Per Kværne

Professor emeritus
Bilde av Per Kværne
English version of this page
Mobiltelefon 474 52 424
Brukernavn
Postadresse Institutt for kulturstudier og orientalske språk Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Bakgrunn

F. 1945, examen artium, latinlinjen 1963, mag. art. (sanskrit) 1970, univ.lektor ved Univ. i Bergen 1970-75, dr. phil. 1973, professor UiO fra 1975. Medlem av Det norske Vitenskaps-Akademi fra 1976.

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Tibet og alle sider ved tibetansk religion, kultur og historie.
 • Buddhismen (tidlig buddhisme, theravada-buddhismen, mahayana og tantrismen; buddhisme i Vesten; ikke østasiatisk buddhisme )
 • Hinduismen.
 • Religiøs kunst, ikonografi.
 • Den katolske kirke.

Faglige kompetanseområder

 • Temaene nevnt over.
 • Tibetansk, sanskrit og pali (språk).
 • Vestens kunsthistorie (spesielt skotsk kunst på1800-tallet).

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IKOS

 • Den tibetanske bön-religionens historie.
 • Monografi om dens skotske maleren William McTaggart (1835-1910).
Emneord: Religionshistorie, Hinduisme, Buddhisme, Tibet, Sanskrit, Pali

Publikasjoner

 • A Norwegian Traveller in Tibet: Theo Sørensen and the Tibetan Collection at the Oslo University Library, New Delhi 1973
 • An Anthology of Buddhist Tantric Songs. A Study of the Caryagiti, Oslo 1977, 2. utg. Bangkok 1986.
 • Tibet. Bon Religion, A Death Ritual of the Tibetan Bonpos, Leiden 1985
 • The Bon Religion of Tibet. The Iconography of a Living Tradition, London 1995
 • Religionsleksikon. Religion og religiøse bevegelser i vår tid, Oslo 2002 (sammen med Kari Vogt)
 • Verdens hellige skrifter – Tibet, Oslo 2005

.

 

 • Kværne, Per (2007). Tonpa Sherab Miwo: Founder of the Bon Relgion. I Karmay, Samten G. & Watt, Jeff (Red.), The Magic Word. The Indigenous Religion of Tibet. Rubin Museum of Art/Philip Wilson Publishers. ISSN 9780856676499. s. 83–97.
 • Kværne, Per (2007). Bonpo Tantric Deities. I Karmay, Samten G. & Watt, Jeff (Red.), The Magic Word. The Indigenous Religion of Tibet. Rubin Museum of Art/Philip Wilson Publishers. ISSN 9780856676499. s. 165–179.
 • Kværne, Per (2005). Hans Gudes skottlandsreise. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. s. 254–266.
 • Kværne, Per (2004). Unearthing Bon treasures. Life and contested legacy of a Tibetan scripture revealer, with a general bibliography of Bon. Indo-Iranian Journal. ISSN 0019-7246. 47, s. 69–71.
 • Kværne, Per (2002). Dedication. In Honour of Samten Gyaltsen Karmay. I Huber, Toni (Red.), Amdo Tibetans in Transition. Brill, Leiden. s. ix–x.
 • Kværne, Per (2002). La politique envers le dalaï-lama. I Blondeau, Anne-Marie & Buffetrille, Katia (Red.), Le Tibet est-il chinois ?. Albin Michel, Paris. s. 171–180.
 • Kværne, Per (2001). "Tibet Images among Researhers on Tibet". I Dodin, Thierry & Räther, Heinz (Red.), Imagining Tibet. Perseptions, Projectins and Fantasies. Wisdom Publications. s. 47–63.
 • Kværne, Per (2000). "The study of Bon in the West: Past, present and future", I Karmay, Samten G. & Nagano, Yasuhiko (Red.), New Horixons in Bon Studies, Senri Ethnological Reports. National Museum of Ethnology. Osaka. s. 7–20.
 • Kværne, Per (2000). Los rituales tantricos y sus instrumentos. I Prats, Ramon N. (Red.), Monasterios y lamas del Tibet. Fundación "la Caixa", Barcelona. s. 58–71.
 • Kværne, Per (2000). Die Bon-Religion. Ein bibliographischer Führer. I Knödel, Susanne & Johansen, Ulla (Red.), Symbolik der tibetischen Religionen und des Schamanismus. Tafelband, symbolik der Religionen. Anton Hiersemann, Stuttgart. s. 187–189.
 • Kværne, Per (2000). Tibetanske skapelsesmyter. I Bringsværd, Tor Åge & Braarvig, Jens Erland (Red.), I begynnelsen: Skapelsesmyter fra hele verden. De norske Bokklubbene. ISSN 82-525-4099-6. s. 287–306.
 • Kværne, Per (2000). Den tibetanske Dødeboken, buddhismen og Vesten. I Mathisen, Henrik (Red.), Den tibetanske Dødeboken. Gyldendal, Ad Fontes, Oslo. s. 7–37.
 • Kværne, Per (1998). Khyung-sprul 'Jigs-med nam-mkha'i rdo-rje (1897-1955): An Early Twentieth-century Tibetan Pilgrim in India. I McKay, Alex (Red.), Pilgrimage in Tibet. Curzon Press, Richmond (England). s. 71–84.
 • Kværne, Per (1998). Bon gyi bstan bcos. Krung go'i bod kyi shes rig (China Tibetology). 1998(3), s. 107–116.
 • Kværne, Per (1998). A Bibliography of the Works of Siegbert Hummel. Tibet Journal. ISSN 0970-5368. 22(4), s. 5–22.
 • Kværne, Per (1998). Short Notices. Acta Orientalia. ISSN 0001-6438. 59, s. 324–331.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kværne, Per & Utgaard, Anne Helene (2012). Hellig uro : 50 år etter Det annet vatikankonsil. Emilia Press AS. ISBN 978-82-7419-143-3. 263 s.
 • Kværne, Per (2007). Singing Songs of the Scottish Heart. William McTaggart 1835-1910. Atelier Books Limited. ISBN 978-1-873830-17-8. 288 s.
 • Kværne, Per; Martin, Dan & Nagano, Yasuhiko (2003). A Catalogue of the Bon Kanjur. National Museum of Ethnology. ISBN 4-901906-12-7. 803 s.
 • Kværne, Per; Martin, Dan & Nagano, Yasuhiko (2003). A Catalogue of the Bon Canon. National Museum of Ethnology. ISBN 4-901906-12-7. 803 s.
 • Kværne, Per (2002). Religionsleksikon. Cappelen Damm Akademisk. 400 s.
 • Vogt, Kari & Kværne, Per (2002). Religionsleksikon. Religion og religiøse bevegelser i vår tid. Cappelen, Oslo.
 • Kværne, Per; Michaelson, Lisbeth; Steinsland, Gro & Vogt, Kari (1985). Levende religioner. Cappelen Damm AS. ISBN 82-02-10765-2.

Se alle arbeider i Cristin

 • Løøv, Margrethe; Kværne, Per & Endsjø, Dag Øistein (2022). sjamanisme. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin & Kværne, Per (2018). Misjon. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2018). Store norske leksikon AS. doi: https%3A/snl.no/misjon.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin & Kværne, Per (2018). Karl Ludvig Reichelt. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2018). Store norske leksikon AS. doi: https%3A/snl.no/Karl_Ludvig_Reichelt.
 • Stordalen, Terje; Kværne, Per; Groth, Bente & Olsen, Beate (2016). Syndflod.
 • Havnevik, Hanna; Kværne, Per; Thorsdalen, Sissel & Berrum, Kirsten (2004). Tibets kulturarv.
 • Havnevik, Hanna; Kværne, Per; Thorsdalen, Sissel; Berrum, Kirsten; Sand, Torill Jansen & Sand, Arthur (2004). Tibet-studier og forskning ved IKS.
 • Havnevik, Hanna; Kværne, Per & Solholm, Camila (2004). Tibetan Studies. Master's Degree, University of Oslo.
 • Kværne, Per (1999). The Bon Religion of Tibet: A Historical Enigma.
 • Kværne, Per (1998). Foreword. Tibet Journal. ISSN 0970-5368. 22(4), s. 3–3.
 • Kværne, Per (1998). Le Bön, l'autre religion. Autrement. Tibétains 1959-1999: 40 ans de colonisation. 108, s. 58–73.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 6. mai 2021 13:45