Per Kværne

Professor emeritus
Bilde av Per Kværne
English version of this page
Mobiltelefon 474 52 424
Brukernavn
Postadresse Institutt for kulturstudier og orientalske språk Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Bakgrunn

F. 1945, examen artium, latinlinjen 1963, mag. art. (sanskrit) 1970, univ.lektor ved Univ. i Bergen 1970-75, dr. phil. 1973, professor UiO fra 1975. Medlem av Det norske Vitenskaps-Akademi fra 1976.

Undervisnings- og veiledningsområder

  • Tibet og alle sider ved tibetansk religion, kultur og historie.
  • Buddhismen (tidlig buddhisme, theravada-buddhismen, mahayana og tantrismen; buddhisme i Vesten; ikke østasiatisk buddhisme )
  • Hinduismen.
  • Religiøs kunst, ikonografi.
  • Den katolske kirke.

Faglige kompetanseområder

  • Temaene nevnt over.
  • Tibetansk, sanskrit og pali (språk).
  • Vestens kunsthistorie (spesielt skotsk kunst på1800-tallet).

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IKOS

  • Den tibetanske bön-religionens historie.
  • Monografi om dens skotske maleren William McTaggart (1835-1910).
Emneord: Religionshistorie, Hinduisme, Buddhisme, Tibet, Sanskrit, Pali
Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 6. mai 2021 13:45