Irene Engelstad

Image of Irene  Engelstad
Could not get user data from external service

For more information, please see my Norwegian page. 

Tags: Nordic literature, Naturalism, Amalie Skram, Contemporary Literature, Ethics

Publications

 • Engelstad, Irene (2019). Seksualitet, kropp og grenser. En undersøkelse av Amalie Skrams og Vigdis Hjorths romaner., I: Erik Stänicke; Hanne Strømme; Sølvi Kristiansen & Line Indrevoll Stänicke (red.),  Klinsisk tenkning og psykoanalyse.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-52260-2.  Kapittel.  s 258 - 274
 • Engelstad, Irene (2018). Skammens ansikter. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  (9)
 • Engelstad, Irene (2018). «…tenker han på hvordan et samfunn uten fedre ville se ut», I: Randi Kroken (red.),  Omsorgsforståelser. Mellom poesi, profesjon og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03068-5.  Kapittel 6.  s 85 - 100
 • Engelstad, Irene (2016). Avsky og medlidenhet. Lars Ramslie Biopsi (1997) og Liten fugl. Mors bok. Sangen om skogen og kornet (2014), I: Åse Marie Ommundsen; Per Thomas Andersen & Liv Bliksrud (red.),  Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-851-7.  Samtidslitteratur.  s 227 - 242
 • Engelstad, Irene (2013). Sinn, tale, skrift – 1895. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (1), s 18- 26
 • Engelstad, Irene & Ingrid, Wad (2013). Kjærlighetens, lystens og dødens offer. En lesning av Amalie Skram Fru Inés. Årbok - Amalie Skram-selskapet.  ISSN 0804-9920.  s 29- 45
 • Engelstad, Irene (2012). Forfatteren og leseren. Om Vigdis Hjorths roman Snakk til meg, I: Ingvild Folkvord; Priscilla Ringrose & Ingfrid Thowsen (red.),  Skrift som livstegn: Festskrift til Sissel Lie.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-321-0030-9.  kapittel.  s 99 - 113
 • Engelstad, Irene (2012). Litteraturkritikk, I: Per Thomas Andersen; Gitte Mose & Thorstein Norheim (red.),  Litterær analyse - en innføring.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3492-8.  Kapittel 13.  s 273 - 291
 • Engelstad, Irene & Gullestad, Siri Erika (2012). Fedre og sønner. En litteraturforsker og en psykoanalytiker leser Sigmund Freud og Karl Ove Knausgård, I: Janneken Øverland & Irene Engelstad (red.),  Freud, psykoanalyse og litteratur. Artikler.  Gyldendal Litteratur.  ISBN 9788205429949.  kap IV.  s 145 - 170
 • Engelstad, Irene (2011). "Så de store følelsers tid er vendt tilbake!". Demokrati og melodrama i Bjørnstjerne Bjørnsons romandiktning. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  14(1), s 60- 68
 • Engelstad, Irene (2010). "Sjelens arbeid med seg selv" Hemmelig brevskriving og stjålne brev, I: Per Thomas Andersen; Steinar Gimnes & Pil Dahlerup (red.),  Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2591-4.  Kapittel.  s 15 - 31
 • Engelstad, Irene (2009). Mellom første og tredje person entall, I: Arild Linneberg (red.),  Som om ingenting. Bare om Vigdis Hjorth.  Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-30768-4.  Kapittel 4.  s 25 - 49
 • Engelstad, Irene (2006). Og de skammet seg. Noen litterære eksempler, I: Per Thomas Andersen (red.),  Lesing og eksistens. Festskrift til Otto Hageberg på 70-årsdagen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-36181-2.  artikkel.  s 281 - 298
 • Engelstad, Irene (2005). Foreldrestemmer i samtidslitteraturen, I: Paul Otto Brunstad & Trude Evenshaug (red.),  Å være voksen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-33475-7.  Kapittel.  s 135 - 150
 • Engelstad, Irene (2005). Skam, seksualitet og selvfølelse en sammenlikning av Amalie Skram og Vigdis Hjorth. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (Årg. 22, nr 2), s 154- 163
 • Engelstad, Irene (2004). Sett med pappas øyne - fortalt fra mammas munn. Metaforum Norsk forening for familieterapi.  21(2)
 • Engelstad, Irene (2002). "Den hvite damen og den hvite smerten i Hanne Ørstaviks Kjærlighet.", I: Jon Haarberg & Anne Birgitte Rønning (red.),  Kjærlighetens institusjoner. Festskrift til Irene Iversen.  Pax Forlag, Oslo 2002.  ISBN 82-530-2466-5.  kapittel.  s s. 171 - 183

View all works in Cristin

 • Nussbaum, Martha & Engelstad, Irene (2016). Litteraturens etikk. Følelser og forestillingsevne. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3863-6.  240 s.
 • Øverland, Janneken & Engelstad, Irene (red.) (2012). Freud, psykoanalyse og litteratur. Artikler. Gyldendal Litteratur.  ISBN 9788205429949.  174 s.
 • Engelstad, Irene; Skjerdingstad, Kjell Ivar & Lie, Sissel (red.) (2009). Det er slik og. Blikk på Vesaas. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-521-9.  163 s.

View all works in Cristin

 • Engelstad, Irene (2019). `Hvordan skal det være mellom mennesker?`Alma i Vigdis Hjorths Et norsk hus, I: Eva Grøner & John Erik Riley (red.),  Fem kvinner, tre menn og en datter skriver om Vigdis Hjorth.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202624286.  Essay.  s 21 - 41
 • Engelstad, Irene (2016). Innledning, I:  Litteraturens etikk. Følelser og forestillingsevne.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3863-6.  1.  s 7 - 25
 • Engelstad, Irene (2015). Det heslige og aksyelige: estetiske og etiske utfordringer. Årbok - Amalie Skram-selskapet.  ISSN 0804-9920.  s 71- 108
 • Engelstad, Irene (2014). "Det siste øyeblikk da livet var godt." Karin Fossum: Elskede Poma (2000) som krimroman og kjærighetsroman, I: Anja Rålm (red.),  En Mørk fløytetone : festskrift til Karin Fossum 60 år.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202453817.  kapittel.  s 115 - 128
 • Engelstad, Irene (2012). Hvordan lese Bjørnson i dag? (Hovedvekt på Fiskerjenten).
 • Engelstad, Irene (2012). Snakk til meg! Barn- og forelderstemmer i litteraturen.
 • Engelstad, Irene & Øverland, Janneken (2012). Innledning, I: Janneken Øverland & Irene Engelstad (red.),  Freud, psykoanalyse og litteratur. Artikler.  Gyldendal Litteratur.  ISBN 9788205429949.  Innledning.  s 7 - 12
 • Engelstad, Irene (2006). Skammens ansikter i Amalie Skrams diktning. Årbok - Amalie Skram-selskapet.  ISSN 0804-9920.
 • Engelstad, Irene (2005). Skam og seksualitet hos Amalie Skram og Vigdis Hjorth.
 • Engelstad, Irene (2005). Skammens ansikter i Amalie Skrams diktning.
 • Engelstad, Irene (2005). Tingene, blikket og kjønnet. Om Vigdis Hjorths forfatterskap. Vinduet.  ISSN 0042-6288.  3
 • Engelstad, Irene; Køltzow, Liv & Arentz-Hansen, Cecilie (2005). En uløst gåte. Gjetninger og fakta om Amalie Skrams siste leveår og hennes død. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Engelstad, Irene (2004). Det kjente og det fremmede i Amalie Skrams diktning.
 • Engelstad, Irene (2004). Er foreldrerollen tabu i litteraturen?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 10- 11
 • Engelstad, Irene (2004). Foreldres familiehistorier.
 • Engelstad, Irene (2004). Foreldrestemmer i norsk samtidslitteratur.
 • Engelstad, Irene (2004). Shame, Self and Other. Sexuality and self-awareness in novels by Amalie Skram and Vigdis Hjorth.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:16 PM - Last modified Sep. 20, 2019 9:21 AM