Torill Steinfeld

Image of Torill Steinfeld
Norwegian version of this page
Room HW 525
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo
Tags: Nordic literature

Publications

 • Steinfeld, Torill (2022). Forfatterportrett og metode. In Claudi, Mads Breckan & Norendal, Audhild (Ed.), Litteraturhistoriske muligheter i forskning og undervisning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215049908. p. 146–159.
 • Steinfeld, Torill (2019). On the Education of the Writer as a Young Woman. Camilla Collett in Hamburg, 1836-1837. In Broomans, Petra & Klok, Janke (Ed.), Travelling Ideas in the Long Nineteenth Century. On the Waves of Cultural Transfer. Barkhuis. ISSN 9789492444936. p. 31–56.
 • Steinfeld, Torill (2019). «Det var faktisk nokså trist med den nesen». Jødisk identitet og assimilasjon i Torborg Nedreaas’ Musikk fra en blå brønn og Ved neste nymåne . Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 106(2-2019), p. 95–109. doi: 10.18261/issn.1500-1989-2019-02-02. Full text in Research Archive
 • Steinfeld, Torill (2016). Tankebilder. Om indre bilder, gjenstander og kunsten å erindre. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. p. 10–16.
 • Steinfeld, Torill (2016). Strandet på en øde øy - noen nedslag i robinsonadens historie. In Ommundsen, Åse Marie; Andersen, Per Thomas & Bliksrud, Liv (Ed.), Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-851-7. p. 47–79.
 • Steinfeld, Torill (2014). Ridder, bisk porthund eller sjelelege? Språk, kjønn og livskraft i korrespondansen mellom Camilla og Jonas Collett. In Haugen, Trond (Eds.), Å bli en stemme: Nye studier i Camilla Colletts forfatterskap. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-777-0. p. 33–55.
 • Steinfeld, Torill (2012). "Norden under oppbrudd. Madame de Staël, Frederikke Brun og striden om Norge 1812-1814". Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. p. 191–219.
 • Steinfeld, Torill (2011). Henrik Wergelands Læsebog for den norske Ungdom i kanonhistorisk perspektiv. In Skjelbred, Dagrun & Aamotsbakken, Bente (Ed.), Norsk lærebokhistorie III - en kultur- og danningshistorie. Novus Forlag. ISSN 9788270996254. p. 48–64.
 • Steinfeld, Torill (2009). Norsk kanon og kanondannelse historiske linjer, aktuelle konflikter og utfordringer. Tijdschrift voor Skandinavistiek. ISSN 0168-2148. 30(1), p. 167–191.
 • Hertzberg, Frøydis; Skjelbred, Dagrun & Steinfeld, Torill (2008). The Norwegian Language Textbooks and Teaching in Elementary and Secondary Schools in Norway, A Study of First Language Textbooks. Jiangsu Education Publishing House. p. 152–164.
 • Steinfeld, Torill; Hertzberg, Frøydis & Skjelbred, Dagrun (2007). Nuowei zhongxiaoxue nuoweiyu jiaokeshu yu jiaoxue pingshu. In Hong, Zongli; Liu, Shizhen & Ni, Wenjin (Ed.), Waiguo xuezhe pingshu benguo yuwen jiaocai. Jiangsu jiaoyu chubanshe. ISSN 9787534383014. p. 152–164.
 • Steinfeld, Torill (2006). En kvinnestemme for nasjonen.Nasjonalitet, identitet og språk i Madame de StaëlsCorinne ou l’Italie og Christiane Korens journaler. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 9(1), p. 50–71.
 • Steinfeld, Torill (2005). Litteraturhistorie i norskfaget - historiske linjer og aktuelle perspektiver. In Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik & Aase, Laila (Ed.), Kulturmøte i tekstar. Litteraturdidaktiske perspektiv. Det Norske Samlaget. ISSN 82-521-6365-3. p. 51–72.
 • Steinfeld, Torill (2005). "En utpreget praktisk affære". Skoleutgaven som klassikertekst. In Dahl, Per; Kondrup, Johnny & Kynde, Karsten (Ed.), Læsemåder. Udgavetyper og målgrupper. Bidrag til en konference afholdt af Nordisk Netværk for Editionsfilologer 10-12. oktober 2003. C.A.Reitzel. ISSN 87-7876-447-5. p. 124–153.
 • Steinfeld, Torill (2004). "Sisters in the asthenia". On John Brown's theory of excitability, Brunonianism, and asthenic women. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. p. 286–304.
 • Steinfeld, Torill (2001). På hjemlig grunn. Norske skolelitteraturhistorier ca. 1900-1940. In Dahl, Per & Steinfeld, Torill (Ed.), Videnskab og national opdragelse. Studier i nordisk litteraturhistorieskriving. Del 2. Nordisk ministerråd. ISSN 92-893-0730-7. p. 449–487.
 • Dahl, Per & Steinfeld, Torill (2001). Writing the Literary History of Scandinavia. Scholarship and National Education. In Ståhlberg, Krister (Eds.), Humanities. The Nordic Countries and Europe I. Nordisk Ministerråd. ISSN 92-893-0687-4. p. 129–133.
 • Steinfeld, Torill (1999). Dikting i klasserommet. Lyder Sagen og Knud Knudsen som litteraturlærere. In Kaldestad, Per Olav & Vold, Karin Beate (Ed.), Årboka Litteratur for barn og unge. Det Norske Samlaget. ISSN 82-521-5290-2. p. 81–95.
 • Steinfeld, Torill (1999). Melding av Steinar Gimnes, Sjølbiografiar. Skrift, fiksjon, liv. In Skei, Hans H & Vannebo, Kjell Ivar (Ed.), Norsk litterær årbok. Det Norske Samlaget. ISSN 82-521-5429-8. p. 235–245.
 • Steinfeld, Torill (1999). Nordiskfaget og litteraturstudiet. Kultur som legitimering og utfordring. In Gerrard, Siri; Melby, Kari & Repstad, Pål Steinar (Ed.), Kulturforståelser i fagene. Høyskoleforlaget, Kristiansand. ISSN 82-7634-367-8. p. 117–131.
 • Steinfeld, Torill (1998). Reisejournaler, dagblad og dagbøker. In Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg (Ed.), Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995. Universitetsforlaget, Oslo. ISSN 82-00-12751-6. p. 265–277.
 • Steinfeld, Torill (1998). Leseboka blir folkeeie. In Johnsen, Egil Børre & Eriksen, Trond Berg (Ed.), Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995. Universitetsforlaget, Oslo. ISSN 82-00-12751-6. p. 471–480.
 • Steinfeld, Torill (1998). Uskyldig munterhet og landlig fornøyelse: eremitasjeliv og "garden parties" på norsk omkring 1800. In Sørensen, Anne Scott (Eds.), Nordisk salongkultur. Et studie i nordiske skønånder og salongmiljøer 1780-1850. Odense Universitetsforlag, Odense. ISSN 87-7838-345-5. p. 102–117.
 • Steinfeld, Torill (1998). Valgslektskap og vennskapskult: Christiane Koren og Hovindkretsen. In Sørensen, Anne Scott (Eds.), Nordisk salongkultur. Et studie i nordiske skønånder og salongmiljøer 1780-1850. Odense Universitetsforlag, Odense. ISSN 87-7838-345-5. p. 297–329.
 • Steinfeld, Torill (1998). Sylfide i den europeiske salong: den unge Camilla Collett som salonggjest. In Sørensen, Anne Scott (Eds.), Nordisk salongkultur. Et studie i nordiske skønånder og salongmiljøer 1780-1850. Odense Universitetsforlag, Odense. ISSN 87-7838-345-5. p. 351–367.
 • Steinfeld, Torill (1998). Collett, Jacobine Camilla (geb. Wergeland). In Hechtfischer, Ute; Hof, Renate; Stephan, Inge & Veit-Wild, Flora (Ed.), Metzler Autorinnen Lexikon. Verlag J. B. Metzler. ISSN 3-476-01550-5. p. 102–103.
 • Steinfeld, Torill (1998). Skram, Bertha Amalie. In Hechtfischer, Ute; Hof, Renate; Stephan, Inge & Veit-Wild, Flora (Ed.), Metzler Autorinnen Lexikon. Verlag J. B. Metzler. ISSN 3-476-01550-5. p. 499–500.
 • Steinfeld, Torill (1998). Dansk eller norsk, kvinnelig eller mannlig: Mottakelsen av Amalie Skrams forfatterskap i samtidens Danmark. In Aasen, Elisabeth (Eds.), Årbok 1998. Amalie Skram Selskapet. Amalie Skram Selskapet, Bergen. ISSN 82-91479-05-4. p. 82–104.
 • Steinfeld, Torill (1994). Fra dansk til norsk nasjonallitteratur. Dansk litteratur i det 19. århundres norske skole, "Laserne". Studier i den dansk-norske felleslitteratur etter 1814. Aschehoug & Co. ISSN 82-03-17407-8. p. 19–72.
 • Steinfeld, Torill (1994). Dansk eller norsk, kvinnelig eller mannlig: Mottakelsen av Amalie Skrams forfatterskap i samtidens Danmark, "Laserne". Studier i den dansk-norske felleslitteratur etter 1814. Aschehoug & Co. ISSN 82-03-17407-8. p. 183–208.

View all works in Cristin

 • Steinfeld, Torill; Aamotsbakken, Bente & Claudi, Mads Breckan (2022). Litteraturkanon i norskfaget - historiske linjer, aktuelle utfordringer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245040111. 231 p.
 • Steinfeld, Torill (1996). Den unge Camilla Collett. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-24164-3. 457 p.
 • Steinfeld, Torill (1993). Gå mot vinden.Festskrift til Åse Hiorth Lervik på 60-årsdagen 2 juli 1993. Emilia forlag. ISBN 82-7419-016-5. 224 p.
 • Engelstad, Irene; Hareide, Jorunn; Iversen, Irene; Steinfeld, Torill & Øverland, Janneken (1990). Norsk kvinnelitteraturhistorie bind 3. Pax Forlag, Oslo. ISBN 82-530-1498-8.
 • Steinfeld, Torill (1986). På skriftens vilkår. Et bidrag til morsmålsfagets historie. LNU/J.W.Cappelen s forlag . ISBN 82-02-10797-0. 244 p.

View all works in Cristin

 • Steinfeld, Torill (2012). Forskning på tvers: Umistelig eller umåtelig - norskfaget under revisjon. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. p. 83–88.
 • Steinfeld, Torill (2012). Norskplanen som verneplan? Om kulturarv i norskfaget. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. p. 29–35.
 • Steinfeld, Torill & Ullström, Sten-Olof (2012). Litteraturdidaktikk. In Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Ed.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8. p. 226–241.
 • Steinfeld, Torill (2011). Erik Svensen og Marie-Louise Svane (red.: Litterære livliner. Kanon - klassiker - litteraturbrug (anmeldelse). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. p. 371–375.
 • Steinfeld, Torill (2011). Universitetet jubilerer - noen glimt fra historien. Bulletine. ISSN 1891-1420. p. 4–8.
 • Steinfeld, Torill (2011). Norskfaget i 1800-tallets høyere utdanning. Språknytt. ISSN 0333-3825. p. 18–22.
 • Steinfeld, Torill (2009). Remapping the North: Madame de Staël, Friederike Brun and the discussion on Norway.
 • Steinfeld, Torill (2006). Camilla Collett.
 • Steinfeld, Torill (2006). Reform av allmennlærerutdanningen - en utfordring for universitetene? Lektorbladet. ISSN 1503-027X. p. 11–13.
 • Steinfeld, Torill (2006). Danmarks kulturkanon, verk, debatt, kriterier. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. p. 60–66.
 • Steinfeld, Torill (2005). Et norskfag uten Ibsen? Kronikk.
 • Steinfeld, Torill (2003). Laila Aase. Norskfaget blir til. Den lærde skolens morsmålsundervisning og danningstradisjoner fram til 1870. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. p. 111–117.
 • Steinfeld, Torill (2003). Utgavetyper og målgrupper: Studie- og leseutgaver.
 • Steinfeld, Torill (1999). Da kvinnen tok ordet. Salongkultur på 1800-tallet.
 • Mose, Gitte & Steinfeld, Torill (1999). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818.
 • Steinfeld, Torill (1999). I romantisk tid. del 3. Camilla Collett, født Wergeland. Forfatter. [Radio]. Sveriges TV, NRK : Sveriges TV, NRK.
 • Steinfeld, Torill (1999). Tradisjon og fornyelse i det reformerte norskfaget.
 • Steinfeld, Torill (1998). Uten tittel. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818.
 • Steinfeld, Torill (1998). Den unge Camilla Collett: en historie om kvinnen, mannen og tiden. P 2-Akademiet J. J, p. 135–145.
 • Steinfeld, Torill (1998). Salongen eller kretsen som forskningsfelt. Et nordisk prosjekt og et norsk eksempel.
 • Dahl, Per & Steinfeld, Torill (2001). Videnskab og national Opdragelse. Studier i nordisk litteraturhistorieskrivning. Del 1. Nordisk ministerråd. ISSN 92-893-0729-3. 2001(29).
 • Dahl, Per & Steinfeld, Torill (2001). Videnskab og national opdragelse. Studier i nordisk litteraturhistorieskriving. Del 2. Nordisk ministerråd. ISSN 92-893-0730-7. 2001(30).
 • Steinfeld, Torill (2000). Nordisk salongkultur. Et streiftog i de nordiske salonger i tiårene rundt 1800. Wesselakademiet - for Kunnskap, Kunst og Kulturformidling. ISSN 82-92033-01-7.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:23 PM - Last modified Mar. 7, 2018 3:53 PM