • Krogseth, Otto (2004). Forsvar for fellesskapet. Ung Teologi. ISSN 0333-340X.
 • Krogseth, Otto (2004). Etikk og kulturanalyse. Festskrift for Lars Østnor.
 • Krogseth, Otto (2004). Kultur og identitet.
 • Krogseth, Otto (2004). Erindringens steder.
 • Krogseth, Otto (2004). Nome som kulturanalytiker.
 • Krogseth, Otto (2004). Statens verdigrunnlag.
 • Krogseth, Otto (2004). Religion og populærkultur.
 • Krogseth, Otto (2003). Fellesskap og frihet. Ung Teologi. ISSN 0333-340X.
 • Krogseth, Otto (2003). Verdier i kultur og oppdragelse. Prismet. ISSN 0032-8847.
 • Krogseth, Otto (2003). Felleskap og frihet. Ung Teologi. ISSN 0333-340X.
 • Krogseth, Otto (2003). "Religionsbegrepet".
 • Krogseth, Otto (2003). "Kulturanalyse og etikk".
 • Krogseth, Otto (2003). "Kulturanalytisk perspektiv på familien.".
 • Krogseth, Otto (2003). Hva er religion.
 • Krogseth, Otto (2003). Spenningen mellom felleskultur og minoritetskulturer.
 • Krogseth, Otto (2003). Homofili og hermeneutikk.
 • Krogseth, Otto (2002). Kulturarv.
 • Krogseth, Otto (2002). Identitet og moralitet. Festskrift til prof. A. Brunvoll.
 • Krogseth, Otto (2002). Kirkelig knefall for pluralismen. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Krogseth, Otto (2002). Familien.
 • Krogseth, Otto (2002). Verdier og oppdragelse.
 • Krogseth, Otto (2002). Kulturanalyse og samlivsetikk.
 • Krogseth, Otto (2002). Innledning.
 • Krogseth, Otto (2001). Det hellige i det moderne.
 • Krogseth, Otto (2001). Kulturanalytisk perspektiv på familien.
 • Krogseth, Otto (2001). Identitet og kultur.
 • Krogseth, Otto (2001). Hvor moderne tåler vi å bli?
 • Krogseth, Otto (2001). Familien i krise.
 • Krogseth, Otto (2000). Postmoderne identitet.
 • Krogseth, Otto (2000). Postmodernismen.
 • Krogseth, Otto (2000). Pluralisme.
 • Krogseth, Otto (2000). Menneskesyn i postmoderniteten.
 • Krogseth, Otto (2000). Tisdskifter og tidsoverganger.
 • Krogseth, Otto (1999). Om tid og tidsskrifter. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 4.
 • Krogseth, Otto (1999). Forsvar for familien. Tidsskrift for sjelesorg. ISSN 0333-3388. 4.
 • Krogseth, Otto (1999). optimisme og pessimisme ved tidsskifter.
 • Krogseth, Otto (1999). Om tid.
 • Krogseth, Otto (1999). Sekularisering - Nyreligiøsitet - Postmodernisme.
 • Krogseth, Otto (1999). Pluralisme og identitet.
 • Krogseth, Otto (1998). Interjuv i Lang lunsj i Østlandssendingen. [Radio]. NRK i Oslo : Østlandssendingen.
 • Krogseth, Otto (1998). Interjuv om verdier på distriktsradioen, Møre og Romsdal. [Radio]. NRK Møre og Romsdal.
 • Krogseth, Otto (1998). Mening i historien.
 • Krogseth, Otto (1998). Familien i det moderne samfunn.
 • Krogseth, Otto (1998). Meneskets verdier i en postmoderne tid.
 • Krogseth, Otto (1998). Det hellige i det moderne.
 • Krogseth, Otto (1998). Pluralisme og identitet.
 • Krogseth, Otto (1998). Verdier i en postmoderne tid.
 • Krogseth, Otto (1998). Livsynskunnskap.
 • Hjelde, Sigurd; Krogseth, Otto & Larsen, Lars Frode (2001). Mennesket, kulturen, samfunnet. Festskrift til Tor Aukrust på 80-årsdagen, 8. november 2001. Det praktisk-teologiske seminar. ISSN 82-91925-06-2. 6.
 • Hjelde, Sigurd; Krogseth, Otto & Larsen, Lars Frode (2001). Mennesket, kulturen, samfunnet. Festskrift til Tor Aukrust på 80-årsdagen, 8. november 2001. Det praktisk-teologiske seminar, Oslo. ISSN 82-91925-06-2.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 3. apr. 2020 11:05