Torill Steinfeld

Bilde av Torill Steinfeld
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse SINTEF Forskningsveien 1
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

.

Emneord: Nordisk, særlig norsk litteratur. Litteraturundervisningens historie. Litteraturdidaktikk. Kvinnelige forfattere. Litteraturhistorie. Romantisk medisin. Salongkultur

Publikasjoner

  • Steinfeld, Torill (2022). Forfatterportrett og metode. I Claudi, Mads Breckan & Norendal, Audhild (Red.), Litteraturhistoriske muligheter i forskning og undervisning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215049908. s. 146–159.
  • Steinfeld, Torill (2019). On the Education of the Writer as a Young Woman. Camilla Collett in Hamburg, 1836-1837. I Broomans, Petra & Klok, Janke (Red.), Travelling Ideas in the Long Nineteenth Century. On the Waves of Cultural Transfer. Barkhuis. ISSN 9789492444936. s. 31–56.
  • Steinfeld, Torill (2019). «Det var faktisk nokså trist med den nesen». Jødisk identitet og assimilasjon i Torborg Nedreaas’ Musikk fra en blå brønn og Ved neste nymåne . Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 106(2-2019), s. 95–109. doi: 10.18261/issn.1500-1989-2019-02-02. Fulltekst i vitenarkiv
  • Steinfeld, Torill (2016). Tankebilder. Om indre bilder, gjenstander og kunsten å erindre. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. s. 10–16.
  • Steinfeld, Torill (2016). Strandet på en øde øy - noen nedslag i robinsonadens historie. I Ommundsen, Åse Marie; Andersen, Per Thomas & Bliksrud, Liv (Red.), Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-851-7. s. 47–79.
  • Steinfeld, Torill (2014). Ridder, bisk porthund eller sjelelege? Språk, kjønn og livskraft i korrespondansen mellom Camilla og Jonas Collett. I Haugen, Trond (Red.), Å bli en stemme: Nye studier i Camilla Colletts forfatterskap. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-777-0. s. 33–55.

Se alle arbeider i Cristin

  • Steinfeld, Torill; Aamotsbakken, Bente & Claudi, Mads Breckan (2022). Litteraturkanon i norskfaget - historiske linjer, aktuelle utfordringer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245040111. 231 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 14. nov. 2018 15:24