Dagfinn Worren

Professor emeritus
Bilde av Dagfinn Worren
English version of this page
Mobiltelefon +47 41 02 32 19
Rom A 010
Brukernavn
Besøksadresse SINTEF Forskingsvegen 1 0373 Oslo
Postadresse ILN Pb. 1102 Blindern 0317 OSLO
Emneord: Nordisk språkvitskap, Leksikografi, Målførekunnskap, Nynorsk

Publikasjoner

 • Worren, Dagfinn (2017). Eit maskulint i-mål, I: Jan-Ola Östmann; Caroline Sandström; Pamela Gustavsson & Lisa Södergård (red.),  Ideologi, identitet, intervention. Nordisk dialektologi 10.  Nordica vid Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet.  ISBN 9789515129963.  Kapittel.  s 351 - 360
 • Worren, Dagfinn (2017). Fleirgenerasjonsverket Norsk Ordbok - frå nasjonsbyggjar til grunnlovsjubileumsprosjekt, I: Bjørghild Kjelsvik; Christian-Emil Smith Ore; Lars Sigurdsson Vikør; Åse Wetås & Dagfinn Worren (red.),  Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-889-0.  Kapittel.  s 37 - 84
 • Worren, Dagfinn (2017). Frå allmenning til ålmente. Om ordkrinsen allmenn i fleirgenerasjonsordboka Norsk Ordbok, I: Knut E. Karlsen; Dagfinn Rødningen & Håvard Tangen (red.),  I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almennningen 70 år.  Novus Forlag.  ISBN 9788270998753.  Kapittel.  s 217 - 232
 • Worren, Dagfinn (2017). Norsk Ordbok frå A til Å i tolv band. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri.  ISSN 0029-1501.  93(1), s 25- 32 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Worren, Dagfinn (2016). Alfabetbolkane ul-uliøyra, underslag-undst,velsett-veløyra, via-vigring, vomma-vomverlam og ålfar-ålåte, I: Oddrun Grønvik; Helge Gundersen; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8698-7.  Kapittel.
 • Gundersen, Kjetil & Worren, Dagfinn (2014). Ivar Aasen og Universitetet i Oslo, I: Ruth E Vatvedt Fjeld & Marit Hovdenak (red.),  Nordiske studier i leksikografi 12. Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden Oslo 13.-16. august 2013.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-763-3.  artikkel.  s 159 - 175
 • Worren, Dagfinn (2013). Alfabetbolkane svelg-svenskåklede,sæ-sælvar,tel-telfjell, tilfall-tilhøyrsle, topp-topunkts, tupe-turistvisum, tyn-tynke, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8363-4.  Kapittel.
 • Gundersen, Kjetil & Worren, Dagfinn (2012). Ivar Aasen og svensk leksikografi, I: Birgit Eaker; Lennart Larsson & Anki Mattisson (red.),  Nordiska studier i lexikografi 11. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Lund 24–27 maj 2011.  Nordisk forening for leksikografi.  ISBN 978-91-85333-42-4.  artikkel.  s 212 - 223
 • Rødningen, Dagfinn & Worren, Dagfinn (2012). Ole Vig og avløysarorda hans - samnorsk gjennom fornorsking, I: Unn Røyneland & Hans-Olav Enger (red.),  Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-704-6.  Artikkel.  s 305 - 318
 • Worren, Dagfinn (2012). Alfabetbolkane skure-skussmål, skysam-skysvart, slat-sledevyrke, smi--smjell, sol-solhøve, solka-solår, stapp-stapra og stete-stifttann, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8168-5.  Alfabetbolkar som over.
 • Worren, Dagfinn & Rødningen, Dagfinn (2012). Konrad Eriksson og skildringa av eit grensemål. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (1), s 55- 71 Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2011). Alfabetbolkane rar-rarvoren, riff-rikkebjørk, ru-rugåker, rådyr-råmåla, sel-selshus, sju-sjællending, I: Lars Sigurdsson Vikør; Oddrun Grønvik & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7858-6.  Alfabetbolkar som over.
 • Sakshaug, Laila; Worren, Dagfinn & Wetås, Åse (2009). nik - niårsskule, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7468-7.  Alfabetbolkane nik - niårsskule og pion - pirålut.
 • Worren, Dagfinn (2009). Alfabetbolkane natur-natyrell, ov-ovengel, oveta-ovtømmer, pas-pasved, py-pæte og rakl-raklyft, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7468-7.  ordboksartiklar.
 • Worren, Dagfinn (2008). Alfabetbolkane lek-lelunneleg, lildra-limån og mas-masverk, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7224-9.  ordboksartiklar.
 • Worren, Dagfinn (2008). "Bjørn Haldorsens islandske lexicon" og Ivar Aasens ordbøker. Skrifter - Nordisk forening for leksikografi (NLF Skrift).  ISSN 0803-9313.  s 475- 486
 • Worren, Dagfinn (2008). Dei første nasjonale ordbøkene for norsk og svensk, I: Kristinn Jóhannesson; Hans Landquist; Aina Lundquist; Lena Rogström; Emma Sköldberg & Barbro Wallgren Hemlin (red.),  Nog ordat? Festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008.  Göteborgs Universitetet.  ISBN 978-91-974747-4-0.  Artikkel.  s 417 - 425 Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2007). Leksikografen Knud Knudsen, I: Gunnstein Akselberg & Johan Myking (red.),  Å sjå samfunnet gjennom språket. Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-456-4.  Kapittel.  s 247 - 255
 • Worren, Dagfinn (2007). Ordboksartiklar i alfabetbolken kny-knåvle, I: Oddrun Grønvik; Laurits Killingbergtrø & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 6.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7026-9.  alfabetbolk.
 • Worren, Dagfinn (2006). Molbech som mønster for Aasen, I: Henrik Lorenzen & Lars Trap-Jensen (red.),  Nordiske Studier i Leksikografi 8.  Nordisk Forening for Leksikografi.  ISBN 87-7533-007-5.  vitskapleg artikkel.  s 391 - 406 Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2005). Per Sandanger: Ord frå ei anna tid II (2005). Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2005). The Norwegian form of biligualism, In Oskar Bandle; Kurt Braunmüller; Ernst Håkon Jahr; Allan Karker; Hans-Peter Naumann; Ulf Telemann; Lennart Elmevik & Gun Widmark (ed.),  The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Vol 2.  Walter de Gruyter.  ISBN 3-11-017149-X.  219. Interscandinavian language contact III:.  s 2041 - 2048 Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2005). hip-hivvind, I: Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 5.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-6579-6.  hip-hivvind.
 • Worren, Dagfinn (2004). Third International Workshop on Dictionary Writing Systems. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi.  ISSN 0806-7791.  10, s 45- 50
 • Worren, Dagfinn (2004). [Anmeldelse] Jarle Bondevik, Oddvar Nes og Terje Aarset (red.): Målsamlingar 1862-1883 av Ivar Aasen. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  (Årg. 22, h. 1), s 97-102
 • Worren, Dagfinn (2002). LEXIN på norsk, I:  Ord om ord.   s 175 - 176 Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2002). Sunnmørske ordsamlingar ¿ frå Harboe (1698) i Norddal til Widnes (2001) i Vanylven, I:  Ord om ord.   s 117 - 129 Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2001). Nye ord i Nynorskordboka 2001, I: Ruth E Vatvedt Fjeld; Gudmund Harildstad; Laurits Killingbergtrø & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Ord om ord. Årsskrift for leksikografi nr. 7.  Seksjon for leksikografi og målføregransking, Institutt for nordistikk og litteraturvitskap.  s 17 - 22 Vis sammendrag
 • Bjørkum, Andreas; Hellevik, Alf; Venås, Kjell; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (1998). Tilråding om ordtilfanget i nynorsk, I: Jan Terje Faarlund (red.),  Ordtilfanget i nynorsk - synsmåtar og røynsler. [= Norsk språkråds skrifter 5].  Norsk språkråd, Oslo..  ISBN 82-990559-6-2.  s 87 - 104
 • Worren, Dagfinn (1998). Om å avgrense eit ordtilfang - soga om målføreorda i Nynorskordboka, I: Ruth E Vatvedt Fjeld & Boye Wangensteen (red.),  Normer og regler. Festskrift til Dag Gundersen 15. januar 1998.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-91121-02-8.  s 59 - 70 Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (1997). Ivar Aasen per definisjon, I: Arnold Dalen (red.),  Gransking av norsk mål i hundre år etter Ivar Aasen. Rapport frå faghistorisk seminar i Trondheim 3. og 4. oktober 1996.  Det kongelige norske Videnskabers Selskap, Trondheim.  ISBN 82-519-1366-7.  s 133 - 146
 • Worren, Dagfinn (1996). Materialgrunnlaget i morsmålsordbøker. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  14(1), s 47- 62
 • Worren, Dagfinn (1996). Ordinnsamling på amerikansk, I:  Ord om ord.  Avdeling for leksikografi, Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, UiO.  s 28 - 38
 • Worren, Dagfinn (1995). Skandinaviske ord frå A til H i Dictionary of American Regional English, I:  Ord om ord.  Avdeling for leksikografi, Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, UiO.  s 31 - 37
 • Worren, Dagfinn (1991). Drag frå målet i Norrøna, I: Botolv Helleland (red.),  Norsk språk i Amerika.  Novus Forlag.  ISBN 82-7099-180-5.  s 59 - 70
 • Haugland, Kjell; Ramsdal, Leif; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (1990). Den nasjonale revolusjonen (1814-1905), I: Olaf Almenningen; Thore A. Roksvold; Helge Sandøy & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Språk og samfunn gjennom tusen år. Ei norsk språkhistorie.  Universitetforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-21080-4.  s 50 - 83 Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (1989). Ord for ord, I: Olaf Almenningen & Oddrun Grønvik (red.),  Ord og Mål. Festskrift til Magne Rommetveit 4. oktober 1988.  Kringkastingsringen.  ISBN 82-90645-02-3.  s 167 - 181
 • Worren, Dagfinn (1988). Berre ord, I: Frøydis Hertzberg; Wenche Vagle & Terje Spurkland (red.),  I klartekst. Til Bernt Fossestøl på 60-årsdagen.  Novus Forlag, Oslo.  ISBN 82-7099-136-8.  s 141 - 154
 • Worren, Dagfinn (1988). Om ordlista (s. 37-38) og Ordliste (s. 38-55), I: Jostein Fet (red.),  Jakob D. Bjørkedal: Båtbygging i Bjørkedalen. Ord og uttrykk.  Fagseksjonen for norsk språk og litteratur ved Møre og Romsdal distriktshøgskule, Volda, i samarbeid med Norsk leksikografisk institutt, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-90155-66-2.
 • Bjørkum, Andreas; Hellevik, Alf; Venås, Kjell; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (1983). Tilråding om ordtilfanget i nynorsk, I: Arne Lauvhjell (red.),  Heit strid om nynorsk. Dokument og meiningar 1980-83.  Novus forlag, Oslo..  ISBN 82-7099-083-3.  s 15 - 44
 • Worren, Dagfinn (1983). "Nye" ord i Tilråding og i ordlistene, I: Arne Lauvhjell (red.),  Heit strid om nynorsk. Dokument og meiningar 1980-83.  Novus Forlag A.s, Oslo.  ISBN 82-7099-083-3.  s 103 - 106
 • Worren, Dagfinn (1981). Delkapitla ¿Språket i bruk¿ (s. 52), ¿Nasjonalomgrepet i over- og underklasse¿ (s. 52-55) og ¿Ivar Aasen¿ (s. 59-68, unnateke bolken om Munch og Landstad s. 64) i hovudkapitlet Den nasjonale revolusjonen, I: Olaf Almenningen; Thore A. Roksvold; Helge Sandøy & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Språk og samfunn gjennom tusen år.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-05430-6.
 • Worren, Dagfinn (1980). Om bortfall av palatal nasal på Søre Sunnmøre. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (3-4), s 193- 214
 • Worren, Dagfinn (1975). Ivar Aasen - målreisar og målpolitikar, I: Magne Myhren (red.),  Ei bok om Ivar Aasen.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-0425-8.  s 198 - 201

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjelsvik, Bjørghild; Ore, Christian-Emil Smith; Vikør, Lars Sigurdsson; Wetås, Åse & Worren, Dagfinn (red.) (2017). Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-889-0.  282 s.
 • Grønvik, Oddrun; Gundersen, Helge; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (red.) (2016). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8698-7.  1648 s.
 • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (red.) (2013). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8363-4.  1608 s.
 • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (red.) (2012). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8168-5.  1630 s.
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Almenningen, Olaf; Hovdenak, Marit & Worren, Dagfinn (2011). Språk og samfunn - heime og ute. Festskrift til Lars S. Vikør 65 år Red.: Olaf Almenningen, Marit Hovdenak og Dagfinn Worren. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-632-2. Vis sammendrag
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun & Worren, Dagfinn (red.) (2011). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7858-6.  1616 s.
 • Worren, Dagfinn (red.) (2010). Ivar Aasen-almanakken 2011. Dag og Tid.  ISBN 9788281150157.  208 s.
 • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2009). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7468-7.  1624 s.
 • Worren, Dagfinn (red.) (2009). Ivar Aasen-almanakken 2010. Dag og Tid.  ISBN 978-82-8115-013-3.  198 s.
 • Grønvik, Oddrun; Killingbergtrø, Laurits; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2008). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7224-9.  1638 s.
 • Worren, Dagfinn (red.) (2008). Ivar Aasen-almanakken 2009. Dag og Tid.  ISBN 9788281150119.  160 s.
 • Worren, Dagfinn (red.) (2007). Ivar Aasen-almanakken 2008. Dag og Tid.  ISBN 9788281150072.  147 s.
 • Engø, Anne Torunn; Hovdenak, Marit & Worren, Dagfinn (red.) (2006). Nynorskordboka. Definisjons- og rettskrivingsordbok. 4. utgåva. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-6898-1.  1478 s. Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (red.) (2006). Ivar Aasen-almanakken 2007. Dag og Tid.  ISBN 9788281150058.  142 s.
 • Worren, Dagfinn (red.) (2005). Ivar Aasen-almanakken 2006. Dag og Tid.  ISBN 8281150025.  147 s.
 • Worren, Dagfinn (red.) (2004). Ivar Aasen-almanakken 2005. Dag og Tid.  ISBN 8281150009.  136 s.
 • Worren, Dagfinn (red.) (2003). Ivar Aasen-almanakken 2004. Dag og Tid.  ISBN 8290654197.  128 s. Vis sammendrag
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Hageberg, Arnbjørg; Killingbergtrø, Laurits; Myhren, Magne; Nordlie, Sigurd; Worren, Dagfinn; Bø, Reidar; Jenstad, Tor Erik & Vik, Gudrun Dahler (2002). Norsk Ordbok band 4: gigle - harlemmerolje. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-6150-2.  816 s. Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2002). Ivar Aasen-almanakken 2003. Dag og Tid.  132 s. Vis sammendrag
 • Killingbergtrø, Laurits; Nordlie, Sigurd Magne; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2001). Nynorskordboka, 3. utgåva. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-52-15180-9.  864 s. Vis sammendrag
 • Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Hageberg, Arnbjørg; Jenstad, Tor Erik; Killingbergtrø, Laurits; Myhren, Magne; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2001). Norsk Ordbok. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-5797-1.  160 s.
 • Worren, Dagfinn (2001). Bolken gu-guerilja i Norsk Ordbok, band IV, hefte 4. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-5797-1.  15 s. Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2001). Ivar Aasen-almanakken 2002. Dag og Tid.  ISBN 82-90654-13-8.  132 s. Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2001). Om lag 300 nye ord(tydingar) fordelte på alfabetbolken br-cøliaki og bokstavane k, o, s og v i tredjeutgåva av Nynorskordboka. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-5180-9. Vis sammendrag
 • Myhren, Magne; Nordlie, Sigurd Magne; Killingbergtrø, Laurits; Almenningen, Olaf; Worren, Dagfinn; Grønvik, Oddrun & Vikør, Lars Sigurdsson (2000). Norsk ordbok. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-5447-6.
 • Worren, Dagfinn (2000). Ivar Aasen-almanakken 2001. Dag og Tid.  ISBN 82-90654-13-8.  142 s. Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (1999). Ivar Aasen-almanakken 2000. Dag og Tid.  ISBN 82-90654-11-1.  130 s. Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (1998). Ivar Aasen-almanakken. Dag og Tid.  ISBN 82-90654-08-1.  100 s.
 • Worren, Dagfinn (1997). Ivar Aasen-almanakken 1998. Dag og Tid, Oslo.  ISBN 82-90654-04-9.  100 s.
 • Worren, Dagfinn (1996). Ivar Aasen-almanakken 1997. Dag og Tid, Oslo.  ISBN 82-90654-03-0.  100 s.
 • Worren, Dagfinn (1995). Ivar Aasen-almanakken 1996. Dag og Tid, Oslo.  ISBN 82-90654-02-2.  100 s.
 • Nordlie, Sigurd Magne & Worren, Dagfinn (1986). Nynorskordboka. Definisjons- og rettskrivingsordbok, bolken a - bowlingspelar. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-2165-9.  70 s.
 • Worren, Dagfinn (1986). Nynorskordboka: Alfabetbolken a-bowlingspelar (saman med Sigurd Nordlie), br-cøliakisk, bokstavane K (saman Arne Lauvhjell), O, S, alfabetbolken trabelere-triårs og bokstaven V. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-2165-9.  362 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Worren, Dagfinn & Lynum, Andre (2020). Mobilappen Dagens Aasen-ord for 2020. Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2019). Livsnær litteratur frå Leikong.. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).  (12) Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2019). Sunnhordlending med Sande-slekt.. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).  (23) Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn & Lynum, Andre (2019). Mobilappen Dagens Ivar Aasen-ord for 2019. Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2018). Aasen og Vinje. Frå avstand til nært venskap. [www ]. Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2018). Med Jøleik på Lerkendal. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).  (46) Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2018). Norske gatenamn i Berlin. Nytt om namn.  ISSN 0800-4676.  (67/68) Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2018). To heimland og same karen. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).  95, s 66- 72 Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn & Lynum, Andre (2018). Mobilappen Dagens Ivar Aasen-ord for 2018. Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2017). Jul med Ivar Aasen. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • Worren, Dagfinn & Lynum, Andre (2016). Mobilappen Dagens Aasen-ord for 2017. Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2015). Tòskji æ kòmi, men sjøi æ rùskji. Eit språkleg særmerke i søresunnmørsk. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).  (96)
 • Worren, Dagfinn & Lynum, Andre (2015). Mobil-appen Dagens Aasen-ord (for 2016). Vis sammendrag
 • Lynum, André & Worren, Dagfinn (2014). Mobil-appen Dagens Aasen-ord (for 2015). Vis sammendrag
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun; Wetås, Åse & Worren, Dagfinn (2014). Leksikografar og kompetanse. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  53(31)
 • Worren, Dagfinn (2014). Eit maskulint i-mål.
 • Gundersen, Kjetil & Worren, Dagfinn (2013). Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Vis sammendrag
 • Lynum, Andre; Portilla, Thomas & Worren, Dagfinn (2013). Dagens Aasen-Ord (for 2014). Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2013). Ein varm tilhengjar (mest om omnen som langs kysten frå Florø til Vadsø vart kalla "tilhengjar"). Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).  (6)
 • Worren, Dagfinn (2013). Ivar Aasen og Herøy. Folk og Fortid. Tidsskrift for Herøy Sogelag.  s 32- 46
 • Worren, Dagfinn (2013). Ivar Aasen og Herøy. Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2013). Nynorsken i bokmålet. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  (34), s 40- 40 Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn & Wetås, Åse (2013). Nytt band av Norsk Ordbok [pressemelding om band 11 tilpassa dekningsområdet for avisa]. Møre-Nytt.  s 6- 6
 • Worren, Dagfinn & Wetås, Åse (2013). Nytt band av "Norsk Ordbok" [pressemelding om band 11 tilpassa dekningsområdet for avisa. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).  s 16- 16
 • Lynum, André; Worren, Dagfinn & Portilla, Thomas (2012). Dagens Aasen-Ord. Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2012). Ljubisa Rajic (1947-2012) [Minneord]. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  (23), s 17- 17
 • Worren, Dagfinn (2012). Ljubisa Rajic til minne [Minneord]. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  (132), s 33- 33
 • Gundersen, Kjetil & Worren, Dagfinn (2011). Ivar Aasen og svensk leksikografi.
 • Worren, Dagfinn (2011). Pressemelding om band 9 av Norsk Ordbok med lokalt tillegg: Nytt band av Norsk Ordbok i tide til ski-VM! - Band 9 av Norsk Ordbok og Ytre Søre. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • Worren, Dagfinn (2011). Pressemelding om band 9 av Norsk Ordbok med lokalt tillegg: Ski-ilje, ski-klabb og ski-nase: Nytt band av Norsk Ordbok i tide til ski-VM! - Band 9 av Norsk Ordbok og Ørsta-bygdene. Møre-Nytt.
 • Rødningen, Dagfinn & Worren, Dagfinn (2010). Ein grenselaus innsats. Konrad Eriksson (1908-1944) - norsk målføregranskar og motstandsmann med norsk "lektoreksamen" frå Uppsala.
 • Worren, Dagfinn (2009). Avduka Dag og Tid. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  (49)
 • Worren, Dagfinn (2009). Mange ord frå Søre Sunnmøre [Følgjeartikkel til pressemelding om band 8 av Norsk Ordbok]. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).  (86)
 • Worren, Dagfinn (2009). Ord frå Ørsta var grunnstomnen [Følgjeartikkel til pressemelding om band 8 av Norsk Ordbok]. Møre-Nytt.  (133)
 • Worren, Dagfinn & Rødningen, Dagfinn (2009). Ole Vig og vi. Folkeopplysning i Norsk Ordbok.
 • Worren, Dagfinn (2008, 24. juni). De ukjente ordene (om band 7 av Norsk Ordbok).  Klassekampen. Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2008). I vinfat under Voldsfjorden. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).  (15), s 16- 16 Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2008, 26. juni). Intervju om ordtak med utgangspunkt i ordtaka i Ivar Aasen-almanakken 2008. [Radio].  NRK Møre og Romsdal.
 • Worren, Dagfinn (2008, 10. oktober). Om prosjektet Norsk Ordbok 2014 med vekt på materialgrunnlag og arbeidsmåtar. [Radio].  NRK.
 • Worren, Dagfinn (2008). Opneår og vår. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).  22, s 17- 17 Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2008, 27. juni). Veit du kva mugetuft og lakeballe tyder?.  Sunnmørsposten. Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2007). "Bjørn Haldorsens islandske Lexicon" og Ivar Aasens ordbøker.
 • Worren, Dagfinn (2007). Også sjef for nynorsken. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  (27), s 23- 23 Vis sammendrag
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Worren, Dagfinn (red.) (2005). Nordiske studiar i leksikografi 7. Rapport frå Konferanse i leksikografi i Norden. Volda 20.-24. mai 2003. Nordiske studier i leksikografi. 8. Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2005). Molbech som mønster for Aasen.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Worren, Dagfinn (red.) (2005). Nordiske studiar i leksikografi 7 : rapport frå Konferanse om leksikografi i Norden, Volda 20.-24. mai 2003 / (red.) Ruth Vatvedt Fjeld og Dagfinn Worren.
 • Worren, Dagfinn (2004). [Melding av] John Ole Askedal og Ann-Berit Aarnes Breder (red.). Ivar Aasen - vandreren og veiviseren. Oslo: Emilia forlag, 2002. 258 sider. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (2), s 202- 209
 • Worren, Dagfinn (2004). Urbane heimfødingar?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (36), s 43- 43 Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2003). Fleire sunnmørske ordsamlingar. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi.  ISSN 0806-7791.  s 85- 94 Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2003). I Ivar Aasens ungdomsrike (foredrag under lunsj på ekskursjon til Herøy på Sunnmøre). Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2003). Irsk i hovudet. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  (36) Vis sammendrag
 • Gundersen, Helge; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn & Killingbergtrø, Laurits (2003). Redigeringshandbok for Norsk Ordbok 2014. Vis sammendrag
 • Almenningen, Olaf; Dalen, Arnold; Sandøy, Helge; Torp, Arne; Vikør, Lars Sigurdsson; Wiggen, Geirr & Worren, Dagfinn (2002). Målgranskaren frå Årdal. Heidersskrift til Andreas Bjørkum på 70-årsdagen 30. mars 2002.
 • Worren, Dagfinn (2002). Gullkorn frå ordmeistrar. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).  s 43- 44 Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2002). Hovudtrekk ved dagens forsking i nynorsk skriftkultur (særskilt om skriftmålet). Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2002). [Melding av] Jarle Bondevik, Oddvar Nes og Terje Aarset (red.): Målsamlingar av Ivar Aasen (Serie A6). Bergen: Norsk bokreidingslag, 1999. LIII + 240 sider. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  20(1), s 102- 118 Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2001). Dei gode orda våre. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2001). Ordartikkelen i nokre norske ordbøker i historisk perspektiv. Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2001). Tolvspråkleg mynt. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  s 2- 2 Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2000). Alle tiders ordbok. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2000). Nynorsk og bokmål i bryting. Sunnmørsposten.  ISSN 1503-9056.  s 14- 14 Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (2000). Store stengde dører og somme stumme forskarar. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X. Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (1999). Frå Sande til Seattle og St. Olaf. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).  (Julenummer) Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (1999). Morsmål, ord og turvande teori. Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (1999, 20. januar). Ord med motsett tyding. [Radio].  Oslo : P4. Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (1999). Vi i Vanylven, oss på Hareid og me midt i mylljå. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).  s 11- 11 Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (1998). Breiside mot sidemål. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 15- 15 Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (1998). Endringar i ordtilfanget i målføra ¿ orddaude eller ordauke? I: Ord om ord nr. 4 (1998) s. 54-65. Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (1998). Ivar Aasen i sør og aust. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  s 20- 21 Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (1998). Russenorsk 1 og 2. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 27- 27 Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (1998). Ta helga. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).  s 8- 8 Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (1996). Tydelege Aasen. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  24(1), s 24- 26 Vis sammendrag
 • Worren, Dagfinn (1990). Leksikografiske databasar. Humanistiske data.  ISSN 0800-6792.  (3), s 59- 68
 • Worren, Dagfinn (1988). Har nynorsken noka framtid i landet vårt?. Mål og makt.  ISSN 0332-7744.  (4), s 35- 46
 • Worren, Dagfinn (1981). Ivar Aasen og målstriden i 1850- og 1860-åra. Mål og makt.  ISSN 0332-7744.  11(2), s 2- 18

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 16. mars 2020 22:16