Per Kværne

Image of Per Kværne
Norwegian version of this page
Mobile phone +47-94327213
Username
Visiting address Postboks 1010 Blindern None 0315 OSLO
Tags: Hinduism, History of Religions

Publications

  • Kværne, Per (2007). Bonpo Tantric Deities, In Samten G. Karmay & Jeff Watt (ed.),  The Magic Word. The Indigenous Religion of Tibet.  Rubin Museum of Art/Philip Wilson Publishers.  ISBN 9780856676499.  kapittel.  s 165 - 179
  • Kværne, Per (2007). Tonpa Sherab Miwo: Founder of the Bon Relgion, In Samten G. Karmay & Jeff Watt (ed.),  The Magic Word. The Indigenous Religion of Tibet.  Rubin Museum of Art/Philip Wilson Publishers.  ISBN 9780856676499.  kapittel.  s 83 - 97
  • Kværne, Per (2005). Hans Gudes skottlandsreise. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (4), s 254- 266

View all works in Cristin

  • Kværne, Per & Utgaard, Anne Helene (red.) (2012). Hellig uro : 50 år etter Det annet vatikankonsil. Emilia Press AS.  ISBN 978-82-7419-143-3.  263 s.
  • Kværne, Per (2007). Singing Songs of the Scottish Heart. William McTaggart 1835-1910. Atelier Books Limited.  ISBN 978-1-873830-17-8.  288 s.

View all works in Cristin

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin & Kværne, Per (2018). Karl Ludvig Reichelt, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2018).  Store norske leksikon AS.  Leksikalsk innførsel.
  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin & Kværne, Per (2018). Misjon, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2018).  Store norske leksikon AS.  Leksikalsk innførsel.
  • Havnevik, Hanna; Kværne, Per & Solholm, Camila (2004). Tibetan Studies. Master's Degree, University of Oslo.
  • Havnevik, Hanna; Kværne, Per; Thorsdalen, Sissel & Berrum, Kirsten (2004). Tibets kulturarv.
  • Havnevik, Hanna; Kværne, Per; Thorsdalen, Sissel; Berrum, Kirsten; Sand, Torill Jansen & Sand, Arthur (2004). Tibet-studier og forskning ved IKS.

View all works in Cristin

Published Feb. 24, 2011 2:25 PM - Last modified June 11, 2013 11:24 AM