Dagfinn Worren

Professor emeritus
Bilde av Dagfinn Worren
English version of this page
Mobiltelefon +47 41 02 32 19
Rom A 010
Brukernavn
Besøksadresse SINTEF Forskingsvegen 1 0373 Oslo
Postadresse ILN Pb. 1102 Blindern 0317 OSLO
Emneord: Nordisk språkvitskap, Leksikografi, Målførekunnskap, Nynorsk

Publikasjoner

 • Worren, Dagfinn (2017). Fleirgenerasjonsverket Norsk Ordbok - frå nasjonsbyggjar til grunnlovsjubileumsprosjekt. I Kjelsvik, Bjørghild; Ore, Christian-Emil Smith; Vikør, Lars Sigurdsson; Wetås, Åse & Worren, Dagfinn (Red.), Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-889-0. s. 37–84.
 • Worren, Dagfinn (2017). Eit maskulint i-mål. I Östmann, Jan-Ola; Sandström, Caroline; Gustavsson, Pamela & Södergård, Lisa (Red.), Ideologi, identitet, intervention. Nordisk dialektologi 10. Nordica vid Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet. ISSN 9789515129963. s. 351–360.
 • Worren, Dagfinn (2017). Frå allmenning til ålmente. Om ordkrinsen allmenn i fleirgenerasjonsordboka Norsk Ordbok. I Karlsen, Knut E.; Rødningen, Dagfinn & Tangen, Håvard (Red.), I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almennningen 70 år. Novus Forlag. ISSN 9788270998753. s. 217–232.
 • Worren, Dagfinn (2017). Norsk Ordbok frå A til Å i tolv band. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. 93(1), s. 25–32. Fulltekst i vitenarkiv
 • Worren, Dagfinn (2016). Alfabetbolkane ul-uliøyra, underslag-undst,velsett-veløyra, via-vigring, vomma-vomverlam og ålfar-ålåte. I Grønvik, Oddrun; Gundersen, Helge; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Red.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-8698-7.
 • Gundersen, Kjetil & Worren, Dagfinn (2014). Ivar Aasen og Universitetet i Oslo. I Fjeld, Ruth E Vatvedt & Hovdenak, Marit (Red.), Nordiske studier i leksikografi 12. Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden Oslo 13.-16. august 2013. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-763-3. s. 159–175.
 • Worren, Dagfinn (2013). Alfabetbolkane svelg-svenskåklede,sæ-sælvar,tel-telfjell, tilfall-tilhøyrsle, topp-topunkts, tupe-turistvisum, tyn-tynke. I Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Red.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-8363-4.
 • Rødningen, Dagfinn & Worren, Dagfinn (2012). Ole Vig og avløysarorda hans - samnorsk gjennom fornorsking. I Røyneland, Unn & Enger, Hans-Olav (Red.), Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-704-6. s. 305–318.
 • Gundersen, Kjetil & Worren, Dagfinn (2012). Ivar Aasen og svensk leksikografi. I Eaker, Birgit; Larsson, Lennart & Mattisson, Anki (Red.), Nordiska studier i lexikografi 11. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Lund 24–27 maj 2011. Nordisk forening for leksikografi. ISSN 978-91-85333-42-4. s. 212–223.
 • Worren, Dagfinn (2012). Alfabetbolkane skure-skussmål, skysam-skysvart, slat-sledevyrke, smi--smjell, sol-solhøve, solka-solår, stapp-stapra og stete-stifttann. I Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Red.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-8168-5.
 • Worren, Dagfinn & Rødningen, Dagfinn (2012). Konrad Eriksson og skildringa av eit grensemål. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. s. 55–71.
 • Worren, Dagfinn (2011). Alfabetbolkane rar-rarvoren, riff-rikkebjørk, ru-rugåker, rådyr-råmåla, sel-selshus, sju-sjællending. I Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun & Worren, Dagfinn (Red.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-7858-6.
 • Sakshaug, Laila; Worren, Dagfinn & Wetås, Åse (2009). nik - niårsskule, Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-7468-7.
 • Worren, Dagfinn (2009). Alfabetbolkane natur-natyrell, ov-ovengel, oveta-ovtømmer, pas-pasved, py-pæte og rakl-raklyft, Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-7468-7.
 • Worren, Dagfinn (2008). Alfabetbolkane lek-lelunneleg, lildra-limån og mas-masverk, Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-7224-9.
 • Worren, Dagfinn (2008). Dei første nasjonale ordbøkene for norsk og svensk. I Jóhannesson, Kristinn; Landquist, Hans; Lundquist, Aina; Rogström, Lena; Sköldberg, Emma & Hemlin, Barbro Wallgren (Red.), Nog ordat? Festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008. Göteborgs Universitetet. ISSN 978-91-974747-4-0. s. 417–425.
 • Worren, Dagfinn (2008). "Bjørn Haldorsens islandske lexicon" og Ivar Aasens ordbøker. Nordiske Studier i Leksikografi (NSL). ISSN 0803-9313. s. 475–486.
 • Worren, Dagfinn (2007). Leksikografen Knud Knudsen. I Akselberg, Gunnstein & Myking, Johan (Red.), Å sjå samfunnet gjennom språket. Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-456-4. s. 247–255.
 • Worren, Dagfinn (2007). Ordboksartiklar i alfabetbolken kny-knåvle. I Grønvik, Oddrun; Killingbergtrø, Laurits & Vikør, Lars Sigurdsson (Red.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 6. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-7026-9.
 • Worren, Dagfinn (2006). Molbech as a Model for Aasen. I Lorenzen, Henrik & Trap-Jensen, Lars (Red.), Nordiske Studier i Leksikografi 8. Nordisk Forening for Leksikografi. ISSN 87-7533-007-5. s. 391–406.
 • Worren, Dagfinn (2005). The Norwegian form of biligualism. I Bandle, Oskar; Braunmüller, Kurt; Jahr, Ernst Håkon; Karker, Allan; Naumann, Hans-Peter; Telemann, Ulf; Elmevik, Lennart & Widmark, Gun (Red.), The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Vol 2. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 3-11-017149-X. s. 2041–2048.
 • Worren, Dagfinn (2005). hip-hivvind. I Vikør, Lars Sigurdsson (Red.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 5. Det Norske Samlaget. ISSN 82-521-6579-6.
 • Worren, Dagfinn (2005). Per Sandanger: Ord frå ei anna tid II (2005). Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • Worren, Dagfinn (2004). Third International Workshop on Dictionary Writing Systems. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. ISSN 0806-7791. 10, s. 45–50.
 • Worren, Dagfinn (2004). [Anmeldelse] Jarle Bondevik, Oddvar Nes og Terje Aarset (red.): Målsamlingar 1862-1883 av Ivar Aasen. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076.
 • Worren, Dagfinn (2002). Sunnmørske ordsamlingar ¿ frå Harboe (1698) i Norddal til Widnes (2001) i Vanylven, Ord om ord. s. 117–129.
 • Worren, Dagfinn (2002). LEXIN på norsk, Ord om ord. s. 175–176.
 • Worren, Dagfinn (2001). Nye ord i Nynorskordboka 2001. I Fjeld, Ruth E Vatvedt; Harildstad, Gudmund; Killingbergtrø, Laurits & Vikør, Lars Sigurdsson (Red.), Ord om ord. Årsskrift for leksikografi nr. 7. Seksjon for leksikografi og målføregransking, Institutt for nordistikk og litteraturvitskap. s. 17–22.
 • Worren, Dagfinn (1998). Om å avgrense eit ordtilfang - soga om målføreorda i Nynorskordboka. I Fjeld, Ruth E Vatvedt & Wangensteen, Boye (Red.), Normer og regler. Festskrift til Dag Gundersen 15. januar 1998. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-91121-02-8. s. 59–70.
 • Bjørkum, Andreas; Hellevik, Alf; Venås, Kjell; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (1998). Tilråding om ordtilfanget i nynorsk. I Faarlund, Jan Terje (Red.), Ordtilfanget i nynorsk - synsmåtar og røynsler. [= Norsk språkråds skrifter 5]. Norsk språkråd, Oslo.. ISSN 82-990559-6-2. s. 87–104.
 • Worren, Dagfinn (1997). Ivar Aasen per definisjon. I Dalen, Arnold (Red.), Gransking av norsk mål i hundre år etter Ivar Aasen. Rapport frå faghistorisk seminar i Trondheim 3. og 4. oktober 1996. Det kongelige norske Videnskabers Selskap, Trondheim. ISSN 82-519-1366-7. s. 133–146.
 • Worren, Dagfinn (1996). Ordinnsamling på amerikansk, Ord om ord. Avdeling for leksikografi, Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, UiO. s. 28–38.
 • Worren, Dagfinn (1996). Materialgrunnlaget i morsmålsordbøker. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. 14(1), s. 47–62.
 • Worren, Dagfinn (1995). Skandinaviske ord frå A til H i Dictionary of American Regional English, Ord om ord. Avdeling for leksikografi, Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, UiO. s. 31–37.
 • Worren, Dagfinn (1991). Drag frå målet i Norrøna. I Helleland, Botolv (Red.), Norsk språk i Amerika. Novus Forlag. ISSN 82-7099-180-5. s. 59–70.
 • Haugland, Kjell; Ramsdal, Leif; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (1990). Den nasjonale revolusjonen (1814-1905). I Almenningen, Olaf; Roksvold, Thore A.; Sandøy, Helge & Vikør, Lars Sigurdsson (Red.), Språk og samfunn gjennom tusen år. Ei norsk språkhistorie. Universitetforlaget, Oslo. ISSN 82-00-21080-4. s. 50–83.
 • Worren, Dagfinn (1989). Ord for ord. I Almenningen, Olaf & Grønvik, Oddrun (Red.), Ord og Mål. Festskrift til Magne Rommetveit 4. oktober 1988. Kringkastingsringen. ISSN 82-90645-02-3. s. 167–181.
 • Worren, Dagfinn (1988). Berre ord. I Hertzberg, Frøydis; Vagle, Wenche & Spurkland, Terje (Red.), I klartekst. Til Bernt Fossestøl på 60-årsdagen. Novus Forlag, Oslo. ISSN 82-7099-136-8. s. 141–154.
 • Worren, Dagfinn (1988). Om ordlista (s. 37-38) og Ordliste (s. 38-55). I Fet, Jostein (Red.), Jakob D. Bjørkedal: Båtbygging i Bjørkedalen. Ord og uttrykk. Fagseksjonen for norsk språk og litteratur ved Møre og Romsdal distriktshøgskule, Volda, i samarbeid med Norsk leksikografisk institutt, Universitetet i Oslo. ISSN 82-90155-66-2.
 • Bjørkum, Andreas; Hellevik, Alf; Venås, Kjell; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (1983). Tilråding om ordtilfanget i nynorsk. I Lauvhjell, Arne (Red.), Heit strid om nynorsk. Dokument og meiningar 1980-83. Novus forlag, Oslo.. ISSN 82-7099-083-3. s. 15–44.
 • Worren, Dagfinn (1983). "Nye" ord i Tilråding og i ordlistene. I Lauvhjell, Arne (Red.), Heit strid om nynorsk. Dokument og meiningar 1980-83. Novus Forlag A.s, Oslo. ISSN 82-7099-083-3. s. 103–106.
 • Worren, Dagfinn (1981). Delkapitla ¿Språket i bruk¿ (s. 52), ¿Nasjonalomgrepet i over- og underklasse¿ (s. 52-55) og ¿Ivar Aasen¿ (s. 59-68, unnateke bolken om Munch og Landstad s. 64) i hovudkapitlet Den nasjonale revolusjonen. I Almenningen, Olaf; Roksvold, Thore A.; Sandøy, Helge & Vikør, Lars Sigurdsson (Red.), Språk og samfunn gjennom tusen år. Universitetsforlaget, Oslo. ISSN 82-00-05430-6.
 • Worren, Dagfinn (1980). Om bortfall av palatal nasal på Søre Sunnmøre. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. s. 193–214.
 • Worren, Dagfinn (1975). Ivar Aasen - målreisar og målpolitikar. I Myhren, Magne (Red.), Ei bok om Ivar Aasen. Det Norske Samlaget. ISSN 82-521-0425-8. s. 198–201.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rødningen, Dagfinn; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2020). Den første fornorskingsordlista. Ole Vigs Opskrift over norske Ord, som kan indføres i Skriftsproget. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. ISBN 978-82-93175-60-5. 138 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2020). Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag. ISBN 978-828390-032-3.
 • Kjelsvik, Bjørghild; Ore, Christian-Emil Smith; Vikør, Lars Sigurdsson; Wetås, Åse & Worren, Dagfinn (2017). Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-889-0. 282 s.
 • Grønvik, Oddrun; Gundersen, Helge; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2016). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-8698-7. 12(1-5). 1648 s.
 • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2013). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-8363-4. 1608 s.
 • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2012). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-8168-5. 1630 s.
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun & Worren, Dagfinn (2011). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-7858-6. 1616 s.
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Almenningen, Olaf; Hovdenak, Marit & Worren, Dagfinn (2011). Språk og samfunn - heime og ute. Festskrift til Lars S. Vikør 65 år Red.: Olaf Almenningen, Marit Hovdenak og Dagfinn Worren. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-632-2.
 • Worren, Dagfinn (2010). Ivar Aasen-almanakken 2011. Dag og Tid. ISBN 9788281150157. 208 s.
 • Worren, Dagfinn (2009). Ivar Aasen-almanakken 2010. Dag og Tid. ISBN 978-82-8115-013-3. 198 s.
 • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2009). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-7468-7. 1624 s.
 • Grønvik, Oddrun; Killingbergtrø, Laurits; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2008). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-7224-9. 1638 s.
 • Worren, Dagfinn (2008). Ivar Aasen-almanakken 2009. Dag og Tid. ISBN 9788281150119. 160 s.
 • Worren, Dagfinn (2007). Ivar Aasen-almanakken 2008. Dag og Tid. ISBN 9788281150072. 147 s.
 • Engø, Anne Torunn; Hovdenak, Marit & Worren, Dagfinn (2006). Nynorskordboka. Definisjons- og rettskrivingsordbok. 4. utgåva. Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-6898-1. 1478 s.
 • Worren, Dagfinn (2006). Ivar Aasen-almanakken 2007. Dag og Tid. ISBN 9788281150058. 142 s.
 • Worren, Dagfinn (2005). Ivar Aasen-almanakken 2006. Dag og Tid. ISBN 8281150025. 147 s.
 • Worren, Dagfinn (2004). Ivar Aasen-almanakken 2005. Dag og Tid. ISBN 8281150009. 136 s.
 • Worren, Dagfinn (2003). Ivar Aasen-almanakken 2004. Dag og Tid. ISBN 8290654197. 128 s.
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Hageberg, Arnbjørg; Killingbergtrø, Laurits & Myhren, Magne [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2002). Norsk Ordbok band 4: gigle - harlemmerolje. Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-6150-2. 816 s.
 • Worren, Dagfinn (2002). Ivar Aasen-almanakken 2003. Dag og Tid. 132 s.
 • Worren, Dagfinn (2001). Bolken gu-guerilja i Norsk Ordbok, band IV, hefte 4. Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-5797-1. IV(4). 15 s.
 • Worren, Dagfinn (2001). Om lag 300 nye ord(tydingar) fordelte på alfabetbolken br-cøliaki og bokstavane k, o, s og v i tredjeutgåva av Nynorskordboka. Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-5180-9.
 • Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Hageberg, Arnbjørg; Jenstad, Tor Erik; Killingbergtrø, Laurits & Myhren, Magne [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2001). Norsk Ordbok. Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-5797-1. 4(4). 160 s.
 • Killingbergtrø, Laurits; Nordlie, Sigurd Magne; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2001). Nynorskordboka, 3. utgåva. Det Norske Samlaget. ISBN 82-52-15180-9. 864 s.
 • Worren, Dagfinn (2001). Ivar Aasen-almanakken 2002. Dag og Tid. ISBN 82-90654-13-8. 132 s.
 • Myhren, Magne; Nordlie, Sigurd Magne; Killingbergtrø, Laurits; Almenningen, Olaf; Worren, Dagfinn & Grønvik, Oddrun [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2000). Norsk ordbok. Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-5447-6. Band IV(3).
 • Worren, Dagfinn (2000). Ivar Aasen-almanakken 2001. Dag og Tid. ISBN 82-90654-13-8. 142 s.
 • Worren, Dagfinn (1999). Ivar Aasen-almanakken 2000. Dag og Tid. ISBN 82-90654-11-1. 130 s.
 • Worren, Dagfinn (1998). Ivar Aasen-almanakken. Dag og Tid. ISBN 82-90654-08-1. 100 s.
 • Worren, Dagfinn (1997). Ivar Aasen-almanakken 1998. Dag og Tid, Oslo. ISBN 82-90654-04-9. 100 s.
 • Worren, Dagfinn (1996). Ivar Aasen-almanakken 1997. Dag og Tid, Oslo. ISBN 82-90654-03-0. 100 s.
 • Worren, Dagfinn (1995). Ivar Aasen-almanakken 1996. Dag og Tid, Oslo. ISBN 82-90654-02-2. 100 s.
 • Worren, Dagfinn (1986). Nynorskordboka: Alfabetbolken a-bowlingspelar (saman med Sigurd Nordlie), br-cøliakisk, bokstavane K (saman Arne Lauvhjell), O, S, alfabetbolken trabelere-triårs og bokstaven V. Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-2165-9. 362 s.
 • Nordlie, Sigurd Magne & Worren, Dagfinn (1986). Nynorskordboka. Definisjons- og rettskrivingsordbok, bolken a - bowlingspelar. Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-2165-9. 70 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Worren, Dagfinn (2020). Jamningsord frå Inntrøndelag i Ole Vigs ordliste. I Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Red.), Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag. ISSN 978-828390-032-3. s. 113–138.
 • Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2020). Laurits Killingbergtrø: Ordmannen. I Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Red.), Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag. ISSN 978-828390-032-3. s. 27–33.
 • Worren, Dagfinn (2020). Språket i kryssord. I Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Red.), Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag. ISSN 978-828390-032-3. s. 37–40.
 • Worren, Dagfinn & Lynum, Andre (2020). Mobilappen Dagens Aasen-ord for 2020.
 • Worren, Dagfinn (2019). Sunnhordlending med Sande-slekt. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • Worren, Dagfinn (2019). Livsnær litteratur frå Leikong. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • Worren, Dagfinn & Lynum, Andre (2019). Mobilappen Dagens Ivar Aasen-ord for 2019.
 • Worren, Dagfinn (2018). Norske gatenamn i Berlin. Nytt om namn. ISSN 0800-4676.
 • Worren, Dagfinn (2018). To heimland og same karen. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 95, s. 66–72.
 • Worren, Dagfinn (2018). Aasen og Vinje. Frå avstand til nært venskap.
 • Worren, Dagfinn (2018). Med Jøleik på Lerkendal. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • Worren, Dagfinn & Lynum, Andre (2018). Mobilappen Dagens Ivar Aasen-ord for 2018.
 • Worren, Dagfinn (2017). Jul med Ivar Aasen. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • Worren, Dagfinn & Lynum, Andre (2016). Mobilappen Dagens Aasen-ord for 2017.
 • Worren, Dagfinn & Lynum, Andre (2015). Mobil-appen Dagens Aasen-ord (for 2016).
 • Worren, Dagfinn (2015). Tòskji æ kòmi, men sjøi æ rùskji. Eit språkleg særmerke i søresunnmørsk. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • Lynum, André & Worren, Dagfinn (2014). Mobil-appen Dagens Aasen-ord (for 2015).
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun; Wetås, Åse & Worren, Dagfinn (2014). Leksikografar og kompetanse. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. 53(31).
 • Worren, Dagfinn (2014). Eit maskulint i-mål.
 • Lynum, Andre; Portilla, Thomas & Worren, Dagfinn (2013). Dagens Aasen-Ord (for 2014).
 • Worren, Dagfinn (2013). Ivar Aasen og Herøy. Folk og Fortid. Tidsskrift for Herøy Sogelag. s. 32–46.
 • Worren, Dagfinn & Wetås, Åse (2013). Nytt band av Norsk Ordbok [pressemelding om band 11 tilpassa dekningsområdet for avisa]. Møre-Nytt. s. 6–6.
 • Worren, Dagfinn & Wetås, Åse (2013). Nytt band av "Norsk Ordbok" [pressemelding om band 11 tilpassa dekningsområdet for avisa. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). s. 16–16.
 • Gundersen, Kjetil & Worren, Dagfinn (2013). Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana.
 • Worren, Dagfinn (2013). Nynorsken i bokmålet. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. s. 40–40.
 • Worren, Dagfinn (2013). Ivar Aasen og Herøy.
 • Worren, Dagfinn (2013). Ein varm tilhengjar (mest om omnen som langs kysten frå Florø til Vadsø vart kalla "tilhengjar"). Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • Lynum, André; Worren, Dagfinn & Portilla, Thomas (2012). Dagens Aasen-Ord.
 • Worren, Dagfinn (2012). Ljubisa Rajic til minne [Minneord]. Dagsavisen. ISSN 1503-2892. s. 33–33.
 • Worren, Dagfinn (2012). Ljubisa Rajic (1947-2012) [Minneord]. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. s. 17–17.
 • Gundersen, Kjetil & Worren, Dagfinn (2011). Ivar Aasen og svensk leksikografi.
 • Worren, Dagfinn (2011). Pressemelding om band 9 av Norsk Ordbok med lokalt tillegg: Ski-ilje, ski-klabb og ski-nase: Nytt band av Norsk Ordbok i tide til ski-VM! - Band 9 av Norsk Ordbok og Ørsta-bygdene. Møre-Nytt.
 • Worren, Dagfinn (2011). Pressemelding om band 9 av Norsk Ordbok med lokalt tillegg: Nytt band av Norsk Ordbok i tide til ski-VM! - Band 9 av Norsk Ordbok og Ytre Søre. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • Rødningen, Dagfinn & Worren, Dagfinn (2010). Ein grenselaus innsats. Konrad Eriksson (1908-1944) - norsk målføregranskar og motstandsmann med norsk "lektoreksamen" frå Uppsala.
 • Worren, Dagfinn (2009). Avduka Dag og Tid. Dag og Tid. ISSN 0803-334X.
 • Worren, Dagfinn (2009). Mange ord frå Søre Sunnmøre [Følgjeartikkel til pressemelding om band 8 av Norsk Ordbok]. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • Worren, Dagfinn (2009). Ord frå Ørsta var grunnstomnen [Følgjeartikkel til pressemelding om band 8 av Norsk Ordbok]. Møre-Nytt.
 • Worren, Dagfinn & Rødningen, Dagfinn (2009). Ole Vig og vi. Folkeopplysning i Norsk Ordbok.
 • Worren, Dagfinn (2008). I vinfat under Voldsfjorden. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). s. 16–16.
 • Worren, Dagfinn (2008). Opneår og vår. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). 22, s. 17–17.
 • Worren, Dagfinn (2008). Intervju om ordtak med utgangspunkt i ordtaka i Ivar Aasen-almanakken 2008. [Radio]. NRK Møre og Romsdal.
 • Worren, Dagfinn (2008). De ukjente ordene (om band 7 av Norsk Ordbok). [Avis]. Klassekampen.
 • Worren, Dagfinn (2008). Veit du kva mugetuft og lakeballe tyder? [Avis]. Sunnmørsposten.
 • Worren, Dagfinn (2008). Om prosjektet Norsk Ordbok 2014 med vekt på materialgrunnlag og arbeidsmåtar. [Radio]. NRK.
 • Worren, Dagfinn (2007). Også sjef for nynorsken. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. s. 23–23.
 • Worren, Dagfinn (2007). "Bjørn Haldorsens islandske Lexicon" og Ivar Aasens ordbøker.
 • Worren, Dagfinn (2005). Molbech som mønster for Aasen.
 • Worren, Dagfinn (2004). Urbane heimfødingar? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 43–43.
 • Worren, Dagfinn (2004). [Melding av] John Ole Askedal og Ann-Berit Aarnes Breder (red.). Ivar Aasen - vandreren og veiviseren. Oslo: Emilia forlag, 2002. 258 sider. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. s. 202–209.
 • Worren, Dagfinn (2003). I Ivar Aasens ungdomsrike (foredrag under lunsj på ekskursjon til Herøy på Sunnmøre).
 • Worren, Dagfinn (2003). Irsk i hovudet. Dag og Tid. ISSN 0803-334X.
 • Worren, Dagfinn (2003). Fleire sunnmørske ordsamlingar. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. ISSN 0806-7791. s. 85–94.
 • Gundersen, Helge; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn & Killingbergtrø, Laurits (2003). Redigeringshandbok for Norsk Ordbok 2014.
 • Worren, Dagfinn (2002). Hovudtrekk ved dagens forsking i nynorsk skriftkultur (særskilt om skriftmålet).
 • Worren, Dagfinn (2002). [Melding av] Jarle Bondevik, Oddvar Nes og Terje Aarset (red.): Målsamlingar av Ivar Aasen (Serie A6). Bergen: Norsk bokreidingslag, 1999. LIII + 240 sider. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. 20(1), s. 102–118.
 • Worren, Dagfinn (2002). Gullkorn frå ordmeistrar. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). s. 43–44.
 • Worren, Dagfinn (2001). Tolvspråkleg mynt. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. s. 2–2.
 • Worren, Dagfinn (2001). Dei gode orda våre. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • Worren, Dagfinn (2001). Ordartikkelen i nokre norske ordbøker i historisk perspektiv.
 • Worren, Dagfinn (2000). Nynorsk og bokmål i bryting. Sunnmørsposten. ISSN 1503-9056. s. 14–14.
 • Worren, Dagfinn (2000). Alle tiders ordbok. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • Worren, Dagfinn (2000). Store stengde dører og somme stumme forskarar. Dag og Tid. ISSN 0803-334X.
 • Worren, Dagfinn (1999). Vi i Vanylven, oss på Hareid og me midt i mylljå. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). s. 11–11.
 • Worren, Dagfinn (1999). Frå Sande til Seattle og St. Olaf. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • Worren, Dagfinn (1999). Ord med motsett tyding. [Radio]. Oslo : P4.
 • Worren, Dagfinn (1998). Ivar Aasen i sør og aust. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. s. 20–21.
 • Worren, Dagfinn (1998). Russenorsk 1 og 2. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 27–27.
 • Worren, Dagfinn (1998). Breiside mot sidemål. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 15–15.
 • Worren, Dagfinn (1998). Ta helga. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande). s. 8–8.
 • Worren, Dagfinn (1996). Tydelege Aasen. Språknytt. ISSN 0333-3825. 24(1), s. 24–26.
 • Worren, Dagfinn (1990). Leksikografiske databasar. Humanistiske data. ISSN 0800-6792. s. 59–68.
 • Worren, Dagfinn (1988). Har nynorsken noka framtid i landet vårt? Mål og makt. ISSN 0332-7744. s. 35–46.
 • Worren, Dagfinn (1981). Ivar Aasen og målstriden i 1850- og 1860-åra. Mål og makt. ISSN 0332-7744. 11(2), s. 2–18.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Worren, Dagfinn (2005). Nordiske studiar i leksikografi 7 : rapport frå Konferanse om leksikografi i Norden, Volda 20.-24. mai 2003 / (red.) Ruth Vatvedt Fjeld og Dagfinn Worren. Nordisk foreining for leksikografi. ISSN 82-91121-03-6.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Worren, Dagfinn (2005). Nordiske studiar i leksikografi 7. Rapport frå Konferanse i leksikografi i Norden. Volda 20.-24. mai 2003. Nordisk foreining for leksikografi. ISSN 82-91121-03-6.
 • Almenningen, Olaf; Dalen, Arnold; Sandøy, Helge; Torp, Arne; Vikør, Lars Sigurdsson & Wiggen, Geirr [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2002). Målgranskaren frå Årdal. Heidersskrift til Andreas Bjørkum på 70-årsdagen 30. mars 2002. Seksjon for leksikografi og målføregransking, Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Oslo.. ISSN 82-90954-18-2.
 • Worren, Dagfinn (1999). Morsmål, ord og turvande teori. Seksjon for leksikografi og målføre. ISSN 0806-7791. 5.
 • Worren, Dagfinn (1998). Endringar i ordtilfanget i målføra ¿ orddaude eller ordauke? I: Ord om ord nr. 4 (1998) s. 54-65. Seksjon for leksikografi og målføregransking. ISSN 0806-7791. 4.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 16. mars 2020 22:16