Dagfinn Peder Worren

Image of Dagfinn Peder Worren
Norwegian version of this page
Room GA 229
Username
Visiting address 2. etasje 0373 OSLO Gaustadalleen 25 Norsk Ordbok 2014
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Publications

 • Worren, Dagfinn (2017). Fleirgenerasjonsverket Norsk Ordbok - frå nasjonsbyggjar til grunnlovsjubileumsprosjekt. In Kjelsvik, Bjørghild; Ore, Christian-Emil Smith; Vikør, Lars Sigurdsson; Wetås, Åse & Worren, Dagfinn (Ed.), Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-889-0. p. 37–84.
 • Worren, Dagfinn (2017). Eit maskulint i-mål. In Östmann, Jan-Ola; Sandström, Caroline; Gustavsson, Pamela & Södergård, Lisa (Ed.), Ideologi, identitet, intervention. Nordisk dialektologi 10. Nordica vid Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet. ISSN 9789515129963. p. 351–360.
 • Worren, Dagfinn (2017). Frå allmenning til ålmente. Om ordkrinsen allmenn i fleirgenerasjonsordboka Norsk Ordbok. In Karlsen, Knut E.; Rødningen, Dagfinn & Tangen, Håvard (Ed.), I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almennningen 70 år. Novus Forlag. ISSN 9788270998753. p. 217–232.
 • Worren, Dagfinn (2017). Norsk Ordbok frå A til Å i tolv band. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. 93(1), p. 25–32. Full text in Research Archive
 • Worren, Dagfinn (2016). Alfabetbolkane ul-uliøyra, underslag-undst,velsett-veløyra, via-vigring, vomma-vomverlam og ålfar-ålåte. In Grønvik, Oddrun; Gundersen, Helge; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Ed.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-8698-7.
 • Gundersen, Kjetil & Worren, Dagfinn (2014). Ivar Aasen og Universitetet i Oslo. In Fjeld, Ruth E Vatvedt & Hovdenak, Marit (Ed.), Nordiske studier i leksikografi 12. Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden Oslo 13.-16. august 2013. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-763-3. p. 159–175.
 • Worren, Dagfinn (2013). Alfabetbolkane svelg-svenskåklede,sæ-sælvar,tel-telfjell, tilfall-tilhøyrsle, topp-topunkts, tupe-turistvisum, tyn-tynke. In Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Ed.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-8363-4.
 • Rødningen, Dagfinn & Worren, Dagfinn (2012). Ole Vig og avløysarorda hans - samnorsk gjennom fornorsking. In Røyneland, Unn & Enger, Hans-Olav (Ed.), Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-704-6. p. 305–318.
 • Gundersen, Kjetil & Worren, Dagfinn (2012). Ivar Aasen og svensk leksikografi. In Eaker, Birgit; Larsson, Lennart & Mattisson, Anki (Ed.), Nordiska studier i lexikografi 11. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Lund 24–27 maj 2011. Nordisk forening for leksikografi. ISSN 978-91-85333-42-4. p. 212–223.
 • Worren, Dagfinn (2012). Alfabetbolkane skure-skussmål, skysam-skysvart, slat-sledevyrke, smi--smjell, sol-solhøve, solka-solår, stapp-stapra og stete-stifttann. In Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Ed.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-8168-5.
 • Worren, Dagfinn & Rødningen, Dagfinn (2012). Konrad Eriksson og skildringa av eit grensemål. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. p. 55–71.
 • Worren, Dagfinn (2011). Alfabetbolkane rar-rarvoren, riff-rikkebjørk, ru-rugåker, rådyr-råmåla, sel-selshus, sju-sjællending. In Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun & Worren, Dagfinn (Ed.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-7858-6.
 • Sakshaug, Laila; Worren, Dagfinn & Wetås, Åse (2009). nik - niårsskule, Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-7468-7.
 • Worren, Dagfinn (2009). Alfabetbolkane natur-natyrell, ov-ovengel, oveta-ovtømmer, pas-pasved, py-pæte og rakl-raklyft, Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-7468-7.
 • Worren, Dagfinn (2008). Alfabetbolkane lek-lelunneleg, lildra-limån og mas-masverk, Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-7224-9.
 • Worren, Dagfinn (2008). Dei første nasjonale ordbøkene for norsk og svensk. In Jóhannesson, Kristinn; Landquist, Hans; Lundquist, Aina; Rogström, Lena; Sköldberg, Emma & Hemlin, Barbro Wallgren (Ed.), Nog ordat? Festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008. Göteborgs Universitetet. ISSN 978-91-974747-4-0. p. 417–425.
 • Worren, Dagfinn (2008). "Bjørn Haldorsens islandske lexicon" og Ivar Aasens ordbøker. Nordiske Studier i Leksikografi (NSL). ISSN 0803-9313. p. 475–486.
 • Worren, Dagfinn (2007). Leksikografen Knud Knudsen. In Akselberg, Gunnstein & Myking, Johan (Ed.), Å sjå samfunnet gjennom språket. Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-456-4. p. 247–255.
 • Worren, Dagfinn (2007). Ordboksartiklar i alfabetbolken kny-knåvle. In Grønvik, Oddrun; Killingbergtrø, Laurits & Vikør, Lars Sigurdsson (Ed.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 6. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-7026-9.
 • Worren, Dagfinn (2006). Molbech as a Model for Aasen. In Lorenzen, Henrik & Trap-Jensen, Lars (Ed.), Nordiske Studier i Leksikografi 8. Nordisk Forening for Leksikografi. ISSN 87-7533-007-5. p. 391–406.
 • Worren, Dagfinn (2005). The Norwegian form of biligualism. In Bandle, Oskar; Braunmüller, Kurt; Jahr, Ernst Håkon; Karker, Allan; Naumann, Hans-Peter; Telemann, Ulf; Elmevik, Lennart & Widmark, Gun (Ed.), The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Vol 2. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 3-11-017149-X. p. 2041–2048.
 • Worren, Dagfinn (2005). hip-hivvind. In Vikør, Lars Sigurdsson (Eds.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 5. Det Norske Samlaget. ISSN 82-521-6579-6.
 • Worren, Dagfinn (2005). Per Sandanger: Ord frå ei anna tid II (2005). Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • Worren, Dagfinn (2004). Third International Workshop on Dictionary Writing Systems. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. ISSN 0806-7791. 10, p. 45–50.
 • Worren, Dagfinn (2004). [Anmeldelse] Jarle Bondevik, Oddvar Nes og Terje Aarset (red.): Målsamlingar 1862-1883 av Ivar Aasen. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076.

View all works in Cristin

 • Rødningen, Dagfinn; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2020). Den første fornorskingsordlista. Ole Vigs Opskrift over norske Ord, som kan indføres i Skriftsproget. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. ISBN 978-82-93175-60-5. 138 p. Full text in Research Archive
 • Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2020). Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag. ISBN 978-828390-032-3.
 • Kjelsvik, Bjørghild; Ore, Christian-Emil Smith; Vikør, Lars Sigurdsson; Wetås, Åse & Worren, Dagfinn (2017). Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-889-0. 282 p.
 • Grønvik, Oddrun; Gundersen, Helge; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2016). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-8698-7. 12(1-5). 1648 p.
 • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2013). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-8363-4. 1608 p.
 • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2012). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-8168-5. 1630 p.
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun & Worren, Dagfinn (2011). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-7858-6. 1616 p.
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Almenningen, Olaf; Hovdenak, Marit & Worren, Dagfinn (2011). Språk og samfunn - heime og ute. Festskrift til Lars S. Vikør 65 år Red.: Olaf Almenningen, Marit Hovdenak og Dagfinn Worren. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-632-2.
 • Worren, Dagfinn (2010). Ivar Aasen-almanakken 2011. Dag og Tid. ISBN 9788281150157. 208 p.
 • Worren, Dagfinn (2009). Ivar Aasen-almanakken 2010. Dag og Tid. ISBN 978-82-8115-013-3. 198 p.
 • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2009). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-7468-7. 1624 p.
 • Grønvik, Oddrun; Killingbergtrø, Laurits; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2008). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-7224-9. 1638 p.
 • Worren, Dagfinn (2008). Ivar Aasen-almanakken 2009. Dag og Tid. ISBN 9788281150119. 160 p.
 • Worren, Dagfinn (2007). Ivar Aasen-almanakken 2008. Dag og Tid. ISBN 9788281150072. 147 p.
 • Engø, Anne Torunn; Hovdenak, Marit & Worren, Dagfinn (2006). Nynorskordboka. Definisjons- og rettskrivingsordbok. 4. utgåva. Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-6898-1. 1478 p.
 • Worren, Dagfinn (2006). Ivar Aasen-almanakken 2007. Dag og Tid. ISBN 9788281150058. 142 p.
 • Worren, Dagfinn (2005). Ivar Aasen-almanakken 2006. Dag og Tid. ISBN 8281150025. 147 p.
 • Worren, Dagfinn (2004). Ivar Aasen-almanakken 2005. Dag og Tid. ISBN 8281150009. 136 p.
 • Worren, Dagfinn (2003). Ivar Aasen-almanakken 2004. Dag og Tid. ISBN 8290654197. 128 p.

View all works in Cristin

 • Worren, Dagfinn (2020). Jamningsord frå Inntrøndelag i Ole Vigs ordliste. In Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Ed.), Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag. ISSN 978-828390-032-3. p. 113–138.
 • Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2020). Laurits Killingbergtrø: Ordmannen. In Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Ed.), Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag. ISSN 978-828390-032-3. p. 27–33.
 • Worren, Dagfinn (2020). Språket i kryssord. In Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Ed.), Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag. ISSN 978-828390-032-3. p. 37–40.
 • Worren, Dagfinn & Lynum, Andre (2020). Mobilappen Dagens Aasen-ord for 2020.
 • Worren, Dagfinn (2019). Sunnhordlending med Sande-slekt. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • Worren, Dagfinn (2019). Livsnær litteratur frå Leikong. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • Worren, Dagfinn & Lynum, Andre (2019). Mobilappen Dagens Ivar Aasen-ord for 2019.
 • Worren, Dagfinn (2018). Norske gatenamn i Berlin. Nytt om namn. ISSN 0800-4676.
 • Worren, Dagfinn (2018). To heimland og same karen. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 95, p. 66–72.
 • Worren, Dagfinn (2018). Aasen og Vinje. Frå avstand til nært venskap.
 • Worren, Dagfinn (2018). Med Jøleik på Lerkendal. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • Worren, Dagfinn & Lynum, Andre (2018). Mobilappen Dagens Ivar Aasen-ord for 2018.
 • Worren, Dagfinn (2017). Jul med Ivar Aasen. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • Worren, Dagfinn & Lynum, Andre (2016). Mobilappen Dagens Aasen-ord for 2017.
 • Worren, Dagfinn & Lynum, Andre (2015). Mobil-appen Dagens Aasen-ord (for 2016).
 • Worren, Dagfinn (2015). Tòskji æ kòmi, men sjøi æ rùskji. Eit språkleg særmerke i søresunnmørsk. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • Lynum, André & Worren, Dagfinn (2014). Mobil-appen Dagens Aasen-ord (for 2015).
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun; Wetås, Åse & Worren, Dagfinn (2014). Leksikografar og kompetanse. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. 53(31).
 • Worren, Dagfinn (2014). Eit maskulint i-mål.
 • Lynum, Andre; Portilla, Thomas & Worren, Dagfinn (2013). Dagens Aasen-Ord (for 2014).
 • Worren, Dagfinn (2013). Ivar Aasen og Herøy. Folk og Fortid. Tidsskrift for Herøy Sogelag. p. 32–46.
 • Worren, Dagfinn & Wetås, Åse (2013). Nytt band av Norsk Ordbok [pressemelding om band 11 tilpassa dekningsområdet for avisa]. Møre-Nytt. p. 6–6.
 • Worren, Dagfinn & Wetås, Åse (2013). Nytt band av "Norsk Ordbok" [pressemelding om band 11 tilpassa dekningsområdet for avisa. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). p. 16–16.
 • Gundersen, Kjetil & Worren, Dagfinn (2013). Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana.
 • Worren, Dagfinn (2013). Nynorsken i bokmålet. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. p. 40–40.
 • Worren, Dagfinn (2013). Ivar Aasen og Herøy.
 • Worren, Dagfinn (2013). Ein varm tilhengjar (mest om omnen som langs kysten frå Florø til Vadsø vart kalla "tilhengjar"). Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • Lynum, André; Worren, Dagfinn & Portilla, Thomas (2012). Dagens Aasen-Ord.
 • Worren, Dagfinn (2012). Ljubisa Rajic til minne [Minneord]. Dagsavisen. ISSN 1503-2892. p. 33–33.
 • Worren, Dagfinn (2012). Ljubisa Rajic (1947-2012) [Minneord]. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. p. 17–17.
 • Gundersen, Kjetil & Worren, Dagfinn (2011). Ivar Aasen og svensk leksikografi.
 • Worren, Dagfinn (2011). Pressemelding om band 9 av Norsk Ordbok med lokalt tillegg: Ski-ilje, ski-klabb og ski-nase: Nytt band av Norsk Ordbok i tide til ski-VM! - Band 9 av Norsk Ordbok og Ørsta-bygdene. Møre-Nytt.
 • Worren, Dagfinn (2011). Pressemelding om band 9 av Norsk Ordbok med lokalt tillegg: Nytt band av Norsk Ordbok i tide til ski-VM! - Band 9 av Norsk Ordbok og Ytre Søre. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • Rødningen, Dagfinn & Worren, Dagfinn (2010). Ein grenselaus innsats. Konrad Eriksson (1908-1944) - norsk målføregranskar og motstandsmann med norsk "lektoreksamen" frå Uppsala.
 • Worren, Dagfinn (2009). Avduka Dag og Tid. Dag og Tid. ISSN 0803-334X.
 • Worren, Dagfinn (2009). Mange ord frå Søre Sunnmøre [Følgjeartikkel til pressemelding om band 8 av Norsk Ordbok]. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • Worren, Dagfinn (2009). Ord frå Ørsta var grunnstomnen [Følgjeartikkel til pressemelding om band 8 av Norsk Ordbok]. Møre-Nytt.
 • Worren, Dagfinn & Rødningen, Dagfinn (2009). Ole Vig og vi. Folkeopplysning i Norsk Ordbok.
 • Worren, Dagfinn (2008). I vinfat under Voldsfjorden. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). p. 16–16.
 • Worren, Dagfinn (2008). Opneår og vår. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 22, p. 17–17.
 • Worren, Dagfinn (2008). Intervju om ordtak med utgangspunkt i ordtaka i Ivar Aasen-almanakken 2008. [Radio]. NRK Møre og Romsdal.
 • Worren, Dagfinn (2008). De ukjente ordene (om band 7 av Norsk Ordbok). [Newspaper]. Klassekampen.
 • Worren, Dagfinn (2008). Veit du kva mugetuft og lakeballe tyder? [Newspaper]. Sunnmørsposten.
 • Worren, Dagfinn (2008). Om prosjektet Norsk Ordbok 2014 med vekt på materialgrunnlag og arbeidsmåtar. [Radio]. NRK.
 • Worren, Dagfinn (2007). Også sjef for nynorsken. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. p. 23–23.
 • Worren, Dagfinn (2007). "Bjørn Haldorsens islandske Lexicon" og Ivar Aasens ordbøker.
 • Worren, Dagfinn (2005). Molbech som mønster for Aasen.
 • Worren, Dagfinn (2004). Urbane heimfødingar? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. p. 43–43.
 • Worren, Dagfinn (2004). [Melding av] John Ole Askedal og Ann-Berit Aarnes Breder (red.). Ivar Aasen - vandreren og veiviseren. Oslo: Emilia forlag, 2002. 258 sider. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. p. 202–209.
 • Worren, Dagfinn (2003). I Ivar Aasens ungdomsrike (foredrag under lunsj på ekskursjon til Herøy på Sunnmøre).
 • Worren, Dagfinn (2003). Irsk i hovudet. Dag og Tid. ISSN 0803-334X.
 • Worren, Dagfinn (2003). Fleire sunnmørske ordsamlingar. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. ISSN 0806-7791. p. 85–94.
 • Gundersen, Helge; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn & Killingbergtrø, Laurits (2003). Redigeringshandbok for Norsk Ordbok 2014.
 • Worren, Dagfinn (2002). Hovudtrekk ved dagens forsking i nynorsk skriftkultur (særskilt om skriftmålet).
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Worren, Dagfinn (2005). Nordiske studiar i leksikografi 7 : rapport frå Konferanse om leksikografi i Norden, Volda 20.-24. mai 2003 / (red.) Ruth Vatvedt Fjeld og Dagfinn Worren. Nordisk foreining for leksikografi. ISSN 82-91121-03-6.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Worren, Dagfinn (2005). Nordiske studiar i leksikografi 7. Rapport frå Konferanse i leksikografi i Norden. Volda 20.-24. mai 2003. Nordisk foreining for leksikografi. ISSN 82-91121-03-6.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:12 PM - Last modified Nov. 13, 2011 6:51 PM