Arne Torp

Bilde av Arne Torp
English version of this page
Mobiltelefon 99308790
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Faglige kompetanseområder

 • Språkhistorie
 • Dialektologi
 • Nordiske språk

Privat heimeside

Forskningsformidling og presentasjoner

Emneord: Nordisk språk, Norskfaget, Norsk språk, Språkvitenskap, Sosiolingvistikk, Språkhistorie, Skandinaviske dialektar

Publikasjoner

 • Nesse, Agnete & Torp, Arne (2018). Dansketiden (1536-1814). I Nesse, Agnete (Red.), Norsk språkhistorie bind IV, Tidslinjer. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-850-0. s. 357–424.
 • Torp, Arne (2016). Minneord om Øyvind Bjorvatn. Agder Vitenskapsakademi Årbok. ISSN 0809-7283. s. 115–125.
 • Kristoffersen, Gjert & Torp, Arne (2016). Fonologi. I Sandøy, Helge (Red.), Mønster. Norsk språkhistorie I. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-847-0. s. 101–212.
 • Torp, Arne (2015). Den norske språksituasjonen i nordisk tohundreårsperspektiv. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. 1, s. 59–69.

Se alle arbeider i Cristin

 • Torp, Arne (2018). Etternavna våre. Vigmostad & Bjørke. ISBN 978-82-419-1238-2. 192 s.
 • Torp, Arne (2015). 4. Norsk språkdebatt og språkpolitikk etter 1900 5. Norden - einskap og språkleg mangfald 6. Norsk talemål i dag. Aschehoug forlag. ISBN 9788203349690. 79 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Torp, Arne (2019). Norske etternavn i nordisk og europeisk perspektiv.
 • Torp, Arne (2019). Nordiske språk i fortid og nåtid med særskilt vekt på norsk .
 • Torp, Arne (2019). Nordiske språk i fortid og nåtid med hovedvekt på norsk .
 • Torp, Arne & Holm, Gunilla (2019). Arne Torp om ord for måltider og tidspunkter på dagen. [Radio]. NRk.
 • Torp, Arne (2019). En historie om etternavn. [Radio]. NRK P2 Språkteigen.
 • Agazzi, Birgitta & Torp, Arne (2019). Populärvetenskapligt om norska efternamn. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. 1, s. 112–114.
 • Bajogli, Sæba & Torp, Arne (2019). Hvorfor har vi egentlig etternavn? UkeAdressa. s. 15–19.
 • Kubens, Valerie & Torp, Arne (2019). Hvorfor har vi egentlig etternavn? Fædrelandsvennen. ISSN 0805-3790. s. 12–18.
 • Larsen, Terje & Torp, Arne (2018). Etternamna våre. Nytt om namn. ISSN 0800-4676.
 • Torp, Arne (2018). Nedslag i skandinavisk etternavnshistorie. Språknytt. ISSN 0333-3825.
 • Jahr, Ernst Håkon; Kløvstad, Jan & Torp, Arne (2018). Den nye skolen i Tvedestrand bør hete Knud Knudsen vgs. Fædrelandsvennen. ISSN 0805-3790. 144(285), s. 38–38.
 • Jahr, Ernst Håkon; Kløvstad, Jan & Torp, Arne (2018). Den nye skolen i Tvedestrand bør hete Knud Knudsen videregående skole. Agderposten. ISSN 0805-3723. 145(284), s. 19–19.
 • Theil, Rolf & Torp, Arne (2017). Er bilen deres eller deres? Om en grammatisk defekt i bokmålet. Språknytt. ISSN 0333-3825. 45(3).
 • Odland, Anne Myklebust & Torp, Arne (2017). Svartedauden gjorde at vi begynte å skrive dansk. Aftenposten Historie. ISSN 1894-5775. s. 90–92.
 • Torp, Arne (2017). Bekymringsverdig distinksjon? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 18–18.
 • Torp, Arne (2017). Om sørlandsk. sørlending og sydlending. [Radio]. NRK Språkteigen .
 • Torp, Arne (2017). Blaude konsonanter og andre sørlandske språktrekk. [Radio]. NRK - Kulturnytt.
 • Torp, Arne (2017). Om bokstaven Æ. [Radio]. NRK Kulturhuset.
 • Torp, Arne (2016). Tvedeftrandspoften? Tvedestrandsposten. s. 12–12.
 • Torp, Arne (2016). Hva skjer med bøyinga av verbet "å holde"? [Radio]. NRK P2 - Språkteigen .
 • Torp, Arne (2016). Gjerstadmålet i egdsk og norsk perspektiv .
 • Torp, Arne (2016). Agder - norsk rekord i dialektvariasjon .
 • Torp, Arne (2016). Om e og æ i skrift og i sørøstnorsk talemål før og nå .
 • Theil, Rolf & Torp, Arne (2016). Samtale om språk.
 • Torp, Arne (2016). Om navnet Oslo og om kristiania/oslo-målet.
 • Torp, Arne (2016). Nordnorsk r-uttale. [Radio]. Språkteigen.
 • Torp, Arne (2016). Kunstige språk og rekonstruerte naturlige språk .
 • Torp, Arne (2015). Uttale av ordet "frokost" og andre sammensetninger. [Radio]. NRK - Østlandssendinga.
 • Løve, Bendik & Torp, Arne (2015). Språklig forfall er tull. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Torp, Arne (2015). The Norwegian Language Revival as Artistic Inspiration for Edvard Grieg .
 • Torp, Arne (2015). Nordisk og skandinavisk språkforståelse før og nå .
 • Torp, Arne (2015). Norden og Skandinavia – språk i Norden, nordiske og skandinaviske språk. Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk. s. 68–74.
 • Torp, Arne (2014). Den norske språksituasjonen i 2014 i eit nordisk tohundreårsperspektiv.
 • Torp, Arne (2014). Hvorfor er nordmenn alltid best i skandinavisk nabospråksforståelse? Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. 3, s. 329–332.
 • Torp, Arne (2014). Sær bok og ukjent språk.
 • Torp, Arne (2014). Har de norske dialektene ei framtid? [TV]. NRK1- Dagsrevyen.
 • Torp, Arne (2014). Intervju i forb. med internasjonal språkkonferanse på Høgskolen i Hamar. [TV]. http://www.ostlendingen.no/video?videoId=92D148F7.
 • Torp, Arne (2014). The Language Situation in the Nordic Countries.
 • Torp, Arne (2014). Med Ivar Aasen som reiseførar på Agder vinteren 1844-45 og Arne Torp våren 2014.
 • Thingvoll, Camilla Tjønn & Torp, Arne (2014). Gjest i God helg. [Radio]. NRK P1.
 • Jones, Ann & Torp, Arne (2014). Vanskelige ord og uttrykk i nasjonalsangen. [Radio]. NRK P2 - Språkteigen.
 • Torp, Arne (2014). Den norske språksituasjonen – nasjonal katastrofe eller historisk lykketreff?
 • Torp, Arne (2014). Die Sprache – ein Fiasko des norwegischen «nation buildings»?
 • Torp, Arne (2013). Skrift og alfabet som element for identitetsbevaring og identitetsendring. [Radio]. NRK P2 - Språkteigen.
 • Torp, Arne (2013). Nokre synspunkt på den skandinaviske språksituasjonen frå norsk synsstad. Nynorskopplæring. ISSN 1890-3975. s. 59–64.
 • Torp, Arne (2013). Feil målform i barnebok? Tvedestrandsposten.
 • Torp, Arne (2013). Dialektar i Skandinavia, i Noreg -- og i Østfold.
 • Torp, Arne & Lie, Stein Olav (2013). Vest-Telemark-dialekten utanfor fare. Vest Telemark blad.
 • Torp, Arne (2013). Framtida for østfolddialekten. [TV]. NRK - Østfold.
 • Torp, Arne (2013). Politisk korrekt språkbruk. [Radio]. Ettermiddagssending i P4.
 • Torp, Arne (2013). Går det bra med norsken? [TV]. God morgen Norge.
 • Torp, Arne (2013). Historisk bakgrunn for den finske språksituasjonen. [Radio]. NRK- radio - Norgesglasset.
 • Torp, Arne (2013). Er språket blitt helt random? [Radio]. NRK-P2 - Ekko.
 • Torp, Arne (2013). Kvifor er Noreg dialektparadiset?
 • Torp, Arne (2013). Folk og språk i Europa, fra Finnmark i nord til Frankrike i sør og enda litt videre….
 • Torp, Arne (2013). Eydehavnsdialekten som norsk industristedsdialekt og som austegdsk kystdialekt.
 • Torp, Arne (2013). Samnorsk.
 • Torp, Arne (2013). Språk i Norden,nordiske språk og skandinavisk språkforståelse.
 • Torp, Arne (2013). Knud Knudsen og Ivar Aasen: bokmålets fadder og nynorskens far.
 • Torp, Arne (2013). Dialektbruk i dag. [Radio]. NRK P1 - Nyhetslunsj.
 • Torp, Arne (2013). Lynkurs om dansk og svensk.
 • Grønhovd, Hilde Søraas & Torp, Arne (2013). Import av arbeidskraft -- og språk? Pohjola-Norden. ISSN 1456-7644. s. 31–31.
 • Torp, Arne (2013). Ord og uttrykk til irritasjon og ergrelse i dagens norsk. [Radio]. Radio Nova .
 • Jones, Ann & Torp, Arne (2013). Hellas istedenfor Grekenland - et samnorsk suksessvedtak. [Radio]. NRK - P2 - Språkteigen .
 • Torp, Arne (2013). Norge: dialektparadis; Aust-Agder: norgesrekord i dialektvariasjon.
 • Jemterud, Torkild & Torp, Arne (2013). Om Island, islandsk og islendingar. [Radio]. NRK P2 - Ekko.
 • Torp, Arne (2013). 2Oslo, 1Oslo eller 1Åslo? Om ymse slags tonelag og vokalkvalitet i navnet på Norges hovedstad.
 • Jakobsen, Hanne Østli & Torp, Arne (2013). Oslo, som i Orslo Nettadresse: http://www.forskning.no/artikler/2013/januar/345767. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Torp, Arne (2012). Intervju om skandinavisk i forbindelse med at Ghita Nørby fikk Foreningen Nordens språkpris 2012. [TV]. NRK - TV1 - Dagsrevyen.
 • Torp, Arne (2012). Knud Knudsen (1812-1895) Skolemann, språkreformator - og vandringsmann. Dengang - på våre kanter : årsskrift. ISSN 0802-2720. s. 24–36.
 • Torp, Arne (2012). Et hundreårsminne: Andreas Martinus Feragen (1818-1912). Dengang - på våre kanter : årsskrift. ISSN 0802-2720. s. 15–23.
 • Torp, Arne (2012). Samtale om "Dagur íslenskrar tungu". [Radio]. Radio Nova.
 • Torp, Arne (2012). Samtale om innsamling av dialektord. [TV]. NRK-1.
 • Torp, Arne (2012). Skandinavisk nabospråk eller dubbing?
 • Torp, Arne (2012). Markering av Knud Knudsen.
 • Gulbrandsen, Morten Stenseng & Torp, Arne (2012). Meningsløs dubbing. Q. ISSN 1891-1900. 14(3), s. 38–40.
 • Torp, Arne (2012). Språk og dialektar på Agder.
 • Torp, Arne (2012). Vallemålet - nærmare kjem du ikkje gamalnorsk i dag.
 • Hammeren, Line & Torp, Arne (2012). Hovedstaden dreper dialektene. Under dusken : studentavisa i Trondheim. ISSN 0807-0768. s. 16–18.
 • Lillebø, Sandra & Torp, Arne (2012). Skal Pippi snakke norsk? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Torp, Arne (2012). Teksting eller nordisk fordubbing?
 • Torp, Arne (2012). Myter og fakta om nordiske i previtenskapelig tid og i dag.
 • Torp, Arne (2012). Kraftuttrykk.
 • Torp, Arne (2012). Norge – fra språklig annerledesland mot europeisk normaltilstand?Frimodige spådommer om norsk språk i framtida på bakgrunn av kunnskap om fortid og nåtid.
 • Torp, Arne (2012). Skandinavisten Knud Knudsen. Språknytt. ISSN 0333-3825. s. 23–26.
 • Torp, Arne (2012). Nordiske språk gjennom tid og rom.
 • Torp, Arne (2012). Respekter norsk lov om muntlig språkbruk i undervisninga! Utdanning. ISSN 1502-9778. s. 50–50.
 • Torp, Arne (2012). Nabospråksforståelsen i fare? [Radio]. NRK - P2 -- Kulturnytt.
 • Torp, Arne (2012). Hvordan går det med dialektene på Det Indre Østlandet? [Radio]. NRK Hedmark/Oppland.
 • Torp, Arne (2012). Skandinavisk språkforståelse -- drøm eller virkelighet? [TV]. DR - Danmarks radio.
 • Torp, Arne (2012). Norge – et språklig annerledesland i Europa? Kulturell nasjonsbygging i lille Norge og i den ”store” verden - og språklig globalisering i ”lille” Oslo.
 • Torp, Arne (2012). Moro med pronomen - mest i germansk. Synkrone og diakrone fakta om former og bruk av pronomener i ymse europeiske språk.
 • Torp, Arne (2012). Oslo: et tradisjonelt stedsnavn og et nytt litterært navn. Språklig Samling. ISSN 0333-0362. s. 26–37.
 • Grov, Miriam & Torp, Arne (2012). Knud Knudsen som nasjonsbygger. [Radio]. NRK P2 - Kulturnytt + Dagsnytt.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. des. 2017 10:00 - Sist endret 14. jan. 2019 16:20