Svein Lie

Bilde av Svein Lie
English version of this page
Telefon +47 22854942
Rom HW 344
Brukernavn
Besøksadresse Postboks 1102 Blindern None 0317 OSLO

Publikasjoner

 • Lie, Svein (2012). Arne har gått hen og blitt 70!, I: Unn Røyneland & Hans-Olav Enger (red.),  Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-704-6.  Artikkel.  s 211 - 220
 • Lie, Svein (2012). Parallellspråklighet i ti år. Språklig Samling.  ISSN 0333-0362.  s 23- 25
 • Lie, Svein (2011). Maal og Minne i hundre år. Om nyere språk, språkhistorie m.m, I: Jon Gunnar Jørgensen & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Nordiskfaget - tradisjon og fornying.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-623-0.  Kapittel.  s 213 - 223 Vis sammendrag
 • Lie, Svein (2010). Bakgrunnsdeiksis og demonstrativer, I:  Bo65. Festskrift till Bo Ralph.  Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning, Göteborgs universitet.  ISBN 978-91-974747-8-8.  Artikkel.  s 168 - 177
 • Lie, Svein (2010). Om demonstrativer :. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (2), s 59- 78
 • Lie, Svein (2010). Standardtalemålet - fins det?. Språklig Samling.  ISSN 0333-0362.  (1), s 3- 7
 • Lie, Svein (2009). Maal og Minne i hundre år. Om nyere språk, språkhistorie m.m. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (1), s 11- 19
 • Lie, Svein (2009). Utenlandske navn på norsk, I: Helge Omdal & Rune Røsstad (red.),  Språknormering: i tide og utide.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-518-9.  Artikkel.  s 185 - 197
 • Lie, Svein (2008). Om som og ordklasser. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (2), s 213- 219
 • Lie, Svein (2008). Veldig sånn festejente, I: Janne Bondi Johannessen & Kristin Hagen (red.),  Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-471-7.  Artikkel.  s 78 - 95
 • Wiggen, Geirr & Lie, Svein (2008). Kjell Ivar Vannebo ved 70-årsmerket, I:  Normer, strukturer og ferdigheter. Bidrag til nordisk språkvitenskap. Festskrift til Kjell Ivar Vannebo på 70-årsdagen 18. juli 2008. Redigert av Svein Lie og Geirr Wiggen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-481-6.  Innledning.  s 5 - 12
 • Lie, Svein (2001). 59 [Bokmelding:] Ulf Teleman, Staffan Hellberg & Erik Andersson (1999): Svenska Akademiens grammatik, bind 1-4. Stockholm: Norstedts Ordbok. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (1), s 99- 108
 • Lie, Svein (1999). Kommentarer til Harald Ulland, Tove Jacobsen, Jon Erik Hagen, Lars G. Johnsen og Annette Myre Jørgensen. Nordica Bergensia.  ISSN 0804-5372.  (21), s 137- 149 Vis sammendrag
 • Lie, Svein (1994). Partisipper = adjektiver, I:  Proceedings from The XIVth Scandinavian Conference of Linguistics and The VIIIth Conference of Nordic and General Linguistics.  Göteborgs universitet, Göteborg.  ISBN 91-972408-0-X.  1.  s 247 - 258
 • Lie, Svein (1993). Geografilista. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  (1), s 91- 101
 • Lie, Svein (1992). Ka du sei?. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (1), s 62- 77
 • Lie, Svein (1990). Helsetninger og hovedsetninger. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  s 81- 85
 • Lie, Svein (1990). Indre Østlandet, I: Ernst Håkon Jahr (red.),  Den store dialektboka.  Novus forlag, Oslo.  ISBN 82-7099-167-8.  Kapittel.  s 101 - 117
 • Lie, Svein (1989). Være som hjelpeverb i perfektum. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (3-4), s 161- 194
 • Lie, Svein (1987). Det norske språksystemet, I: Egil Børre Johnsen (red.),  Vårt eget språk I.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-17092-7.  Kapittel.
 • Lie, Svein (1986). Morfologi - noen tendenser i nyere forskning. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  (1/2), s 3- 24
 • Lie, Svein (1985). Mer om fonologiske regler. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  (2), s 101- 108
 • Lie, Svein (1984). Om noen følger av schwa-bortfall i norsk. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (1-2), s 120- 157
 • Lie, Svein (1983). Noen fonologiske regler i norsk med utgangspunkt i hedalsmål. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  (1), s 3- 12
 • Lie, Svein (1982). Likt og ulikt om ditt og datt. Parategmer med fast rekkefølge. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (3-4), s 185- 205
 • Lie, Svein (1977). Comparative clauses in Norwegian, In Thorstein Fretheim & Lars Hellan (ed.),  Papers from the Trondheim Syntax Symposium 1977.  Universitetet i Trondheim.  Kapittel.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lie, Svein (2011). Det digitale språket. Ling forlag.  ISBN 978-82-997422-2-1.  118 s.
 • Lie, Svein (2011). Norsk morfologi, 2. utg. Ling forlag.  ISBN 978-82-997422-1-4.  135 s.
 • Lie, Svein (red.) (2009). Modersmaalets Formlære i udførlig Fremstilling. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-537-0.  303 s.
 • Lie, Svein & Wiggen, Geirr (red.) (2008). Kjell Ivar Vannebo: Normer, strukturer og ferdigheter. Bidrag til nordisk språkvitenskap. Festskrift til Kjell Ivar Vannebo på 70-årsdagen 18. juli 2008. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-481-6.  302 s.
 • Lie, Svein (2006). Norsk morfologi. Ling forlag.  ISBN 9788299742207.  114 s.
 • Lie, Svein (2005). Kontrastiv grammatikk - med norsk i sentrum. Novus Forlag.  ISBN 82-709-9419-7.  112 s.
 • Nedrelid, Gudlaug; Omdal, Helge & Lie, Svein (red.) (2005). MONS 10. Utvalgte artikler fra det tiende møtet om norsk språk (2003). Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-571-9.  330 s.
 • Nedrelid, Gudlaug; Omdal, Helge & Lie, Svein (red.) (2005). MONS 10: Utvalde artiklar frå det tiande Møte om norsk språk i Kristiansand 2003.  ISBN 8276345719.
 • Lie, Svein (2003). Innføring i norsk syntaks. 5. utg. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00454-7.  133 s.
 • Faarlund, Jan Terje; Lie, Svein & Vannebo, Kjell Ivar (1997). Norsk referansegrammatikk. Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-22569-0.  1223 s.
 • Lie, Svein (1993). Kontrastiv grammatikk - med norsk i sentrum (2. utg.). Novus forlag, Oslo.  ISBN 82-7099-215-1.  113 s.
 • Lie, Svein (1984). Innføring i norsk syntaks, 4. utg. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-01888-1.  144 s.
 • Lie, Svein (1979). Innføring i norsk syntaks, 3. utg. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-01888-1.  152 s.
 • Lie, Svein (1977). Innføring i norsk syntaks, 2. utg. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-01712-5.
 • Lie, Svein (1976). Innføring i norsk syntaks. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-01516-5.  144 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lie, Svein (2012). Forsøk på et svensk blikk på norsk språk og den norske språksituasjonen.
 • Lie, Svein (2012). Norway - from internal to external language conflicts.
 • Lie, Svein (2011, 05. desember). Hun gikk hen og ... I Språkteigen. [Radio].  NRK.
 • Lie, Svein (2011). Hun gikk hen og fikk A!.
 • Lie, Svein (2011). Kontrastiv grammatikk.
 • Lie, Svein (2010). Om ny grammatisk terminologi.
 • Lie, Svein (2009). Innledning, I: Svein Lie (red.),  Modersmaalets Formlære i udførlig Fremstilling.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-537-0.  Innledning.  s 9 - 47
 • Lindqvist, Helene; Torp, Arne; Lie, Svein & Papazian, Eric (2009). Sett ord på det. Uniforum.  ISSN 1891-5825.  (16), s 6- 8
 • Lie, Svein (2007). Nye demonstrativer i norsk talespråk?.
 • Lie, Svein (2007). Utenlandske navn i norsk.
 • Lie, Svein (2006). Modality and tense in the Norwegian Reference Grammar.
 • Lie, Svein (2006). The Norwegian Reference Grammar.
 • Lie, Svein (2006). "Veldig sånn Blindern, liksom".
 • Lie, Svein (2006). Om Nordkurs.
 • Lie, Svein (2005). Perfektum partisipp - mellom adjektiv og verb.
 • Lie, Svein (2004). För egen räkning - Nordiske sommerkurs ved en skillevei?. Nordisk tidskrift.  (2), s 171- 172
 • Lie, Svein (2004). New language policies in Scandinavia?.
 • Lie, Svein (2004). Språksamarbeid i Norden. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  (1), s 31- 33
 • Lie, Svein (2003). Nordisk identitet og språk.
 • Lie, Svein (2003). Nordisk språk- og utdanningssamarbeid. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (4), s 51- 53
 • Lie, Svein (2003). Nordisk språksamarbeid i fortid, nåtid og framtid.
 • Lie, Svein (2003). Presentasjon av Nordplus språk og Nordens språkråd.
 • Lie, Svein (2003). Språkpolitikk i Norge og Norden.
 • Lie, Svein (2002). Gjesteforelesninger i norsk språk.
 • Lie, Svein (2002). Truer engelsken det norske språket?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lie, Svein (2002). En sammenlikning mellom NRG (Norsk referansegrammatikk)(1997) og SAG (Svenska Akademiens grammatik)(1999).
 • Lie, Svein (2001). Sammensetninger.
 • Lie, Svein (2001). Om sammensetninger.
 • Lie, Svein (2001). Ulf Teleman, Staffan Hellberg & Erik Andersson (1999): Svenska Akademiens grammatik, bind 1-4. Stockholm: Norstedts, 1999. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (1), s 99- 108 Vis sammendrag
 • Lie, Svein (2000). Gjesteforelesninger i norsk språk.
 • Lie, Svein (2000). Gjesteforelesninger i norsk språk.
 • Lie, Svein (1999). Directive and locative meanings in Norwegian.
 • Lie, Svein (1999). Norsk referansegrammatikk - en ny grammatikk for et nytt årtusen.
 • Lie, Svein (1998). Om Norsk referansegrammatikk og morfemet. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  (1)
 • Lie, Svein (1997). Leddstilling. Vis sammendrag
 • Lie, Svein (1997). Leddstilling. Vis sammendrag
 • Lie, Svein (1997). Norsk referansegrammatikk - en ny grammatikk for en ny tid.
 • Lie, Svein (1994). Perfektum partisipp i nynorsk - unødig komplisert?. Språklig Samling.  ISSN 0333-0362.  (3/4)
 • Lie, Svein (1988). Innføring i semantikk.
 • Lie, Svein (1980). Automatisk syntaktisk analyse. Del 1, Grammatikken.(Rapportserie / NAVF's EDB-senter for humanistisk forskning; 7).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. juni 2018 09:54 - Sist endret 22. juni 2018 09:54