Torill Steinfeld

Image of Torill Steinfeld
Norwegian version of this page
Room HW 525
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO
Tags: Nordic literature

Publications

 • Steinfeld, Torill (2019). «Det var faktisk nokså trist med den nesen». Jødisk identitet og assimilasjon i Torborg Nedreaas’ Musikk fra en blå brønn og Ved neste nymåne. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  106(2-2019), s 95- 109 . doi: 10.18261/issn.1500-1989-2019-02-02 Full text in Research Archive.
 • Steinfeld, Torill (2019). On the Education of the Writer as a Young Woman. Camilla Collett in Hamburg, 1836-1837, In Petra Broomans & Janke Klok (ed.),  Travelling Ideas in the Long Nineteenth Century. On the Waves of Cultural Transfer.  Barkhuis.  ISBN 9789492444936.  Kapittel.  s 31 - 56
 • Steinfeld, Torill (2016). Strandet på en øde øy - noen nedslag i robinsonadens historie, I: Åse Marie Ommundsen; Per Thomas Andersen & Liv Bliksrud (red.),  Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-851-7.  kapittel 3.  s 47 - 79
 • Steinfeld, Torill (2016). Tankebilder. Om indre bilder, gjenstander og kunsten å erindre. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (1), s 10- 16
 • Steinfeld, Torill (2014). Ridder, bisk porthund eller sjelelege? Språk, kjønn og livskraft i korrespondansen mellom Camilla og Jonas Collett, I: Trond Haugen (red.),  Å bli en stemme: Nye studier i Camilla Colletts forfatterskap.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-777-0.  kapittel (2).  s 33 - 55
 • Steinfeld, Torill (2012). "Norden under oppbrudd. Madame de Staël, Frederikke Brun og striden om Norge 1812-1814". Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  (2), s 191- 219
 • Steinfeld, Torill (2012). Politiserte kvinnepenner. Frederikke Brun, Christiane Koren og striden om Norge. Aktuel forskning. Litteratur, kultur og medier.  ISSN 1903-5705.
 • Steinfeld, Torill (2011). Henrik Wergelands Læsebog for den norske Ungdom i kanonhistorisk perspektiv, I: Dagrun Skjelbred & Bente Aamotsbakken (red.),  Norsk lærebokhistorie III - en kultur- og danningshistorie.  Novus Forlag.  ISBN 9788270996254.  Artikkel.  s 48 - 64
 • Steinfeld, Torill (2009). Norsk kanon og kanondannelse historiske linjer, aktuelle konflikter og utfordringer. Tijdschrift voor Skandinavistiek.  ISSN 0168-2148.  30(1), s 167- 191
 • Hertzberg, Frøydis; Skjelbred, Dagrun & Steinfeld, Torill (2008). The Norwegian Language Textbooks and Teaching in Elementary and Secondary Schools in Norway, In  A Study of First Language Textbooks.  Jiangsu Education Publishing House.  faglig_bok_forlag.  s 152 - 164
 • Steinfeld, Torill; Hertzberg, Frøydis & Skjelbred, Dagrun (2007). Nuowei zhongxiaoxue nuoweiyu jiaokeshu yu jiaoxue pingshu, I: Zongli Hong; Shizhen Liu & Wenjin Ni (red.),  Waiguo xuezhe pingshu benguo yuwen jiaocai.  Jiangsu jiaoyu chubanshe.  ISBN 9787534383014.  14.  s 152 - 164
 • Steinfeld, Torill (2006). En kvinnestemme for nasjonen.Nasjonalitet, identitet og språk i Madame de StaëlsCorinne ou l’Italie og Christiane Korens journaler. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  9(1), s 50- 71
 • Steinfeld, Torill (2005). "En utpreget praktisk affære". Skoleutgaven som klassikertekst, I: Per Dahl; Johnny Kondrup & Karsten Kynde (red.),  Læsemåder. Udgavetyper og målgrupper. Bidrag til en konference afholdt af Nordisk Netværk for Editionsfilologer 10-12. oktober 2003.  C.A.Reitzel.  ISBN 87-7876-447-5.  Kapittel.  s 124 - 153
 • Steinfeld, Torill (2005). Litteraturhistorie i norskfaget - historiske linjer og aktuelle perspektiver, I: Bjørn Kvalsvik Nicolaysen & Laila Aase (red.),  Kulturmøte i tekstar. Litteraturdidaktiske perspektiv.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-6365-3.  3.  s 51 - 72
 • Steinfeld, Torill (2004). "Sisters in the asthenia". On John Brown's theory of excitability, Brunonianism, and asthenic women. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (4), s 286- 304
 • Dahl, Per & Steinfeld, Torill (2001). Writing the Literary History of Scandinavia. Scholarship and National Education, In Krister Ståhlberg (ed.),  Humanities. The Nordic Countries and Europe I.  Nordisk Ministerråd.  ISBN 92-893-0687-4.  kapittel.  s 129 - 133
 • Steinfeld, Torill (2001). På hjemlig grunn. Norske skolelitteraturhistorier ca. 1900-1940, I: Per Dahl & Torill Steinfeld (red.),  Videnskab og national opdragelse. Studier i nordisk litteraturhistorieskriving. Del 2.  Nordisk ministerråd.  ISBN 92-893-0730-7.  2.  s 449 - 487 Show summary
 • Steinfeld, Torill (1999). Dikting i klasserommet. Lyder Sagen og Knud Knudsen som litteraturlærere, I: Per Olav Kaldestad & Karin Beate Vold (red.),  Årboka Litteratur for barn og unge.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-5290-2.  s 81 - 95 Show summary
 • Steinfeld, Torill (1999). Melding av Steinar Gimnes, Sjølbiografiar. Skrift, fiksjon, liv, I: Hans H Skei & Kjell Ivar Vannebo (red.),  Norsk litterær årbok.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-5429-8.  s 235 - 245
 • Steinfeld, Torill (1999). Nordiskfaget og litteraturstudiet. Kultur som legitimering og utfordring, I: Siri Gerrard; Kari Melby & Pål Steinar Repstad (red.),  Kulturforståelser i fagene.  Høyskoleforlaget, Kristiansand.  ISBN 82-7634-367-8.  s 117 - 131 Show summary
 • Steinfeld, Torill (1998). Collett, Jacobine Camilla (geb. Wergeland), I: Ute Hechtfischer; Renate Hof; Inge Stephan & Flora Veit-Wild (red.),  Metzler Autorinnen Lexikon.  Verlag J. B. Metzler.  ISBN 3-476-01550-5.  s 102 - 103
 • Steinfeld, Torill (1998). Dansk eller norsk, kvinnelig eller mannlig: Mottakelsen av Amalie Skrams forfatterskap i samtidens Danmark, I: Elisabeth Aasen (red.),  Årbok 1998. Amalie Skram Selskapet.  Amalie Skram Selskapet, Bergen.  ISBN 82-91479-05-4.  s 82 - 104
 • Steinfeld, Torill (1998). Leseboka blir folkeeie, I: Egil Børre Johnsen & Trond Berg Eriksen (red.),  Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-12751-6.  s 471 - 480
 • Steinfeld, Torill (1998). Reisejournaler, dagblad og dagbøker, I: Egil Børre Johnsen & Trond Berg Eriksen (red.),  Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-12751-6.  s 265 - 277
 • Steinfeld, Torill (1998). Skram, Bertha Amalie, I: Ute Hechtfischer; Renate Hof; Inge Stephan & Flora Veit-Wild (red.),  Metzler Autorinnen Lexikon.  Verlag J. B. Metzler.  ISBN 3-476-01550-5.  s 499 - 500
 • Steinfeld, Torill (1998). Sylfide i den europeiske salong: den unge Camilla Collett som salonggjest, I: Anne Scott Sørensen (red.),  Nordisk salongkultur. Et studie i nordiske skønånder og salongmiljøer 1780-1850.  Odense Universitetsforlag, Odense.  ISBN 87-7838-345-5.  s 351 - 367 Show summary
 • Steinfeld, Torill (1998). Uskyldig munterhet og landlig fornøyelse: eremitasjeliv og "garden parties" på norsk omkring 1800, I: Anne Scott Sørensen (red.),  Nordisk salongkultur. Et studie i nordiske skønånder og salongmiljøer 1780-1850.  Odense Universitetsforlag, Odense.  ISBN 87-7838-345-5.  s 102 - 117 Show summary
 • Steinfeld, Torill (1998). Valgslektskap og vennskapskult: Christiane Koren og Hovindkretsen, I: Anne Scott Sørensen (red.),  Nordisk salongkultur. Et studie i nordiske skønånder og salongmiljøer 1780-1850.  Odense Universitetsforlag, Odense.  ISBN 87-7838-345-5.  s 297 - 329 Show summary
 • Steinfeld, Torill (1994). Dansk eller norsk, kvinnelig eller mannlig: Mottakelsen av Amalie Skrams forfatterskap i samtidens Danmark, I:  "Laserne". Studier i den dansk-norske felleslitteratur etter 1814.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-17407-8.  artikkel.  s 183 - 208
 • Steinfeld, Torill (1994). Fra dansk til norsk nasjonallitteratur. Dansk litteratur i det 19. århundres norske skole, I:  "Laserne". Studier i den dansk-norske felleslitteratur etter 1814.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-17407-8.  artikkel.  s 19 - 72

View all works in Cristin

 • Steinfeld, Torill (1996). Den unge Camilla Collett. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-24164-3.  457 s.
 • Steinfeld, Torill (red.) (1993). Gå mot vinden.Festskrift til Åse Hiorth Lervik på 60-årsdagen 2 juli 1993. Emilia forlag.  ISBN 82-7419-016-5.  224 s.
 • Engelstad, Irene; Hareide, Jorunn; Iversen, Irene; Steinfeld, Torill & Øverland, Janneken (red.) (1990). Norsk kvinnelitteraturhistorie bind 3. Pax Forlag, Oslo.  ISBN 82-530-1498-8.
 • Steinfeld, Torill (1986). På skriftens vilkår. Et bidrag til morsmålsfagets historie. LNU/J.W.Cappelen s forlag.  ISBN 82-02-10797-0.  244 s.

View all works in Cristin

 • Steinfeld, Torill (2014). Nora’s Sisters? Gender and Modernity in Dramas by Scandinavian Women Playwrights in the 1880s and 90s.
 • Steinfeld, Torill (2012). Forskning på tvers: Umistelig eller umåtelig - norskfaget under revisjon. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3), s 83- 88
 • Steinfeld, Torill (2012). Norskplanen som verneplan? Om kulturarv i norskfaget. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (2), s 29- 35
 • Steinfeld, Torill & Ullström, Sten-Olof (2012). Litteraturdidaktikk, I: Per Thomas Andersen; Gitte Mose & Thorstein Norheim (red.),  Litterær analyse - en innføring.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3492-8.  kapittel.  s 226 - 241
 • Steinfeld, Torill (2011). Erik Svensen og Marie-Louise Svane (red.: Litterære livliner. Kanon - klassiker - litteraturbrug (anmeldelse). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (4), s 371- 375
 • Steinfeld, Torill (2011). Norskfaget i 1800-tallets høyere utdanning. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  (4), s 18- 22
 • Steinfeld, Torill (2011). Universitetet jubilerer - noen glimt fra historien. Bulletine.  ISSN 1891-1420.  (1), s 4- 8
 • Steinfeld, Torill (2009). Remapping the North: Madame de Staël, Friederike Brun and the discussion on Norway.
 • Steinfeld, Torill (2006). Camilla Collett. Show summary
 • Steinfeld, Torill (2006). Danmarks kulturkanon, verk, debatt, kriterier. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (4), s 60- 66
 • Steinfeld, Torill (2006). Reform av allmennlærerutdanningen - en utfordring for universitetene?. Lektorbladet.  ISSN 1503-027X.  (5), s 11- 13
 • Steinfeld, Torill (2005). Et norskfag uten Ibsen? Kronikk.
 • Steinfeld, Torill (2003). Laila Aase. Norskfaget blir til. Den lærde skolens morsmålsundervisning og danningstradisjoner fram til 1870. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (1), s 111- 117
 • Steinfeld, Torill (2003). Utgavetyper og målgrupper: Studie- og leseutgaver.
 • Dahl, Per & Steinfeld, Torill (red.) (2001). Videnskab og national Opdragelse. Studier i nordisk litteraturhistorieskrivning. Del 1. NORD. 29.
 • Dahl, Per & Steinfeld, Torill (red.) (2001). Videnskab og national opdragelse. Studier i nordisk litteraturhistorieskriving. Del 2. NORD. 30.
 • Steinfeld, Torill (2000). Nordisk salongkultur. Et streiftog i de nordiske salonger i tiårene rundt 1800. Wesselakademiets småskrifter. 2. Show summary
 • Mose, Gitte & Steinfeld, Torill (1999). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (1-4)
 • Steinfeld, Torill (1999). Da kvinnen tok ordet. Salongkultur på 1800-tallet.
 • Steinfeld, Torill (1999, 01. januar). I romantisk tid. del 3. Camilla Collett, født Wergeland. Forfatter. [Radio].  Sveriges TV, NRK : Sveriges TV, NRK. Show summary
 • Steinfeld, Torill (1999). Tradisjon og fornyelse i det reformerte norskfaget.
 • Steinfeld, Torill (1998). Uten tittel. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (1-4)
 • Steinfeld, Torill (1998). Den unge Camilla Collett: en historie om kvinnen, mannen og tiden. P 2-Akademiet J.  J, s 135- 145
 • Steinfeld, Torill (1998). Salongen eller kretsen som forskningsfelt. Et nordisk prosjekt og et norsk eksempel. Show summary

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:23 PM - Last modified Mar. 7, 2018 3:53 PM