Liv Bliksrud

Professor emeritus
Bilde av Liv Bliksrud
English version of this page
Mobiltelefon 90694518
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse Inst. lingvistiske og nordiske studier Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Bakgrunn

 • Cand.philol. 1973
 • Dr.philos. 1987

Faglige kompetanseområder

Sigrid Undsets forfatterskap

Opplysningstidens litteratur

Nordisk litteratur i det moderne gjennombrudd

Realisme og nyrealisme

Romantikk

Nordisk idehistorie

Emneord: Nordisk litteratur

Publikasjoner

Natur og normer hos Sigrid Undset,Aschehoug 1988 / 1995

Sigrid Undset, Gyldendal 1997/2007

Den smilende makten. Norske Selskab i København og Johan Herman Wessel, Aschehoug 1999

Vitenskapens utfordringer 1850 - 1920, Norsk idehistorie Bind IV, Aschehoug 2002 (medforfatter)

Sigrid Undsets essays og artikler 1910 - 1949, red. Liv Bliksrud, fire bind, Aschehoug 2004-2008

Gjenlyd af min Sang. En antologi om Johan Sebastian Welhaven, 2009, Unipub

Den engasjerte kosmopolitt: nye Bjørnson-studier. Novus forlag. Nasjonalbiblioteket. 2013, (medredaktør)

Liv og diktning. Litteratur som forståelsesform. Festskrift til Liv Bliksrud. Novus forlag 2015, red. Per Thomas Andersen, Thorstein Norheim, Harald Bache-Wiig, Vigdis Ystad (red).

Nåværende forskningsprosjekt: Bergljot Hobæk Haffs forfatterskap

 • Bliksrud, Liv (2020). Hovedtrekk i forskningen, I: Anne Birgitte Rønning; Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy; Nina Marie Evensen & Ellen Nessheim Wiger (red.),  Sigrid Undset: Kransen. Tekstkritisk utgave.  Det norske språk- og litteraturselskap.  ISBN 978-82-8319-576-7.  Kapittel.
 • Bliksrud, Liv (2017). Selvbiografi uten selvsensur: Om Conrad N. Schwachs "Erindringer af mit Liv 1790 - 1830". Aust-Agder-arv.  ISSN 0572-4368.
 • Bliksrud, Liv (2016). "Jeg har levd tusen år i dette landet". Sigrid Undsets middelalderromaner. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  28. årgang(1), s 24- 32
 • Bliksrud, Liv (2016). Kjærlighetens farlighet - Et yndlingstema hos Sigrid Undset. Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philologia.  ISSN 1220-0484.  61(3), s 133- 142
 • Bliksrud, Liv (2016). Mellom Lolita og Lillelord. Bergljot Hobæk Haffs roman Liv (1958), I: Åse Marie Ommundsen; Per Thomas Andersen & Liv Bliksrud (red.),  Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-851-7.  kapittel 12.  s 195 - 209
 • Bliksrud, Liv (2015). Anarkisme og latter. Et forfatterskap på sidelinjen. Bergljot Hobæk Haff fyller nitti år. Vinduet.  ISSN 0042-6288.  4, s 124- 139
 • Bliksrud, Liv (2014). Den dramatiske krig: konfliktene rundt Bredals Tronfølgen i Sidon (1771), I: Eivind Tjønneland (red.),  Kritikk før 1814.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-059-5.  kapittel.  s 206 - 219
 • Bliksrud, Liv (2014). "Poesien er Himlens Datter". Claus Fastings kritikk av Poetiske Samlinger (1775), I: Eivind Tjønneland (red.),  Kritikk før 1814.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-059-5.  kapittel.  s 220 - 234
 • Bliksrud, Liv (2013). Gud, gener og gymnastikk. Bjørnsons På Guds veje og Hamsuns kritikk av romanen, I: Liv Bliksrud; Giuliano D'Amico; Marius Wulfsberg & Arnfinn Åslund (red.),  Den Engasjerte kosmopolitt : nye Bjørnson-studier.  Novus Forlag.  ISBN 9788270997251.  kaptittel.  s 119 - 130
 • Bliksrud, Liv (2013). Sacramental Imagination in Sigrid Undset’s Literary Work, In C. Claire Thomson & Elettra Carbone (ed.),  Love and Modernity. Essays in Honour of Professor Janet Garton.  Norvik Press.  ISBN 9781870041997.  kapittel.  s 71 - 80
 • Bliksrud, Liv (2012). Sigrid Undset som litteraturkritiker, I: Ståle Johannes Kristiansen & Peder Kvaale Solberg (red.),  Segl - Katolsk årsskrift for religion og samfunn (2012).  St. Olav forlag.  ISBN 9788270242627.  Artikkel.  s 137 - 150
 • Bliksrud, Liv (2011). Et leilighetsdikt av Johan Herman Wessel. Danske studier.  ISSN 0106-4525.  s 150- 154
 • Bliksrud, Liv (2010). Ingeborg den ordhage og Sigrid den tystladne. Korrespondansen mellom Ingeborg Møller og Sigrid Undset, I: Per Thomas Andersen; Steinar Gimnes & Pil Dahlerup (red.),  Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2591-4.  kapittel.  s 99 - 113
 • Bliksrud, Liv (2010). Sigrid Undsets litterære tidsskriftartikler, I: Sissel Furuseth; Jahn Thon Holljen & Eirik Vassenden (red.),  Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2718-5.  Kapittel.  s 83 - 101
 • Bliksrud, Liv (2010). Tilfellet Bredal. Et bidrag til norsk resepsjonshistorie. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  97(3), s 244- 259
 • Bliksrud, Liv (2009). Høvding, helt og helgen - Olav den hellige i norsk litteratur, I: Gudleiv Bø & Gudveig Henryette Aaby (red.),  Sjeleild mot elementer Festskrift til Rolf Nyboe Nettum på 90-årsdagen 17. juni 2009.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-520-2.  Kapittel.  s 20 - 38
 • Bliksrud, Liv (2009). Innledning, I: Liv Bliksrud (red.),  Gjenlyd af min sang. En antologi om Johan Sebastian Welhaven.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-460-5.  Forord.
 • Bliksrud, Liv (2008). Geirr Wiggen: Norske Selskabs adresser og vertskap. En undersøkelse av kjente, glemte og nye kilder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  95(2), s 185- 188
 • Bliksrud, Liv (2007). Fru Marta Oulie. Gymnadenia : medlemsblad for Sigrid Undset selskapet.  ISSN 0809-4225.  s 29- 38
 • Bliksrud, Liv (2007). Sigrid Undset - bøker og lesning, I: Arnfinn Åslund; Kari Strand; Jan Haug & Anders Ole Hauglid (red.),  Sigrid Undsets hjem. Bjerkebæk. I bøkenes verden.  Maihaugen.  ISBN 978-82-90241-59-4.  kapittel.  s 23 - 43
 • Bliksrud, Liv (2007). Sigrid Undset. Forfatter, forsker og fighter. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri.  ISSN 0029-1501.  Årg. 83(4), s 369- 379
 • Bliksrud, Liv (2007). Sigrid Undset. Liv og forfatterskap, I: Hege Hauge Tofte (red.),  Sigrid Undsets debut og forfatterskap.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 9788279650881.  Kapittel.  s 12 - 30
 • Bliksrud, Liv (2007). Sigrid Undset: Kristin Lavransdatter (1920-22), I: Torhild Viken & Nina Aspen (red.),  Sigrid Undset. Århundrets bibliotek.  De norske Bokklubbene.  ISBN 978-82-525-6619-2.  Artikkel.  s 19 - 23
 • Bliksrud, Liv (2006). Brandes og Europa. Anmeldelse av Olav Harsløf (red.) Georg Brandes og Europa. København: Museum Tusculanums Forlag og Det Kongelige Bibliotek, 2004. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  9(1), s 72- 77
 • Bliksrud, Liv (2006). Brutalitet og humanitet. Juridisk retorikk i opplysningslitteraturen, I: Per Thomas Andersen (red.),  Lesing og eksistens. Festskrift til Otto Hageberg på 70-årsdagen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-36181-2.  Kapittel.  s 36 - 52
 • Bliksrud, Liv (2006). Sigrid Undset (Literature, 1928), In Olav Njølstad (ed.),  Norwegian Nobel Prize Laureates. From Bjørnson To Kydland.  Universitetsforlaget.  ISBN 8215006981.  Kapittel.  s 155 - 190
 • Bliksrud, Liv (2006). Doktordisputas ved Universitetet i Bergen 9. november 2002. Opposisjoninnlegg fra andreopponent, I: Gunnstein Akselberg; Eivind Tjønneland & Frode Thorsen (red.),  Holberg og essayet.  Alvheim og Eide akademisk forlag.  ISBN 82-90359-77-2.  Artikkel.  s 207 - 223
 • Bliksrud, Liv (2006). Litterær makt og intellektuell motmakt. Poetokratiet i det moderne gjennombrudd. Norsk Litterær Årbok.  ISSN 0078-1266.  s 140- 155

Se alle arbeider i Cristin

 • Ommundsen, Åse Marie; Andersen, Per Thomas & Bliksrud, Liv (red.) (2016). Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-851-7.  335 s.
 • Bliksrud, Liv (red.) (2013). Den engasjerte kosmopolitt. Nye Bjørnson-studier. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-725-1.  407 s.
 • Bliksrud, Liv; D'Amico, Giuliano; Wulfsberg, Marius & Åslund, Arnfinn (red.) (2013). Den Engasjerte kosmopolitt : nye Bjørnson-studier. Novus Forlag.  ISBN 9788270997251.  408 s.
 • Bliksrud, Liv (red.) (2009). Gjenlyd af min sang. En antologi om Johan Sebastian Welhaven. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-460-5.  377 s.
 • Bliksrud, Liv (red.) (2008). Sigrid Undset. Essays og artikler 1940-1949, Liv Bliksrud (red.). Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18746-9.  877 s.
 • Bliksrud, Liv (2007). Sigrid Undset. Gyldendal Pocket.  ISBN 978-82-05-37313-6.  159 s.
 • Bliksrud, Liv (red.) (2007). Sigrid Undset: Essays og artikler 1930-1939, Liv Bliksrud (red.). Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19181-7.  1005 s.
 • Bliksrud, Liv & Berg, Gry (red.) (2007). Sigrid Undset: Fru Marta Oulie. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19262-3.  114 s.
 • Undset, Sigrid & Bliksrud, Liv (2007). Caterina av Siena. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18862-6.  365 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bliksrud, Liv (2019). Etterord: Medisinstudier og røde silkesko. Fragmenter av Sigrid Undset om ungdom og kjærlighet., I: Tone Modalsli (red.),  Sigrid Undset: Fire skjønnlitterære fragmenter.  Nasjonalbiblioteket/bokselskap.no.  ISBN 978-82-7965-397-4.  Etterord.
 • Bliksrud, Liv (2019). Ibsen og Undset.
 • Bliksrud, Liv (2019). Man skriver som en samtidig. Undsets middelalderromaner og minneforskningen. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn.  ISSN 1893-8728.  s 343- 352
 • Bliksrud, Liv (2019). Marta Schumanns historiske romaner.
 • Bliksrud, Liv (2019). Medisinstudier og røde silkesko. Fragmenter av Sigrid Undset om ungdom og kjærlighet.
 • Bliksrud, Liv (2019). Sigrid Undset. Mellom modernitet og middelalder, I: Catharina Belle Gower-Poole & Annemari Brogaard Clausen (red.),  Nordens diktardrottningar : Selma Lagerlöf, Sigrid Undset, Karen Blixen.  Norsk litteraturfestival.  ISBN 9788789712154.  Kapittel.  s 19 - 29
 • Bliksrud, Liv (2017). Dikteren Tor Guttu, I: Hilde Alice Bliksrud & Øystein Eek (red.),  Tor i ord. Festbok til Tor Guttu på 80-årsdagen..  Kunnskapsforlaget.  ISBN 9788257322519.  Kapittel.  s 34 - 44
 • Bliksrud, Liv (2017, 09. desember). HF's julekalender. Claes Gill: "Et barn ser juletreet". [Internett].  https://forskning.no/2017/12/atte-ting-du-kanskje-ikke-visst.
 • Bliksrud, Liv (2017, 13. november). Ingenting er for stort for Undset.  Vårt Land.
 • Bliksrud, Liv (2017). Jerusalems skomaker på norgesbesøk? Om jødiske motive I Bergljot Hobæk Haffs forfatterskap. BLA - Bokvennen litterær avis.  ISSN 2464-3971.  (11/12)
 • Bliksrud, Liv (2017, 27. april). «Opplysningens Norge rundt» NRK P2. Magasin for etikk og livssyn.. [Radio].  NRK.
 • Bliksrud, Liv (2017). Åge Rønning. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 0802-6726.  (4)
 • Bliksrud, Liv (2016). Minnetale over Otto Hageberg, I: Anne-Marie Astad (red.),  Årbok 2015 Det Norske Videnskaps-Akademi.  Det Norske Videnskaps-Akademi.  ISBN 978-82-7099-865-4.  Minnetaler.  s 95 - 102
 • Bliksrud, Liv (2014). Nini Roll Anker: Kva ville ho med livet?. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  (nr.10), s 33- 33
 • Bliksrud, Liv (2014). Ny giv for historiske romaner, I: Ståle Dingstad; Thorstein Norheim & Ellen Rebecca Rees (red.),  Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen.  Novus Forlag.  ISBN 9788270997787.  Del I, kapittel 4.  s 67 - 78
 • Bliksrud, Liv (2014). Rus i litteraturen og rusede litterater.
 • Bliksrud, Liv (2014). Sigrid Undset for hundre år siden. Gymnadenia : medlemsblad for Sigrid Undset selskapet.  ISSN 0809-4225.  s 24- 34
 • Bliksrud, Liv (2014). Sigrid Undset og Danmark.
 • Bliksrud, Liv (2013). Dikternes Olav den Hellige, I: Per Steinar Raaen (red.),  Vi- og de andre. Foredrag ved Stiklestad nasjonale kultursenter.  Stiklestad nasjonale kultursenter.  ISBN 978-82-91350-14-1.  kapittel.  s 45 - 64
 • Bliksrud, Liv (2013). På jakt etter det menneskelege. Melding av Siri Hustvedt: Livet, tanken, blikket. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  52. årgang(42)
 • Åslund, Arnfinn; Bliksrud, Liv; Wulfsberg, Marius & D'Amico, Giuliano (2013). Innledning. Kunstner og kosmopolitt, I: Liv Bliksrud; Giuliano D'Amico; Marius Wulfsberg & Arnfinn Åslund (red.),  Den Engasjerte kosmopolitt : nye Bjørnson-studier.  Novus Forlag.  ISBN 9788270997251.  Innledning.  s 11 - 16
 • Bakken, Jonas & Bliksrud, Liv (2012). Retorikk, I: Per Thomas Andersen; Gitte Mose & Thorstein Norheim (red.),  Litterær analyse - en innføring.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3492-8.  5.  s 110 - 131
 • Bliksrud, Liv (2012). Affektive lideleser i litteraturen og litteratur med affektive lidelser.
 • Bliksrud, Liv (2012). Felleslitteraturen: Holberg, Wessel og Norske Selskab.
 • Bliksrud, Liv (2012, 19. januar). Sigrid Undset. Kva ville ho med livet?.  Dag og Tid.
 • Bliksrud, Liv (2012). Sigrid Undsets poetikk.
 • Bliksrud, Liv (2011). Christen Pram og universitetssaken.
 • Bliksrud, Liv (2011). Den historiske roman som sjanger.
 • Bliksrud, Liv (2010). Dikternes Olav den Hellige.
 • Bliksrud, Liv (2010). Estetisk offentlighet på 1700-tallet.
 • Bliksrud, Liv (2010). Forord, I: Olav Solberg (red.),  Asbjørnsen, Peter Christian. Norske Folkeeventyr og huldresagn.  Det norske språk- og litteraturselskap.  ISBN 9788281200135.  forord.
 • Bliksrud, Liv (2010). Håkon With Andersen, Berit Brenna, Magne Njåstad, Astrid Wale: Æmula Lauri. The Royal Norwegian Society of Science and Letters, 1760-2010Science History Publications / USA, a division of Watson Publishing International LLCSagamore Beach 2009. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies.  ISSN 1652-4772.  s 212- 214
 • Bliksrud, Liv (2010). Latin, latter og lekende diktning. Norske Selskab i København.
 • Bliksrud, Liv (2010). Modernitet og middelalder. Forholdet mellom Sigrid Undsets Jenny (1911) og Kristin Lavransdatter (1920-1922).
 • Bliksrud, Liv (2010). Sigrid Undset og nazismen.
 • Bliksrud, Liv (2010). Sigrid Undsets kritikk av protestantismen.
 • Bliksrud, Liv (2009). Kampen for frihet og menneskeverd - et grunntema i Sigrid Undsets essays og artikler.
 • Bliksrud, Liv (2009). Sigrid Undsets motstand mot sosialhygiene, rasetenkning og antisemittisme.
 • Bliksrud, Liv (2009). ”Symbolet på all upersonligheten i kunsten”. Niels Krog Bredal, produksjon og resepsjon.
 • Bliksrud, Liv (2008). Akademiets pris til Marianne Gullestad. Ordet.  ISSN 0803-379X.  (1), s 6- 6
 • Bliksrud, Liv (2008). C.N. Schwach: Erindringer af mit Liv 1790-1830. Sjanger og litterær tradisjon.
 • Bliksrud, Liv (2008). Kritikk og anti-kritikk anno 1771: Konfliktene rundt Bredals Tronfølgen i Sidon.
 • Bliksrud, Liv (2008). Sigrid Undset og Gamlebyen.
 • Bliksrud, Liv (2008). Welhavens Wergelandbilde.
 • Bliksrud, Liv (2007). "De gamle blanke ordene, dydenes navn". Kyskhet og jomfruelighet i Sigrid Undsets forfatterskap.
 • Bliksrud, Liv (2007). Debutantåret 1907.
 • Bliksrud, Liv (2007). Fastings kritikk av Poetiske Samlinger.
 • Bliksrud, Liv (2007). "Jeg har bodd tusen år i dette landet". Sigrid Undset og historien.
 • Bliksrud, Liv (2007). Markeringer av 100-årsjubileet for Sigrid Undsets debutår 1907.
 • Bliksrud, Liv (2007). Sigrid Undset.
 • Bliksrud, Liv (2007). Sigrid Undset -en hundreårig utfordring for norsk litteraturvitenskap.
 • Bliksrud, Liv (2007). Sigrid Undset og middelalderen.
 • Bliksrud, Liv (2007). Sigrid Undset. Forfatter, forsker og fighter.
 • Bliksrud, Liv (2007, 23. mars). Sigrid Undsets "Fru Marta Oulie". [Radio].  NRK, P2.
 • Bliksrud, Liv (2007). Tre debutanter for 100 år siden.
 • Bliksrud, Liv (2007, 01. oktober). Undsets biografi. [Radio].  NRK, P2. Sånn er livet.
 • Vermariello, Ugo & Bliksrud, Liv (2007, 23. mars). Sigrid Undsets debutroman. [Radio].  Kulturnytt, NRK, P2.
 • Bliksrud, Liv (2006). "Søstrene" - en ukjent novelle av Sigrid Undset. Gymnadenia : medlemsblad for Sigrid Undset selskapet.  ISSN 0809-4225.  s 20- 30
 • Bliksrud, Liv (2006). Sigrid Undset og protestantismen.
 • Bliksrud, Liv & Fermariello, Hugo (2006, 07. mars). utgivelsen av Sigrid Undsets essays og artikler 1920-1920, red.Liv Bliksrud. [Radio].  NRK.
 • Bliksrud, Liv & Moxness, Agnes (2006, 04. april). Alexander Kielland og "de fire store". [Radio].  NRK.
 • Bliksrud, Liv (2005). Brutalitet og humanitet. Juridisk retorikk i opplysningslitteraturen.
 • Bliksrud, Liv (2005). 'Elskoven skaper ingen lover. Den bryter alle.' Sigrid Undset og kjærligheten.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 26. aug. 2019 13:37