Lars Sigurdsson Vikør

professor emeritus
Bilde av Lars Sigurdsson Vikør
English version of this page
Telefon +47 41 52 68 36
Rom A 010
Brukernavn
Besøksadresse SINTEF Forskingsveien 1 0373 OSLO
Postadresse ILN Pb. 1102 Blindern 0317 OSLO

Sjå heimesida til Norsk Ordbok.

Emneord: Norsk språk, Nordgermanske språk, Nynorsk, Leksikografi, Språkhistorie, Språkplanlegging, Indonesisk

Publikasjoner

 • Vikør, Lars Sigurdsson (2021). Nynorskrettskrivinga av 1901: Nokre uklare punkt. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. 39(2), s. 295–319. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2020). Frå ordbok til korpus – og tilbake? Bjørnetjeneste og forfordele. I Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (Red.), Leksikografi og korpus. En hyllest til Ruth Vatvedt Fjeld. Universitetet i Oslo. ISSN 9788291398129. s. 47–59. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2019). Alf Prøysen i Norsk Ordbok. I Doerr, Martin; Eide, Øyvind; Grønvik, Oddrun & Kjelsvik, Bjørghild (Red.), Humanists and the digital toolbox. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-012-5. s. 241–252.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2018). Det moderne Noreg (1945-2015). I Nesse, Agnete (Red.), Norsk språkhistorie bind IV, Tidslinjer. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-850-0. s. 603–695.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2018). Standardspråk og normering. I Bull, Tove (Red.), Norsk språkhistorie III: Ideologi. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-849-4. s. 327–419.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2017). Tydings- og formkomplekset skuld vs. skyld - eit innfløkt terreng. I Kjelsvik, Bjørghild; Ore, Christian-Emil Smith; Vikør, Lars Sigurdsson; Wetås, Åse & Worren, Dagfinn (Red.), Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-889-0. s. 239–248.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2017). Er nynorsk eit språk eller ei målform? I Karlsen, Knut E.; Rødningen, Dagfinn & Tangen, Håvard (Red.), I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almennningen 70 år. Novus Forlag. ISSN 9788270998753. s. 181–188.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2016). Språkdokumentasjon og språkforsking. To sider av same sak, eller to saker? I Vikør, Lars Sigurdsson; Karlsen, Helene Urdland & Wetås, Åse (Red.), Livet er æve, og evig er ordet. Festskrift til Norsk Ordbok 1930-2016. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-9008-3. s. 105–131.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2016). u - ubotsmann, v - vabra, vi, vigsel - vikværsk, w - worldcup, x - xylografi, y - ymen, z -zygote, æ - æling, ø - økst, øydfyrde - øyning, I å, åtfall - åtkomst. I Grønvik, Oddrun; Gundersen, Helge; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Red.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-8698-7.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2015). Alf Prøysen som dialektskribent - ortografiske strategiar. I Hagen, Karianne & Kulbrandstad, Lars Anders (Red.), Et uvanlig godt språkøre - artikler om Alf Prøysen og språket. Oplandske Bokforlag. ISSN 978-82-7518-239-3. s. 17–27.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2013). t - tagst, tjulla - tjyte, tut - tuvut, tvik - tvikøyra, tytebær - tyvjug. I Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Red.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-8363-4.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2012). Indonesiske ord i norsk. I Røyneland, Unn & Enger, Hans-Olav (Red.), Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-704-6. s. 399–412.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2012). skyld - skylist, sorg - soussjef, språk - språtug, stjagla - stjørnværing, strekk - strekkstyrke. I Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Red.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-8168-5.
 • Bakken, Kristin & Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Samansette preposisjonar i norske dialektar. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. 29(2), s. 191–204.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Steinar Schjøtt - ein pioner i nynorsk leksikografi. I Jenstad, Tor Erik & Vikør, Lars Sigurdsson (Red.), Leksikalsk forsking i norske målføre og nynorsk skriftspråk. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 9788251926874. s. 23–38.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Nynorsk ordbokshistorie - eit oversyn. I Jenstad, Tor Erik & Vikør, Lars Sigurdsson (Red.), Leksikalsk forsking i norske målføre og nynorsk skriftspråk. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 9788251926874. s. 1–22.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Den første norske tesaurus: Ivar Aasens Norsk Maalbunad. LexicoNordica. ISSN 0805-2735. 18, s. 199–222.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). "... de rareste Ord og Talemaader i Sproget". Norske dialektar i 1743. I Edlund, Lars-Erik; Elmevik, Lennart & Reinhammar, Maj (Red.), Studier i dialektologi och sociolingvistik. Swedish Science Press. ISSN 978-91-85352-90-6. s. 307–314.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). s - sahrawisk, sjå - sjåværleg, skam - skamørd. I Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun & Worren, Dagfinn (Red.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-7858-6.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2010). Rettskrivingsordbøker som normeringsreiskapar i Norden. I Andersson, Lars-Gunnar; Josephson, Olle; Lindberg, Inger & Thelander, Mats (Red.), Språkvård och språkpolitik. Norstedts Förlag. ISSN 978-91-1-302998-6. s. 304–322.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2010). Language purism in the Nordic countries. International Journal of the Sociology of Language. ISSN 0165-2516. s. 9–30.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Om normering av nynorsk på tidleg 2000-tal - behov eller trong? I Omdal, Helge & Røsstad, Rune (Red.), Språknormering: i tide og utide. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-518-9. s. 269–281.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). LSS gjennom femti år, del I: 1959-1989, Femti år for folkemålet. Landslaget for språklig samling. ISSN 978-82-303-1311-4. s. 9–37.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Lexicography and language planning in Scandinavia and the Netherlands. I Nielsen, Sandro & Tarp, Sven (Red.), Lexicography in the 21st Century. John Benjamins Publishing Company. ISSN 978-90-272-2336-4. s. 123–143.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). n - najade, o - obstruksjon, p - pajonera, q - rae, Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-7468-7.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Begrepet standardtalemål - forsøk på ei opprydding. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. 27(1), s. 49–65.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Behandling av ordsamband i norske einspråklege eittbandsordbøker. LexicoNordica. ISSN 0805-2735. 16, s. 241–253.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Sigurd Jarlsson på flukt. Collegium Medievale. ISSN 0801-9282. 22, s. 13–33.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rødningen, Dagfinn; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2020). Den første fornorskingsordlista. Ole Vigs Opskrift over norske Ord, som kan indføres i Skriftsproget. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. ISBN 978-82-93175-60-5. 138 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2020). Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag. ISBN 978-828390-032-3.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2018). Nynorske nedslag. Ei artikkelsamling. Novus Forlag. ISBN 978-82-8390-006-4. 307 s.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2018). Inn i Norsk Ordbok. Brukarrettleiing og dokumentasjon. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-9472-2. 373 s.
 • Kjelsvik, Bjørghild; Ore, Christian-Emil Smith; Vikør, Lars Sigurdsson; Wetås, Åse & Worren, Dagfinn (2017). Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-889-0. 282 s.
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Karlsen, Helene Urdland & Wetås, Åse (2016). Livet er æve, og evig er ordet. Festskrift til Norsk Ordbok 1930-2016. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-9008-3. 216 s.
 • Grønvik, Oddrun; Gundersen, Helge; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2016). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-8698-7. 12(1-5). 1648 s.
 • Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Karlsen, Helene Urdland; Tandberg, Andreas; Vikør, Lars Sigurdsson & Wetås, Åse (2014). Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-792-3. 145 s.
 • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2013). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-8363-4. 1608 s.
 • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2012). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-8168-5. 1630 s.
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun & Worren, Dagfinn (2011). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-7858-6. 1616 s.
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Almenningen, Olaf; Hovdenak, Marit & Worren, Dagfinn (2011). Språk og samfunn - heime og ute. Festskrift til Lars S. Vikør 65 år Red.: Olaf Almenningen, Marit Hovdenak og Dagfinn Worren. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-632-2.
 • Jenstad, Tor Erik & Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Leksikalsk forsking i norske målføre og nynorsk skriftspråk. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251926874. 224 s.
 • Jørgensen, Jon Gunnar & Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Nordiskfaget - tradisjon og fornying. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-623-0. 223 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vikør, Lars Sigurdsson (2020). Heimfestingspraksis hos Aasen og Ross - og i Norsk Ordbok. I Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Red.), Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag. ISSN 978-828390-032-3. s. 97–111.
 • Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2020). Laurits Killingbergtrø: Ordmannen. I Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Red.), Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag. ISSN 978-828390-032-3. s. 27–33.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2019). Språkmangfaldet. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. 58(12).
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2019). Snakkar vi døl i 2050?
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2019). Framtidsnorsk - norsk språk i 2050.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2019). Den som sparer, har - eller? Språknytt. ISSN 0333-3825. 47(1), s. 16–16.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2018). Gløymde dødsmarker. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. 57(32).
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2018). Frå ordbok til korpus - og tilbake?
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2018). The Norwegian language situation. An overview. I Jahr, Ernst Håkon (Red.), Perspectives on Two Centuries of Norwegian Language Planning and Policy. Theoretical Implications and Lessons Learnt. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. ISSN 9789187403309. s. 15–28.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2018). Nynorsk anno 2017? Syn og Segn. ISSN 0039-7717. 124(1), s. 100–105.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2017). To nye nynorskordlister. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. 56(39), s. 36–36.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2016). Den største ordboka over norsk språk - ein presentasjon av Norsk Ordbok.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2016). Ord frå Fron i Norsk Ordbok. Fronsbygdin. ISSN 1504-3436. 13, s. 88–96.
 • Vikør, Lars Sigurdsson & Wetås, Åse (2016). Norsk Ordbok - om folket - av folket - for folket. Historia om ordboksverket fram til i dag. I Vikør, Lars Sigurdsson; Karlsen, Helene Urdland & Wetås, Åse (Red.), Livet er æve, og evig er ordet. Festskrift til Norsk Ordbok 1930-2016. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-9008-3. s. 15–39.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2015). <Melding av> W. Vandenbussche, E. H. Jahr og P. Trudgill (red.): Language Ecology for the 21st Century: Linguistic Conflicts and Social Environments. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. s. 136–146.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2015). O norueguês: Bokmål vs. Nynorsk. I Baxter, Robert Neil (Red.), Quem fala a minha lingua? (vol. 2). Atraves editora. ISSN 978-84-87305-88-7. s. 121–150.
 • Jørgensen, Jon Gunnar; Kinn, Torodd & Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Maal og Minne 2-2014.
 • Jørgensen, Jon Gunnar; Vikør, Lars Sigurdsson & Kinn, Torodd (2014). Maal og Minne 1-2014.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). [Melding av] Jens Johan Hyvik og Stephen J. Walton (red.): 'Der var ruskut å leggja utpå'. Ti år med mastergraden i nynorsk skriftkultur. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. s. 192–198.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Soga om Håvard Isfjording. I Hagland, Jan Ragnar & Jørgensen, Jon Gunnar (Red.), Islendingesagaene. Samtlige sagaer og førtini tætter I-V. Saga Forlag. ISSN 978-9935-9198-6-1. s. V,269–V,304.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Soga om røykdølane. I Hagland, Jan Ragnar & Jørgensen, Jon Gunnar (Red.), Islendingesagaene. Samtlige sagaer og førtini tætter I-V. Saga Forlag. ISSN 978-9935-9198-6-1. s. IV,253–IV,300.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Soga om svarvdølane. I Hagland, Jan Ragnar & Jørgensen, Jon Gunnar (Red.), Islendingesagaene. Samtlige sagaer og førtini tætter I-V. Saga Forlag. ISSN 978-9935-9198-6-1. s. IV,141–IV, 188.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Tåtten om Torgrim Hallesson. I Hagland, Jan Ragnar & Jørgensen, Jon Gunnar (Red.), Islendingesagaene. Samtlige sagaer og førtini tætter I-V. Saga Forlag. ISSN 978-9935-9198-6-1. s. III,475–III,478.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Tåtten om Torvald Tasalde. I Hagland, Jan Ragnar & Jørgensen, Jon Gunnar (Red.), Islendingesagaene. Samtlige sagaer og førtini tætter I-V. Saga Forlag. ISSN 978-9935-9198-6-1. s. II,433–II,437.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Tåtten om Ogmund Dott. I Hagland, Jan Ragnar & Jørgensen, Jon Gunnar (Red.), Islendingesagaene. Samtlige sagaer og førtini tætter I-V. Saga Forlag. ISSN 978-9935-9198-6-1. s. II,425–II,432.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Tåtten om Torleiv Jarlsskald. I Hagland, Jan Ragnar & Jørgensen, Jon Gunnar (Red.), Islendingesagaene. Samtlige sagaer og førtini tætter I-V. Saga Forlag. ISSN 978-9935-9198-6-1. s. I,355–I,363.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Alf Prøysen som dialektskribent.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Bibliografi over Dagfinn Worrens produksjon. I Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Karlsen, Helene Urdland; Tandberg, Andreas; Vikør, Lars Sigurdsson & Wetås, Åse (Red.), Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-792-3. s. 139–143.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Varemerke og språk. Språklig Samling. ISSN 0333-0362. s. 62–68.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Qva gjæras skulle. I Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Karlsen, Helene Urdland; Tandberg, Andreas; Vikør, Lars Sigurdsson & Wetås, Åse (Red.), Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-792-3. s. 83–85.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Etymologi på ein ny måte. LexicoNordica. ISSN 0805-2735. 21, s. 357–371.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Tekstsjanger og vitskaplegheit. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. 53(33).
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun; Wetås, Åse & Worren, Dagfinn (2014). Leksikografar og kompetanse. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. 53(31).
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Varemerke som språk - ordmerke som problem. Språknytt. ISSN 0333-3825. 42(1), s. 32–34.
 • Karlsen, Helene Urdland; Wetås, Åse; Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Tandberg, Andreas (2014). Føreord. I Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Karlsen, Helene Urdland; Tandberg, Andreas; Vikør, Lars Sigurdsson & Wetås, Åse (Red.), Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-792-3. s. 7–9.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2013). Skriftspråkssituasjonen i Noreg frå dansketida til i dag.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2013). Språkreformatoren Moltke Moe - eit hundreårsminne. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. s. 143–150.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2013). (Bokmelding av) Tore Kristiansen og Nikolas Coupland (red.): Standard Languages and Language Standards in a Changing Europe. Oslo: Novus 2011. 239 sider. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. 31(1), s. 111–118.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2013). Aasens målbunad. Språknytt. ISSN 0333-3825. 41(2), s. 32–34.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2012). Erfaringar frå språkplanlegging og språkrøkt i Noreg.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2012). Eit pronomen i støypeskeia. Språklig Samling. ISSN 0333-0362. s. 89–94.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Kløyvd infinitiv. Språklig Samling. ISSN 0333-0362. s. 20–22.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Sigurd Jarlssons runeinnskrift : ein svarreplikk. Collegium Medievale. ISSN 0801-9282. 24, s. 157–163.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Lexicography and lexicological research concerning Nynorsk and Norwegian dialects. I Jenstad, Tor Erik & Vikør, Lars Sigurdsson (Red.), Leksikalsk forsking i norske målføre og nynorsk skriftspråk. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 9788251926874. s. 211–222.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). To norske tesaurusar.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). [Melding av] Arnold Dalen o.s.: Trøndersk språkhistorie og Helge Sandøy: Romsdalsk språkhistorie. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. s. 143–149.
 • Jørgensen, Jon Gunnar & Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Forord. I Jørgensen, Jon Gunnar & Vikør, Lars Sigurdsson (Red.), Nordiskfaget - tradisjon og fornying. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-623-0. s. 5–6.
 • Jørgensen, Jon Gunnar & Vikør, Lars Sigurdsson (2011). "At styrke og fremhjælpe det som norsk er" : Maal og Minne 100 år. I Jørgensen, Jon Gunnar & Vikør, Lars Sigurdsson (Red.), Nordiskfaget - tradisjon og fornying. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-623-0. s. 9–18.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2010). Bokmelding: Edvard Storm: "Ord i den Guldbrandsdalske Dialect". Ei 1700-tals ordsamling frå Vågå. I Skjedsvoll, Jakup (Red.), Vågå - sagt og skrivi gjennom ti'in. Mållaget Ivar Kleiven. ISSN 978-82-7275-171-4. s. 15–17.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2010). "... de rareste Ord og Talemaader". Norske dialektar i 1743.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2010). Om normering av nynorsk.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2010). Nynorskrettskrivinga inn for landing?
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2010). 2000-talet - ein gong til. Språknytt. ISSN 0333-3825. 38(4), s. 28–29.
 • Vikør, Lars Sigurdsson & Egebakken, Inger (2010). Språkpolitikk fra 1907 til i dag, Nettopp norsk SF Vg2/Vg3. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-33896-0. s. 367–386.
 • Vikør, Lars Sigurdsson & Egebakken, Inger (2010). Språkpolitikk fra 1830 til 1907, Nettopp norsk SF Vg2/Vg3. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-33896-0. s. 353–366.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Ein liten sjanse. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-7369-7.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Kjeldekritisk tilnærming til kjeldene for Norsk Ordbok.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Uttalemarkeringar i Norsk Ordbok.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 16. mars 2020 22:21