Torill Steinfeld

Bilde av Torill Steinfeld
English version of this page
Telefon +47-22858216
Brukernavn
Besøksadresse SINTEF Forskningsveien 1

.

Emneord: Nordisk, særlig norsk litteratur. Litteraturundervisningens historie. Litteraturdidaktikk. Kvinnelige forfattere. Litteraturhistorie. Romantisk medisin. Salongkultur

Publikasjoner

  • Steinfeld, Torill (2016). Strandet på en øde øy - noen nedslag i robinsonadens historie, I: Åse Marie Ommundsen; Per Thomas Andersen & Liv Bliksrud (red.),  Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-851-7.  kapittel 3.  s 47 - 79
  • Steinfeld, Torill (2016). Tankebilder. Om indre bilder, gjenstander og kunsten å erindre. Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (1), s 10- 16
  • Steinfeld, Torill (2014). Ridder, bisk porthund eller sjelelege? Språk, kjønn og livskraft i korrespondansen mellom Camilla og Jonas Collett, I: Trond Haugen (red.),  Å bli en stemme: Nye studier i Camilla Colletts forfatterskap.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-777-0.  kapittel (2).  s 33 - 55
  • Steinfeld, Torill (2012). "Norden under oppbrudd. Madame de Staël, Frederikke Brun og striden om Norge 1812-1814". Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  (2), s 191- 219
  • Steinfeld, Torill (2012). Politiserte kvinnepenner. Frederikke Brun, Christiane Koren og striden om Norge. Aktuel forskning. Litteratur, kultur og medier.  ISSN 1903-5705.

Se alle arbeider i Cristin

  • Steinfeld, Torill (2014). Nora’s Sisters? Gender and Modernity in Dramas by Scandinavian Women Playwrights in the 1880s and 90s.
  • Steinfeld, Torill (2012). Forskning på tvers: Umistelig eller umåtelig - norskfaget under revisjon. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3), s 83- 88
  • Steinfeld, Torill (2012). Norskplanen som verneplan? Om kulturarv i norskfaget. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (2), s 29- 35
  • Steinfeld, Torill & Ullström, Sten-Olof (2012). Litteraturdidaktikk, I: Per Thomas Andersen; Gitte Mose & Thorstein Norheim (red.),  Litterær analyse - en innføring.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3492-8.  kapittel.  s 226 - 241
  • Steinfeld, Torill (2011). Erik Svensen og Marie-Louise Svane (red.: Litterære livliner. Kanon - klassiker - litteraturbrug (anmeldelse). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (4), s 371- 375

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 14. nov. 2018 15:24