arnet

Image of person
Could not get user data from external service

For more information, please see my Norwegian page.

Publications

View all works in Cristin

 • Torp, Arne (2018). Etternavna våre. Vigmostad & Bjørke.  ISBN 978-82-419-1238-2.  192 s.
 • Torp, Arne (2015). 4. Norsk språkdebatt og språkpolitikk etter 1900 5. Norden - einskap og språkleg mangfald 6. Norsk talemål i dag. Aschehoug forlag.  ISBN 9788203349690.  79 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Agazzi, Birgitta & Torp, Arne (2019). Populärvetenskapligt om norska efternamn. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri.  ISSN 0029-1501.  1, s 112- 114 Show summary
 • Bajogli, Sæba & Torp, Arne (2019). Hvorfor har vi egentlig etternavn?. UkeAdressa.  s 15- 19
 • Kubens, Valerie & Torp, Arne (2019). Hvorfor har vi egentlig etternavn?. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.  s 12- 18
 • Torp, Arne (2019, 07. april). En historie om etternavn. [Radio].  NRK P2 Språkteigen. Show summary
 • Torp, Arne (2019). Nordiske språk i fortid og nåtid med hovedvekt på norsk.
 • Torp, Arne (2019). Nordiske språk i fortid og nåtid med særskilt vekt på norsk.
 • Torp, Arne (2019). Norske etternavn i nordisk og europeisk perspektiv.
 • Torp, Arne & Holm, Gunilla (2019, 19. mars). Arne Torp om ord for måltider og tidspunkter på dagen. [Radio].  NRk. Show summary
 • Jahr, Ernst Håkon; Kløvstad, Jan & Torp, Arne (2018). Den nye skolen i Tvedestrand bør hete Knud Knudsen vgs. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.  144(285), s 38- 38
 • Jahr, Ernst Håkon; Kløvstad, Jan & Torp, Arne (2018). Den nye skolen i Tvedestrand bør hete Knud Knudsen videregående skole. Agderposten.  ISSN 0805-3723.  145(284), s 19- 19
 • Larsen, Terje & Torp, Arne (2018). Etternamna våre. Nytt om namn.  ISSN 0800-4676.  (67/68) Show summary
 • Torp, Arne (2018). Nedslag i skandinavisk etternavnshistorie. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  (4)
 • Odland, Anne Myklebust & Torp, Arne (2017). Svartedauden gjorde at vi begynte å skrive dansk. Aftenposten Historie.  ISSN 1894-5775.  s 90- 92 Show summary
 • Theil, Rolf & Torp, Arne (2017). Er bilen deres eller deres? Om en grammatisk defekt i bokmålet. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  45(3)
 • Torp, Arne (2017). Bekymringsverdig distinksjon?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 18- 18
 • Torp, Arne (2017, 17. januar). Blaude konsonanter og andre sørlandske språktrekk. [Radio].  NRK - Kulturnytt.
 • Torp, Arne (2017, 11. januar). Om bokstaven Æ. [Radio].  NRK Kulturhuset.
 • Torp, Arne (2017, 22. januar). Om sørlandsk. sørlending og sydlending. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Theil, Rolf & Torp, Arne (2016). Samtale om språk.
 • Torp, Arne (2016). Agder - norsk rekord i dialektvariasjon.
 • Torp, Arne (2016). Gjerstadmålet i egdsk og norsk perspektiv.
 • Torp, Arne (2016, 16. oktober). Hva skjer med bøyinga av verbet "å holde"?. [Radio].  NRK P2 - Språkteigen.
 • Torp, Arne (2016). Kunstige språk og rekonstruerte naturlige språk.
 • Torp, Arne (2016, 17. april). Nordnorsk r-uttale. [Radio].  Språkteigen.
 • Torp, Arne (2016). Om e og æ i skrift og i sørøstnorsk talemål før og nå.
 • Torp, Arne (2016). Om navnet Oslo og om kristiania/oslo-målet.
 • Torp, Arne (2016). Tvedeftrandspoften?. Tvedestrandsposten.  s 12- 12 Show summary
 • Løve, Bendik & Torp, Arne (2015). Språklig forfall er tull. Vårt land.  ISSN 0805-5424. Show summary
 • Torp, Arne (2015). Norden og Skandinavia – språk i Norden, nordiske og skandinaviske språk. Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk.  (1), s 68- 74
 • Torp, Arne (2015). Nordisk og skandinavisk språkforståelse før og nå.
 • Torp, Arne (2015). The Norwegian Language Revival as Artistic Inspiration for Edvard Grieg.
 • Torp, Arne (2015, 14. juli). Uttale av ordet "frokost" og andre sammensetninger. [Radio].  NRK - Østlandssendinga.
 • Jones, Ann & Torp, Arne (2014, 11. mai). Vanskelige ord og uttrykk i nasjonalsangen. [Radio].  NRK P2 - Språkteigen.
 • Thingvoll, Camilla Tjønn & Torp, Arne (2014, 11. mai). Gjest i God helg. [Radio].  NRK P1. Show summary
 • Torp, Arne (2014). Den norske språksituasjonen – nasjonal katastrofe eller historisk lykketreff?.
 • Torp, Arne (2014). Den norske språksituasjonen i 2014 i eit nordisk tohundreårsperspektiv.
 • Torp, Arne (2014). Die Sprache – ein Fiasko des norwegischen «nation buildings»?.
 • Torp, Arne (2014, 14. oktober). Har de norske dialektene ei framtid?. [TV].  NRK1- Dagsrevyen.
 • Torp, Arne (2014). Hvorfor er nordmenn alltid best i skandinavisk nabospråksforståelse?. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri.  ISSN 0029-1501.  3, s 329- 332
 • Torp, Arne (2014, 02. juli). Intervju i forb. med internasjonal språkkonferanse på Høgskolen i Hamar. [TV].  http://www.ostlendingen.no/video?videoId=92D148F7.
 • Torp, Arne (2014). Med Ivar Aasen som reiseførar på Agder vinteren 1844-45 og Arne Torp våren 2014.
 • Torp, Arne (2014). Sær bok og ukjent språk. Show summary
 • Torp, Arne (2014). The Language Situation in the Nordic Countries.
 • Grønhovd, Hilde Søraas & Torp, Arne (2013). Import av arbeidskraft -- og språk?. Pohjola-Norden.  ISSN 1456-7644.  (1), s 31- 31
 • Jakobsen, Hanne Østli & Torp, Arne (2013). Oslo, som i Orslo Nettadresse: http://www.forskning.no/artikler/2013/januar/345767. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Jemterud, Torkild & Torp, Arne (2013, 31. januar). Om Island, islandsk og islendingar. [Radio].  NRK P2 - Ekko.
 • Jones, Ann & Torp, Arne (2013, 09. februar). Hellas istedenfor Grekenland - et samnorsk suksessvedtak. [Radio].  NRK - P2 - Språkteigen.
 • Torp, Arne (2013). 2Oslo, 1Oslo eller 1Åslo? Om ymse slags tonelag og vokalkvalitet i navnet på Norges hovedstad.
 • Torp, Arne (2013). Dialektar i Skandinavia, i Noreg -- og i Østfold.
 • Torp, Arne (2013, 13. mars). Dialektbruk i dag. [Radio].  NRK P1 - Nyhetslunsj.
 • Torp, Arne (2013, 02. juli). Er språket blitt helt random?. [Radio].  NRK-P2 - Ekko.
 • Torp, Arne (2013). Eydehavnsdialekten som norsk industristedsdialekt og som austegdsk kystdialekt.
 • Torp, Arne (2013). Feil målform i barnebok?. Tvedestrandsposten.
 • Torp, Arne (2013). Folk og språk i Europa, fra Finnmark i nord til Frankrike i sør og enda litt videre….
 • Torp, Arne (2013, 13. november). Framtida for østfolddialekten. [TV].  NRK - Østfold.
 • Torp, Arne (2013, 12. november). Går det bra med norsken?. [TV].  God morgen Norge.
 • Torp, Arne (2013, 18. september). Historisk bakgrunn for den finske språksituasjonen. [Radio].  NRK- radio - Norgesglasset.
 • Torp, Arne (2013). Knud Knudsen og Ivar Aasen: bokmålets fadder og nynorskens far.
 • Torp, Arne (2013). Kvifor er Noreg dialektparadiset?.
 • Torp, Arne (2013). Lynkurs om dansk og svensk.
 • Torp, Arne (2013). Nokre synspunkt på den skandinaviske språksituasjonen frå norsk synsstad. Nynorskopplæring.  ISSN 1890-3975.  s 59- 64
 • Torp, Arne (2013). Norge: dialektparadis; Aust-Agder: norgesrekord i dialektvariasjon.
 • Torp, Arne (2013, 27. februar). Ord og uttrykk til irritasjon og ergrelse i dagens norsk. [Radio].  Radio Nova.
 • Torp, Arne (2013, 12. november). Politisk korrekt språkbruk. [Radio].  Ettermiddagssending i P4.
 • Torp, Arne (2013). Samnorsk.
 • Torp, Arne (2013, 08. desember). Skrift og alfabet som element for identitetsbevaring og identitetsendring. [Radio].  NRK P2 - Språkteigen.
 • Torp, Arne (2013). Språk i Norden,nordiske språk og skandinavisk språkforståelse.
 • Torp, Arne & Lie, Stein Olav (2013). Vest-Telemark-dialekten utanfor fare. Vest Telemark blad.
 • Grov, Miriam & Torp, Arne (2012, 28. februar). Knud Knudsen som nasjonsbygger. [Radio].  NRK P2 - Kulturnytt + Dagsnytt.
 • Gulbrandsen, Morten Stenseng & Torp, Arne (2012). Meningsløs dubbing. Q.  ISSN 1891-1900.  14(3), s 38- 40 Show summary
 • Hammeren, Line & Torp, Arne (2012). Hovedstaden dreper dialektene. Under dusken : studentavisa i Trondheim.  ISSN 0807-0768.  (11), s 16- 18 Show summary
 • Lillebø, Sandra & Torp, Arne (2012). Skal Pippi snakke norsk?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839. Show summary
 • Soldal, Gunnhild & Torp, Arne (2012). Skarre-r-en erobrar landet. Nationen.  ISSN 0805-3782.  s 14- 16
 • Torp, Arne (2012). Et hundreårsminne: Andreas Martinus Feragen (1818-1912). Dengang - på våre kanter : årsskrift.  ISSN 0802-2720.  s 15- 23
 • Torp, Arne (2012, 23. april). Hvordan går det med dialektene på Det Indre Østlandet?. [Radio].  NRK Hedmark/Oppland.
 • Torp, Arne (2012, 13. desember). Intervju om skandinavisk i forbindelse med at Ghita Nørby fikk Foreningen Nordens språkpris 2012. [TV].  NRK - TV1 - Dagsrevyen.
 • Torp, Arne (2012). Knud Knudsen - personlighet og bakgrunn.
 • Torp, Arne (2012). Knud Knudsen (1812-1895) Skolemann, språkreformator - og vandringsmann. Dengang - på våre kanter : årsskrift.  ISSN 0802-2720.  s 24- 36
 • Torp, Arne (2012). Knud Knudsens liv og virke.
 • Torp, Arne (2012). Kraftuttrykk. Show summary
 • Torp, Arne (2012). Landsnavnet Hellas – særnorsk og samnorsk. Språklig Samling.  ISSN 0333-0362.  s 95- 103
 • Torp, Arne (2012). Markering av Knud Knudsen.
 • Torp, Arne (2012). Moro med pronomen - mest i germansk. Synkrone og diakrone fakta om former og bruk av pronomener i ymse europeiske språk.
 • Torp, Arne (2012). Myter og fakta om nordiske i previtenskapelig tid og i dag.
 • Torp, Arne (2012, 10. mai). Nabospråksforståelsen i fare?. [Radio].  NRK - P2 -- Kulturnytt.
 • Torp, Arne (2012). Nordiske språk gjennom tid og rom.
 • Torp, Arne (2012). Norge – et språklig annerledesland i Europa? Kulturell nasjonsbygging i lille Norge og i den ”store” verden - og språklig globalisering i ”lille” Oslo.
 • Torp, Arne (2012). Norge – fra språklig annerledesland mot europeisk normaltilstand?Frimodige spådommer om norsk språk i framtida på bakgrunn av kunnskap om fortid og nåtid.
 • Torp, Arne (2012). "Norska är danska med svenskt uttal" (artikkelen oversatt til svensk av tidsskriftredaksjonen). Forskning & Framsteg.  ISSN 0015-7937.  s 61- 62
 • Torp, Arne (2012). Oslo: et tradisjonelt stedsnavn og et nytt litterært navn. Språklig Samling.  ISSN 0333-0362.  s 26- 37
 • Torp, Arne (2012). Respekter norsk lov om muntlig språkbruk i undervisninga!. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (9), s 50- 50
 • Torp, Arne (2012, 16. november). Samtale om "Dagur íslenskrar tungu". [Radio].  Radio Nova.
 • Torp, Arne (2012, 08. november). Samtale om innsamling av dialektord. [TV].  NRK-1. Show summary

View all works in Cristin

Published Dec. 12, 2017 10:01 AM - Last modified Nov. 8, 2018 9:53 AM