Oddrun Grønvik

forskar emerita
Bilde av Oddrun Grønvik
Mobiltelefon +47 95 13 13 89
Rom A009
Brukernavn
Besøksadresse SINTEF Forskningsvegen 1

Tillsett som forskar ved Norsk Ordbok frå 1987

Hovudredaktør for Norsk Ordbok 2007-2016 med særleg ansvar for IKT-løysingar og opplæring av nye redaktørar.

Arbeider framleis med leksikografi, ordtilfang og språk i digital humaniora.

Emneord: Nordistikk, Nordisk språk, Leksikografi, Morsmålsleksikografi, Afrikanske språk

Publikasjoner

 • Myking, Johan; Grønvik, Oddrun & Helset, Stig Jarle (2020). Nettbrukaren i fokus: digitalisering av Norsk ordbok a–h, I: Caroline Sandström; Ulla-Maija Forsberg; Charlotta af Hällström-Reijonen; Maria Lehtonen & Klaas Ruppel (red.),  Nordiska studier i lexikografi, Rapport från 15 konferensen om lexikografi i Norden.  Nordisk föreningen för lexicografi.  ISBN 978-952-7359-03-7.  Kapittel.  s 235 - 244
 • Ore, Christian-Emil Smith & Grønvik, Oddrun (2020). Studying language change through indexed and interlinked dictionaries, In Zoe Gavriilidou; Maria Mitsiaki & Asmakis Fliatouras (ed.),  Lexicography for Inclusion, Euralex 2021.  Euralex.  ISBN 978-618-85138-1-5.  33.  s 321 - 330 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grønvik, Oddrun; Berg-olsen, Sturla; Hovdenak, Marit & Karlsen, Knut E. (2019). State-of-the-art on monolingual lexicography for Norway (Norwegian Bokmål and Nynorsk). Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave.  7(1), s 39- 52 . doi: 10.4312/slo2.0.2019.1.39-52
 • Kosem, Iztok; Lew, Robert; Müller-Spitzer, Carolin; Silveira, Maria Ribeiro; Wolfer, Sascha; Dorn, Amelie; Gurrutxaga, Antton; Ceberio, Klara; Etxeberria, Elixabete; Lefer, Marie-Aude; Geeraerts, Dirk; Despot, Kristina Štrkalj; Stojanov, Tomislav; Ljubešić, Nikola; Škrabal, Michal; Štěpánková, Barbora; Vodrážková, Veronika; Lorentzen, Henrik; Trap-Jensen, Lars; Kallas, Jelena; Tuulik, Maria; Koppel, Kristina; Langemets, Margit; Heinonen, Tarja; Thomas, Izabella; Margilitadze, Tinatin; Markantonatou, Stella; Giouli, Voula; Mulhall, Chris; Kernerman, Ilan; Ben-Moshe, Yifat; Sadan, Tsvi; Abel, Andrea; Curcio, Martina Nied; Tanturovska, Lidija; Nikovska, Biljana; Tiberius, Carole; Grønvik, Oddrun; Hovdenak, Marit; Berg-olsen, Sturla; Karlsen, Knut E.; Ore, Christian-Emil Smith; Biesaga, Monika; Kuhn, Tanara Zingano; Silvestre, Joao; Tamba, Elena Isabelle; Haja, Gabriela; Clim, Marius-Radu; Patrascu, Madalin-Ionel; Tasovac, Toma; Petrović, Snežana; Holdt, Špela Arhar; Riveiro, Carlos Valcarcel; Vázquez, María José Domínguez; Volodina, Elena; Pilán, Ildikó; Sköldberg, Emma; Holmer, Louise & Nesi, Hilary (2019). The Image of the Monolingual Dictionary Across Europe. Results of the European Survey of Dictionary use and Culture. International Journal of Lexicography.  ISSN 0950-3846.  32(1), s 92- 114 . doi: 10.1093/ijl/ecy022 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ore, Christian-Emil Smith & Grønvik, Oddrun (2018). Bokmål og nynorsk samindeksert - Metaordboka som verktøy for jamføring og utforsking av ordtilfang, I: Ásta Svavarsdóttir; Halldóra Jónsdóttir; Helga Hilmisdóttir & Þórdís Úlfarsdóttir (red.),  Nordiske Studier i Leksikografi 14, Rapport fra 14. Konference om Leksikografi i Norden Reykjavík 30. maj -2. juni 2017.  Nordisk Forening for Leksikografi.  ISBN 978-9979-654-48-3.  kapittel.  s 87 - 95 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ore, Christian-Emil Smith & Grønvik, Oddrun (2018). Comparing Orthographies in Space and Time through Lexicographic Resources, In Jaka Čibej; Vojko Gorjanc; Iztok Kosem & Simon Krek (ed.),  Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts.  Znanstvena založba Filozofske fakultete.  ISBN 978-961-06-0097-8.  Artikkel.  s 159 - 172 Vis sammendrag
 • Grønvik, Oddrun (2017). Varemerke og allmennspråk, I: Knut E. Karlsen; Dagfinn Rødningen & Håvard Tangen (red.),  I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almennningen 70 år.  Novus Forlag.  ISBN 9788270998753.  Kapittel.  s 53 - 70 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ore, Christian-Emil Smith & Grønvik, Oddrun (2017). What should the electronic dictionary do for you - and how?, In Bjørghild Kjelsvik; Christian-Emil Smith Ore; Lars Sigurdsson Vikør; Åse Wetås & Dagfinn Worren (ed.),  Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-889-0.  Kapittel.  s 97 - 119
 • Grønvik, Oddrun (2016). The lexicography of Norwegian, In Patrick Hanks & Gilles-Maurice De Schryver (ed.),  International Handbook of Modern Lexis and Lexicography.  Springer.  ISBN 978-3-642-45369-4.  T.  s 1 - 34
 • Grønvik, Oddrun (2016). Vitskaplegheit og samfunnsrelevans for store ordboksverk, I: Asgerd Gudiksen & Henrik Hovmark (red.),  Nordiske Studier i Leksikografi 13 Rapport fra 13. Konference om Leksikografi i Norden København 19.-22. mai 2015.  Nordisk forening for leksikografi.  ISBN 978-87-992447-6-8.  Plenarforedrag.  s 27 - 61 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grønvik, Oddrun (2016). [ulm – ulvut], [yte – yteved], I: Oddrun Grønvik; Helge Gundersen; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8698-7.  [ulm – ulvut], [yte – yteved].
 • Grønvik, Oddrun & Ore, Christian-Emil Smith (2016). Nyskapinga i elektroniske ordbøker og språksamlingar, I: Lars Sigurdsson Vikør; Helene Urdland Karlsen & Åse Wetås (red.),  Livet er æve, og evig er ordet. Festskrift til Norsk Ordbok 1930-2016.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-9008-3.  kapittel.  s 132 - 141
 • Grønvik, Oddrun (2015). Eit lemmaregister for Ivar Aasens Norsk Ordbok med dansk forklaring i databaseformat, I: Caroline Sandström (red.),  Perspektiv på lexikografi.  Institutet för de inhemska språken, Helsingfors.  ISBN 978-952-5446-85-2.  kapittel.  s 81 - 99 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grønvik, Oddrun (2015). Language documentation in a globalised world, In Jan Ragnar Hagland & Åse Wetås (ed.),  Ivar Aasen ute og heime - om moderne språkdokumentasjon etter Ivar Aasen.  Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.  ISBN 978-82-93175-24-7.  artikkel.  s 28 - 53 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grønvik, Oddrun (2014). X-en i og utanfor alfabetet, I: Olaf Almenningen; Oddrun Grønvik; Helene Urdland Karlsen; Andreas Tandberg; Lars Sigurdsson Vikør & Åse Wetås (red.),  Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-792-3.  kapittel.  s 113 - 118
 • Grønvik, Oddrun & Ore, Christian-Emil Smith (2014). Samvirket mellom ordbank og ordbok, I: Ruth E Vatvedt Fjeld & Marit Hovdenak (red.),  Nordiske studier i leksikografi 12. Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden Oslo 13.-16. august 2013.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-763-3.  kapittel. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grønvik, Oddrun & Ore, Christian-Emil Smith (2013). What should the electronic dictionary do for you – and how?, In Iztok Kosem; Jelena Kallas; Polona Gantar; Simon Krek; Margit Langements & Maria Tuulik (ed.),  Electronic lexicography in the 21st century: thinking outside the paper. Proceedings of the eLex 2013 conference, 17-19 October 2013, Tallinn, Estonia.  •Eesti Keele Instituut.  ISBN 978-961-93594-0-2.  Artikkel.  s 243 - 260 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grønvik, Oddrun (2012). Digital leksikografi og funksjonsteoretiske briller. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  19, s 239- 254 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grønvik, Oddrun (2012). skor - skoretre, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8168-5.  skor - skoretre.  s 48 - 58
 • Grønvik, Oddrun & Holmen, Jon (2012). Norsk dialektatlas i digital utgåve og språkdata på kart, I: Birgit Eaker; Lennart Larsson & Anki Mattisson (red.),  Nordiska studier i lexikografi 11. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Lund 24–27 maj 2011.  Nordisk forening for leksikografi.  ISBN 978-91-85333-42-4.  kapittel.  s 273 - 286
 • Grønvik, Oddrun & Ridings, Daniel (2012). A corpus based method for a diachronic study of the central vocabulary of New Norwegian, In Birgit Eaker; Lennart Larsson & Anki Mattisson (ed.),  Nordiska studier i lexikografi 11. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Lund 24–27 maj 2011.  Nordisk forening for leksikografi.  ISBN 978-91-85333-42-4.  kapittel.  s 524 - 533
 • Grønvik, Oddrun (2011). Lemma collection for the first monolingual dictionary, I: Kristin Vold Lexander; Chantal Lyche & Anne Moseng Knutsen (red.),  Pluralité des langues, pluralité des cultures : regards sur l’Afrique et au-delà. Mélanges offerts à Ingse Skattum à l’occasion de son 70ème anniversaire.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-602-5.  3e partie : sociolinguistique et linguistique de corpus.  s 269 - 278 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grønvik, Oddrun (2011). rekk - reklingskast, I: Lars Sigurdsson Vikør; Oddrun Grønvik & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7858-6.  rekk - reklingskast.  s 195 - 205
 • Grønvik, Oddrun (2010). Leksikaliserte ordsamband i norsk, I: Harry Lönnroth & Kristina Nikula (red.),  Nordiska studier i lexikografi 10. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden Tammerfors 3-5- juni 2010.  Nordisk forening for leksikografi.  ISBN 978-951-44-8143-7.  artikkel.  s 118 - 129 Vis sammendrag
 • Grønvik, Oddrun (2009). nak - naltrehoste, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7468-7.  nak - naltrehoste.  s 219 - 225
 • Grønvik, Oddrun (2009). op - opossum, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7468-7.  op - opossum.  s 776 - 790
 • Bakken, Kristin & Grønvik, Oddrun (2008). Materialsortering på digital plattform. Eit steg mot høgare dataintegritet i den vitskaplege leksikografien. Nordiske Studier i Leksikografi (NSL).  ISSN 0803-9313.  10, s 31- 42
 • Grønvik, Oddrun (2008). Fast redigeringsskjema for verb? Semantikk versus grammatikalisering. Nordiske Studier i Leksikografi (NSL).  ISSN 0803-9313.  s 155- 170
 • Grønvik, Oddrun (2008). Redigeringsskjema for store verb - semantikk versus grammatikalisering, I: Asta Svarvarsdottir; Gudrún Kvaran; Gunnlaugur Ingólfsson & Jon Hilmar Jonsson (red.),  Rapport fra konferance om leksikografi i Norden Akureyri 22.-26. maj 2007.  Nordisk forening for leksikografi.  ISBN 9789979654056.  Redigeringsskjema for store verb - semantikk versus grammatikalisering.  s 155 - 172
 • Grønvik, Oddrun (2008). leg - legumin, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7224-9.  leg - legumin.  s 250 - 288
 • Grønvik, Oddrun (2007). Ordbøker - kva har vi? Definisjonsordbøker for norsk. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  (2), s 15- 21

Se alle arbeider i Cristin

 • Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (red.) (2020). Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag.  ISBN 978-828390-032-3.
 • Grønvik, Oddrun; Gundersen, Helge; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (red.) (2016). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8698-7.  1648 s.
 • Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Karlsen, Helene Urdland; Tandberg, Andreas; Vikør, Lars Sigurdsson & Wetås, Åse (red.) (2014). Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-792-3.  145 s.
 • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (red.) (2013). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8363-4.  1608 s.
 • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (red.) (2012). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8168-5.  1630 s.
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun & Worren, Dagfinn (red.) (2011). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7858-6.  1616 s.
 • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2009). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7468-7.  1624 s.
 • Grønvik, Oddrun; Killingbergtrø, Laurits; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2008). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7224-9.  1638 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Helset, Stig Jarle; Myking, Johan & Grønvik, Oddrun (2019). Nettbrukaren i fokus: Norsk Ordbok, revisjon a-h (NO-AH).
 • Kyrkjebø, Rune & Grønvik, Oddrun (2018). Språksamlingane og leksikografisk arbeid ved Universitetet i Bergen, I: Ásta Svavarsdóttir; Halldóra Jónsdóttir; Helga Hilmisdóttir & Þórdís Úlfarsdóttir (red.),  Nordiske Studier i Leksikografi 14, Rapport fra 14. Konference om Leksikografi i Norden Reykjavík 30. maj -2. juni 2017.  Nordisk Forening for Leksikografi.  ISBN 978-9979-654-48-3.  Seksjonsbidrag.  s 80 - 86
 • Grønvik, Oddrun (2017). The Saga of Norsk Ordbok: A scholarly dictionary for the Norwegian vernacular and the Nynorsk written language. Kerneman Ditionary News.  ISSN 1565-4745.  25(25), s 19- 24
 • Grønvik, Oddrun & Andersen, Gisle (2016). Ord og infrastruktur: Om nyskaping og meirverdi på grunnlag av Språksamlingane i Bergen.
 • Brække, Jonas; Grønvik, Oddrun & Ore, Christian-Emil Smith (2014, 28. oktober). Kan stanse salg av ordbok. Undersak: Anklaget for tjenesteforsømmelse.  Klassekampen.
 • Grønvik, Oddrun (2014). Skal UiO vera verdsleiande på norsk språk også i framtida?. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Karlsen, Helene Urdland; Wetås, Åse; Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Tandberg, Andreas (2014). Føreord, I: Olaf Almenningen; Oddrun Grønvik; Helene Urdland Karlsen; Andreas Tandberg; Lars Sigurdsson Vikør & Åse Wetås (red.),  Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-792-3.  Føreord.  s 7 - 9
 • Meyer, Astrid Hygen & Grønvik, Oddrun (2014, 16. juni). Sier fra seg språkansvar. Undersak: Kraftbrev fra departementet.  Klassekampen.
 • Toft, Martin & Grønvik, Oddrun (2014, 16. desember). Lodve Solholm: – Snakk opp verdien av Norsk Ordbok!.  Uniforum.
 • Toft, Martin; Grønvik, Oddrun & Schmidt, Tom (2014, 13. mars). Stadnamnprofessor Tom Schmidt: – Eg nektar å flytta.  Uniforum.
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun; Wetås, Åse & Worren, Dagfinn (2014). Leksikografar og kompetanse. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  53(31)
 • Vollan, Mari Brenna & Grønvik, Oddrun (2014, 11. oktober). Pengestrid om ordbok.  Klassekampen.
 • Vollen, Mari Brenna & Grønvik, Oddrun (2014, 12. november). Klar for å berge ordboka. Undersak: Kan ikke legge ned.  Klassekampen.
 • Grønvik, Oddrun (2013). Frå Mål og Makt til makt over mål. Mål og makt.  ISSN 0332-7744.  43(158), s 10- 11
 • Grønvik, Oddrun (2013). Kva slags språksamlingar treng Noreg etter 2014?, I:  "Om tilstanden og behovene for ordbøker for innvandrere" i "En samlet ordbokpolitikk etter 2014. Rapport fra et seminar 20. mars 2013".  Språkrådet.  KAPITTEL.  s 24 - 27
 • Grønvik, Oddrun (2013). Language documentation in a globalised world - why and how.
 • Grønvik, Oddrun (2013). Nynorskordboka på nett som læringsverktøy i norskfaget.
 • Grønvik, Oddrun (2013). Oppslagsord: Søppelkasse Norske ordbøker kan stå framfor kassering og nedlegging i Løpet av få år. Det er absurd. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  (75), s 18- 18
 • Grønvik, Oddrun (2013). Språkpolitisk kuppforsøk?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 37- 37
 • Grønvik, Oddrun (2013). Språksamlingane spreidde for alle vindar?. Uniforum.  ISSN 1891-5825. . doi: 31.01.2013
 • Grønvik, Oddrun (2013). Standard gains and growing pains - How did digitisation change Norsk Ordbok 2014?.
 • Grønvik, Oddrun & Holmen, Jon (2013). Ein kartløysing for Norsk Ordbok - føremonar og utfordringar.
 • Grønvik, Oddrun & Ore, Christian-Emil Smith (2013). Dynamic web dictionaries – a treasury for learners of Norwegian.
 • Grønvik, Oddrun & Ore, Christian-Emil Smith (2013). IKT-styrt samvirke mellom ordbank og ordbok, og spørsmålet om nemningar for kategoriane.
 • Grønvik, Oddrun & Ore, Christian-Emil Smith (2013). Samvirket mellom ordbank og ordbok, og spørsmålet om namn på delane.
 • Ore, Christian-Emil Smith & Grønvik, Oddrun (2013). Tekstkorpus som kilde for utvalg av oppslagsord.
 • Grønvik, Oddrun (2012). Hans Ross: Lingvist og ordboksmann i ei pionertid.
 • Grønvik, Oddrun (2012). Kvar går og korleis dreg ein grensa mellom leksikaliserte frasar og redaksjonelle døme? Litt teori og nokre døme.
 • Grønvik, Oddrun (2012). Norsk Ordbok framfor prosjektslutt - kva skjer no?. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.
 • Grønvik, Oddrun (2011). Leksikalske resursar for norsk språk ved UiO.
 • Grønvik, Oddrun (2011). Rapport frå den 11. konferansen om leksikografi i Norden. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  18, s 359- 365
 • Grønvik, Oddrun & Holmen, Jon (2011). Norsk dialektatlas i digital utgåve – og språklege data på kart. Vis sammendrag
 • Grønvik, Oddrun & Holmen, Jon (2011). Norsk dialektatlas og Målføresynopsisen i digital utgåve - føremonar og utfordringar. Vis sammendrag
 • Grønvik, Oddrun & Ridings, Daniel (2011). A corpus based method for isolating the central vocabulary. Vis sammendrag
 • Grønvik, Oddrun (2010). Dokumentasjonen av tidleg nynorsk (1525 - 1814).
 • Grønvik, Oddrun (2010). Standardising 400 years of speech. Norsk Ordbok 2014. Vis sammendrag
 • Grønvik, Oddrun (2009). Eit inventar for leksikaliserte frasar i norsk. Underoppslaget i Norsk Ordbok 2014.
 • Grønvik, Oddrun (2009). Finlandssvensk sett utanfrå – livsrett og råderom.
 • Grønvik, Oddrun (2009). Kva er nytt? Aviser som kjelde til ordtilfang. ein analyse av korpustilveksten i 2006-årgangen av Dag og Tid.
 • Grønvik, Oddrun (2009). Standardspråk som demokratisk gode.
 • Grønvik, Oddrun (2009). Stilmerking i Norsk Ordbok 2014 - teori, status og praksis.
 • Grønvik, Oddrun & Gundersen, Helge (2009). Uttaleopplysningar i Norsk Ordbok.
 • Grønvik, Oddrun & Ridings, Daniel (2009). Aviser som kjelde til nytt ordtilfang. 2006-årgangen av Dag og Tid. Vis sammendrag
 • Grønvik, Oddrun & Wetås, Åse (2009). Frå ord i tale til ord i bok. Norsk Ordbok 2014.
 • Grønvik, Oddrun & Wetås, Åse (2009). Norsk Ordbok 2014 - Eit oppslagsord på vegen frå tilfang til artikkel.
 • Heiberg, Arvid; Frydenberg, Karin; Grønvik, Oddrun; Hofmann, Bjørn; Klingenberg, Claus Andreas; Markestad, Trond; Martiniussen, Marit; Pettersen, Folf Dagfinn & Rogne, Sissel (2009). Anbefalinger vedrørende utvidet nyfødtscreening og screening av gravide for alloimmun trombocytopeni hos fostre/nyfødte.
 • Klingenberg, Claus; Pettersen, Folf Dagfinn; Markestad, Trond; Martinussen, Marte; Rogne, Sissel; Frydenberg, Karin; Grønvik, Oddrun; Hofmann, Bjørn; Sørensen, Ingun Løvstad & Heiberg, Arvid (2009). Expanded newborn screening (NBS) in Norway - advisory report from a national working group.
 • Chimhundu, Herbert & Grønvik, Oddrun (2008). Documenting languages - dictionary writing in an African context. How can the experiences of the ALLEX project be brought to bear on other languages?.
 • Grønvik, Oddrun (2008). A Norwegian Comment on Language policies and language rights Commentary to Plenartalare Sally Johnson: Orthography, Publics and Legitimation Crisis: The 1996 Reform of German.
 • Grønvik, Oddrun (2008). Afrikanske språk, kategorisering og multiverktøy.
 • Grønvik, Oddrun (2008). Dealing with imported concepts and word forms - general methodology.
 • Grønvik, Oddrun (2008). Kva er eigentleg ei nynorsknorm?.
 • Grønvik, Oddrun (2008). Kva skjer med nynorskrettskrivinga?. Vis sammendrag
 • Grønvik, Oddrun (2008). Underoppslaget I NO band 1-7. Eit register for norsk fraseologi.
 • Grønvik, Oddrun (2008). Utfordringar for fagråda i den nye organiseringa av Språkrådet.
 • Bakken, Kristin & Grønvik, Oddrun (2007). Materialsortering på digital plattform. Eit steg mot høgare dataintegritet i den vitskaplege leksikografien.
 • Grønvik, Oddrun (2007). Fagrådet for normering og språkobservasjon. Oppgåver og resursar.
 • Grønvik, Oddrun (2007). Kvar går Språkrådet? Kva vegval bør målrørsla gjera?.
 • Grønvik, Oddrun (2007). Nye korpustips. Utnytting av korpus i redigering, gode søk og formulering av søk i cqp.
 • Grønvik, Oddrun (2007). Ordbøker - kva har vi, og kva kan vi bruka dei til?. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  (1), s 12- 16
 • Grønvik, Oddrun (2007). Ordlister og ordbøker for skolen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 12. aug. 2019 11:44

Forskergrupper