Irene Engelstad

Bilde av Irene Engelstad
English version of this page
Mobiltelefon +47 90745898
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Bilagslønnede

Bakgrunn

 • Redaksjonssjef i Gyldendal Norsk Forlag fra 1985 til 2000, hovedkonsulent fra 2000 til 2011.
 • Professor II ved ILN fra 1992 til 2014.
 • Doktorgrad på Amalie Skram, 1986.
 • Medredaktør og forfatter av Norsk Kvinnelitteraturhistorie i tre bind, 1993 til 1996 (Pax forlag).  
Emneord: Nordisk litteratur, Naturalisme, Amalie Skram, Samtidslitteratur, Etikk

Publikasjoner

 • Engelstad, Irene (2019). Seksualitet, kropp og grenser. En undersøkelse av Amalie Skrams og Vigdis Hjorths romaner., I: Erik Stänicke; Hanne Strømme; Sølvi Kristiansen & Line Indrevoll Stänicke (red.),  Klinsisk tenkning og psykoanalyse.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-52260-2.  Kapittel.  s 258 - 274
 • Engelstad, Irene (2016). Avsky og medlidenhet. Lars Ramslie Biopsi (1997) og Liten fugl. Mors bok. Sangen om skogen og kornet (2014), I: Åse Marie Ommundsen; Per Thomas Andersen & Liv Bliksrud (red.),  Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-851-7.  Samtidslitteratur.  s 227 - 242
 • Engelstad, Irene (2015). Det heslige og avskyelige: estetiske og etiske utfordringer. Årbok 2014/2015. Amalie Skram Selskapet. ISBN: 978-82-91479-18-7. s 71-85
 • Engelstad, Irene (2019). Seksualitet, kropp og grenser. En undersøkelse av Amalie Skrams og Vigdis Hjorths romaner. I Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Kristiansen, Sølvi & Stänicke, Line Indrevoll (Red.), Klinsisk tenkning og psykoanalyse. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-52260-2. s. 258–274.
 • Engelstad, Irene (2018). Skammens ansikter. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470.
 • Engelstad, Irene (2018). «…tenker han på hvordan et samfunn uten fedre ville se ut». I Kroken, Randi (Red.), Omsorgsforståelser. Mellom poesi, profesjon og politikk. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03068-5. s. 85–100.
 • Engelstad, Irene (2016). Avsky og medlidenhet. Lars Ramslie Biopsi (1997) og Liten fugl. Mors bok. Sangen om skogen og kornet (2014). I Ommundsen, Åse Marie; Andersen, Per Thomas & Bliksrud, Liv (Red.), Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-851-7. s. 227–242.
 • Engelstad, Irene (2013). Sinn, tale, skrift – 1895. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. s. 18–26.
 • Engelstad, Irene & Ingrid, Wad (2013). Kjærlighetens, lystens og dødens offer. En lesning av Amalie Skram Fru Inés. Årbok - Amalie Skram-selskapet. ISSN 0804-9920. s. 29–45.
 • Engelstad, Irene & Gullestad, Siri Erika (2012). Fedre og sønner. En litteraturforsker og en psykoanalytiker leser Sigmund Freud og Karl Ove Knausgård. I Øverland, Janneken & Engelstad, Irene (Red.), Freud, psykoanalyse og litteratur. Artikler. Gyldendal Litteratur. ISSN 9788205429949. s. 145–170.
 • Engelstad, Irene (2012). Litteraturkritikk. I Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Red.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8. s. 273–291.
 • Engelstad, Irene (2012). Forfatteren og leseren. Om Vigdis Hjorths roman Snakk til meg. I Folkvord, Ingvild; Ringrose, Priscilla & Thowsen, Ingfrid (Red.), Skrift som livstegn: Festskrift til Sissel Lie. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-321-0030-9. s. 99–113.
 • Engelstad, Irene (2011). "Så de store følelsers tid er vendt tilbake!". Demokrati og melodrama i Bjørnstjerne Bjørnsons romandiktning. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 14(1), s. 60–68.
 • Engelstad, Irene (2010). "Sjelens arbeid med seg selv" Hemmelig brevskriving og stjålne brev. I Andersen, Per Thomas; Gimnes, Steinar & Dahlerup, Pil (Red.), Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2591-4. s. 15–31.
 • Engelstad, Irene (2009). Mellom første og tredje person entall. I Linneberg, Arild (Red.), Som om ingenting. Bare om Vigdis Hjorth. Cappelen Damm AS. ISSN 978-82-02-30768-4. s. 25–49.
 • Engelstad, Irene (2006). Og de skammet seg. Noen litterære eksempler. I Andersen, Per Thomas (Red.), Lesing og eksistens. Festskrift til Otto Hageberg på 70-årsdagen. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-36181-2. s. 281–298.
 • Engelstad, Irene (2005). Foreldrestemmer i samtidslitteraturen. I Brunstad, Paul Otto & Evenshaug, Trude (Red.), Å være voksen. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-33475-7. s. 135–150.
 • Engelstad, Irene (2005). Skam, seksualitet og selvfølelse en sammenlikning av Amalie Skram og Vigdis Hjorth. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. s. 154–163.
 • Engelstad, Irene (2004). Sett med pappas øyne - fortalt fra mammas munn. Metaforum Norsk forening for familieterapi. 21(2).
 • Engelstad, Irene (2002). "Den hvite damen og den hvite smerten i Hanne Ørstaviks Kjærlighet.". I Haarberg, Jon & Rønning, Anne Birgitte (Red.), Kjærlighetens institusjoner. Festskrift til Irene Iversen. Pax Forlag, Oslo 2002. ISSN 82-530-2466-5. s. s. 171–183.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nussbaum, Martha & Engelstad, Irene (2016). Litteraturens etikk. Følelser og forestillingsevne. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3863-6. 240 s.
 • Øverland, Janneken & Engelstad, Irene (2012). Freud, psykoanalyse og litteratur. Artikler. Gyldendal Litteratur. ISBN 9788205429949. 174 s.
 • Engelstad, Irene; Skjerdingstad, Kjell Ivar & Lie, Sissel (2009). Det er slik og. Blikk på Vesaas. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-521-9. 163 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Engelstad, Irene (2019). `Hvordan skal det være mellom mennesker?`Alma i Vigdis Hjorths Et norsk hus. I Grøner, Eva & Riley, John Erik (Red.), Fem kvinner, tre menn og en datter skriver om Vigdis Hjorth. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202624286. s. 21–41.
 • Engelstad, Irene (2016). Innledning, Litteraturens etikk. Følelser og forestillingsevne. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3863-6. s. 7–25.
 • Engelstad, Irene (2015). Det heslige og aksyelige: estetiske og etiske utfordringer. Årbok - Amalie Skram-selskapet. ISSN 0804-9920. s. 71–108.
 • Engelstad, Irene (2014). "Det siste øyeblikk da livet var godt." Karin Fossum: Elskede Poma (2000) som krimroman og kjærighetsroman . I Rålm, Anja (Red.), En Mørk fløytetone : festskrift til Karin Fossum 60 år. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202453817. s. 115–128.
 • Engelstad, Irene (2012). Snakk til meg! Barn- og forelderstemmer i litteraturen.
 • Engelstad, Irene (2012). Hvordan lese Bjørnson i dag? (Hovedvekt på Fiskerjenten).
 • Engelstad, Irene & Øverland, Janneken (2012). Innledning. I Øverland, Janneken & Engelstad, Irene (Red.), Freud, psykoanalyse og litteratur. Artikler. Gyldendal Litteratur. ISSN 9788205429949. s. 7–12.
 • Engelstad, Irene (2006). Skammens ansikter i Amalie Skrams diktning. Årbok - Amalie Skram-selskapet. ISSN 0804-9920.
 • Engelstad, Irene (2005). Tingene, blikket og kjønnet. Om Vigdis Hjorths forfatterskap. Vinduet. ISSN 0042-6288. 3.
 • Engelstad, Irene; Køltzow, Liv & Arentz-Hansen, Cecilie (2005). En uløst gåte. Gjetninger og fakta om Amalie Skrams siste leveår og hennes død. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Engelstad, Irene (2005). Skammens ansikter i Amalie Skrams diktning.
 • Engelstad, Irene (2005). Skam og seksualitet hos Amalie Skram og Vigdis Hjorth.
 • Engelstad, Irene (2004). Er foreldrerollen tabu i litteraturen? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 10–11.
 • Engelstad, Irene (2004). Foreldrestemmer i norsk samtidslitteratur.
 • Engelstad, Irene (2004). Shame, Self and Other. Sexuality and self-awareness in novels by Amalie Skram and Vigdis Hjorth.
 • Engelstad, Irene (2004). Det kjente og det fremmede i Amalie Skrams diktning.
 • Engelstad, Irene (2004). Foreldres familiehistorier.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 11. jan. 2021 17:01