Liv Bliksrud

Image of Liv Bliksrud
Could not get user data from external service

Publications

Natur og normer hos Sigrid Undset,Aschehoug 1988 / 1995

Sigrid Undset, Gyldendal 1997/2007

Den smilende makten. Norske Selskab i København og Johan Herman Wessel, Aschehoug 1999

Vitenskapens utfordringer 1850 - 1920, Norsk idehistorie Bind IV, Aschehoug 2002 (medforfatter)

Sigrid Undsets essays og artikler 1910 - 1949, red. Liv Bliksrud, fire bind, Aschehoug 2004-2008

Gjenlyd af min Sang. En antologi om Johan Sebastian Welhaven, 2009, Unipub

 

 • Bliksrud, Liv (2020). Hovedtrekk i forskningen, I: Anne Birgitte Rønning; Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy; Nina Marie Evensen & Ellen Nessheim Wiger (red.),  Sigrid Undset: Kransen. Tekstkritisk utgave.  Det norske språk- og litteraturselskap.  ISBN 978-82-8319-576-7.  Kapittel.
 • Bliksrud, Liv (2017). Selvbiografi uten selvsensur: Om Conrad N. Schwachs "Erindringer af mit Liv 1790 - 1830". Aust-Agder-arv.  ISSN 0572-4368.
 • Bliksrud, Liv (2016). "Jeg har levd tusen år i dette landet". Sigrid Undsets middelalderromaner. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  28. årgang(1), s 24- 32
 • Bliksrud, Liv (2016). Kjærlighetens farlighet - Et yndlingstema hos Sigrid Undset. Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philologia.  ISSN 1220-0484.  61(3), s 133- 142
 • Bliksrud, Liv (2016). Mellom Lolita og Lillelord. Bergljot Hobæk Haffs roman Liv (1958), I: Åse Marie Ommundsen; Per Thomas Andersen & Liv Bliksrud (red.),  Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-851-7.  kapittel 12.  s 195 - 209
 • Bliksrud, Liv (2015). Anarkisme og latter. Et forfatterskap på sidelinjen. Bergljot Hobæk Haff fyller nitti år. Vinduet.  ISSN 0042-6288.  4, s 124- 139
 • Bliksrud, Liv (2014). Den dramatiske krig: konfliktene rundt Bredals Tronfølgen i Sidon (1771), I: Eivind Tjønneland (red.),  Kritikk før 1814.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-059-5.  kapittel.  s 206 - 219
 • Bliksrud, Liv (2014). "Poesien er Himlens Datter". Claus Fastings kritikk av Poetiske Samlinger (1775), I: Eivind Tjønneland (red.),  Kritikk før 1814.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-059-5.  kapittel.  s 220 - 234
 • Bliksrud, Liv (2013). Gud, gener og gymnastikk. Bjørnsons På Guds veje og Hamsuns kritikk av romanen, I: Liv Bliksrud; Giuliano D'Amico; Marius Wulfsberg & Arnfinn Åslund (red.),  Den Engasjerte kosmopolitt : nye Bjørnson-studier.  Novus Forlag.  ISBN 9788270997251.  kaptittel.  s 119 - 130
 • Bliksrud, Liv (2013). Sacramental Imagination in Sigrid Undset’s Literary Work, In C. Claire Thomson & Elettra Carbone (ed.),  Love and Modernity. Essays in Honour of Professor Janet Garton.  Norvik Press.  ISBN 9781870041997.  kapittel.  s 71 - 80
 • Bliksrud, Liv (2012). Sigrid Undset som litteraturkritiker, I: Ståle Johannes Kristiansen & Peder Kvaale Solberg (red.),  Segl - Katolsk årsskrift for religion og samfunn (2012).  St. Olav forlag.  ISBN 9788270242627.  Artikkel.  s 137 - 150
 • Bliksrud, Liv (2011). Et leilighetsdikt av Johan Herman Wessel. Danske studier.  ISSN 0106-4525.  s 150- 154
 • Bliksrud, Liv (2010). Ingeborg den ordhage og Sigrid den tystladne. Korrespondansen mellom Ingeborg Møller og Sigrid Undset, I: Per Thomas Andersen; Steinar Gimnes & Pil Dahlerup (red.),  Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2591-4.  kapittel.  s 99 - 113
 • Bliksrud, Liv (2010). Sigrid Undsets litterære tidsskriftartikler, I: Sissel Furuseth; Jahn Thon Holljen & Eirik Vassenden (red.),  Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2718-5.  Kapittel.  s 83 - 101
 • Bliksrud, Liv (2010). Tilfellet Bredal. Et bidrag til norsk resepsjonshistorie. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  97(3), s 244- 259
 • Bliksrud, Liv (2009). Høvding, helt og helgen - Olav den hellige i norsk litteratur, I: Gudleiv Bø & Gudveig Henryette Aaby (red.),  Sjeleild mot elementer Festskrift til Rolf Nyboe Nettum på 90-årsdagen 17. juni 2009.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-520-2.  Kapittel.  s 20 - 38
 • Bliksrud, Liv (2009). Innledning, I: Liv Bliksrud (red.),  Gjenlyd af min sang. En antologi om Johan Sebastian Welhaven.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-460-5.  Forord.
 • Bliksrud, Liv (2008). Geirr Wiggen: Norske Selskabs adresser og vertskap. En undersøkelse av kjente, glemte og nye kilder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  95(2), s 185- 188
 • Bliksrud, Liv (2007). Fru Marta Oulie. Gymnadenia : medlemsblad for Sigrid Undset selskapet.  ISSN 0809-4225.  s 29- 38
 • Bliksrud, Liv (2007). Sigrid Undset - bøker og lesning, I: Arnfinn Åslund; Kari Strand; Jan Haug & Anders Ole Hauglid (red.),  Sigrid Undsets hjem. Bjerkebæk. I bøkenes verden.  Maihaugen.  ISBN 978-82-90241-59-4.  kapittel.  s 23 - 43
 • Bliksrud, Liv (2007). Sigrid Undset. Forfatter, forsker og fighter. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri.  ISSN 0029-1501.  Årg. 83(4), s 369- 379
 • Bliksrud, Liv (2007). Sigrid Undset. Liv og forfatterskap, I: Hege Hauge Tofte (red.),  Sigrid Undsets debut og forfatterskap.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 9788279650881.  Kapittel.  s 12 - 30
 • Bliksrud, Liv (2007). Sigrid Undset: Kristin Lavransdatter (1920-22), I: Torhild Viken & Nina Aspen (red.),  Sigrid Undset. Århundrets bibliotek.  De norske Bokklubbene.  ISBN 978-82-525-6619-2.  Artikkel.  s 19 - 23
 • Bliksrud, Liv (2006). Brandes og Europa. Anmeldelse av Olav Harsløf (red.) Georg Brandes og Europa. København: Museum Tusculanums Forlag og Det Kongelige Bibliotek, 2004. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  9(1), s 72- 77
 • Bliksrud, Liv (2006). Brutalitet og humanitet. Juridisk retorikk i opplysningslitteraturen, I: Per Thomas Andersen (red.),  Lesing og eksistens. Festskrift til Otto Hageberg på 70-årsdagen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-36181-2.  Kapittel.  s 36 - 52
 • Bliksrud, Liv (2006). Sigrid Undset (Literature, 1928), In Olav Njølstad (ed.),  Norwegian Nobel Prize Laureates. From Bjørnson To Kydland.  Universitetsforlaget.  ISBN 8215006981.  Kapittel.  s 155 - 190
 • Bliksrud, Liv (2006). Doktordisputas ved Universitetet i Bergen 9. november 2002. Opposisjoninnlegg fra andreopponent, I: Gunnstein Akselberg; Eivind Tjønneland & Frode Thorsen (red.),  Holberg og essayet.  Alvheim og Eide akademisk forlag.  ISBN 82-90359-77-2.  Artikkel.  s 207 - 223
 • Bliksrud, Liv (2006). Litterær makt og intellektuell motmakt. Poetokratiet i det moderne gjennombrudd. Norsk Litterær Årbok.  ISSN 0078-1266.  s 140- 155

View all works in Cristin

 • Ommundsen, Åse Marie; Andersen, Per Thomas & Bliksrud, Liv (red.) (2016). Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-851-7.  335 s.
 • Bliksrud, Liv (red.) (2013). Den engasjerte kosmopolitt. Nye Bjørnson-studier. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-725-1.  407 s.
 • Bliksrud, Liv; D'Amico, Giuliano; Wulfsberg, Marius & Åslund, Arnfinn (red.) (2013). Den Engasjerte kosmopolitt : nye Bjørnson-studier. Novus Forlag.  ISBN 9788270997251.  408 s.
 • Bliksrud, Liv (red.) (2009). Gjenlyd af min sang. En antologi om Johan Sebastian Welhaven. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-460-5.  377 s.
 • Bliksrud, Liv (red.) (2008). Sigrid Undset. Essays og artikler 1940-1949, Liv Bliksrud (red.). Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18746-9.  877 s.
 • Bliksrud, Liv (2007). Sigrid Undset. Gyldendal Pocket.  ISBN 978-82-05-37313-6.  159 s.
 • Bliksrud, Liv (red.) (2007). Sigrid Undset: Essays og artikler 1930-1939, Liv Bliksrud (red.). Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19181-7.  1005 s.
 • Bliksrud, Liv & Berg, Gry (red.) (2007). Sigrid Undset: Fru Marta Oulie. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19262-3.  114 s.
 • Undset, Sigrid & Bliksrud, Liv (2007). Caterina av Siena. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18862-6.  365 s.

View all works in Cristin

 • Bliksrud, Liv (2019). Etterord: Medisinstudier og røde silkesko. Fragmenter av Sigrid Undset om ungdom og kjærlighet., I: Tone Modalsli (red.),  Sigrid Undset: Fire skjønnlitterære fragmenter.  Nasjonalbiblioteket/bokselskap.no.  ISBN 978-82-7965-397-4.  Etterord.
 • Bliksrud, Liv (2019). Ibsen og Undset.
 • Bliksrud, Liv (2019). Man skriver som en samtidig. Undsets middelalderromaner og minneforskningen. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn.  ISSN 1893-8728.  s 343- 352
 • Bliksrud, Liv (2019). Marta Schumanns historiske romaner.
 • Bliksrud, Liv (2019). Medisinstudier og røde silkesko. Fragmenter av Sigrid Undset om ungdom og kjærlighet.
 • Bliksrud, Liv (2019). Sigrid Undset. Mellom modernitet og middelalder, I: Catharina Belle Gower-Poole & Annemari Brogaard Clausen (red.),  Nordens diktardrottningar : Selma Lagerlöf, Sigrid Undset, Karen Blixen.  Norsk litteraturfestival.  ISBN 9788789712154.  Kapittel.  s 19 - 29
 • Bliksrud, Liv (2017). Dikteren Tor Guttu, I: Hilde Alice Bliksrud & Øystein Eek (red.),  Tor i ord. Festbok til Tor Guttu på 80-årsdagen..  Kunnskapsforlaget.  ISBN 9788257322519.  Kapittel.  s 34 - 44
 • Bliksrud, Liv (2017, 09. desember). HF's julekalender. Claes Gill: "Et barn ser juletreet". [Internett].  https://forskning.no/2017/12/atte-ting-du-kanskje-ikke-visst.
 • Bliksrud, Liv (2017, 13. november). Ingenting er for stort for Undset.  Vårt Land.
 • Bliksrud, Liv (2017). Jerusalems skomaker på norgesbesøk? Om jødiske motive I Bergljot Hobæk Haffs forfatterskap. BLA - Bokvennen litterær avis.  ISSN 2464-3971.  (11/12)
 • Bliksrud, Liv (2017, 27. april). «Opplysningens Norge rundt» NRK P2. Magasin for etikk og livssyn.. [Radio].  NRK.
 • Bliksrud, Liv (2017). Åge Rønning. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 0802-6726.  (4)
 • Bliksrud, Liv (2016). Minnetale over Otto Hageberg, I: Anne-Marie Astad (red.),  Årbok 2015 Det Norske Videnskaps-Akademi.  Det Norske Videnskaps-Akademi.  ISBN 978-82-7099-865-4.  Minnetaler.  s 95 - 102
 • Bliksrud, Liv (2014). Nini Roll Anker: Kva ville ho med livet?. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  (nr.10), s 33- 33
 • Bliksrud, Liv (2014). Ny giv for historiske romaner, I: Ståle Dingstad; Thorstein Norheim & Ellen Rebecca Rees (red.),  Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen.  Novus Forlag.  ISBN 9788270997787.  Del I, kapittel 4.  s 67 - 78
 • Bliksrud, Liv (2014). Rus i litteraturen og rusede litterater.
 • Bliksrud, Liv (2014). Sigrid Undset for hundre år siden. Gymnadenia : medlemsblad for Sigrid Undset selskapet.  ISSN 0809-4225.  s 24- 34
 • Bliksrud, Liv (2014). Sigrid Undset og Danmark.
 • Bliksrud, Liv (2013). Dikternes Olav den Hellige, I: Per Steinar Raaen (red.),  Vi- og de andre. Foredrag ved Stiklestad nasjonale kultursenter.  Stiklestad nasjonale kultursenter.  ISBN 978-82-91350-14-1.  kapittel.  s 45 - 64
 • Bliksrud, Liv (2013). På jakt etter det menneskelege. Melding av Siri Hustvedt: Livet, tanken, blikket. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  52. årgang(42)
 • Åslund, Arnfinn; Bliksrud, Liv; Wulfsberg, Marius & D'Amico, Giuliano (2013). Innledning. Kunstner og kosmopolitt, I: Liv Bliksrud; Giuliano D'Amico; Marius Wulfsberg & Arnfinn Åslund (red.),  Den Engasjerte kosmopolitt : nye Bjørnson-studier.  Novus Forlag.  ISBN 9788270997251.  Innledning.  s 11 - 16
 • Bakken, Jonas & Bliksrud, Liv (2012). Retorikk, I: Per Thomas Andersen; Gitte Mose & Thorstein Norheim (red.),  Litterær analyse - en innføring.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3492-8.  5.  s 110 - 131
 • Bliksrud, Liv (2012). Affektive lideleser i litteraturen og litteratur med affektive lidelser.
 • Bliksrud, Liv (2012). Felleslitteraturen: Holberg, Wessel og Norske Selskab.
 • Bliksrud, Liv (2012, 19. januar). Sigrid Undset. Kva ville ho med livet?.  Dag og Tid.
 • Bliksrud, Liv (2012). Sigrid Undsets poetikk.
 • Bliksrud, Liv (2011). Christen Pram og universitetssaken.
 • Bliksrud, Liv (2011). Den historiske roman som sjanger.
 • Bliksrud, Liv (2010). Dikternes Olav den Hellige.
 • Bliksrud, Liv (2010). Estetisk offentlighet på 1700-tallet.
 • Bliksrud, Liv (2010). Forord, I: Olav Solberg (red.),  Asbjørnsen, Peter Christian. Norske Folkeeventyr og huldresagn.  Det norske språk- og litteraturselskap.  ISBN 9788281200135.  forord.
 • Bliksrud, Liv (2010). Håkon With Andersen, Berit Brenna, Magne Njåstad, Astrid Wale: Æmula Lauri. The Royal Norwegian Society of Science and Letters, 1760-2010Science History Publications / USA, a division of Watson Publishing International LLCSagamore Beach 2009. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies.  ISSN 1652-4772.  s 212- 214
 • Bliksrud, Liv (2010). Latin, latter og lekende diktning. Norske Selskab i København.
 • Bliksrud, Liv (2010). Modernitet og middelalder. Forholdet mellom Sigrid Undsets Jenny (1911) og Kristin Lavransdatter (1920-1922).
 • Bliksrud, Liv (2010). Sigrid Undset og nazismen.
 • Bliksrud, Liv (2010). Sigrid Undsets kritikk av protestantismen.
 • Bliksrud, Liv (2009). Kampen for frihet og menneskeverd - et grunntema i Sigrid Undsets essays og artikler.
 • Bliksrud, Liv (2009). Sigrid Undsets motstand mot sosialhygiene, rasetenkning og antisemittisme.
 • Bliksrud, Liv (2009). ”Symbolet på all upersonligheten i kunsten”. Niels Krog Bredal, produksjon og resepsjon.
 • Bliksrud, Liv (2008). Akademiets pris til Marianne Gullestad. Ordet.  ISSN 0803-379X.  (1), s 6- 6
 • Bliksrud, Liv (2008). C.N. Schwach: Erindringer af mit Liv 1790-1830. Sjanger og litterær tradisjon.
 • Bliksrud, Liv (2008). Kritikk og anti-kritikk anno 1771: Konfliktene rundt Bredals Tronfølgen i Sidon.
 • Bliksrud, Liv (2008). Sigrid Undset og Gamlebyen.
 • Bliksrud, Liv (2008). Welhavens Wergelandbilde.
 • Bliksrud, Liv (2007). "De gamle blanke ordene, dydenes navn". Kyskhet og jomfruelighet i Sigrid Undsets forfatterskap.
 • Bliksrud, Liv (2007). Debutantåret 1907.
 • Bliksrud, Liv (2007). Fastings kritikk av Poetiske Samlinger.
 • Bliksrud, Liv (2007). "Jeg har bodd tusen år i dette landet". Sigrid Undset og historien.
 • Bliksrud, Liv (2007). Markeringer av 100-årsjubileet for Sigrid Undsets debutår 1907.
 • Bliksrud, Liv (2007). Sigrid Undset.
 • Bliksrud, Liv (2007). Sigrid Undset -en hundreårig utfordring for norsk litteraturvitenskap.
 • Bliksrud, Liv (2007). Sigrid Undset og middelalderen.
 • Bliksrud, Liv (2007). Sigrid Undset. Forfatter, forsker og fighter.
 • Bliksrud, Liv (2007, 23. mars). Sigrid Undsets "Fru Marta Oulie". [Radio].  NRK, P2.
 • Bliksrud, Liv (2007). Tre debutanter for 100 år siden.
 • Bliksrud, Liv (2007, 01. oktober). Undsets biografi. [Radio].  NRK, P2. Sånn er livet.
 • Vermariello, Ugo & Bliksrud, Liv (2007, 23. mars). Sigrid Undsets debutroman. [Radio].  Kulturnytt, NRK, P2.
 • Bliksrud, Liv (2006). "Søstrene" - en ukjent novelle av Sigrid Undset. Gymnadenia : medlemsblad for Sigrid Undset selskapet.  ISSN 0809-4225.  s 20- 30
 • Bliksrud, Liv (2006). Sigrid Undset og protestantismen.
 • Bliksrud, Liv & Fermariello, Hugo (2006, 07. mars). utgivelsen av Sigrid Undsets essays og artikler 1920-1920, red.Liv Bliksrud. [Radio].  NRK.
 • Bliksrud, Liv & Moxness, Agnes (2006, 04. april). Alexander Kielland og "de fire store". [Radio].  NRK.
 • Bliksrud, Liv (2005). Brutalitet og humanitet. Juridisk retorikk i opplysningslitteraturen.
 • Bliksrud, Liv (2005). 'Elskoven skaper ingen lover. Den bryter alle.' Sigrid Undset og kjærligheten.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:12 PM - Last modified Dec. 14, 2010 3:12 PM