Torill Steinfeld

Image of Torill Steinfeld
Norwegian version of this page
Room HW 525
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Tags: Nordic literature

Publications

 • Steinfeld, Torill (2019). «Det var faktisk nokså trist med den nesen». Jødisk identitet og assimilasjon i Torborg Nedreaas’ Musikk fra en blå brønn og Ved neste nymåne. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  106(2-2019), s 95- 109 . doi: 10.18261/issn.1500-1989-2019-02-02 Full text in Research Archive.
 • Steinfeld, Torill (2019). On the Education of the Writer as a Young Woman. Camilla Collett in Hamburg, 1836-1837, In Petra Broomans & Janke Klok (ed.),  Travelling Ideas in the Long Nineteenth Century. On the Waves of Cultural Transfer.  Barkhuis.  ISBN 9789492444936.  Kapittel.  s 31 - 56
 • Steinfeld, Torill (2016). Strandet på en øde øy - noen nedslag i robinsonadens historie, I: Åse Marie Ommundsen; Per Thomas Andersen & Liv Bliksrud (red.),  Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-851-7.  kapittel 3.  s 47 - 79
 • Steinfeld, Torill (2016). Tankebilder. Om indre bilder, gjenstander og kunsten å erindre. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (1), s 10- 16
 • Steinfeld, Torill (2014). Ridder, bisk porthund eller sjelelege? Språk, kjønn og livskraft i korrespondansen mellom Camilla og Jonas Collett, I: Trond Haugen (red.),  Å bli en stemme: Nye studier i Camilla Colletts forfatterskap.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-777-0.  kapittel (2).  s 33 - 55
 • Steinfeld, Torill (2012). "Norden under oppbrudd. Madame de Staël, Frederikke Brun og striden om Norge 1812-1814". Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  (2), s 191- 219
 • Steinfeld, Torill (2012). Politiserte kvinnepenner. Frederikke Brun, Christiane Koren og striden om Norge. Aktuel forskning. Litteratur, kultur og medier.  ISSN 1903-5705.
 • Steinfeld, Torill (2011). Henrik Wergelands Læsebog for den norske Ungdom i kanonhistorisk perspektiv, I: Dagrun Skjelbred & Bente Aamotsbakken (red.),  Norsk lærebokhistorie III - en kultur- og danningshistorie.  Novus Forlag.  ISBN 9788270996254.  Artikkel.  s 48 - 64
 • Steinfeld, Torill (2009). Norsk kanon og kanondannelse historiske linjer, aktuelle konflikter og utfordringer. Tijdschrift voor Skandinavistiek.  ISSN 0168-2148.  30(1), s 167- 191
 • Hertzberg, Frøydis; Skjelbred, Dagrun & Steinfeld, Torill (2008). The Norwegian Language Textbooks and Teaching in Elementary and Secondary Schools in Norway, In  A Study of First Language Textbooks.  Jiangsu Education Publishing House.  faglig_bok_forlag.  s 152 - 164
 • Steinfeld, Torill; Hertzberg, Frøydis & Skjelbred, Dagrun (2007). Nuowei zhongxiaoxue nuoweiyu jiaokeshu yu jiaoxue pingshu, I: Zongli Hong; Shizhen Liu & Wenjin Ni (red.),  Waiguo xuezhe pingshu benguo yuwen jiaocai.  Jiangsu jiaoyu chubanshe.  ISBN 9787534383014.  14.  s 152 - 164
 • Steinfeld, Torill (2006). En kvinnestemme for nasjonen.Nasjonalitet, identitet og språk i Madame de StaëlsCorinne ou l’Italie og Christiane Korens journaler. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  9(1), s 50- 71
 • Steinfeld, Torill (2005). "En utpreget praktisk affære". Skoleutgaven som klassikertekst, I: Per Dahl; Johnny Kondrup & Karsten Kynde (red.),  Læsemåder. Udgavetyper og målgrupper. Bidrag til en konference afholdt af Nordisk Netværk for Editionsfilologer 10-12. oktober 2003.  C.A.Reitzel.  ISBN 87-7876-447-5.  Kapittel.  s 124 - 153
 • Steinfeld, Torill (2005). Litteraturhistorie i norskfaget - historiske linjer og aktuelle perspektiver, I: Bjørn Kvalsvik Nicolaysen & Laila Aase (red.),  Kulturmøte i tekstar. Litteraturdidaktiske perspektiv.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-6365-3.  3.  s 51 - 72
 • Steinfeld, Torill (2004). "Sisters in the asthenia". On John Brown's theory of excitability, Brunonianism, and asthenic women. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (4), s 286- 304
 • Dahl, Per & Steinfeld, Torill (2001). Writing the Literary History of Scandinavia. Scholarship and National Education, In Krister Ståhlberg (ed.),  Humanities. The Nordic Countries and Europe I.  Nordisk Ministerråd.  ISBN 92-893-0687-4.  kapittel.  s 129 - 133
 • Steinfeld, Torill (2001). På hjemlig grunn. Norske skolelitteraturhistorier ca. 1900-1940, I: Per Dahl & Torill Steinfeld (red.),  Videnskab og national opdragelse. Studier i nordisk litteraturhistorieskriving. Del 2.  Nordisk ministerråd.  ISBN 92-893-0730-7.  2.  s 449 - 487 Show summary
 • Steinfeld, Torill (1999). Dikting i klasserommet. Lyder Sagen og Knud Knudsen som litteraturlærere, I: Per Olav Kaldestad & Karin Beate Vold (red.),  Årboka Litteratur for barn og unge.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-5290-2.  s 81 - 95 Show summary
 • Steinfeld, Torill (1999). Melding av Steinar Gimnes, Sjølbiografiar. Skrift, fiksjon, liv, I: Hans H Skei & Kjell Ivar Vannebo (red.),  Norsk litterær årbok.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-5429-8.  s 235 - 245
 • Steinfeld, Torill (1999). Nordiskfaget og litteraturstudiet. Kultur som legitimering og utfordring, I: Siri Gerrard; Kari Melby & Pål Steinar Repstad (red.),  Kulturforståelser i fagene.  Høyskoleforlaget, Kristiansand.  ISBN 82-7634-367-8.  s 117 - 131 Show summary
 • Steinfeld, Torill (1998). Collett, Jacobine Camilla (geb. Wergeland), I: Ute Hechtfischer; Renate Hof; Inge Stephan & Flora Veit-Wild (red.),  Metzler Autorinnen Lexikon.  Verlag J. B. Metzler.  ISBN 3-476-01550-5.  s 102 - 103
 • Steinfeld, Torill (1998). Dansk eller norsk, kvinnelig eller mannlig: Mottakelsen av Amalie Skrams forfatterskap i samtidens Danmark, I: Elisabeth Aasen (red.),  Årbok 1998. Amalie Skram Selskapet.  Amalie Skram Selskapet, Bergen.  ISBN 82-91479-05-4.  s 82 - 104
 • Steinfeld, Torill (1998). Leseboka blir folkeeie, I: Egil Børre Johnsen & Trond Berg Eriksen (red.),  Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-12751-6.  s 471 - 480
 • Steinfeld, Torill (1998). Reisejournaler, dagblad og dagbøker, I: Egil Børre Johnsen & Trond Berg Eriksen (red.),  Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-12751-6.  s 265 - 277
 • Steinfeld, Torill (1998). Skram, Bertha Amalie, I: Ute Hechtfischer; Renate Hof; Inge Stephan & Flora Veit-Wild (red.),  Metzler Autorinnen Lexikon.  Verlag J. B. Metzler.  ISBN 3-476-01550-5.  s 499 - 500
 • Steinfeld, Torill (1998). Sylfide i den europeiske salong: den unge Camilla Collett som salonggjest, I: Anne Scott Sørensen (red.),  Nordisk salongkultur. Et studie i nordiske skønånder og salongmiljøer 1780-1850.  Odense Universitetsforlag, Odense.  ISBN 87-7838-345-5.  s 351 - 367 Show summary
 • Steinfeld, Torill (1998). Uskyldig munterhet og landlig fornøyelse: eremitasjeliv og "garden parties" på norsk omkring 1800, I: Anne Scott Sørensen (red.),  Nordisk salongkultur. Et studie i nordiske skønånder og salongmiljøer 1780-1850.  Odense Universitetsforlag, Odense.  ISBN 87-7838-345-5.  s 102 - 117 Show summary
 • Steinfeld, Torill (1998). Valgslektskap og vennskapskult: Christiane Koren og Hovindkretsen, I: Anne Scott Sørensen (red.),  Nordisk salongkultur. Et studie i nordiske skønånder og salongmiljøer 1780-1850.  Odense Universitetsforlag, Odense.  ISBN 87-7838-345-5.  s 297 - 329 Show summary
 • Steinfeld, Torill (1994). Dansk eller norsk, kvinnelig eller mannlig: Mottakelsen av Amalie Skrams forfatterskap i samtidens Danmark, I:  "Laserne". Studier i den dansk-norske felleslitteratur etter 1814.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-17407-8.  artikkel.  s 183 - 208
 • Steinfeld, Torill (1994). Fra dansk til norsk nasjonallitteratur. Dansk litteratur i det 19. århundres norske skole, I:  "Laserne". Studier i den dansk-norske felleslitteratur etter 1814.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-17407-8.  artikkel.  s 19 - 72

View all works in Cristin

 • Steinfeld, Torill (1996). Den unge Camilla Collett. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-24164-3.  457 s.
 • Steinfeld, Torill (red.) (1993). Gå mot vinden.Festskrift til Åse Hiorth Lervik på 60-årsdagen 2 juli 1993. Emilia forlag.  ISBN 82-7419-016-5.  224 s.
 • Engelstad, Irene; Hareide, Jorunn; Iversen, Irene; Steinfeld, Torill & Øverland, Janneken (red.) (1990). Norsk kvinnelitteraturhistorie bind 3. Pax Forlag, Oslo.  ISBN 82-530-1498-8.
 • Steinfeld, Torill (1986). På skriftens vilkår. Et bidrag til morsmålsfagets historie. LNU/J.W.Cappelen s forlag.  ISBN 82-02-10797-0.  244 s.

View all works in Cristin

 • Steinfeld, Torill (2014). Nora’s Sisters? Gender and Modernity in Dramas by Scandinavian Women Playwrights in the 1880s and 90s.
 • Steinfeld, Torill (2012). Forskning på tvers: Umistelig eller umåtelig - norskfaget under revisjon. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3), s 83- 88
 • Steinfeld, Torill (2012). Norskplanen som verneplan? Om kulturarv i norskfaget. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (2), s 29- 35
 • Steinfeld, Torill & Ullström, Sten-Olof (2012). Litteraturdidaktikk, I: Per Thomas Andersen; Gitte Mose & Thorstein Norheim (red.),  Litterær analyse - en innføring.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3492-8.  kapittel.  s 226 - 241
 • Steinfeld, Torill (2011). Erik Svensen og Marie-Louise Svane (red.: Litterære livliner. Kanon - klassiker - litteraturbrug (anmeldelse). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (4), s 371- 375
 • Steinfeld, Torill (2011). Norskfaget i 1800-tallets høyere utdanning. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  (4), s 18- 22
 • Steinfeld, Torill (2011). Universitetet jubilerer - noen glimt fra historien. Bulletine.  ISSN 1891-1420.  (1), s 4- 8
 • Steinfeld, Torill (2009). Remapping the North: Madame de Staël, Friederike Brun and the discussion on Norway.
 • Steinfeld, Torill (2006). Camilla Collett. Show summary
 • Steinfeld, Torill (2006). Danmarks kulturkanon, verk, debatt, kriterier. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (4), s 60- 66
 • Steinfeld, Torill (2006). Reform av allmennlærerutdanningen - en utfordring for universitetene?. Lektorbladet.  ISSN 1503-027X.  (5), s 11- 13
 • Steinfeld, Torill (2005). Et norskfag uten Ibsen? Kronikk.
 • Steinfeld, Torill (2003). Laila Aase. Norskfaget blir til. Den lærde skolens morsmålsundervisning og danningstradisjoner fram til 1870. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (1), s 111- 117
 • Steinfeld, Torill (2003). Utgavetyper og målgrupper: Studie- og leseutgaver.
 • Dahl, Per & Steinfeld, Torill (red.) (2001). Videnskab og national Opdragelse. Studier i nordisk litteraturhistorieskrivning. Del 1. NORD. 29.
 • Dahl, Per & Steinfeld, Torill (red.) (2001). Videnskab og national opdragelse. Studier i nordisk litteraturhistorieskriving. Del 2. NORD. 30.
 • Steinfeld, Torill (2000). Nordisk salongkultur. Et streiftog i de nordiske salonger i tiårene rundt 1800. Wesselakademiets småskrifter. 2. Show summary
 • Mose, Gitte & Steinfeld, Torill (1999). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (1-4)
 • Steinfeld, Torill (1999). Da kvinnen tok ordet. Salongkultur på 1800-tallet.
 • Steinfeld, Torill (1999, 01. januar). I romantisk tid. del 3. Camilla Collett, født Wergeland. Forfatter. [Radio].  Sveriges TV, NRK : Sveriges TV, NRK. Show summary
 • Steinfeld, Torill (1999). Tradisjon og fornyelse i det reformerte norskfaget.
 • Steinfeld, Torill (1998). Uten tittel. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (1-4)
 • Steinfeld, Torill (1998). Den unge Camilla Collett: en historie om kvinnen, mannen og tiden. P 2-Akademiet J.  J, s 135- 145
 • Steinfeld, Torill (1998). Salongen eller kretsen som forskningsfelt. Et nordisk prosjekt og et norsk eksempel. Show summary

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:23 PM - Last modified Mar. 7, 2018 3:53 PM