Finn-Erik Vinje

Norwegian version of this page
Room HW501
Username
Visiting address Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Publications

  • Fossestøl, Bernt; Vannebo, Kjell Ivar; Venås, Kjell & Vinje, Finn Erik (1984). Festskrift til Einar Lundeby - 3.oktober 1984. Novus Forlag. ISBN 82-7099-093-0. 301 p.

View all works in Cristin

  • Vinje, Finn Erik (2014). Refleksiv og subjekt. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(1). doi: 10.4045/tidsskr.13.1555.
  • Hylland, Aanund & Vinje, Finn Erik (2000). Hurra for Grunnloven av 1903! Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
  • Vinje, Finn Erik (1999). Norske vinterord. Årbok / Den norske turistforening. ISSN 0801-5481.
  • Vinje, Finn Erik (1990). CompLex. Institutt for rettsinformatikk, Universitetsforlaget, Oslo.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:13 PM - Last modified Dec. 14, 2010 3:13 PM