Dagfinn Worren

Image of Dagfinn Worren
Could not get user data from external service

Publications

 • Worren, Dagfinn (2017). Eit maskulint i-mål, I: Jan-Ola Östmann; Caroline Sandström; Pamela Gustavsson & Lisa Södergård (red.),  Ideologi, identitet, intervention. Nordisk dialektologi 10.  Nordica vid Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet.  ISBN 9789515129963.  Kapittel.  s 351 - 360
 • Worren, Dagfinn (2017). Fleirgenerasjonsverket Norsk Ordbok - frå nasjonsbyggjar til grunnlovsjubileumsprosjekt, I: Bjørghild Kjelsvik; Christian-Emil Smith Ore; Lars Sigurdsson Vikør; Åse Wetås & Dagfinn Worren (red.),  Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-889-0.  Kapittel.  s 37 - 84
 • Worren, Dagfinn (2017). Frå allmenning til ålmente. Om ordkrinsen allmenn i fleirgenerasjonsordboka Norsk Ordbok, I: Knut E. Karlsen; Dagfinn Rødningen & Håvard Tangen (red.),  I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almennningen 70 år.  Novus Forlag.  ISBN 9788270998753.  Kapittel.  s 217 - 232
 • Worren, Dagfinn (2017). Norsk Ordbok frå A til Å i tolv band. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri.  ISSN 0029-1501.  93(1), s 25- 32 Full text in Research Archive.
 • Worren, Dagfinn (2016). Alfabetbolkane ul-uliøyra, underslag-undst,velsett-veløyra, via-vigring, vomma-vomverlam og ålfar-ålåte, I: Oddrun Grønvik; Helge Gundersen; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8698-7.  Kapittel.
 • Gundersen, Kjetil & Worren, Dagfinn (2014). Ivar Aasen og Universitetet i Oslo, I: Ruth E Vatvedt Fjeld & Marit Hovdenak (red.),  Nordiske studier i leksikografi 12. Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden Oslo 13.-16. august 2013.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-763-3.  artikkel.  s 159 - 175
 • Worren, Dagfinn (2013). Alfabetbolkane svelg-svenskåklede,sæ-sælvar,tel-telfjell, tilfall-tilhøyrsle, topp-topunkts, tupe-turistvisum, tyn-tynke, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8363-4.  Kapittel.
 • Gundersen, Kjetil & Worren, Dagfinn (2012). Ivar Aasen og svensk leksikografi, I: Birgit Eaker; Lennart Larsson & Anki Mattisson (red.),  Nordiska studier i lexikografi 11. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Lund 24–27 maj 2011.  Nordisk forening for leksikografi.  ISBN 978-91-85333-42-4.  artikkel.  s 212 - 223
 • Rødningen, Dagfinn & Worren, Dagfinn (2012). Ole Vig og avløysarorda hans - samnorsk gjennom fornorsking, I: Unn Røyneland & Hans-Olav Enger (red.),  Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-704-6.  Artikkel.  s 305 - 318
 • Worren, Dagfinn (2012). Alfabetbolkane skure-skussmål, skysam-skysvart, slat-sledevyrke, smi--smjell, sol-solhøve, solka-solår, stapp-stapra og stete-stifttann, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8168-5.  Alfabetbolkar som over.
 • Worren, Dagfinn & Rødningen, Dagfinn (2012). Konrad Eriksson og skildringa av eit grensemål. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (1), s 55- 71 Show summary
 • Worren, Dagfinn (2011). Alfabetbolkane rar-rarvoren, riff-rikkebjørk, ru-rugåker, rådyr-råmåla, sel-selshus, sju-sjællending, I: Lars Sigurdsson Vikør; Oddrun Grønvik & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7858-6.  Alfabetbolkar som over.
 • Sakshaug, Laila; Worren, Dagfinn & Wetås, Åse (2009). nik - niårsskule, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7468-7.  Alfabetbolkane nik - niårsskule og pion - pirålut.
 • Worren, Dagfinn (2009). Alfabetbolkane natur-natyrell, ov-ovengel, oveta-ovtømmer, pas-pasved, py-pæte og rakl-raklyft, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7468-7.  ordboksartiklar.
 • Worren, Dagfinn (2008). Alfabetbolkane lek-lelunneleg, lildra-limån og mas-masverk, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7224-9.  ordboksartiklar.
 • Worren, Dagfinn (2008). "Bjørn Haldorsens islandske lexicon" og Ivar Aasens ordbøker. Nordiske Studier i Leksikografi (NSL).  ISSN 0803-9313.  s 475- 486
 • Worren, Dagfinn (2008). Dei første nasjonale ordbøkene for norsk og svensk, I: Kristinn Jóhannesson; Hans Landquist; Aina Lundquist; Lena Rogström; Emma Sköldberg & Barbro Wallgren Hemlin (red.),  Nog ordat? Festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008.  Göteborgs Universitetet.  ISBN 978-91-974747-4-0.  Artikkel.  s 417 - 425 Show summary
 • Worren, Dagfinn (2007). Leksikografen Knud Knudsen, I: Gunnstein Akselberg & Johan Myking (red.),  Å sjå samfunnet gjennom språket. Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-456-4.  Kapittel.  s 247 - 255
 • Worren, Dagfinn (2007). Ordboksartiklar i alfabetbolken kny-knåvle, I: Oddrun Grønvik; Laurits Killingbergtrø & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 6.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7026-9.  alfabetbolk.
 • Worren, Dagfinn (2006). Molbech som mønster for Aasen, I: Henrik Lorenzen & Lars Trap-Jensen (red.),  Nordiske Studier i Leksikografi 8.  Nordisk Forening for Leksikografi.  ISBN 87-7533-007-5.  vitskapleg artikkel.  s 391 - 406 Show summary
 • Worren, Dagfinn (2005). Per Sandanger: Ord frå ei anna tid II (2005). Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). Show summary
 • Worren, Dagfinn (2005). The Norwegian form of biligualism, In Oskar Bandle; Kurt Braunmüller; Ernst Håkon Jahr; Allan Karker; Hans-Peter Naumann; Ulf Telemann; Lennart Elmevik & Gun Widmark (ed.),  The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Vol 2.  Walter de Gruyter.  ISBN 3-11-017149-X.  219. Interscandinavian language contact III:.  s 2041 - 2048 Show summary
 • Worren, Dagfinn (2005). hip-hivvind, I: Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 5.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-6579-6.  hip-hivvind.
 • Worren, Dagfinn (2004). Third International Workshop on Dictionary Writing Systems. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi.  ISSN 0806-7791.  10, s 45- 50
 • Worren, Dagfinn (2004). [Anmeldelse] Jarle Bondevik, Oddvar Nes og Terje Aarset (red.): Målsamlingar 1862-1883 av Ivar Aasen. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  (Årg. 22, h. 1), s 97-102

View all works in Cristin

 • Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (red.) (2020). Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag.  ISBN 978-828390-032-3.
 • Rødningen, Dagfinn; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2020). Den første fornorskingsordlista. Ole Vigs Opskrift over norske Ord, som kan indføres i Skriftsproget.. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.  ISBN 978-82-93175-60-5.  138 s. Full text in Research Archive.
 • Kjelsvik, Bjørghild; Ore, Christian-Emil Smith; Vikør, Lars Sigurdsson; Wetås, Åse & Worren, Dagfinn (red.) (2017). Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-889-0.  282 s.
 • Grønvik, Oddrun; Gundersen, Helge; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (red.) (2016). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8698-7.  1648 s.
 • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (red.) (2013). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8363-4.  1608 s.
 • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (red.) (2012). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8168-5.  1630 s.
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Almenningen, Olaf; Hovdenak, Marit & Worren, Dagfinn (2011). Språk og samfunn - heime og ute. Festskrift til Lars S. Vikør 65 år Red.: Olaf Almenningen, Marit Hovdenak og Dagfinn Worren. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-632-2. Show summary
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun & Worren, Dagfinn (red.) (2011). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7858-6.  1616 s.
 • Worren, Dagfinn (red.) (2010). Ivar Aasen-almanakken 2011. Dag og Tid.  ISBN 9788281150157.  208 s.
 • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2009). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7468-7.  1624 s.
 • Worren, Dagfinn (red.) (2009). Ivar Aasen-almanakken 2010. Dag og Tid.  ISBN 978-82-8115-013-3.  198 s.
 • Grønvik, Oddrun; Killingbergtrø, Laurits; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2008). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7224-9.  1638 s.
 • Worren, Dagfinn (red.) (2008). Ivar Aasen-almanakken 2009. Dag og Tid.  ISBN 9788281150119.  160 s.
 • Worren, Dagfinn (red.) (2007). Ivar Aasen-almanakken 2008. Dag og Tid.  ISBN 9788281150072.  147 s.
 • Engø, Anne Torunn; Hovdenak, Marit & Worren, Dagfinn (red.) (2006). Nynorskordboka. Definisjons- og rettskrivingsordbok. 4. utgåva. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-6898-1.  1478 s. Show summary
 • Worren, Dagfinn (red.) (2006). Ivar Aasen-almanakken 2007. Dag og Tid.  ISBN 9788281150058.  142 s.
 • Worren, Dagfinn (red.) (2005). Ivar Aasen-almanakken 2006. Dag og Tid.  ISBN 8281150025.  147 s.
 • Worren, Dagfinn (red.) (2004). Ivar Aasen-almanakken 2005. Dag og Tid.  ISBN 8281150009.  136 s.
 • Worren, Dagfinn (red.) (2003). Ivar Aasen-almanakken 2004. Dag og Tid.  ISBN 8290654197.  128 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2020). Laurits Killingbergtrø: Ordmannen, I: Olaf Almenningen; Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020.  Novus Forlag.  ISBN 978-828390-032-3.  Kapittel.  s 27 - 33
 • Worren, Dagfinn (2020). Jamningsord frå Inntrøndelag i Ole Vigs ordliste, I: Olaf Almenningen; Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020.  Novus Forlag.  ISBN 978-828390-032-3.  Kapittel.  s 113 - 138
 • Worren, Dagfinn (2020). Språket i kryssord, I: Olaf Almenningen; Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020.  Novus Forlag.  ISBN 978-828390-032-3.  Kapittel.  s 37 - 40
 • Worren, Dagfinn & Lynum, Andre (2020). Mobilappen Dagens Aasen-ord for 2020. Show summary
 • Worren, Dagfinn (2019). Livsnær litteratur frå Leikong.. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).  (12) Show summary
 • Worren, Dagfinn (2019). Sunnhordlending med Sande-slekt.. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).  (23) Show summary
 • Worren, Dagfinn & Lynum, Andre (2019). Mobilappen Dagens Ivar Aasen-ord for 2019. Show summary
 • Worren, Dagfinn (2018). Aasen og Vinje. Frå avstand til nært venskap. [www ]. Show summary
 • Worren, Dagfinn (2018). Med Jøleik på Lerkendal. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).  (46) Show summary
 • Worren, Dagfinn (2018). Norske gatenamn i Berlin. Nytt om namn.  ISSN 0800-4676.  (67/68) Show summary
 • Worren, Dagfinn (2018). To heimland og same karen. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).  95, s 66- 72 Show summary
 • Worren, Dagfinn & Lynum, Andre (2018). Mobilappen Dagens Ivar Aasen-ord for 2018. Show summary
 • Worren, Dagfinn (2017). Jul med Ivar Aasen. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • Worren, Dagfinn & Lynum, Andre (2016). Mobilappen Dagens Aasen-ord for 2017. Show summary
 • Worren, Dagfinn (2015). Tòskji æ kòmi, men sjøi æ rùskji. Eit språkleg særmerke i søresunnmørsk. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).  (96)
 • Worren, Dagfinn & Lynum, Andre (2015). Mobil-appen Dagens Aasen-ord (for 2016). Show summary
 • Lynum, André & Worren, Dagfinn (2014). Mobil-appen Dagens Aasen-ord (for 2015). Show summary
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun; Wetås, Åse & Worren, Dagfinn (2014). Leksikografar og kompetanse. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  53(31)
 • Worren, Dagfinn (2014). Eit maskulint i-mål.
 • Gundersen, Kjetil & Worren, Dagfinn (2013). Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Show summary
 • Lynum, Andre; Portilla, Thomas & Worren, Dagfinn (2013). Dagens Aasen-Ord (for 2014). Show summary
 • Worren, Dagfinn (2013). Ein varm tilhengjar (mest om omnen som langs kysten frå Florø til Vadsø vart kalla "tilhengjar"). Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).  (6)
 • Worren, Dagfinn (2013). Ivar Aasen og Herøy. Folk og Fortid. Tidsskrift for Herøy Sogelag.  s 32- 46
 • Worren, Dagfinn (2013). Ivar Aasen og Herøy. Show summary
 • Worren, Dagfinn (2013). Nynorsken i bokmålet. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  (34), s 40- 40 Show summary
 • Worren, Dagfinn & Wetås, Åse (2013). Nytt band av Norsk Ordbok [pressemelding om band 11 tilpassa dekningsområdet for avisa]. Møre-Nytt.  s 6- 6
 • Worren, Dagfinn & Wetås, Åse (2013). Nytt band av "Norsk Ordbok" [pressemelding om band 11 tilpassa dekningsområdet for avisa. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).  s 16- 16
 • Lynum, André; Worren, Dagfinn & Portilla, Thomas (2012). Dagens Aasen-Ord. Show summary
 • Worren, Dagfinn (2012). Ljubisa Rajic (1947-2012) [Minneord]. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  (23), s 17- 17
 • Worren, Dagfinn (2012). Ljubisa Rajic til minne [Minneord]. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  (132), s 33- 33
 • Gundersen, Kjetil & Worren, Dagfinn (2011). Ivar Aasen og svensk leksikografi.
 • Worren, Dagfinn (2011). Pressemelding om band 9 av Norsk Ordbok med lokalt tillegg: Nytt band av Norsk Ordbok i tide til ski-VM! - Band 9 av Norsk Ordbok og Ytre Søre. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • Worren, Dagfinn (2011). Pressemelding om band 9 av Norsk Ordbok med lokalt tillegg: Ski-ilje, ski-klabb og ski-nase: Nytt band av Norsk Ordbok i tide til ski-VM! - Band 9 av Norsk Ordbok og Ørsta-bygdene. Møre-Nytt.
 • Rødningen, Dagfinn & Worren, Dagfinn (2010). Ein grenselaus innsats. Konrad Eriksson (1908-1944) - norsk målføregranskar og motstandsmann med norsk "lektoreksamen" frå Uppsala.
 • Worren, Dagfinn (2009). Avduka Dag og Tid. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  (49)
 • Worren, Dagfinn (2009). Mange ord frå Søre Sunnmøre [Følgjeartikkel til pressemelding om band 8 av Norsk Ordbok]. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).  (86)
 • Worren, Dagfinn (2009). Ord frå Ørsta var grunnstomnen [Følgjeartikkel til pressemelding om band 8 av Norsk Ordbok]. Møre-Nytt.  (133)
 • Worren, Dagfinn & Rødningen, Dagfinn (2009). Ole Vig og vi. Folkeopplysning i Norsk Ordbok.
 • Worren, Dagfinn (2008, 24. juni). De ukjente ordene (om band 7 av Norsk Ordbok).  Klassekampen. Show summary
 • Worren, Dagfinn (2008). I vinfat under Voldsfjorden. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).  (15), s 16- 16 Show summary
 • Worren, Dagfinn (2008, 26. juni). Intervju om ordtak med utgangspunkt i ordtaka i Ivar Aasen-almanakken 2008. [Radio].  NRK Møre og Romsdal.
 • Worren, Dagfinn (2008, 10. oktober). Om prosjektet Norsk Ordbok 2014 med vekt på materialgrunnlag og arbeidsmåtar. [Radio].  NRK.
 • Worren, Dagfinn (2008). Opneår og vår. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).  22, s 17- 17 Show summary
 • Worren, Dagfinn (2008, 27. juni). Veit du kva mugetuft og lakeballe tyder?.  Sunnmørsposten. Show summary
 • Worren, Dagfinn (2007). "Bjørn Haldorsens islandske Lexicon" og Ivar Aasens ordbøker.
 • Worren, Dagfinn (2007). Også sjef for nynorsken. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  (27), s 23- 23 Show summary
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Worren, Dagfinn (red.) (2005). Nordiske studiar i leksikografi 7. Rapport frå Konferanse i leksikografi i Norden. Volda 20.-24. mai 2003. Nordiske studier i leksikografi. 8. Show summary
 • Worren, Dagfinn (2005). Molbech som mønster for Aasen.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Worren, Dagfinn (red.) (2005). Nordiske studiar i leksikografi 7 : rapport frå Konferanse om leksikografi i Norden, Volda 20.-24. mai 2003 / (red.) Ruth Vatvedt Fjeld og Dagfinn Worren.
 • Worren, Dagfinn (2004). [Melding av] John Ole Askedal og Ann-Berit Aarnes Breder (red.). Ivar Aasen - vandreren og veiviseren. Oslo: Emilia forlag, 2002. 258 sider. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (2), s 202- 209
 • Worren, Dagfinn (2004). Urbane heimfødingar?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (36), s 43- 43 Show summary
 • Worren, Dagfinn (2003). Fleire sunnmørske ordsamlingar. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi.  ISSN 0806-7791.  s 85- 94 Show summary
 • Worren, Dagfinn (2003). I Ivar Aasens ungdomsrike (foredrag under lunsj på ekskursjon til Herøy på Sunnmøre). Show summary
 • Worren, Dagfinn (2003). Irsk i hovudet. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  (36) Show summary
 • Gundersen, Helge; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn & Killingbergtrø, Laurits (2003). Redigeringshandbok for Norsk Ordbok 2014. Show summary
 • Almenningen, Olaf; Dalen, Arnold; Sandøy, Helge; Torp, Arne; Vikør, Lars Sigurdsson; Wiggen, Geirr & Worren, Dagfinn (2002). Målgranskaren frå Årdal. Heidersskrift til Andreas Bjørkum på 70-årsdagen 30. mars 2002.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:12 PM - Last modified Nov. 13, 2011 6:51 PM