Lars Vikør

Image of Lars Vikør
Norwegian version of this page
Room A 010
Username
Visiting address SINTEF Forskingsveien 1 0373 OSLO
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Publications

 • Vikør, Lars Sigurdsson (2021). Nynorskrettskrivinga av 1901: Nokre uklare punkt. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. 39(2), p. 295–319. Full text in Research Archive
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2020). Frå ordbok til korpus – og tilbake? Bjørnetjeneste og forfordele. In Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (Ed.), Leksikografi og korpus. En hyllest til Ruth Vatvedt Fjeld. Universitetet i Oslo. ISSN 9788291398129. p. 47–59. Full text in Research Archive
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2019). Alf Prøysen i Norsk Ordbok. In Doerr, Martin; Eide, Øyvind; Grønvik, Oddrun & Kjelsvik, Bjørghild (Ed.), Humanists and the digital toolbox. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-012-5. p. 241–252.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2018). Det moderne Noreg (1945-2015). In Nesse, Agnete (Eds.), Norsk språkhistorie bind IV, Tidslinjer. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-850-0. p. 603–695.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2018). Standardspråk og normering. In Bull, Tove (Eds.), Norsk språkhistorie III: Ideologi. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-849-4. p. 327–419.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2017). Tydings- og formkomplekset skuld vs. skyld - eit innfløkt terreng. In Kjelsvik, Bjørghild; Ore, Christian-Emil Smith; Vikør, Lars Sigurdsson; Wetås, Åse & Worren, Dagfinn (Ed.), Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-889-0. p. 239–248.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2017). Er nynorsk eit språk eller ei målform? In Karlsen, Knut E.; Rødningen, Dagfinn & Tangen, Håvard (Ed.), I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almennningen 70 år. Novus Forlag. ISSN 9788270998753. p. 181–188.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2016). Språkdokumentasjon og språkforsking. To sider av same sak, eller to saker? In Vikør, Lars Sigurdsson; Karlsen, Helene Urdland & Wetås, Åse (Ed.), Livet er æve, og evig er ordet. Festskrift til Norsk Ordbok 1930-2016. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-9008-3. p. 105–131.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2016). u - ubotsmann, v - vabra, vi, vigsel - vikværsk, w - worldcup, x - xylografi, y - ymen, z -zygote, æ - æling, ø - økst, øydfyrde - øyning, I å, åtfall - åtkomst. In Grønvik, Oddrun; Gundersen, Helge; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Ed.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-8698-7.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2015). Alf Prøysen som dialektskribent - ortografiske strategiar. In Hagen, Karianne & Kulbrandstad, Lars Anders (Ed.), Et uvanlig godt språkøre - artikler om Alf Prøysen og språket. Oplandske Bokforlag. ISSN 978-82-7518-239-3. p. 17–27.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2013). t - tagst, tjulla - tjyte, tut - tuvut, tvik - tvikøyra, tytebær - tyvjug. In Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Ed.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-8363-4.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2012). Indonesiske ord i norsk. In Røyneland, Unn & Enger, Hans-Olav (Ed.), Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-704-6. p. 399–412.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2012). skyld - skylist, sorg - soussjef, språk - språtug, stjagla - stjørnværing, strekk - strekkstyrke. In Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Ed.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-8168-5.
 • Bakken, Kristin & Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Samansette preposisjonar i norske dialektar. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. 29(2), p. 191–204.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Steinar Schjøtt - ein pioner i nynorsk leksikografi. In Jenstad, Tor Erik & Vikør, Lars Sigurdsson (Ed.), Leksikalsk forsking i norske målføre og nynorsk skriftspråk. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 9788251926874. p. 23–38.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Nynorsk ordbokshistorie - eit oversyn. In Jenstad, Tor Erik & Vikør, Lars Sigurdsson (Ed.), Leksikalsk forsking i norske målføre og nynorsk skriftspråk. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 9788251926874. p. 1–22.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Den første norske tesaurus: Ivar Aasens Norsk Maalbunad. LexicoNordica. ISSN 0805-2735. 18, p. 199–222.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). "... de rareste Ord og Talemaader i Sproget". Norske dialektar i 1743. In Edlund, Lars-Erik; Elmevik, Lennart & Reinhammar, Maj (Ed.), Studier i dialektologi och sociolingvistik. Swedish Science Press. ISSN 978-91-85352-90-6. p. 307–314.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). s - sahrawisk, sjå - sjåværleg, skam - skamørd. In Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun & Worren, Dagfinn (Ed.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-7858-6.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2010). Rettskrivingsordbøker som normeringsreiskapar i Norden. In Andersson, Lars-Gunnar; Josephson, Olle; Lindberg, Inger & Thelander, Mats (Ed.), Språkvård och språkpolitik. Norstedts Förlag. ISSN 978-91-1-302998-6. p. 304–322.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2010). Language purism in the Nordic countries. International Journal of the Sociology of Language. ISSN 0165-2516. p. 9–30.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Om normering av nynorsk på tidleg 2000-tal - behov eller trong? In Omdal, Helge & Røsstad, Rune (Ed.), Språknormering: i tide og utide. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-518-9. p. 269–281.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). LSS gjennom femti år, del I: 1959-1989, Femti år for folkemålet. Landslaget for språklig samling. ISSN 978-82-303-1311-4. p. 9–37.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Lexicography and language planning in Scandinavia and the Netherlands. In Nielsen, Sandro & Tarp, Sven (Ed.), Lexicography in the 21st Century. John Benjamins Publishing Company. ISSN 978-90-272-2336-4. p. 123–143.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). n - najade, o - obstruksjon, p - pajonera, q - rae, Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-7468-7.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Begrepet standardtalemål - forsøk på ei opprydding. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. 27(1), p. 49–65.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Behandling av ordsamband i norske einspråklege eittbandsordbøker. LexicoNordica. ISSN 0805-2735. 16, p. 241–253.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Sigurd Jarlsson på flukt. Collegium Medievale. ISSN 0801-9282. 22, p. 13–33.

View all works in Cristin

 • Rødningen, Dagfinn; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2020). Den første fornorskingsordlista. Ole Vigs Opskrift over norske Ord, som kan indføres i Skriftsproget. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. ISBN 978-82-93175-60-5. 138 p. Full text in Research Archive
 • Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2020). Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag. ISBN 978-828390-032-3.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2018). Nynorske nedslag. Ei artikkelsamling. Novus Forlag. ISBN 978-82-8390-006-4. 307 p.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2018). Inn i Norsk Ordbok. Brukarrettleiing og dokumentasjon. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-9472-2. 373 p.
 • Kjelsvik, Bjørghild; Ore, Christian-Emil Smith; Vikør, Lars Sigurdsson; Wetås, Åse & Worren, Dagfinn (2017). Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-889-0. 282 p.
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Karlsen, Helene Urdland & Wetås, Åse (2016). Livet er æve, og evig er ordet. Festskrift til Norsk Ordbok 1930-2016. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-9008-3. 216 p.
 • Grønvik, Oddrun; Gundersen, Helge; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2016). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-8698-7. 12(1-5). 1648 p.
 • Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Karlsen, Helene Urdland; Tandberg, Andreas; Vikør, Lars Sigurdsson & Wetås, Åse (2014). Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-792-3. 145 p.
 • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2013). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-8363-4. 1608 p.
 • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2012). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-8168-5. 1630 p.
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun & Worren, Dagfinn (2011). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-7858-6. 1616 p.
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Almenningen, Olaf; Hovdenak, Marit & Worren, Dagfinn (2011). Språk og samfunn - heime og ute. Festskrift til Lars S. Vikør 65 år Red.: Olaf Almenningen, Marit Hovdenak og Dagfinn Worren. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-632-2.
 • Jenstad, Tor Erik & Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Leksikalsk forsking i norske målføre og nynorsk skriftspråk. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251926874. 224 p.
 • Jørgensen, Jon Gunnar & Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Nordiskfaget - tradisjon og fornying. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-623-0. 223 p.

View all works in Cristin

 • Vikør, Lars Sigurdsson (2020). Heimfestingspraksis hos Aasen og Ross - og i Norsk Ordbok. In Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Ed.), Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag. ISSN 978-828390-032-3. p. 97–111.
 • Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2020). Laurits Killingbergtrø: Ordmannen. In Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Ed.), Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag. ISSN 978-828390-032-3. p. 27–33.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2019). Språkmangfaldet. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. 58(12).
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2019). Snakkar vi døl i 2050?
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2019). Framtidsnorsk - norsk språk i 2050.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2019). Den som sparer, har - eller? Språknytt. ISSN 0333-3825. 47(1), p. 16–16.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2018). Gløymde dødsmarker. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. 57(32).
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2018). Frå ordbok til korpus - og tilbake?
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2018). The Norwegian language situation. An overview. In Jahr, Ernst Håkon (Eds.), Perspectives on Two Centuries of Norwegian Language Planning and Policy. Theoretical Implications and Lessons Learnt. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. ISSN 9789187403309. p. 15–28.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2018). Nynorsk anno 2017? Syn og Segn. ISSN 0039-7717. 124(1), p. 100–105.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2017). To nye nynorskordlister. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. 56(39), p. 36–36.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2016). Den største ordboka over norsk språk - ein presentasjon av Norsk Ordbok.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2016). Ord frå Fron i Norsk Ordbok. Fronsbygdin. ISSN 1504-3436. 13, p. 88–96.
 • Vikør, Lars Sigurdsson & Wetås, Åse (2016). Norsk Ordbok - om folket - av folket - for folket. Historia om ordboksverket fram til i dag. In Vikør, Lars Sigurdsson; Karlsen, Helene Urdland & Wetås, Åse (Ed.), Livet er æve, og evig er ordet. Festskrift til Norsk Ordbok 1930-2016. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-9008-3. p. 15–39.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2015). <Melding av> W. Vandenbussche, E. H. Jahr og P. Trudgill (red.): Language Ecology for the 21st Century: Linguistic Conflicts and Social Environments. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. p. 136–146.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2015). O norueguês: Bokmål vs. Nynorsk. In Baxter, Robert Neil (Eds.), Quem fala a minha lingua? (vol. 2). Atraves editora. ISSN 978-84-87305-88-7. p. 121–150.
 • Jørgensen, Jon Gunnar; Kinn, Torodd & Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Maal og Minne 2-2014.
 • Jørgensen, Jon Gunnar; Vikør, Lars Sigurdsson & Kinn, Torodd (2014). Maal og Minne 1-2014.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). [Melding av] Jens Johan Hyvik og Stephen J. Walton (red.): 'Der var ruskut å leggja utpå'. Ti år med mastergraden i nynorsk skriftkultur. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. p. 192–198.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Soga om Håvard Isfjording. In Hagland, Jan Ragnar & Jørgensen, Jon Gunnar (Ed.), Islendingesagaene. Samtlige sagaer og førtini tætter I-V. Saga Forlag. ISSN 978-9935-9198-6-1. p. V,269–V,304.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Soga om røykdølane. In Hagland, Jan Ragnar & Jørgensen, Jon Gunnar (Ed.), Islendingesagaene. Samtlige sagaer og førtini tætter I-V. Saga Forlag. ISSN 978-9935-9198-6-1. p. IV,253–IV,300.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Soga om svarvdølane. In Hagland, Jan Ragnar & Jørgensen, Jon Gunnar (Ed.), Islendingesagaene. Samtlige sagaer og førtini tætter I-V. Saga Forlag. ISSN 978-9935-9198-6-1. p. IV,141–IV, 188.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Tåtten om Torgrim Hallesson. In Hagland, Jan Ragnar & Jørgensen, Jon Gunnar (Ed.), Islendingesagaene. Samtlige sagaer og førtini tætter I-V. Saga Forlag. ISSN 978-9935-9198-6-1. p. III,475–III,478.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Tåtten om Torvald Tasalde. In Hagland, Jan Ragnar & Jørgensen, Jon Gunnar (Ed.), Islendingesagaene. Samtlige sagaer og førtini tætter I-V. Saga Forlag. ISSN 978-9935-9198-6-1. p. II,433–II,437.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Tåtten om Ogmund Dott. In Hagland, Jan Ragnar & Jørgensen, Jon Gunnar (Ed.), Islendingesagaene. Samtlige sagaer og førtini tætter I-V. Saga Forlag. ISSN 978-9935-9198-6-1. p. II,425–II,432.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Tåtten om Torleiv Jarlsskald. In Hagland, Jan Ragnar & Jørgensen, Jon Gunnar (Ed.), Islendingesagaene. Samtlige sagaer og førtini tætter I-V. Saga Forlag. ISSN 978-9935-9198-6-1. p. I,355–I,363.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Alf Prøysen som dialektskribent.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Bibliografi over Dagfinn Worrens produksjon. In Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Karlsen, Helene Urdland; Tandberg, Andreas; Vikør, Lars Sigurdsson & Wetås, Åse (Ed.), Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-792-3. p. 139–143.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Varemerke og språk. Språklig Samling. ISSN 0333-0362. p. 62–68.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Qva gjæras skulle. In Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Karlsen, Helene Urdland; Tandberg, Andreas; Vikør, Lars Sigurdsson & Wetås, Åse (Ed.), Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-792-3. p. 83–85.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Etymologi på ein ny måte. LexicoNordica. ISSN 0805-2735. 21, p. 357–371.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Tekstsjanger og vitskaplegheit. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. 53(33).
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun; Wetås, Åse & Worren, Dagfinn (2014). Leksikografar og kompetanse. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. 53(31).
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Varemerke som språk - ordmerke som problem. Språknytt. ISSN 0333-3825. 42(1), p. 32–34.
 • Karlsen, Helene Urdland; Wetås, Åse; Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Tandberg, Andreas (2014). Føreord. In Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Karlsen, Helene Urdland; Tandberg, Andreas; Vikør, Lars Sigurdsson & Wetås, Åse (Ed.), Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-792-3. p. 7–9.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2013). Skriftspråkssituasjonen i Noreg frå dansketida til i dag.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2013). Språkreformatoren Moltke Moe - eit hundreårsminne. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. p. 143–150.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2013). (Bokmelding av) Tore Kristiansen og Nikolas Coupland (red.): Standard Languages and Language Standards in a Changing Europe. Oslo: Novus 2011. 239 sider. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. 31(1), p. 111–118.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2013). Aasens målbunad. Språknytt. ISSN 0333-3825. 41(2), p. 32–34.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2012). Erfaringar frå språkplanlegging og språkrøkt i Noreg.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2012). Eit pronomen i støypeskeia. Språklig Samling. ISSN 0333-0362. p. 89–94.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Kløyvd infinitiv. Språklig Samling. ISSN 0333-0362. p. 20–22.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Sigurd Jarlssons runeinnskrift : ein svarreplikk. Collegium Medievale. ISSN 0801-9282. 24, p. 157–163.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Lexicography and lexicological research concerning Nynorsk and Norwegian dialects. In Jenstad, Tor Erik & Vikør, Lars Sigurdsson (Ed.), Leksikalsk forsking i norske målføre og nynorsk skriftspråk. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 9788251926874. p. 211–222.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). To norske tesaurusar.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). [Melding av] Arnold Dalen o.s.: Trøndersk språkhistorie og Helge Sandøy: Romsdalsk språkhistorie. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. p. 143–149.
 • Jørgensen, Jon Gunnar & Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Forord. In Jørgensen, Jon Gunnar & Vikør, Lars Sigurdsson (Ed.), Nordiskfaget - tradisjon og fornying. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-623-0. p. 5–6.
 • Jørgensen, Jon Gunnar & Vikør, Lars Sigurdsson (2011). "At styrke og fremhjælpe det som norsk er" : Maal og Minne 100 år. In Jørgensen, Jon Gunnar & Vikør, Lars Sigurdsson (Ed.), Nordiskfaget - tradisjon og fornying. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-623-0. p. 9–18.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2010). Bokmelding: Edvard Storm: "Ord i den Guldbrandsdalske Dialect". Ei 1700-tals ordsamling frå Vågå. In Skjedsvoll, Jakup (Eds.), Vågå - sagt og skrivi gjennom ti'in. Mållaget Ivar Kleiven. ISSN 978-82-7275-171-4. p. 15–17.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2010). "... de rareste Ord og Talemaader". Norske dialektar i 1743.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2010). Om normering av nynorsk.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2010). Nynorskrettskrivinga inn for landing?
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2010). 2000-talet - ein gong til. Språknytt. ISSN 0333-3825. 38(4), p. 28–29.
 • Vikør, Lars Sigurdsson & Egebakken, Inger (2010). Språkpolitikk fra 1907 til i dag, Nettopp norsk SF Vg2/Vg3. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-33896-0. p. 367–386.
 • Vikør, Lars Sigurdsson & Egebakken, Inger (2010). Språkpolitikk fra 1830 til 1907, Nettopp norsk SF Vg2/Vg3. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-33896-0. p. 353–366.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Ein liten sjanse. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-7369-7.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Kjeldekritisk tilnærming til kjeldene for Norsk Ordbok.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Uttalemarkeringar i Norsk Ordbok.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:19 PM - Last modified Aug. 26, 2019 2:55 PM