Liv Bliksrud

Professor emeritus
Bilde av Liv Bliksrud
English version of this page
Mobiltelefon 90694518
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse Inst. lingvistiske og nordiske studier Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Bakgrunn

 • Cand.philol. 1973
 • Dr.philos. 1987

Faglige kompetanseområder

Sigrid Undsets forfatterskap

Opplysningstidens litteratur

Nordisk litteratur i det moderne gjennombrudd

Realisme og nyrealisme

Romantikk

Nordisk idehistorie

Emneord: Nordisk litteratur

Publikasjoner

Natur og normer hos Sigrid Undset,Aschehoug 1988 / 1995

Sigrid Undset, Gyldendal 1997/2007

Den smilende makten. Norske Selskab i København og Johan Herman Wessel, Aschehoug 1999

Vitenskapens utfordringer 1850 - 1920, Norsk idehistorie Bind IV, Aschehoug 2002 (medforfatter)

Sigrid Undsets essays og artikler 1910 - 1949, red. Liv Bliksrud, fire bind, Aschehoug 2004-2008

Gjenlyd af min Sang. En antologi om Johan Sebastian Welhaven, 2009, Unipub

Den engasjerte kosmopolitt: nye Bjørnson-studier. Novus forlag. Nasjonalbiblioteket. 2013, (medredaktør)

Liv og diktning. Litteratur som forståelsesform. Festskrift til Liv Bliksrud. Novus forlag 2015, red. Per Thomas Andersen, Thorstein Norheim, Harald Bache-Wiig, Vigdis Ystad (red).

Nåværende forskningsprosjekt: Bergljot Hobæk Haffs forfatterskap

 • Bliksrud, Liv (2021). Skandinavisme og kjærlighet. Sagadramaet Olaf Digre. I Åslund, Arnfinn; Fjågesund, Peter; Hanto, Kristian Ihle; Nordstoga, Sveinung & Staxrud, Johan Magnus (Red.), Tvisyn, innsyn, utsyn : Nærblikk på A.O. Vinje. Scandinavian Academic Press. ISSN 9788230402726. s. 457–472. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bliksrud, Liv (2020). Hovedtrekk i forskningen. I Rønning, Anne Birgitte; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Evensen, Nina Marie & Wiger, Ellen Nessheim (Red.), Sigrid Undset: Kransen. Tekstkritisk utgave. Det norske språk- og litteraturselskap. ISSN 978-82-8319-576-7.
 • Bliksrud, Liv (2017). Selvbiografi uten selvsensur: Om Conrad N. Schwachs "Erindringer af mit Liv 1790 - 1830". Aust-Agder-arv. ISSN 0572-4368.
 • Bliksrud, Liv (2016). Kjærlighetens farlighet - Et yndlingstema hos Sigrid Undset. Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philologia. ISSN 1220-0484. 61(3), s. 133–142.
 • Bliksrud, Liv (2016). "Jeg har levd tusen år i dette landet". Sigrid Undsets middelalderromaner. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. 28. årgang(1), s. 24–32.
 • Bliksrud, Liv (2016). Mellom Lolita og Lillelord. Bergljot Hobæk Haffs roman Liv (1958). I Ommundsen, Åse Marie; Andersen, Per Thomas & Bliksrud, Liv (Red.), Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-851-7. s. 195–209.
 • Bliksrud, Liv (2015). Anarkisme og latter. Et forfatterskap på sidelinjen. Bergljot Hobæk Haff fyller nitti år. Vinduet. ISSN 0042-6288. 4, s. 124–139.
 • Bliksrud, Liv (2014). Den dramatiske krig: konfliktene rundt Bredals Tronfølgen i Sidon (1771). I Tjønneland, Eivind (Red.), Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-059-5. s. 206–219.
 • Bliksrud, Liv (2014). "Poesien er Himlens Datter". Claus Fastings kritikk av Poetiske Samlinger (1775). I Tjønneland, Eivind (Red.), Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-059-5. s. 220–234.
 • Bliksrud, Liv (2013). Sacramental Imagination in Sigrid Undset’s Literary Work. I Thomson, C. Claire & Carbone, Elettra (Red.), Love and Modernity. Essays in Honour of Professor Janet Garton. Norvik Press. ISSN 9781870041997. s. 71–80.
 • Bliksrud, Liv (2013). Gud, gener og gymnastikk. Bjørnsons På Guds veje og Hamsuns kritikk av romanen. I Bliksrud, Liv; D'Amico, Giuliano; Wulfsberg, Marius & Åslund, Arnfinn (Red.), Den Engasjerte kosmopolitt : nye Bjørnson-studier. Novus Forlag. ISSN 9788270997251. s. 119–130.
 • Bliksrud, Liv (2012). Sigrid Undset som litteraturkritiker. I Kristiansen, Ståle Johannes & Solberg, Peder Kvaale (Red.), Segl - Katolsk årsskrift for religion og samfunn (2012). St. Olav forlag. ISSN 9788270242627. s. 137–150.
 • Bliksrud, Liv (2011). Et leilighetsdikt av Johan Herman Wessel. Danske studier. ISSN 0106-4525. s. 150–154.
 • Bliksrud, Liv (2010). Sigrid Undsets litterære tidsskriftartikler. I Furuseth, Sissel; Thon Holljen, Jahn & Vassenden, Eirik (Red.), Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2718-5. s. 83–101.
 • Bliksrud, Liv (2010). Ingeborg den ordhage og Sigrid den tystladne. Korrespondansen mellom Ingeborg Møller og Sigrid Undset. I Andersen, Per Thomas; Gimnes, Steinar & Dahlerup, Pil (Red.), Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2591-4. s. 99–113.
 • Bliksrud, Liv (2010). Tilfellet Bredal. Et bidrag til norsk resepsjonshistorie. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 97(3), s. 244–259.
 • Bliksrud, Liv (2009). Høvding, helt og helgen - Olav den hellige i norsk litteratur. I Bø, Gudleiv & Aaby, Gudveig Henryette (Red.), Sjeleild mot elementer Festskrift til Rolf Nyboe Nettum på 90-årsdagen 17. juni 2009. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-520-2. s. 20–38.
 • Bliksrud, Liv (2009). Innledning. I Bliksrud, Liv (Red.), Gjenlyd af min sang. En antologi om Johan Sebastian Welhaven. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-460-5.
 • Bliksrud, Liv (2008). Geirr Wiggen: Norske Selskabs adresser og vertskap. En undersøkelse av kjente, glemte og nye kilder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 95(2), s. 185–188.
 • Bliksrud, Liv (2007). Sigrid Undset. Liv og forfatterskap. I Tofte, Hege Hauge (Red.), Sigrid Undsets debut og forfatterskap. Nasjonalbiblioteket. ISSN 9788279650881. s. 12–30.
 • Bliksrud, Liv (2007). Sigrid Undset - bøker og lesning. I Åslund, Arnfinn; Strand, Kari; Haug, Jan & Hauglid, Anders Ole (Red.), Sigrid Undsets hjem. Bjerkebæk. I bøkenes verden. Maihaugen. ISSN 978-82-90241-59-4. s. 23–43.
 • Bliksrud, Liv (2007). Sigrid Undset: Kristin Lavransdatter (1920-22). I Viken, Torhild & Aspen, Nina (Red.), Sigrid Undset. Århundrets bibliotek. De norske Bokklubbene. ISSN 978-82-525-6619-2. s. 19–23.
 • Bliksrud, Liv (2007). Fru Marta Oulie. Gymnadenia : medlemsblad for Sigrid Undset selskapet. ISSN 0809-4225. s. 29–38.
 • Bliksrud, Liv (2007). Sigrid Undset. Forfatter, forsker og fighter. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. Årg. 83(4), s. 369–379.
 • Bliksrud, Liv (2006). Sigrid Undset (Literature, 1928). I Njølstad, Olav (Red.), Norwegian Nobel Prize Laureates. From Bjørnson To Kydland. Universitetsforlaget. ISSN 8215006981. s. 155–190.
 • Bliksrud, Liv (2006). Brutalitet og humanitet. Juridisk retorikk i opplysningslitteraturen. I Andersen, Per Thomas (Red.), Lesing og eksistens. Festskrift til Otto Hageberg på 70-årsdagen. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-36181-2. s. 36–52.
 • Bliksrud, Liv (2006). Doktordisputas ved Universitetet i Bergen 9. november 2002. Opposisjoninnlegg fra andreopponent. I Akselberg, Gunnstein; Tjønneland, Eivind & Thorsen, Frode (Red.), Holberg og essayet. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISSN 82-90359-77-2. s. 207–223.
 • Bliksrud, Liv (2006). Brandes og Europa. Anmeldelse av Olav Harsløf (red.) Georg Brandes og Europa. København: Museum Tusculanums Forlag og Det Kongelige Bibliotek, 2004. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 9(1), s. 72–77.
 • Bliksrud, Liv (2006). Litterær makt og intellektuell motmakt. Poetokratiet i det moderne gjennombrudd. Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. s. 140–155.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ommundsen, Åse Marie; Andersen, Per Thomas & Bliksrud, Liv (2016). Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-851-7. 335 s.
 • Bliksrud, Liv (2013). Den engasjerte kosmopolitt. Nye Bjørnson-studier. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-725-1. 407 s.
 • Bliksrud, Liv; D'Amico, Giuliano; Wulfsberg, Marius & Åslund, Arnfinn (2013). Den Engasjerte kosmopolitt : nye Bjørnson-studier. Novus Forlag. ISBN 9788270997251. 408 s.
 • Bliksrud, Liv (2009). Gjenlyd af min sang. En antologi om Johan Sebastian Welhaven. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-460-5. 377 s.
 • Bliksrud, Liv (2008). Sigrid Undset. Essays og artikler 1940-1949, Liv Bliksrud (red.). Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-18746-9. 877 s.
 • Undset, Sigrid & Bliksrud, Liv (2007). Caterina av Siena. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-18862-6. 365 s.
 • Bliksrud, Liv (2007). Sigrid Undset: Essays og artikler 1930-1939, Liv Bliksrud (red.). Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-19181-7. 1005 s.
 • Bliksrud, Liv & Berg, Gry (2007). Sigrid Undset: Fru Marta Oulie. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-19262-3. 114 s.
 • Bliksrud, Liv (2007). Sigrid Undset. Gyldendal Pocket. ISBN 978-82-05-37313-6. 159 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bliksrud, Liv (2021). Minnetale over Vigdis Ystad. I Havelin, Gro (Red.), Året 2020 i Det norske videnskaps-akademi. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-930-9.
 • Bliksrud, Liv (2021). Sigrid Undset og dominikanerne, Prekebrødrene. Hundre år med dominikanerne i Norge. St. Olav forlag. ISSN 978-82-7024-380-8.
 • Bliksrud, Liv (2019). Sigrid Undset. Mellom modernitet og middelalder. I Gower-Poole, Catharina Belle & Clausen, Annemari Brogaard (Red.), Nordens diktardrottningar : Selma Lagerlöf, Sigrid Undset, Karen Blixen. Norsk litteraturfestival. ISSN 9788789712154. s. 19–29.
 • Bliksrud, Liv (2019). Etterord: Medisinstudier og røde silkesko. Fragmenter av Sigrid Undset om ungdom og kjærlighet. . I Modalsli, Tone (Red.), Sigrid Undset: Fire skjønnlitterære fragmenter . Nasjonalbiblioteket/bokselskap.no. ISSN 978-82-7965-397-4.
 • Bliksrud, Liv (2019). Medisinstudier og røde silkesko. Fragmenter av Sigrid Undset om ungdom og kjærlighet.
 • Bliksrud, Liv (2019). Marta Schumanns historiske romaner.
 • Bliksrud, Liv (2019). Man skriver som en samtidig. Undsets middelalderromaner og minneforskningen. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn. ISSN 1893-8728. s. 343–352.
 • Bliksrud, Liv (2019). Ibsen og Undset.
 • Bliksrud, Liv (2017). Ingenting er for stort for Undset. [Avis]. Vårt Land .
 • Bliksrud, Liv (2017). HF's julekalender. Claes Gill: "Et barn ser juletreet". [Internett]. https://forskning.no/2017/12/atte-ting-du-kanskje-ikke-visst.
 • Bliksrud, Liv (2017). «Opplysningens Norge rundt» NRK P2. Magasin for etikk og livssyn. . [Radio]. NRK.
 • Bliksrud, Liv (2017). Dikteren Tor Guttu. I Bliksrud, Hilde Alice & Eek, Øystein (Red.), Tor i ord. Festbok til Tor Guttu på 80-årsdagen.. Kunnskapsforlaget. ISSN 9788257322519. s. 34–44.
 • Bliksrud, Liv (2017). Jerusalems skomaker på norgesbesøk? Om jødiske motive I Bergljot Hobæk Haffs forfatterskap. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971.
 • Bliksrud, Liv (2017). Åge Rønning. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur. ISSN 0802-6726.
 • Bliksrud, Liv (2016). Minnetale over Otto Hageberg. I Astad, Anne-Marie (Red.), Årbok 2015 Det Norske Videnskaps-Akademi. Det Norske Videnskaps-Akademi. ISSN 978-82-7099-865-4. s. 95–102.
 • Bliksrud, Liv (2014). Rus i litteraturen og rusede litterater.
 • Bliksrud, Liv (2014). Sigrid Undset for hundre år siden. Gymnadenia : medlemsblad for Sigrid Undset selskapet. ISSN 0809-4225. s. 24–34.
 • Bliksrud, Liv (2014). Ny giv for historiske romaner. I Dingstad, Ståle; Norheim, Thorstein & Rees, Ellen Rebecca (Red.), Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen. Novus Forlag. ISSN 9788270997787. s. 67–78.
 • Bliksrud, Liv (2014). Sigrid Undset og Danmark.
 • Bliksrud, Liv (2014). Nini Roll Anker: Kva ville ho med livet? Dag og Tid. ISSN 0803-334X. s. 33–33.
 • Bliksrud, Liv (2013). Dikternes Olav den Hellige. I Raaen, Per Steinar (Red.), Vi- og de andre. Foredrag ved Stiklestad nasjonale kultursenter. Stiklestad nasjonale kultursenter. ISSN 978-82-91350-14-1. s. 45–64.
 • Bliksrud, Liv (2013). På jakt etter det menneskelege. Melding av Siri Hustvedt: Livet, tanken, blikket. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. 52. årgang(42).
 • Åslund, Arnfinn; Bliksrud, Liv; Wulfsberg, Marius & D'Amico, Giuliano (2013). Innledning. Kunstner og kosmopolitt. I Bliksrud, Liv; D'Amico, Giuliano; Wulfsberg, Marius & Åslund, Arnfinn (Red.), Den Engasjerte kosmopolitt : nye Bjørnson-studier. Novus Forlag. ISSN 9788270997251. s. 11–16.
 • Bliksrud, Liv (2012). Sigrid Undsets poetikk.
 • Bliksrud, Liv (2012). Felleslitteraturen: Holberg, Wessel og Norske Selskab.
 • Bliksrud, Liv (2012). Affektive lideleser i litteraturen og litteratur med affektive lidelser.
 • Bakken, Jonas & Bliksrud, Liv (2012). Retorikk. I Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Red.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8. s. 110–131.
 • Bliksrud, Liv (2012). Sigrid Undset. Kva ville ho med livet? [Avis]. Dag og Tid.
 • Bliksrud, Liv (2011). Christen Pram og universitetssaken.
 • Bliksrud, Liv (2011). Den historiske roman som sjanger.
 • Bliksrud, Liv (2010). Sigrid Undsets kritikk av protestantismen.
 • Bliksrud, Liv (2010). Modernitet og middelalder. Forholdet mellom Sigrid Undsets Jenny (1911) og Kristin Lavransdatter (1920-1922).
 • Bliksrud, Liv (2010). Estetisk offentlighet på 1700-tallet.
 • Bliksrud, Liv (2010). Håkon With Andersen, Berit Brenna, Magne Njåstad, Astrid Wale: Æmula Lauri. The Royal Norwegian Society of Science and Letters, 1760-2010Science History Publications / USA, a division of Watson Publishing International LLCSagamore Beach 2009. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies. ISSN 1652-4772. s. 212–214.
 • Bliksrud, Liv (2010). Sigrid Undset og nazismen.
 • Bliksrud, Liv (2010). Forord. I Solberg, Olav (Red.), Asbjørnsen, Peter Christian. Norske Folkeeventyr og huldresagn. Det norske språk- og litteraturselskap. ISSN 9788281200135.
 • Bliksrud, Liv (2010). Dikternes Olav den Hellige.
 • Bliksrud, Liv (2010). Latin, latter og lekende diktning. Norske Selskab i København.
 • Bliksrud, Liv (2009). Kampen for frihet og menneskeverd - et grunntema i Sigrid Undsets essays og artikler.
 • Bliksrud, Liv (2009). ”Symbolet på all upersonligheten i kunsten”. Niels Krog Bredal, produksjon og resepsjon.
 • Bliksrud, Liv (2009). Sigrid Undsets motstand mot sosialhygiene, rasetenkning og antisemittisme.
 • Bliksrud, Liv (2008). Akademiets pris til Marianne Gullestad. Ordet. ISSN 0803-379X. s. 6–6.
 • Bliksrud, Liv (2008). Kritikk og anti-kritikk anno 1771: Konfliktene rundt Bredals Tronfølgen i Sidon.
 • Bliksrud, Liv (2008). C.N. Schwach: Erindringer af mit Liv 1790-1830. Sjanger og litterær tradisjon.
 • Bliksrud, Liv (2008). Welhavens Wergelandbilde.
 • Bliksrud, Liv (2008). Sigrid Undset og Gamlebyen.
 • Vermariello, Ugo & Bliksrud, Liv (2007). Sigrid Undsets debutroman. [Radio]. Kulturnytt, NRK, P2.
 • Bliksrud, Liv (2007). Sigrid Undsets "Fru Marta Oulie". [Radio]. NRK, P2.
 • Bliksrud, Liv (2007). Undsets biografi. [Radio]. NRK, P2. Sånn er livet.
 • Bliksrud, Liv (2007). Fastings kritikk av Poetiske Samlinger.
 • Bliksrud, Liv (2007). Sigrid Undset. Forfatter, forsker og fighter.
 • Bliksrud, Liv (2007). "De gamle blanke ordene, dydenes navn". Kyskhet og jomfruelighet i Sigrid Undsets forfatterskap.
 • Bliksrud, Liv (2007). Sigrid Undset.
 • Bliksrud, Liv (2007). "Jeg har bodd tusen år i dette landet". Sigrid Undset og historien.
 • Bliksrud, Liv (2007). Debutantåret 1907.
 • Bliksrud, Liv (2007). Tre debutanter for 100 år siden.
 • Bliksrud, Liv (2007). Markeringer av 100-årsjubileet for Sigrid Undsets debutår 1907.
 • Bliksrud, Liv (2007). Sigrid Undset -en hundreårig utfordring for norsk litteraturvitenskap.
 • Bliksrud, Liv (2007). Sigrid Undset og middelalderen.
 • Bliksrud, Liv (2006). "Søstrene" - en ukjent novelle av Sigrid Undset. Gymnadenia : medlemsblad for Sigrid Undset selskapet. ISSN 0809-4225. s. 20–30.
 • Bliksrud, Liv & Fermariello, Hugo (2006). utgivelsen av Sigrid Undsets essays og artikler 1920-1920, red.Liv Bliksrud. [Radio]. NRK.
 • Bliksrud, Liv & Moxness, Agnes (2006). Alexander Kielland og "de fire store". [Radio]. NRK.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 26. aug. 2019 13:37