Svein Lie

Bilde av Svein Lie
English version of this page
Telefon +47 22854942
Rom HW 344
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Publikasjoner

 • Lie, Svein (2012). Arne har gått hen og blitt 70! I Røyneland, Unn & Enger, Hans-Olav (Red.), Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-704-6. s. 211–220.
 • Lie, Svein (2012). Parallellspråklighet i ti år. Språklig Samling. ISSN 0333-0362. s. 23–25.
 • Lie, Svein (2011). Maal og Minne i hundre år. Om nyere språk, språkhistorie m.m. I Jørgensen, Jon Gunnar & Vikør, Lars Sigurdsson (Red.), Nordiskfaget - tradisjon og fornying. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-623-0. s. 213–223.
 • Lie, Svein (2010). Standardtalemålet - fins det? Språklig Samling. ISSN 0333-0362. s. 3–7.
 • Lie, Svein (2010). Om demonstrativer :. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. s. 59–78.
 • Lie, Svein (2010). Bakgrunnsdeiksis og demonstrativer, Bo65. Festskrift till Bo Ralph. Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning, Göteborgs universitet. ISSN 978-91-974747-8-8. s. 168–177.
 • Lie, Svein (2009). Maal og Minne i hundre år. Om nyere språk, språkhistorie m.m. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. s. 11–19.
 • Lie, Svein (2009). Utenlandske navn på norsk. I Omdal, Helge & Røsstad, Rune (Red.), Språknormering: i tide og utide. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-518-9. s. 185–197.
 • Lie, Svein (2008). Om som og ordklasser. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. s. 213–219.
 • Wiggen, Geirr & Lie, Svein (2008). Kjell Ivar Vannebo ved 70-årsmerket, Normer, strukturer og ferdigheter. Bidrag til nordisk språkvitenskap. Festskrift til Kjell Ivar Vannebo på 70-årsdagen 18. juli 2008. Redigert av Svein Lie og Geirr Wiggen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-481-6. s. 5–12.
 • Lie, Svein (2008). Veldig sånn festejente. I Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (Red.), Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-471-7. s. 78–95.
 • Lie, Svein (2001). 59 [Bokmelding:] Ulf Teleman, Staffan Hellberg & Erik Andersson (1999): Svenska Akademiens grammatik, bind 1-4. Stockholm: Norstedts Ordbok. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. s. 99–108.
 • Lie, Svein (1999). Kommentarer til Harald Ulland, Tove Jacobsen, Jon Erik Hagen, Lars G. Johnsen og Annette Myre Jørgensen. Nordica Bergensia. ISSN 0804-5372. s. 137–149.
 • Lie, Svein (1994). Partisipper = adjektiver, Proceedings from The XIVth Scandinavian Conference of Linguistics and The VIIIth Conference of Nordic and General Linguistics. Göteborgs universitet, Göteborg. ISSN 91-972408-0-X. s. 247–258.
 • Lie, Svein (1993). Geografilista. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. s. 91–101.
 • Lie, Svein (1992). Ka du sei? Maal og Minne. ISSN 0024-855X. s. 62–77.
 • Lie, Svein (1990). Helsetninger og hovedsetninger. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. s. 81–85.
 • Lie, Svein (1990). Indre Østlandet. I Jahr, Ernst Håkon (Red.), Den store dialektboka. Novus forlag, Oslo. ISSN 82-7099-167-8. s. 101–117.
 • Lie, Svein (1989). Være som hjelpeverb i perfektum. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. s. 161–194.
 • Lie, Svein (1987). Det norske språksystemet. I Johnsen, Egil Børre (Red.), Vårt eget språk I. Aschehoug & Co. ISSN 82-03-17092-7.
 • Lie, Svein (1986). Morfologi - noen tendenser i nyere forskning. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. s. 3–24.
 • Lie, Svein (1985). Mer om fonologiske regler. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. s. 101–108.
 • Lie, Svein (1984). Om noen følger av schwa-bortfall i norsk. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. s. 120–157.
 • Lie, Svein (1983). Noen fonologiske regler i norsk med utgangspunkt i hedalsmål. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. s. 3–12.
 • Lie, Svein (1982). Likt og ulikt om ditt og datt. Parategmer med fast rekkefølge. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. s. 185–205.
 • Lie, Svein (1977). Comparative clauses in Norwegian. I Fretheim, Thorstein & Hellan, Lars (Red.), Papers from the Trondheim Syntax Symposium 1977. Universitetet i Trondheim.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lie, Svein (2011). Det digitale språket. Ling forlag. ISBN 978-82-997422-2-1. 118 s.
 • Lie, Svein (2011). Norsk morfologi, 2. utg. Ling forlag. ISBN 978-82-997422-1-4. 135 s.
 • Lie, Svein (2009). Modersmaalets Formlære i udførlig Fremstilling. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-537-0. 303 s.
 • Lie, Svein & Wiggen, Geirr (2008). Kjell Ivar Vannebo: Normer, strukturer og ferdigheter. Bidrag til nordisk språkvitenskap. Festskrift til Kjell Ivar Vannebo på 70-årsdagen 18. juli 2008. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-481-6. 302 s.
 • Lie, Svein (2006). Norsk morfologi. Ling forlag. ISBN 9788299742207. 114 s.
 • Lie, Svein (2005). Kontrastiv grammatikk - med norsk i sentrum. Novus Forlag. ISBN 82-709-9419-7. 112 s.
 • Nedrelid, Gudlaug; Omdal, Helge & Lie, Svein (2005). MONS 10: Utvalde artiklar frå det tiande Møte om norsk språk i Kristiansand 2003. ISBN 8276345719.
 • Nedrelid, Gudlaug; Omdal, Helge & Lie, Svein (2005). MONS 10. Utvalgte artikler fra det tiende møtet om norsk språk (2003). Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 82-7634-571-9. 330 s.
 • Lie, Svein (2003). Innføring i norsk syntaks. 5. utg. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00454-7. 133 s.
 • Faarlund, Jan Terje; Lie, Svein & Vannebo, Kjell Ivar (1997). Norsk referansegrammatikk. Universitetsforlaget, Oslo. ISBN 82-00-22569-0. 1223 s.
 • Lie, Svein (1993). Kontrastiv grammatikk - med norsk i sentrum (2. utg.). Novus forlag, Oslo. ISBN 82-7099-215-1. 113 s.
 • Lie, Svein (1984). Innføring i norsk syntaks, 4. utg. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-01888-1. 144 s.
 • Lie, Svein (1979). Innføring i norsk syntaks, 3. utg. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-01888-1. 152 s.
 • Lie, Svein (1977). Innføring i norsk syntaks, 2. utg. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-01712-5.
 • Lie, Svein (1976). Innføring i norsk syntaks. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-01516-5. 144 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lie, Svein (2012). Forsøk på et svensk blikk på norsk språk og den norske språksituasjonen.
 • Lie, Svein (2012). Norway - from internal to external language conflicts.
 • Lie, Svein (2011). Hun gikk hen og fikk A!
 • Lie, Svein (2011). Kontrastiv grammatikk.
 • Lie, Svein (2011). Hun gikk hen og ... I Språkteigen. [Radio]. NRK.
 • Lie, Svein (2010). Om ny grammatisk terminologi.
 • Lindqvist, Helene; Torp, Arne; Lie, Svein & Papazian, Eric (2009). Sett ord på det. Uniforum. ISSN 1891-5825. s. 6–8.
 • Lie, Svein (2009). Innledning. I Lie, Svein (Red.), Modersmaalets Formlære i udførlig Fremstilling. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-537-0. s. 9–47.
 • Lie, Svein (2007). Utenlandske navn i norsk.
 • Lie, Svein (2007). Nye demonstrativer i norsk talespråk?
 • Lie, Svein (2006). "Veldig sånn Blindern, liksom".
 • Lie, Svein (2006). Modality and tense in the Norwegian Reference Grammar.
 • Lie, Svein (2006). The Norwegian Reference Grammar.
 • Lie, Svein (2006). Om Nordkurs.
 • Lie, Svein (2005). Perfektum partisipp - mellom adjektiv og verb.
 • Lie, Svein (2004). Språksamarbeid i Norden. Språknytt. ISSN 0333-3825. s. 31–33.
 • Lie, Svein (2004). För egen räkning - Nordiske sommerkurs ved en skillevei? Nordisk tidskrift. s. 171–172.
 • Lie, Svein (2004). New language policies in Scandinavia?
 • Lie, Svein (2003). Nordisk språk- og utdanningssamarbeid. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. s. 51–53.
 • Lie, Svein (2003). Nordisk identitet og språk.
 • Lie, Svein (2003). Presentasjon av Nordplus språk og Nordens språkråd.
 • Lie, Svein (2003). Språkpolitikk i Norge og Norden.
 • Lie, Svein (2003). Nordisk språksamarbeid i fortid, nåtid og framtid.
 • Lie, Svein (2002). Truer engelsken det norske språket? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Lie, Svein (2002). En sammenlikning mellom NRG (Norsk referansegrammatikk)(1997) og SAG (Svenska Akademiens grammatik)(1999).
 • Lie, Svein (2002). Gjesteforelesninger i norsk språk.
 • Lie, Svein (2001). Om sammensetninger.
 • Lie, Svein (2001). Ulf Teleman, Staffan Hellberg & Erik Andersson (1999): Svenska Akademiens grammatik, bind 1-4. Stockholm: Norstedts, 1999. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. s. 99–108.
 • Lie, Svein (2001). Sammensetninger.
 • Lie, Svein (2000). Gjesteforelesninger i norsk språk.
 • Lie, Svein (2000). Gjesteforelesninger i norsk språk.
 • Lie, Svein (1999). Norsk referansegrammatikk - en ny grammatikk for et nytt årtusen.
 • Lie, Svein (1999). Directive and locative meanings in Norwegian.
 • Lie, Svein (1998). Om Norsk referansegrammatikk og morfemet. Språknytt. ISSN 0333-3825.
 • Lie, Svein (1997). Leddstilling.
 • Lie, Svein (1997). Leddstilling.
 • Lie, Svein (1997). Norsk referansegrammatikk - en ny grammatikk for en ny tid.
 • Lie, Svein (1994). Perfektum partisipp i nynorsk - unødig komplisert? Språklig Samling. ISSN 0333-0362.
 • Lie, Svein (1988). Innføring i semantikk. Institutt for nordisk språk og litteratur, UiO. ISSN 82-90954-01-8.
 • Lie, Svein (1980). Automatisk syntaktisk analyse. Del 1, Grammatikken.(Rapportserie / NAVF's EDB-senter for humanistisk forskning; 7). NAVFs edb-senter for humanistisk forskning. ISSN 82-7283-014-0.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. juni 2018 09:54 - Sist endret 22. juni 2018 09:54