Svein Lie

Image of Svein Lie
Norwegian version of this page
Room HW 344
Username
Visiting address Henrik Wergelands hus (3. et.) Niels Henrik Abels vei 36 Blindern
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Publications

 • Norsk referansegrammatikk (Sammen med Jan Terje Faarlund og Kjell Ivar Vannebo.) Oslo: Universitetsforlaget, 1997. 1223 s. (4. opplag 2006.) ISBN: 82-00-22569-0. (Bibsys)
 • Innføring i norsk syntaks 1. utg. 1976, 5. utg. 2003. Oslo: Universitetsforlaget. 133 s. ISBN : 82-15-00454-7. (Bibsys)
 • Kontrastiv grammatikk - med norsk i sentrum Oslo: Novus, 1990. 3. utg. 2005. 112 s. ISBN (3. utg.): 978-82-7099-419-9. (Bibsys)
 • Automatisk syntaktisk analyse. Del 1, Grammatikken. Bergen, 1980. 173 s. (Rapportserie / NAVF's EDB-senter for humanistisk forskning ; 7) ISBN: 82-7283-014-0. (Bibsys)


Fullstendig bibliografi ||

Personlig hjemmeside

 • Lie, Svein (2012). Parallellspråklighet i ti år. Språklig Samling. ISSN 0333-0362. p. 23–25.
 • Lie, Svein (2012). Arne har gått hen og blitt 70! In Røyneland, Unn & Enger, Hans-Olav (Ed.), Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-704-6. p. 211–220.
 • Lie, Svein (2011). Maal og Minne i hundre år. Om nyere språk, språkhistorie m.m. In Jørgensen, Jon Gunnar & Vikør, Lars Sigurdsson (Ed.), Nordiskfaget - tradisjon og fornying. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-623-0. p. 213–223.
 • Lie, Svein (2010). Om demonstrativer :. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. p. 59–78.
 • Lie, Svein (2010). Bakgrunnsdeiksis og demonstrativer, Bo65. Festskrift till Bo Ralph. Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning, Göteborgs universitet. ISSN 978-91-974747-8-8. p. 168–177.
 • Lie, Svein (2010). Standardtalemålet - fins det? Språklig Samling. ISSN 0333-0362. p. 3–7.
 • Lie, Svein (2009). Utenlandske navn på norsk. In Omdal, Helge & Røsstad, Rune (Ed.), Språknormering: i tide og utide. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-518-9. p. 185–197.
 • Lie, Svein (2009). Maal og Minne i hundre år. Om nyere språk, språkhistorie m.m. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. p. 11–19.
 • Lie, Svein (2008). Veldig sånn festejente. In Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (Ed.), Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-471-7. p. 78–95.
 • Wiggen, Geirr & Lie, Svein (2008). Kjell Ivar Vannebo ved 70-årsmerket, Normer, strukturer og ferdigheter. Bidrag til nordisk språkvitenskap. Festskrift til Kjell Ivar Vannebo på 70-årsdagen 18. juli 2008. Redigert av Svein Lie og Geirr Wiggen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-481-6. p. 5–12.
 • Lie, Svein (2008). Om som og ordklasser. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. p. 213–219.
 • Lie, Svein (2001). 59 [Bokmelding:] Ulf Teleman, Staffan Hellberg & Erik Andersson (1999): Svenska Akademiens grammatik, bind 1-4. Stockholm: Norstedts Ordbok. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. p. 99–108.
 • Lie, Svein (1999). Kommentarer til Harald Ulland, Tove Jacobsen, Jon Erik Hagen, Lars G. Johnsen og Annette Myre Jørgensen. Nordica Bergensia. ISSN 0804-5372. p. 137–149.
 • Lie, Svein (1994). Partisipper = adjektiver, Proceedings from The XIVth Scandinavian Conference of Linguistics and The VIIIth Conference of Nordic and General Linguistics. Göteborgs universitet, Göteborg. ISSN 91-972408-0-X. p. 247–258.
 • Lie, Svein (1993). Geografilista. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. p. 91–101.
 • Lie, Svein (1992). Ka du sei? Maal og Minne. ISSN 0024-855X. p. 62–77.
 • Lie, Svein (1990). Indre Østlandet. In Jahr, Ernst Håkon (Eds.), Den store dialektboka. Novus forlag, Oslo. ISSN 82-7099-167-8. p. 101–117.
 • Lie, Svein (1990). Helsetninger og hovedsetninger. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. p. 81–85.
 • Lie, Svein (1989). Være som hjelpeverb i perfektum. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. p. 161–194.
 • Lie, Svein (1987). Det norske språksystemet. In Johnsen, Egil Børre (Eds.), Vårt eget språk I. Aschehoug & Co. ISSN 82-03-17092-7.
 • Lie, Svein (1986). Morfologi - noen tendenser i nyere forskning. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. p. 3–24.
 • Lie, Svein (1985). Mer om fonologiske regler. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. p. 101–108.
 • Lie, Svein (1984). Om noen følger av schwa-bortfall i norsk. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. p. 120–157.
 • Lie, Svein (1983). Noen fonologiske regler i norsk med utgangspunkt i hedalsmål. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. p. 3–12.
 • Lie, Svein (1982). Likt og ulikt om ditt og datt. Parategmer med fast rekkefølge. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. p. 185–205.
 • Lie, Svein (1977). Comparative clauses in Norwegian. In Fretheim, Thorstein & Hellan, Lars (Ed.), Papers from the Trondheim Syntax Symposium 1977. Universitetet i Trondheim.

View all works in Cristin

 • Lie, Svein (2011). Det digitale språket. Ling forlag. ISBN 978-82-997422-2-1. 118 p.
 • Lie, Svein (2011). Norsk morfologi, 2. utg. Ling forlag. ISBN 978-82-997422-1-4. 135 p.
 • Lie, Svein (2009). Modersmaalets Formlære i udførlig Fremstilling. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-537-0. 303 p.
 • Lie, Svein & Wiggen, Geirr (2008). Kjell Ivar Vannebo: Normer, strukturer og ferdigheter. Bidrag til nordisk språkvitenskap. Festskrift til Kjell Ivar Vannebo på 70-årsdagen 18. juli 2008. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-481-6. 302 p.
 • Lie, Svein (2006). Norsk morfologi. Ling forlag. ISBN 9788299742207. 114 p.
 • Nedrelid, Gudlaug; Omdal, Helge & Lie, Svein (2005). MONS 10: Utvalde artiklar frå det tiande Møte om norsk språk i Kristiansand 2003. ISBN 8276345719.
 • Lie, Svein (2005). Kontrastiv grammatikk - med norsk i sentrum. Novus Forlag. ISBN 82-709-9419-7. 112 p.
 • Nedrelid, Gudlaug; Omdal, Helge & Lie, Svein (2005). MONS 10. Utvalgte artikler fra det tiende møtet om norsk språk (2003). Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 82-7634-571-9. 330 p.
 • Lie, Svein (2003). Innføring i norsk syntaks. 5. utg. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00454-7. 133 p.
 • Faarlund, Jan Terje; Lie, Svein & Vannebo, Kjell Ivar (1997). Norsk referansegrammatikk. Universitetsforlaget, Oslo. ISBN 82-00-22569-0. 1223 p.
 • Lie, Svein (1993). Kontrastiv grammatikk - med norsk i sentrum (2. utg.). Novus forlag, Oslo. ISBN 82-7099-215-1. 113 p.
 • Lie, Svein (1984). Innføring i norsk syntaks, 4. utg. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-01888-1. 144 p.
 • Lie, Svein (1979). Innføring i norsk syntaks, 3. utg. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-01888-1. 152 p.
 • Lie, Svein (1977). Innføring i norsk syntaks, 2. utg. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-01712-5.
 • Lie, Svein (1976). Innføring i norsk syntaks. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-01516-5. 144 p.

View all works in Cristin

 • Lie, Svein (2012). Forsøk på et svensk blikk på norsk språk og den norske språksituasjonen.
 • Lie, Svein (2012). Norway - from internal to external language conflicts.
 • Lie, Svein (2011). Hun gikk hen og ... I Språkteigen. [Radio]. NRK.
 • Lie, Svein (2011). Hun gikk hen og fikk A!
 • Lie, Svein (2011). Kontrastiv grammatikk.
 • Lie, Svein (2010). Om ny grammatisk terminologi.
 • Lindqvist, Helene; Torp, Arne; Lie, Svein & Papazian, Eric (2009). Sett ord på det. Uniforum. ISSN 1891-5825. p. 6–8.
 • Lie, Svein (2009). Innledning. In Lie, Svein (Eds.), Modersmaalets Formlære i udførlig Fremstilling. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-537-0. p. 9–47.
 • Lie, Svein (2007). Nye demonstrativer i norsk talespråk?
 • Lie, Svein (2007). Utenlandske navn i norsk.
 • Lie, Svein (2006). "Veldig sånn Blindern, liksom".
 • Lie, Svein (2006). Modality and tense in the Norwegian Reference Grammar.
 • Lie, Svein (2006). The Norwegian Reference Grammar.
 • Lie, Svein (2006). Om Nordkurs.
 • Lie, Svein (2005). Perfektum partisipp - mellom adjektiv og verb.
 • Lie, Svein (2004). Språksamarbeid i Norden. Språknytt. ISSN 0333-3825. p. 31–33.
 • Lie, Svein (2004). För egen räkning - Nordiske sommerkurs ved en skillevei? Nordisk tidskrift. p. 171–172.
 • Lie, Svein (2004). New language policies in Scandinavia?
 • Lie, Svein (2003). Nordisk identitet og språk.
 • Lie, Svein (2003). Nordisk språksamarbeid i fortid, nåtid og framtid.
 • Lie, Svein (2003). Presentasjon av Nordplus språk og Nordens språkråd.
 • Lie, Svein (2003). Nordisk språk- og utdanningssamarbeid. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. p. 51–53.
 • Lie, Svein (2003). Språkpolitikk i Norge og Norden.
 • Lie, Svein (2002). En sammenlikning mellom NRG (Norsk referansegrammatikk)(1997) og SAG (Svenska Akademiens grammatik)(1999).
 • Lie, Svein (2002). Truer engelsken det norske språket? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Lie, Svein (2002). Gjesteforelesninger i norsk språk.
 • Lie, Svein (2001). Om sammensetninger.
 • Lie, Svein (2001). Ulf Teleman, Staffan Hellberg & Erik Andersson (1999): Svenska Akademiens grammatik, bind 1-4. Stockholm: Norstedts, 1999. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. p. 99–108.
 • Lie, Svein (2001). Sammensetninger.
 • Lie, Svein (2000). Gjesteforelesninger i norsk språk.
 • Lie, Svein (2000). Gjesteforelesninger i norsk språk.
 • Lie, Svein (1999). Norsk referansegrammatikk - en ny grammatikk for et nytt årtusen.
 • Lie, Svein (1999). Directive and locative meanings in Norwegian.
 • Lie, Svein (1998). Om Norsk referansegrammatikk og morfemet. Språknytt. ISSN 0333-3825.
 • Lie, Svein (1997). Leddstilling.
 • Lie, Svein (1997). Leddstilling.
 • Lie, Svein (1997). Norsk referansegrammatikk - en ny grammatikk for en ny tid.
 • Lie, Svein (1994). Perfektum partisipp i nynorsk - unødig komplisert? Språklig Samling. ISSN 0333-0362.
 • Lie, Svein (1988). Innføring i semantikk. Institutt for nordisk språk og litteratur, UiO. ISSN 82-90954-01-8.
 • Lie, Svein (1980). Automatisk syntaktisk analyse. Del 1, Grammatikken.(Rapportserie / NAVF's EDB-senter for humanistisk forskning; 7). NAVFs edb-senter for humanistisk forskning. ISSN 82-7283-014-0.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:22 PM - Last modified June 22, 2018 9:52 AM