Oddrun Grønvik

forskar emerita
Bilde av Oddrun Grønvik
English version of this page
Mobiltelefon +47 95 13 13 89
Rom A009
Brukernavn
Besøksadresse SINTEF Forskningsvegen 1

Tillsett som forskar ved Norsk Ordbok frå 1987

Hovudredaktør for Norsk Ordbok 2007-2016 med særleg ansvar for IKT-løysingar og opplæring av nye redaktørar.

Arbeider framleis med leksikografi, ordtilfang og språk i digital humaniora.

Emneord: Nordistikk, Nordisk språk, Leksikografi, Morsmålsleksikografi, Afrikanske språk
Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 12. aug. 2019 11:44

Forskergrupper