Irene Engelstad

Image of Irene Engelstad
Norwegian version of this page
Mobile phone +47 90745898
Available hours By appointment
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postal address Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo
Other affiliations Bilagslønnede

For more information, please see my Norwegian page. 

Tags: Nordic literature, Naturalism, Amalie Skram, Contemporary Literature, Ethics

Publications

 • Engelstad, Irene (2019). Seksualitet, kropp og grenser. En undersøkelse av Amalie Skrams og Vigdis Hjorths romaner. In Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Kristiansen, Sølvi & Stänicke, Line Indrevoll (Ed.), Klinsisk tenkning og psykoanalyse. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-52260-2. p. 258–274.
 • Engelstad, Irene (2018). Skammens ansikter. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470.
 • Engelstad, Irene (2018). «…tenker han på hvordan et samfunn uten fedre ville se ut». In Kroken, Randi (Eds.), Omsorgsforståelser. Mellom poesi, profesjon og politikk. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03068-5. p. 85–100.
 • Engelstad, Irene (2016). Avsky og medlidenhet. Lars Ramslie Biopsi (1997) og Liten fugl. Mors bok. Sangen om skogen og kornet (2014). In Ommundsen, Åse Marie; Andersen, Per Thomas & Bliksrud, Liv (Ed.), Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-851-7. p. 227–242.
 • Engelstad, Irene (2013). Sinn, tale, skrift – 1895. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. p. 18–26.
 • Engelstad, Irene & Ingrid, Wad (2013). Kjærlighetens, lystens og dødens offer. En lesning av Amalie Skram Fru Inés. Årbok - Amalie Skram-selskapet. ISSN 0804-9920. p. 29–45.
 • Engelstad, Irene & Gullestad, Siri Erika (2012). Fedre og sønner. En litteraturforsker og en psykoanalytiker leser Sigmund Freud og Karl Ove Knausgård. In Øverland, Janneken & Engelstad, Irene (Ed.), Freud, psykoanalyse og litteratur. Artikler. Gyldendal Litteratur. ISSN 9788205429949. p. 145–170.
 • Engelstad, Irene (2012). Litteraturkritikk. In Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Ed.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8. p. 273–291.
 • Engelstad, Irene (2012). Forfatteren og leseren. Om Vigdis Hjorths roman Snakk til meg. In Folkvord, Ingvild; Ringrose, Priscilla & Thowsen, Ingfrid (Ed.), Skrift som livstegn: Festskrift til Sissel Lie. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-321-0030-9. p. 99–113.
 • Engelstad, Irene (2011). "Så de store følelsers tid er vendt tilbake!". Demokrati og melodrama i Bjørnstjerne Bjørnsons romandiktning. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 14(1), p. 60–68.
 • Engelstad, Irene (2010). "Sjelens arbeid med seg selv" Hemmelig brevskriving og stjålne brev. In Andersen, Per Thomas; Gimnes, Steinar & Dahlerup, Pil (Ed.), Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2591-4. p. 15–31.
 • Engelstad, Irene (2009). Mellom første og tredje person entall. In Linneberg, Arild (Eds.), Som om ingenting. Bare om Vigdis Hjorth. Cappelen Damm AS. ISSN 978-82-02-30768-4. p. 25–49.
 • Engelstad, Irene (2006). Og de skammet seg. Noen litterære eksempler. In Andersen, Per Thomas (Eds.), Lesing og eksistens. Festskrift til Otto Hageberg på 70-årsdagen. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-36181-2. p. 281–298.
 • Engelstad, Irene (2005). Foreldrestemmer i samtidslitteraturen. In Brunstad, Paul Otto & Evenshaug, Trude (Ed.), Å være voksen. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-33475-7. p. 135–150.
 • Engelstad, Irene (2005). Skam, seksualitet og selvfølelse en sammenlikning av Amalie Skram og Vigdis Hjorth. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. p. 154–163.
 • Engelstad, Irene (2004). Sett med pappas øyne - fortalt fra mammas munn. Metaforum Norsk forening for familieterapi. 21(2).
 • Engelstad, Irene (2002). "Den hvite damen og den hvite smerten i Hanne Ørstaviks Kjærlighet.". In Haarberg, Jon & Rønning, Anne Birgitte (Ed.), Kjærlighetens institusjoner. Festskrift til Irene Iversen. Pax Forlag, Oslo 2002. ISSN 82-530-2466-5. p. s. 171–183.

View all works in Cristin

 • Nussbaum, Martha & Engelstad, Irene (2016). Litteraturens etikk. Følelser og forestillingsevne. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3863-6. 240 p.
 • Øverland, Janneken & Engelstad, Irene (2012). Freud, psykoanalyse og litteratur. Artikler. Gyldendal Litteratur. ISBN 9788205429949. 174 p.
 • Engelstad, Irene; Skjerdingstad, Kjell Ivar & Lie, Sissel (2009). Det er slik og. Blikk på Vesaas. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-521-9. 163 p.

View all works in Cristin

 • Engelstad, Irene (2019). `Hvordan skal det være mellom mennesker?`Alma i Vigdis Hjorths Et norsk hus. In Grøner, Eva & Riley, John Erik (Ed.), Fem kvinner, tre menn og en datter skriver om Vigdis Hjorth. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202624286. p. 21–41.
 • Engelstad, Irene (2016). Innledning, Litteraturens etikk. Følelser og forestillingsevne. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3863-6. p. 7–25.
 • Engelstad, Irene (2015). Det heslige og aksyelige: estetiske og etiske utfordringer. Årbok - Amalie Skram-selskapet. ISSN 0804-9920. p. 71–108.
 • Engelstad, Irene (2014). "Det siste øyeblikk da livet var godt." Karin Fossum: Elskede Poma (2000) som krimroman og kjærighetsroman . In Rålm, Anja (Eds.), En Mørk fløytetone : festskrift til Karin Fossum 60 år. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202453817. p. 115–128.
 • Engelstad, Irene (2012). Snakk til meg! Barn- og forelderstemmer i litteraturen.
 • Engelstad, Irene (2012). Hvordan lese Bjørnson i dag? (Hovedvekt på Fiskerjenten).
 • Engelstad, Irene & Øverland, Janneken (2012). Innledning. In Øverland, Janneken & Engelstad, Irene (Ed.), Freud, psykoanalyse og litteratur. Artikler. Gyldendal Litteratur. ISSN 9788205429949. p. 7–12.
 • Engelstad, Irene (2006). Skammens ansikter i Amalie Skrams diktning. Årbok - Amalie Skram-selskapet. ISSN 0804-9920.
 • Engelstad, Irene (2005). Tingene, blikket og kjønnet. Om Vigdis Hjorths forfatterskap. Vinduet. ISSN 0042-6288. 3.
 • Engelstad, Irene; Køltzow, Liv & Arentz-Hansen, Cecilie (2005). En uløst gåte. Gjetninger og fakta om Amalie Skrams siste leveår og hennes død. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Engelstad, Irene (2005). Skammens ansikter i Amalie Skrams diktning.
 • Engelstad, Irene (2005). Skam og seksualitet hos Amalie Skram og Vigdis Hjorth.
 • Engelstad, Irene (2004). Er foreldrerollen tabu i litteraturen? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. p. 10–11.
 • Engelstad, Irene (2004). Foreldrestemmer i norsk samtidslitteratur.
 • Engelstad, Irene (2004). Shame, Self and Other. Sexuality and self-awareness in novels by Amalie Skram and Vigdis Hjorth.
 • Engelstad, Irene (2004). Det kjente og det fremmede i Amalie Skrams diktning.
 • Engelstad, Irene (2004). Foreldres familiehistorier.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:16 PM - Last modified Sep. 20, 2019 9:21 AM