Oddrun Grønvik

Image of Oddrun Grønvik
Norwegian version of this page
Mobile phone 95 13 13 89
Room A009
Username
Visiting address Forskningsvegen 1 SINTEF 0373 Oslo
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Fields of interest

Lexicography and lexicology, Digital Humanities, Nordic Languages.

 

 

 

Publications

 • Ore, Christian-Emil Smith; Grønvik, Oddrun & Minde, Trond (2022). Word banks, dictionaries and research results by the roadside. In Klosa-Kückelhaus, Annette; Engelberg, Stefan; Möhrs, Christine & Storjohann, Petra (Ed.), Dictionaries and Society Proceedings of the XX EURALEX International Congress,12-16 July 2022, Mannheim, Germany. IDS-Verlag · Leibniz-Institut für Deutsche Sprache. ISSN 978-3-937241-87-6. p. 321–333.
 • Myking, Johan; Grønvik, Oddrun & Helset, Stig Jarle (2020). Nettbrukaren i fokus: digitalisering av Norsk ordbok a–h. In Sandström, Caroline; Forsberg, Ulla-Maija; Hällström-Reijonen, Charlotta af; Lehtonen, Maria & Ruppel, Klaas (Ed.), Nordiska studier i lexikografi, Rapport från 15 konferensen om lexikografi i Norden. Nordisk föreningen för lexicografi. ISSN 978-952-7359-03-7. p. 235–244.
 • Ore, Christian-Emil Smith & Grønvik, Oddrun (2020). Studying language change through indexed and interlinked dictionaries. In Gavriilidou, Zoe; Mitsiaki, Maria & Fliatouras, Asmakis (Ed.), Lexicography for Inclusion, Euralex 2021. Euralex. ISSN 978-618-85138-1-5. p. 321–330. Full text in Research Archive
 • Grønvik, Oddrun; Berg-olsen, Sturla; Hovdenak, Marit & Karlsen, Knut E. (2019). State-of-the-art on monolingual lexicography for Norway (Norwegian Bokmål and Nynorsk). Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave. 7(1), p. 39–52. doi: 10.4312/slo2.0.2019.1.39-52.
 • Kosem, Iztok; Lew, Robert; Müller-Spitzer, Carolin; Silveira, Maria Ribeiro; Wolfer, Sascha & Dorn, Amelie [Show all 59 contributors for this article] (2019). The Image of the Monolingual Dictionary Across Europe. Results of the European Survey of Dictionary use and Culture. International Journal of Lexicography. ISSN 0950-3846. 32(1), p. 92–114. doi: 10.1093/ijl/ecy022. Full text in Research Archive
 • Ore, Christian-Emil Smith & Grønvik, Oddrun (2018). Comparing Orthographies in Space and Time through Lexicographic Resources. In Čibej, Jaka; Gorjanc, Vojko; Kosem, Iztok & Krek, Simon (Ed.), Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts. Znanstvena založba Filozofske fakultete. ISSN 978-961-06-0097-8. p. 159–172.
 • Ore, Christian-Emil Smith & Grønvik, Oddrun (2018). Bokmål and Nynorsk co-indexed. The Meta Dictionary as a tool to measure language variation and change. In Svavarsdóttir, Ásta; Jónsdóttir, Halldóra; Hilmisdóttir, Helga & Úlfarsdóttir, Þórdís (Ed.), Nordiske Studier i Leksikografi 14, Rapport fra 14. Konference om Leksikografi i Norden Reykjavík 30. maj -2. juni 2017. Nordisk Forening for Leksikografi. ISSN 978-9979-654-48-3. p. 87–95. Full text in Research Archive
 • Ore, Christian-Emil Smith & Grønvik, Oddrun (2017). What should the electronic dictionary do for you - and how? In Kjelsvik, Bjørghild; Ore, Christian-Emil Smith; Vikør, Lars Sigurdsson; Wetås, Åse & Worren, Dagfinn (Ed.), Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-889-0. p. 97–119.
 • Grønvik, Oddrun (2017). Varemerke og allmennspråk. In Karlsen, Knut E.; Rødningen, Dagfinn & Tangen, Håvard (Ed.), I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almennningen 70 år. Novus Forlag. ISSN 9788270998753. p. 53–70. Full text in Research Archive
 • Grønvik, Oddrun (2016). The lexicography of Norwegian. In Hanks, Patrick & De Schryver, Gilles-Maurice (Ed.), International Handbook of Modern Lexis and Lexicography. Springer. ISSN 978-3-642-45369-4. p. 1–34. doi: 10.1007/978-3-642-45369-4_44-1.
 • Grønvik, Oddrun (2016). Vitskaplegheit og samfunnsrelevans for store ordboksverk. In Gudiksen, Asgerd & Hovmark, Henrik (Ed.), Nordiske Studier i Leksikografi 13 Rapport fra 13. Konference om Leksikografi i Norden København 19.-22. mai 2015. Nordisk forening for leksikografi. ISSN 978-87-992447-6-8. p. 27–61. Full text in Research Archive
 • Grønvik, Oddrun & Ore, Christian-Emil Smith (2016). Nyskapinga i elektroniske ordbøker og språksamlingar. In Vikør, Lars Sigurdsson; Karlsen, Helene Urdland & Wetås, Åse (Ed.), Livet er æve, og evig er ordet. Festskrift til Norsk Ordbok 1930-2016. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-9008-3. p. 132–141.
 • Grønvik, Oddrun (2016). [ulm – ulvut], [yte – yteved]. In Grønvik, Oddrun; Gundersen, Helge; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Ed.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-8698-7.
 • Grønvik, Oddrun (2015). Language documentation in a globalised world. In Hagland, Jan Ragnar & Wetås, Åse (Ed.), Ivar Aasen ute og heime - om moderne språkdokumentasjon etter Ivar Aasen. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. ISSN 978-82-93175-24-7. p. 28–53. Full text in Research Archive
 • Grønvik, Oddrun (2015). Eit lemmaregister for Ivar Aasens Norsk Ordbok med dansk forklaring i databaseformat. In Sandström, Caroline (Eds.), Perspektiv på lexikografi. Institutet för de inhemska språken, Helsingfors. ISSN 978-952-5446-85-2. p. 81–99. Full text in Research Archive
 • Grønvik, Oddrun (2014). X-en i og utanfor alfabetet. In Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Karlsen, Helene Urdland; Tandberg, Andreas; Vikør, Lars Sigurdsson & Wetås, Åse (Ed.), Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-792-3. p. 113–118.
 • Grønvik, Oddrun & Ore, Christian-Emil Smith (2014). Samvirket mellom ordbank og ordbok. In Fjeld, Ruth E Vatvedt & Hovdenak, Marit (Ed.), Nordiske studier i leksikografi 12. Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden Oslo 13.-16. august 2013. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-763-3. Full text in Research Archive
 • Grønvik, Oddrun & Ore, Christian-Emil Smith (2013). What should the electronic dictionary do for you – and how? In Kosem, Iztok; Kallas, Jelena; Gantar, Polona; Krek, Simon; Langements, Margit & Tuulik, Maria (Ed.), Electronic lexicography in the 21st century: thinking outside the paper. Proceedings of the eLex 2013 conference, 17-19 October 2013, Tallinn, Estonia. •Eesti Keele Instituut. ISSN 978-961-93594-0-2. p. 243–260. Full text in Research Archive
 • Grønvik, Oddrun & Ridings, Daniel (2012). A corpus based method for a diachronic study of the central vocabulary of New Norwegian. In Eaker, Birgit; Larsson, Lennart & Mattisson, Anki (Ed.), Nordiska studier i lexikografi 11. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Lund 24–27 maj 2011. Nordisk forening for leksikografi. ISSN 978-91-85333-42-4. p. 524–533.
 • Grønvik, Oddrun & Holmen, Jon (2012). Norsk dialektatlas i digital utgåve og språkdata på kart. In Eaker, Birgit; Larsson, Lennart & Mattisson, Anki (Ed.), Nordiska studier i lexikografi 11. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Lund 24–27 maj 2011. Nordisk forening for leksikografi. ISSN 978-91-85333-42-4. p. 273–286.
 • Grønvik, Oddrun (2012). Digital leksikografi og funksjonsteoretiske briller. LexicoNordica. ISSN 0805-2735. 19, p. 239–254. Full text in Research Archive
 • Grønvik, Oddrun (2012). skor - skoretre. In Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Ed.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-8168-5. p. 48–58.
 • Grønvik, Oddrun (2011). rekk - reklingskast. In Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun & Worren, Dagfinn (Ed.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-7858-6. p. 195–205.
 • Grønvik, Oddrun (2011). Lemma collection for the first monolingual dictionary. In Lexander, Kristin Vold; Lyche, Chantal & Knutsen, Anne Moseng (Ed.), Pluralité des langues, pluralité des cultures : regards sur l’Afrique et au-delà. Mélanges offerts à Ingse Skattum à l’occasion de son 70ème anniversaire. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-602-5. p. 269–278. Full text in Research Archive
 • Grønvik, Oddrun (2010). Lexicalised phrases in Norwegian. In Lönnroth, Harry & Nikula, Kristina (Ed.), Nordiska studier i lexikografi 10. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden Tammerfors 3-5- juni 2010. Nordisk forening for leksikografi. ISSN 978-951-44-8143-7. p. 118–129.
 • Grønvik, Oddrun (2009). nak - naltrehoste, Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-7468-7. p. 219–225.
 • Grønvik, Oddrun (2009). op - opossum, Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-7468-7. p. 776–790.
 • Grønvik, Oddrun (2008). leg - legumin, Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-7224-9. p. 250–288.
 • Grønvik, Oddrun (2008). Redigeringsskjema for store verb - semantikk versus grammatikalisering. In Svarvarsdottir, Asta; Kvaran, Gudrún; Ingólfsson, Gunnlaugur & Jonsson, Jon Hilmar (Ed.), Rapport fra konferance om leksikografi i Norden Akureyri 22.-26. maj 2007. Nordisk forening for leksikografi. ISSN 9789979654056. p. 155–172.
 • Bakken, Kristin & Grønvik, Oddrun (2008). Materialsortering på digital plattform. Eit steg mot høgare dataintegritet i den vitskaplege leksikografien. Nordiske Studier i Leksikografi (NSL). ISSN 0803-9313. 10, p. 31–42.
 • Grønvik, Oddrun (2008). Fast redigeringsskjema for verb? Semantikk versus grammatikalisering. Nordiske Studier i Leksikografi (NSL). ISSN 0803-9313. p. 155–170.
 • Grønvik, Oddrun (2007). ko - koitus, kom - kontesse. In Grønvik, Oddrun; Killingbergtrø, Laurits & Vikør, Lars Sigurdsson (Ed.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 6. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-7026-9.
 • Grønvik, Oddrun (2007). Ordbøker - kva har vi? Definisjonsordbøker for norsk. Språknytt. ISSN 0333-3825. p. 15–21.

View all works in Cristin

 • Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2020). Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag. ISBN 978-828390-032-3.
 • Grønvik, Oddrun; Gundersen, Helge; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2016). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-8698-7. 12(1-5). 1648 p.
 • Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Karlsen, Helene Urdland; Tandberg, Andreas; Vikør, Lars Sigurdsson & Wetås, Åse (2014). Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-792-3. 145 p.
 • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2013). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-8363-4. 1608 p.
 • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2012). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-8168-5. 1630 p.
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun & Worren, Dagfinn (2011). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-7858-6. 1616 p.
 • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2009). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-7468-7. 1624 p.
 • Grønvik, Oddrun; Killingbergtrø, Laurits; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2008). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-7224-9. 1638 p.
 • Grønvik, Oddrun; Killingbergtrø, Laurits & Vikør, Lars Sigurdsson (2007). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 6. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-7026-9. 1602 p.

View all works in Cristin

 • Helset, Stig Jarle; Myking, Johan & Grønvik, Oddrun (2019). Nettbrukaren i fokus: Norsk Ordbok, revisjon a-h (NO-AH).
 • Kyrkjebø, Rune & Grønvik, Oddrun (2018). Språksamlingane og leksikografisk arbeid ved Universitetet i Bergen. In Svavarsdóttir, Ásta; Jónsdóttir, Halldóra; Hilmisdóttir, Helga & Úlfarsdóttir, Þórdís (Ed.), Nordiske Studier i Leksikografi 14, Rapport fra 14. Konference om Leksikografi i Norden Reykjavík 30. maj -2. juni 2017. Nordisk Forening for Leksikografi. ISSN 978-9979-654-48-3. p. 80–86.
 • Grønvik, Oddrun (2017). The Saga of Norsk Ordbok: A scholarly dictionary for the Norwegian vernacular and the Nynorsk written language. Kerneman Ditionary News. ISSN 1565-4745. 25(25), p. 19–24.
 • Grønvik, Oddrun & Andersen, Gisle (2016). Ord og infrastruktur: Om nyskaping og meirverdi på grunnlag av Språksamlingane i Bergen.
 • Meyer, Astrid Hygen & Grønvik, Oddrun (2014). Sier fra seg språkansvar. Undersak: Kraftbrev fra departementet. [Newspaper]. Klassekampen.
 • Vollan, Mari Brenna & Grønvik, Oddrun (2014). Pengestrid om ordbok. [Newspaper]. Klassekampen.
 • Brække, Jonas; Grønvik, Oddrun & Ore, Christian-Emil Smith (2014). Kan stanse salg av ordbok. Undersak: Anklaget for tjenesteforsømmelse. [Newspaper]. Klassekampen.
 • Vollen, Mari Brenna & Grønvik, Oddrun (2014). Klar for å berge ordboka. Undersak: Kan ikke legge ned. [Newspaper]. Klassekampen.
 • Toft, Martin; Grønvik, Oddrun & Schmidt, Tom (2014). Stadnamnprofessor Tom Schmidt: – Eg nektar å flytta. [Newspaper]. Uniforum.
 • Grønvik, Oddrun (2014). Skal UiO vera verdsleiande på norsk språk også i framtida? Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Toft, Martin & Grønvik, Oddrun (2014). Lodve Solholm: – Snakk opp verdien av Norsk Ordbok! [Newspaper]. Uniforum.
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun; Wetås, Åse & Worren, Dagfinn (2014). Leksikografar og kompetanse. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. 53(31).
 • Karlsen, Helene Urdland; Wetås, Åse; Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Tandberg, Andreas (2014). Føreord. In Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Karlsen, Helene Urdland; Tandberg, Andreas; Vikør, Lars Sigurdsson & Wetås, Åse (Ed.), Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-792-3. p. 7–9.
 • Grønvik, Oddrun (2013). Frå Mål og Makt til makt over mål. Mål og makt. ISSN 0332-7744. 43(158), p. 10–11.
 • Grønvik, Oddrun (2013). Språksamlingane spreidde for alle vindar? Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Grønvik, Oddrun (2013). Standard gains and growing pains - How did digitisation change Norsk Ordbok 2014?
 • Grønvik, Oddrun (2013). Kva slags språksamlingar treng Noreg etter 2014? "Om tilstanden og behovene for ordbøker for innvandrere" i "En samlet ordbokpolitikk etter 2014. Rapport fra et seminar 20. mars 2013". Språkrådet. p. 24–27.
 • Grønvik, Oddrun (2013). Language documentation in a globalised world - why and how.
 • Grønvik, Oddrun (2013). Nynorskordboka på nett som læringsverktøy i norskfaget.
 • Grønvik, Oddrun & Holmen, Jon (2013). Ein kartløysing for Norsk Ordbok - føremonar og utfordringar.
 • Ore, Christian-Emil Smith & Grønvik, Oddrun (2013). Tekstkorpus som kilde for utvalg av oppslagsord.
 • Grønvik, Oddrun & Ore, Christian-Emil Smith (2013). IKT-styrt samvirke mellom ordbank og ordbok, og spørsmålet om nemningar for kategoriane.
 • Grønvik, Oddrun & Ore, Christian-Emil Smith (2013). Samvirket mellom ordbank og ordbok, og spørsmålet om namn på delane.
 • Grønvik, Oddrun & Ore, Christian-Emil Smith (2013). Dynamic web dictionaries – a treasury for learners of Norwegian.
 • Grønvik, Oddrun (2013). Språkpolitisk kuppforsøk? Klassekampen. ISSN 0805-3839. p. 37–37.
 • Grønvik, Oddrun (2013). Oppslagsord: Søppelkasse Norske ordbøker kan stå framfor kassering og nedlegging i Løpet av få år. Det er absurd. Klassekampen. ISSN 0805-3839. p. 18–18.
 • Grønvik, Oddrun (2012). Norsk Ordbok framfor prosjektslutt - kva skjer no? Dag og Tid. ISSN 0803-334X.
 • Grønvik, Oddrun (2012). Kvar går og korleis dreg ein grensa mellom leksikaliserte frasar og redaksjonelle døme? Litt teori og nokre døme.
 • Grønvik, Oddrun (2012). Hans Ross: Lingvist og ordboksmann i ei pionertid.
 • Grønvik, Oddrun (2011). Rapport frå den 11. konferansen om leksikografi i Norden. LexicoNordica. ISSN 0805-2735. 18, p. 359–365.
 • Grønvik, Oddrun (2011). Leksikalske resursar for norsk språk ved UiO.
 • Grønvik, Oddrun & Holmen, Jon (2011). Norsk dialektatlas og Målføresynopsisen i digital utgåve - føremonar og utfordringar.
 • Grønvik, Oddrun & Holmen, Jon (2011). The Norwegian Dialect Atlas digitalised – mapping linguistic data.
 • Grønvik, Oddrun & Ridings, Daniel (2011). A corpus based method for isolating the central vocabulary.
 • Grønvik, Oddrun (2010). Standardising 400 years of speech. Norsk Ordbok 2014.
 • Grønvik, Oddrun (2010). Dokumentasjonen av tidleg nynorsk (1525 - 1814).
 • Grønvik, Oddrun & Wetås, Åse (2009). Frå ord i tale til ord i bok. Norsk Ordbok 2014.
 • Grønvik, Oddrun & Wetås, Åse (2009). Norsk Ordbok 2014 - Eit oppslagsord på vegen frå tilfang til artikkel.
 • Grønvik, Oddrun (2009). Stilmerking i Norsk Ordbok 2014 - teori, status og praksis.
 • Grønvik, Oddrun & Gundersen, Helge (2009). Uttaleopplysningar i Norsk Ordbok.
 • Grønvik, Oddrun (2009). Kva er nytt? Aviser som kjelde til ordtilfang. ein analyse av korpustilveksten i 2006-årgangen av Dag og Tid.
 • Grønvik, Oddrun & Ridings, Daniel (2009). Aviser som kjelde til nytt ordtilfang. 2006-årgangen av Dag og Tid.
 • Grønvik, Oddrun (2009). Eit inventar for leksikaliserte frasar i norsk. Underoppslaget i Norsk Ordbok 2014.
 • Klingenberg, Claus; Pettersen, Folf Dagfinn; Markestad, Trond; Martinussen, Marte; Rogne, Sissel & Frydenberg, Karin [Show all 10 contributors for this article] (2009). Expanded newborn screening (NBS) in Norway - advisory report from a national working group.
 • Grønvik, Oddrun (2009). Finlandssvensk sett utanfrå – livsrett og råderom.
 • Grønvik, Oddrun (2009). Standardspråk som demokratisk gode.
 • Grønvik, Oddrun (2008). Afrikanske språk, kategorisering og multiverktøy.
 • Grønvik, Oddrun (2008). Dealing with imported concepts and word forms - general methodology.
 • Chimhundu, Herbert & Grønvik, Oddrun (2008). Documenting languages - dictionary writing in an African context. How can the experiences of the ALLEX project be brought to bear on other languages?
 • Grønvik, Oddrun (2008). Underoppslaget I NO band 1-7. Eit register for norsk fraseologi.
 • Grønvik, Oddrun (2008). A Norwegian Comment on Language policies and language rights Commentary to Plenartalare Sally Johnson: Orthography, Publics and Legitimation Crisis: The 1996 Reform of German.
 • Grønvik, Oddrun (2008). Kva er eigentleg ei nynorsknorm?
 • Grønvik, Oddrun (2008). Kva skjer med nynorskrettskrivinga?
 • Grønvik, Oddrun (2008). Utfordringar for fagråda i den nye organiseringa av Språkrådet.
 • Grønvik, Oddrun (2007). Ordbøker - kva har vi, og kva kan vi bruka dei til? Språknytt. ISSN 0333-3825. p. 12–16.
 • Grønvik, Oddrun (2007). Nye korpustips. Utnytting av korpus i redigering, gode søk og formulering av søk i cqp.
 • Grønvik, Oddrun (2007). Fagrådet for normering og språkobservasjon. Oppgåver og resursar.
 • Heiberg, Arvid; Frydenberg, Karin; Grønvik, Oddrun; Hofmann, Bjørn; Klingenberg, Claus Andreas & Markestad, Trond [Show all 9 contributors for this article] (2009). Anbefalinger vedrørende utvidet nyfødtscreening og screening av gravide for alloimmun trombocytopeni hos fostre/nyfødte. Helsedirektoratet.

View all works in Cristin

Published Jan. 21, 2020 1:45 PM - Last modified Jan. 21, 2020 3:28 PM

Research groups