Norwegian version of this page

Latest publications

Our latest publications registered in Cristin.

 • Berge, Kjell Lars (2021). Using Textbooks to Constitute a Nation: On Ove Høegh-Guldberg’s Text- book Reforms in 18th Century Denmark-Norway, In Merethe Roos; Kjell Lars Berge; Pirjo Hidenmaa; Henrik Edgren & Christina Matthiesen (ed.),  Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536–2020.  Brill|Sense.  ISBN 978-90-04-44954-1.  5.  s 79 - 94
 • Berge, Kjell Lars & Roos, Merethe (2021). Introduction, In Merethe Roos; Kjell Lars Berge; Pirjo Hidenmaa; Henrik Edgren & Christina Matthiesen (ed.),  Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536–2020.  Brill|Sense.  ISBN 978-90-04-44954-1.  1.  s 1 - 12
 • Bukhalenkova, Daria; Gavrilova, Margarita & Kartushina, Natalia (2021). Intuitive Theories of Parenting and the Development of Emotion Understanding in Preschoolers. Education Sciences.  ISSN 2227-7102.  11(1) . doi: 10.3390/educsci11010015
 • Dingstad, Ståle (2020). Markens Grøde (1917) i et bokhistorisk perspektiv. Nordlit.  ISSN 0809-1668.  VII(47), s 51- 64 . doi: https://doi.org/10.7557/13.5352
 • Bjorvand, Harald & Theil, Rolf (2020). Seiland. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.  ISSN 0800-4684.  37, s 73- 83
 • Søfteland, Åshild; Nøklestad, Anders; Priestley, Joel & Hagen, Kristin (2020). Glossa som forskningsverktøy. Hva folk søker etter og hva resultatene brukes til. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  11(2), s 449- 464 . doi: 10.5617/osla.8512
 • Torgersen, Henrik & Garbacz, Piotr (2020). Morphophonological variation in Norwegian negative marker enclisis. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  11(2), s 465- 487 . doi: 10.5617/osla.8513
 • Enger, Hans-Olav (2020). Det gamle Kristiania var nok vakkert, men er Oslo fin eller fint? Om genus ved noen stedsnavn. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.  ISSN 0800-4684.  37, s 7- 37
 • Goncalves, Kellie (2020). “Small Town” or “Small City”? – ‘Inter-Textual Place-Making’ in Queenstown, New Zealand, In Beatrix Busse; Ingo H. Warnke & Jennifer Smith (ed.),  Place-Making in the Declarative City.  Walter de Gruyter.  ISBN 9783110634754.  Chapter 2.  s 33 - 54
 • Røyneland, Unn & Vangsnes, Øystein A (2020). 'Joina du kino imårgå?' Ungdommars dialektskriving på sosiale medium. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  11(2), s 357- 392 . doi: 10.5617/osla.8508 Show summary
 • Stausland Johnsen, Sverre (2020). 1901-rettskrivinga, midlandsmakselen og riksstyremålet. Arkiv för nordisk filologi.  ISSN 0066-7668.  135, s 95- 111
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2020). «Kanskje for høgt utdanna europearar påspor 3» –lærerkommentarer fra en spørre-undersøkelse om Det felles europeiskerammeverket. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  36(2), s 101- 127 Show summary
 • Rees, Ellen Rebecca (2020). Abject Masculinity in Niels Fredrik Dahl's Herre. Scandinavian Studies.  ISSN 0036-5637.  93(2), s 266- 286
 • Lødrup, Helge (2020). Are there arguments for the subject analysis of Mainland Scandinavian presentational sentences?, In Miriam Butt & Ida Toivonen (ed.),  Proceedings of the LFG’20 Conference.  CSLI Publications.  ISBN 0000000000000.  s 190 - 210
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2020). Kunnskap i det mytiske universet. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  112(2), s 57- 95 Show summary
 • Lødrup, Helge & Hobæk Haff, Marianne (2020). Hvorfor er Berit farmasøyt mens Brigitte er pharmacienne? Om kjønnsspesifikke betegnelser for yrker og funksjoner i norsk og fransk. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  11(2), s 269- 281 . doi: 10.5617/osla.8503
 • Natvig, David Albert & van Baal, Yvonne (2020). Crossing borders to enhance our understanding of variation in heritage languages. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  11(2), s 319- 334 . doi: 10.5617/osla.8506
 • Golden, Anne; Opsahl, Toril & Tonne, Ingebjørg (2020). “One, two, many = one too many?” Conceptualizations of mother tongue.. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  11(2), s 135- 157 . doi: 10.5617/osla.8494 Show summary
 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia & Westergaard, Marit (2020). Hvor mange genus er det i Trondheims-dialekten?. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  2, s 1- 36 Full text in Research Archive.
 • Amelung, Nina; Cristiano, Gianolla; Solovova, Olga & Sousa Ribeiro, Joana (2020). Technologies, infrastructures and migrations: material citizenship politics. Citizenship Studies.  ISSN 1362-1025.  s 587- 606 . doi: 10.1080/13621025.2020.1784636
 • Andersen, Per Thomas (2020). På vei mot en felles skjebne. Et essay om transport. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  1, s 08- 15
 • Stausland Johnsen, Sverre (2020). Tilsvar til Sandøy, Conzett, Kristoffersen og Nesse. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  38(2), s 271- 274
 • Stausland Johnsen, Sverre (2020). Norske ord og norsk ordleiding: Slag og type. Norsk Årbok.  ISSN 0809-7232.  s 91- 99
 • Ore, Christian-Emil Smith (2020). Å ta Hans Ross på ordet: Ross' ordbok i relasjon til Aasens med Metaordboka som verktøy, I: Caroline Sandström; Ulla-Maija Forsberg; Charlotta af Hällström-Reijonen; Maria Lehtonen & Klaas Ruppel (red.),  Nordiska studier i lexikografi, Rapport från 15 konferensen om lexikografi i Norden.  Nordisk föreningen för lexicografi.  ISBN 978-952-7359-03-7.  kapittel.  s 253 - 264
 • Rustad, Hans Kristian (2020). Følte steder. Om fotografiers dype overflate i Wim Wenders' Places, Strange and Quiet, I: Johan Gardfors; Mats Jansson & Nils Olsson (red.),  Att skriva med ljus. 13 essäer om litteratur och fotografi..  Makadam Förlag.  ISBN 978-91-7061-311-1.  Kapittel.  s 269 - 289
 • Rustad, Hans Kristian (2020). Digital astro-evolution and ecological thinking in Johannes Heldén's Astroecology, In Gunilla Hermansson & Jens Lohfert Jørgensen (ed.),  Exploring NORDIC COOL in Literary History.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027207890.  VII.  s 319 - 335
 • Vold, Tonje (2020). Tidsvitner. De første sakprosabearbeidelsene av 22. juli, I: Anne Gjelsvik (red.),  Bearbeidelser. 22. juli i ord og bilder.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215046129.  3.  s 35 - 51
 • Pavlenko, Aneta & Eades, Diana (2020). Transformando pesquisa em politicas: Novas diretrizes para comunicar direitos a falantes na nativos, I: Diane Almeida & Malcolm Coulthard (red.),  Perspectivas em Linguística Forense.  Universidade Estadual de Campinas.  ISBN 978-65-87175-00-3.  Chapter 11.  s 249 - 266
 • Pavlenko, Aneta (2020). Everyone has the right to understand: Teaching legal rights to ESL students. TESOL Journal (TJ).  ISSN 1056-7941.  11(4)
 • Evensen, Nina Marie (2020). Tekstredegjørelse, I: Anne Birgitte Rønning; Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy; Nina Marie Evensen & Ellen Nessheim Wiger (red.),  Sigrid Undset: Kransen. Tekstkritisk utgave.  Det norske språk- og litteraturselskap.  ISBN 978-82-8319-576-7.  del av innledning.  s 70 - 73
 • Palumbo, Alessandro (2020). Same script, different rules? On the alleged different spelling of names compared to other words in runic inscriptions, In Maria Löfdahl; Michelle Waldispuhl & Lena Wenner (ed.),  Namn i skrift. Names in Writing. Handlingar från NORNAs 48:e symposium i Göteborg den 29–30 november 2018.  Norna.  ISBN 978-91-7276-098-1.  Artikkel.  s 263 - 287 Full text in Research Archive.
 • Wheatley, Dawn & Vatnøy, Eirik (2020). Understanding attitudes towards social media segregation: spatial metaphors in the discussion of Twitter blocklists. Information, Communication & Society.  ISSN 1369-118X. . doi: 10.1080/1369118X.2020.1749696
 • Vatnøy, Eirik & Wheatley, Dawn (2020). Eksplorativ retorisk analyse af sociale medier, I: Mette Bengtsson; Kristine Marie Berg & Stefan Iversen (red.),  Retorik og metode.  Samfundslitteratur.  ISBN 978-87-593-3520-8.  9.  s 213 - 236
 • Garraffa, Maria & Fyndanis, Valantis (2020). Linguistic theory and aphasia: An overview. Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  34, s 905- 926 . doi: 10.1080/02687038.2020.1770196 Full text in Research Archive.
 • Goral, Mira & Lerman, Aviva (2020). Variables and Mechanisms Affecting Response to Language Treatment in Multilingual People with Aphasia. Behavioral Sciences.  ISSN 2076-328X.  10(144) . doi: 10.3390/bs10090144 Full text in Research Archive.
 • Holt, Thor; Rentschler, Eric & Bolt Rasmussen, Mikkel (2020). Doctoral Defense: Ibsen through the Camera Lens in the Third Reich. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  20(2), s 220- 248 . doi: https://doi.org/10.1080/15021866.2020.1834737
 • Holt, Thor (2020). Stories of “Infidelity”: Nazi Ibsen Adaptations and the Norwegian Press. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  20(2) . doi: 10.1080/15021866.2020.1825103
 • Tonne, Ingebjørg (2020). Læreres respons på syntaks i elevtekster. Viden om Literacy.  ISSN 2246-6517.  (27), s 114- 121 Show summary
 • Andersen, Per Thomas (2020). Standing cool against sword, spears and suffering, In Gunilla Hermansson & Jens Lohfert Jørgensen (ed.),  Exploring NORDIC COOL in Literary History.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027207890.  Chapter 15.  s 241 - 254
 • Furuseth, Sissel (2020). The cultural memory of circumpolar survival, In Gunilla Hermansson & Jens Lohfert Jørgensen (ed.),  Exploring NORDIC COOL in Literary History.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027207890.  Kapittel 5.  s 67 - 80
 • Furuseth, Sissel (2020). Kristin Lavransdatter og svartedauden i miljøhistorisk perspektiv, I: Anne Birgitte Rønning; Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy; Nina Marie Evensen & Ellen Nessheim Wiger (red.),  Sigrid Undset: Kransen. Tekstkritisk utgave.  Det norske språk- og litteraturselskap.  ISBN 978-82-8319-576-7.  Kapittel 12.  s 46 - 49
 • Brøseth, Heidi; Busterud, Guro & Nygård, Mari (2020). "Oppslagsdelen bak i boka gir oversikt over grammatikk". Analyse av grammatisk metaspråk i ei lærebok for ungdomstrinnet. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  38(2), s 187- 225 Full text in Research Archive.
 • Egeland, Marianne (2020). 'Bjørnsons aand lever - og sterkest paa Aulestad'. Personmuseets sted, fiksjon og historie, I: Ola Alsvik & Marianne Wiig (red.),  Sted, fiksjon og historie.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-8186-200-5.  Kapittel nummer 5.  s 113 - 138
 • Horn, Anna Catharina (2020). Fra landskapslov til landslov. En studie av tekstorganiseringen i norrøne middelalderlover, I: Anna Catharina Horn & Karen Arup Seip (red.),  Lov og lovgivning i middelalderen. Nye studier av Magnus Lagabøtes landslov.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-461-2.  4.  s 99 - 134 Full text in Research Archive.
 • Horn, Anna Catharina & Seip, Karen Arup (2020). Landsloven 750 år: Loven i en håndskriftkultur, I: Anna Catharina Horn & Karen Arup Seip (red.),  Lov og lovgivning i middelalderen. Nye studier av Magnus Lagabøtes landslov.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-461-2.  1.  s 13 - 31 Full text in Research Archive.
 • Goncalves, Kellie (2020). Managing people with language: language policy, planning and practice in multilingual blue-collar workplaces. Language Policy.  ISSN 1568-4555.  19(3), s 327- 338 . doi: 10.1007/s10993-020-09553-1
 • Kåsen, Andre; Hagen, Kristin; Johannessen, Janne Bondi; Nøklestad, Anders & Priestley, Joel (2020). Comparing methods for measuring dialect similarity in Norwegian, In Nicoletta Calzolari; Frédéric Béchet; Philippe Blache; Khalid Choukri; Christopher Cieri; Thierry Declerck; Sara Goggi; Hitoshi Isahara; Bente Maegaard; Joseph Mariani; Hélène Mazo; Asuncion Moreno; Jan Odijk & Stelios Piperidis (ed.),  Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference.  European Language Resources Association.  ISBN 979-10-95546-34-4.  Paper.  s 5343 - 5350 Full text in Research Archive.
 • Johannessen, Janne Bondi (2020). Psychologically distal demonstratives in Scandinavian are not “discourse new”, In Åshild Næss; Anna Margetts & Yvonne Treis (ed.),  Demonstratives in discourse.  Language Science Press.  ISBN 978-3-96110-286-0.  Chapter 9.  s 215 - 241 Full text in Research Archive.
 • Nikolaev, Alexandre; Higby, Eve; Hyun, Jungmoon; Lehtonen, Minna; Ashaie, Sameer; Hallikainen, Merja; Hänninen, Tuomo & Soininen, Hilkka (2020). Production of Inflected Novel Words in Older Adults With and Without Dementia. Cognitive Science.  ISSN 0364-0213.  44 . doi: 10.1111/cogs.12879 Full text in Research Archive.
 • Pennycook, Alastair (2020). Pushing the Ontological Boundaries of English, In Christopher J. Hall & Rachel Wicaksono (ed.),  Ontologies of English Conceptualising the Language for Learning, Teaching, and Assessment.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108482530.  Chapter 18.
 • Pennycook, Alastair (2020). Blue-Collar Work and Multilingualism: “C’est Tough”, In Kellie Goncalves & Helen Kelly-Holmes (ed.),  Language, Global Mobilities, Blue-collar Workers and Blue-collar Workplaces.  Routledge.  ISBN 9780367279004.  Chapter 12.  s 224 - 236
 • Fjeld, Ruth E. Vatvedt; Nøklestad, Anders & Hagen, Kristin (2020). Leksikografisk Bokmålskorpus (LBK) – Bakgrunn og bruk, I: Janne Bondi Johannessen & Kristin Hagen (red.),  Leksikografi og korpus. En hyllest til Ruth Vatvedt Fjeld.  Universitetet i Oslo.  ISBN 9788291398129.  Kapittel.  s 101 - 124 Full text in Research Archive.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2020). Frå ordbok til korpus – og tilbake? Bjørnetjeneste og forfordele, I: Janne Bondi Johannessen & Kristin Hagen (red.),  Leksikografi og korpus. En hyllest til Ruth Vatvedt Fjeld.  Universitetet i Oslo.  ISBN 9788291398129.  Kapittel.  s 47 - 59 Full text in Research Archive.
 • Lerman, Aviva; Goral, Mira & Obler, Loraine (2020). The complex relationship between pre-stroke and post-stroke language abilities in multilingual individuals with aphasia. Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  34(11), s 1319- 1340 . doi: 10.1080/02687038.2019.1673303
 • Brovold, Madelen (2020). Elsa Dickmans Korsveien (1946) Ekskludering av norsk-jødiske kvinners erfaringer fra holocaustminnekulturen, I: Nora Simonhjell & Andreas Benedikt Jager (red.),  Norsk litterær årbok 2020.  Det Norske Samlaget.  ISBN 9788234003301.  Kapittel.  s 93 - 119
 • Ore, Christian-Emil Smith & Grønvik, Oddrun (2020). Studying language change through indexed and interlinked dictionaries, In Zoe Gavriilidou; Maria Mitsiaki & Asmakis Fliatouras (ed.),  Lexicography for Inclusion, Euralex 2021.  Euralex.  ISBN 978-618-85138-1-5.  33.  s 321 - 330 Full text in Research Archive.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2020). Heimfestingspraksis hos Aasen og Ross - og i Norsk Ordbok, I: Olaf Almenningen; Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020.  Novus Forlag.  ISBN 978-828390-032-3.  artikkel.  s 97 - 111
 • Vander Klok, Jozina Madolyn & Hohaus, Vera (2020). Weak necessity without weak possibility: The composition of modal strength distinctions in Javanese. Semantics and Pragmatics.  ISSN 1937-8912.  13 . doi: 10.3765/sp.13.12 Full text in Research Archive.
 • Rzymski, Christoph; Tresoldi, Tiago; Greenhill, Simon J.; Wu, Mei-Shin; Schweikhard, Nathanael E.; Koptjevskaja-Tamm, Maria; Gast, Volker; Bodt, Timotheus A.; Hantgan, Abbie; Kaiping, Gereon A.; Chang, Sophie; Lai, Yunfan; Morozova, Natalia; Arjava, Heini; Hübler, Nataliia; Koile, Ezequiel; Pepper, Steve; Proos, Mariann; Van Epps, Briana; Blanco, Ingrid; Hundt, Carolin; Monakhov, Sergei; Pianykh, Kristina; Ramesh, Sallona; Gray, Russell D.; Forkel, Robert & List, Johann-Mattis (2020). The Database of Cross-Linguistic Colexifcations, reproducible analysis of cross-linguistic polysemies. Scientific Data.  ISSN 2052-4463.  7 . doi: 10.1038/s41597-019-0341-x Full text in Research Archive.
 • Buzungu, Hilde Fiva & Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2020). Bridging divides in the interpreting profession. International Journal of Interpreter Education.  ISSN 2150-5772.  s 57- 62 Show summary
 • Worren, Dagfinn (2020). Jamningsord frå Inntrøndelag i Ole Vigs ordliste, I: Olaf Almenningen; Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020.  Novus Forlag.  ISBN 978-828390-032-3.  Kapittel.  s 113 - 138
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2020). Invisible participants in a visual ecology: Visual space as a resource for organising video-mediated interpreting in hospital encounters. Social Interaction - Video-Based Studies of Human Sociality.  ISSN 2446-3620.  3(3) . doi: https://doi.org/10.7146/si.v3i3.122609 Full text in Research Archive.
 • Johannessen, Janne Bondi & Putnam, Michael T. (2020). Heritage Germanic Languages in North America, In Michael T. Putnam & B. Richard Page (ed.),  The Cambridge Handbook of Germanic Linguistics.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108378291.  Chapter 33.  s 783 - 806
 • Rees, Ellen Rebecca (2020). Hytte-humor -- om sanitetsbind og begjær. European Journal of Scandinavian Studies.  ISSN 2191-9399.  50(2), s 302- 313 . doi: 10.1515/ejss-2020-2015 Full text in Research Archive.
 • Rees, Ellen Rebecca (2020). Fogden, kvinnen og taterungen. Omstreifermotivet i Ibsens Brand. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  107(4), s 242- 253 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1500-1989-2020-04-02 Full text in Research Archive.
 • Ryen, Else & Svendsen, Bente Ailin (2020). Bilingualism and Multilingualism in Primary Education (Norway). Bloomsbury Education and Childhood Studies.  ISSN 2514-6440.
 • De Korne, Haley (2020). Comment « bien parler » le zapotèque de l'Isthme ? Purisme, pluralisme et enjeux sociaux, I: Isabelle Leblic & Lameen Souag (red.),  Du terrain á la théorie: les 40 ans de Lacito.  Lacito Publications.  ISBN 978-2-490768-01-1.  Chapter 7.  s 179 - 197
 • Furuseth, Sissel; Gjelsvik, Anne; Gürata, Ahmet; Hennig, Reinhard; Leyda, Julia & Ritson, Katie (2020). Climate Change in Literature, Television and Film from Norway. Ecozona.  ISSN 2171-9594.  11(2), s 8- 16 . doi: 10.37536/ECOZONA.2020.11.2.3468 Full text in Research Archive.
 • Næss, Åshild (2020). Looking for words in the Reef Islands: bound roots in Äiwoo and their descriptive and documentary challenge, In Isabelle Leblic & Lameen Souag (ed.),  Du terrain á la théorie: les 40 ans de Lacito.  Lacito Publications.  ISBN 978-2-490768-01-1.  Kapittel 8.  s 199 - 220
 • Egeland, Marianne (2020). Little Women travelling to Scandinavia. European Journal of Scandinavian Studies.  ISSN 2191-9399.  50(2), s 314- 334 . doi: 10.1515/ejss-2020-2007 Full text in Research Archive.
 • Tonne, Ingebjørg (2020). «… noen ganger sitter vi og diskuterer om skolen …» Bruk av pseudokoordinering med positurverb i norsk som andrespråk, I: Lars Anders Kulbrandstad & Guri Bordal Steien (red.),  Språkreiser : festskrift til Anne Golden på 70-årsdagen 14. juli 2020.  Novus Forlag.  ISBN 9788283900422.  kapittel.
 • Egeland, Marianne (2020). Hamsun i sør og Hamsun i nord. Kunsten å argumentere for et diktersenter. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  28(1), s 42- 56 . doi: 10.5617/nm.7967 Full text in Research Archive.
 • Egeland, Marianne (2020). Fakta og fiksjon, jus og litteratur i 'En Roman af det virkelige Liv' (1855). Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  37(3), s 213- 224 . doi: 10.18261/issn.1504-3053-2020-03-03
 • Fyndanis, Valantis; Messinis, Lambros; Nasios, Grigorios; Dardiotis, Efthymios; Martzoukou, Maria; Pitopoulou, Maria; Ntoskou, Aikaterini & Malefaki, Sonia (2020). Impaired Verb-Related Morphosyntactic Production in Multiple Sclerosis: Evidence From Greek. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  11 . doi: 10.3389/fpsyg.2020.02051
 • Oxfeldt, Elisabeth; Gremaud, Ann-Sofie N.; Hálfdanarson, Guðmundur; Marnersdóttir, Malan; Otte, Andreas; Pedersen, Birgit Kleist; Rastrick, Ólafur; Seiding, Inge & Thisted, Kirsten (2020). National (Gender) Trouble: Race, Bodies and Sexualities, In Kirsten Thisted & Ann-Sofie Gremaud (ed.),  Denmark and The New North Atlantic. Narratives and Memories in a Former Empire, vol. 2.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788771847307.  Section 5.  s 13 - 96
 • Gremaud, Ann-Sofie N.; Thisted, Kirsten; Ísleifsson, Sumarliði; Marnersdóttir, Malan; Otte, Andreas; Oxfeldt, Elisabeth & Rastrick, Ólafur (2020). Emotional Landscapes: Narratives of Purity and Authenticity, In Kirsten Thisted & Ann-Sofie Gremaud (ed.),  Denmark and The New North Atlantic. Narratives and Memories in a Former Empire, vol. 1.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788771847307.  Section 4.  s 269 - 350
 • Moberg, Bergur Rønne; Gremaud, Ann-Sofie N.; Marnersdóttir, Malan; Oxfeldt, Elisabeth & Thisted, Kirsten (2020). The Blue Atlantic: North Atlantic Imagined Geographies, In Kirsten Thisted & Ann-Sofie Gremaud (ed.),  Denmark and The New North Atlantic. Narratives and Memories in a Former Empire, vol. 1.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788771847307.  Section 3.  s 181 - 259
 • Zeng, Zhen; Mattock, Karen; Liu, Liquan; Varghese, Peter; Tuninetti, Alba & Tsao, Feng-Ming (2020). Mandarin and English Adults’ Cue-weighting of Lexical Stress.. Interspeech.  ISSN 2308-457X.  s 1624- 1628 . doi: 10.21437/Interspeech.2020-2612
 • Liu, Liquan; Varghese, Peter; Ong, Jia Hoong & Escudero, Paola (2020). Revisiting infant distributional learning using event-related potentials: Does Unimodal always inhibit and Bimodal always facilitate?. Proceedings of the International Conference on Speech Prosody.  ISSN 2333-2042.  s 329- 333 . doi: 10.21437/SpeechProsody.2020-67
 • Larsson, Ida & Roxendal, Johan (2020). Till den historiska korpuslingvistiken - stavningsnormalisering och automatisk annotering av verbpartiklar i en historisk text, I: Anu Laanemets; Daniel Sävborg & Eva Liina Asu (red.),  Studier i svensk språkhistoria 15. Språkmöte och språkhistoria..  University of Tartu Press.  ISBN 978-9949-03-264-8.  Artikel.  s 161 - 173 Full text in Research Archive.
 • Lerman, Aviva; Goral, Mira; Edmonds, L.A. & Obler, L.K. (2020). Measuring treatment outcome in severe Wernicke’s aphasia. Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  s 1- 19 . doi: 10.1080/02687038.2020.1787729
 • Byers-Heinlein, Krista; Tsui, Angeline Sin Mei; Bergmann, Christina; Black, Alexis; Brown, Anna; Carbajal, Maria Julia; Durrant, Samantha; Fennell, Christopher; Fiévet, Anne-Caroline; Frank, Michael; Gampe, Anja; Gervain, Judit; Gonzalez-Gomez, Nayeli; Hamlin, Kiley; Havron, Naomi; Hernik, Mikolaj; Kerr, Shila; Killam, Hilary; Klassen, Kelsey; Kosie, Jessica; Kovács, Ágnes Melinda; Lew-Williams, Casey; Liu, Liquan; Mani, Nivedita; Marino, Caterina; Mastroberardino, Meghan; Mateu, Victoria; Noble, Claire; Orena, Adriel John; Polka, Linda; Potter, Christine; Schreiner, Melanie; Singh, Leher; Soderstrom, Melanie; Sundara, Megha; Waddell, Connor; Werker, Janet & Wermelinger, Stephanie (2020). A multi-lab study of bilingual infants: Exploring the preference for infant-directed speech. Advances in Methods and Practices in Psychological Science (AMPPS).  ISSN 2515-2459. . doi: 10.1177/2515245919900809
 • Johansson, Karl G. (2020). The Selfish Skald: The Problematic Case of the Self of the Poet of Sonatorrek, In Stefka Georgieva Eriksen; Karen Langsholt Holmqvist & Bjørn Bandlien (ed.),  Approaches to the Medieval Self. Representations and Conceptualizations of the Self in the Textual and Material Culture of Western Scandinavia, c. 800–1500.  Walter de Gruyter.  ISBN 9783110655551.  Chapter.  s 123 - 144 Full text in Research Archive.
 • Byers-Heinlein, Krista; Bergmann, Christina; Davies, Catherine; Frank, Michael; Hamlin, Kiley; Kline, Melissa; Kominsky, Jonathan; Kosie, Jessica; Lew-Williams, Casey; Liu, Liquan; Mastroberardino, Meghan; Singh, Leher; Waddell, Connor; Zettersten, Martin & Soderstrom, Melanie (2020). Building a collaborative Psychological Science: Lessons Learned from ManyBabies 1. Canadian psychology.  ISSN 0708-5591. . doi: 10.1037/cap0000216
 • Holmqvist, Karen Langsholt (2020). Mikill Ofláti ‘A Great Show-off’: Expressions of Self in the Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney. Viking and Medieval Scandinavia.  ISSN 1782-7183.  16, s 63- 102 . doi: 10.1484/J.VMS.5.121519 Show summary
 • Holmqvist, Karen Langsholt (2020). The Creation of Selves as a Social Practice and Cognitive Process: A Study of the Construction of Selves in Medieval Graffiti, In Stefka Georgieva Eriksen; Karen Langsholt Holmqvist & Bjørn Bandlien (ed.),  Approaches to the Medieval Self. Representations and Conceptualizations of the Self in the Textual and Material Culture of Western Scandinavia, c. 800–1500.  Walter de Gruyter.  ISBN 9783110655551.  Kapittel.  s 301 - 323 Full text in Research Archive. Show summary
 • Liu, Liquan; Chen, Ao & Kager, Rene (2020). Simultaneous bilinguals who do not speak a tone language show enhancement in pitch sensitivity but not in executive function. Linguistic Approaches to Bilingualism.  ISSN 1879-9264. . doi: 10.1075/lab.19037.liu
 • Liu, Liquan; Escudero, Paola; Quattropani, Christina & Robbins, Rachel (2020). Factors affecting infant toy preferences: Age, gender, experience, motor development, and parental attitude. Infancy.  ISSN 1525-0008.  25(5), s 593- 617 . doi: 10.1111/infa.12352 Full text in Research Archive.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Vatnøy, Eirik & Andersen, Ida Vikøren (2020). Skriftlig protokolanalyse, I: Mette Bengtsson; Kristine Marie Berg & Stefan Iversen (red.),  Retorik og metode.  Samfundslitteratur.  ISBN 978-87-593-3520-8.  5.  s 115 - 139
 • Vindenes, Urd & Enger, Hans-Olav (2020). Det umulige er mulig, I: Janne Bondi Johannessen & Kristin Hagen (red.),  Leksikografi og korpus. En hyllest til Ruth Vatvedt Fjeld.  Universitetet i Oslo.  ISBN 9788291398129.  Artikkel.  s 61 - 75 Full text in Research Archive. Show summary
 • Chen, Sihwei; Vander Klok, Jozina Madolyn; Matthewson, Lisa & Rullmann, Hotze (2020). The 'experiential' as an existential past: Evidence from Javanese and Atayal. Natural language & linguistic theory.  ISSN 0167-806X. . doi: 10.1007/s11049-020-09488-6 Full text in Research Archive.
 • Mirvahedi, Seyed Hadi & Cavallaro, Francesco (2020). Siblings' play and language shift to English in a Malay‐English bilingual family in Singapore. World Englishes.  ISSN 0883-2919.  39(1), s 183- 197 . doi: 10.1111/weng.12417
 • Mirvahedi, Seyed Hadi (2020). Examining family language policy through the realist social theory. Language in society.  ISSN 0047-4045.  s 1- 22 . doi: 10.1017/S0047404520000287 Full text in Research Archive.
 • Gudmundsen, Jenny & Svennevig, Jan (2020). Multimodal displays of understanding in vocabulary-oriented sequences. Social Interaction - Video-Based Studies of Human Sociality.  ISSN 2446-3620.  3(2) . doi: 10.7146/si.v3i2.114992 Full text in Research Archive. Show summary
 • Røyneland, Unn & Lanza, Elizabeth (2020). Dialect Diversity and Migration: Disturbances and Dilemmas, Perspectives from Norway, In Stanley D. Brunn & Roland Kehrein (ed.),  Handbook of the Changing World Language Map.  Springer.  ISBN 978-3-319-73400-2.  Kapittel.  s 1 - 19 Show summary
 • Rees, Ellen Rebecca (2020). Bjørnsons Sigurd Slembe og samenes plass i Norges kulturelle arkiv. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  23(1-2020), s 40- 52 . doi: 10.18261/issn.1504-288X-2020-01-04 Full text in Research Archive.
 • Garbacz, Piotr & Torgersen, Henrik (2020). Morphology and Syntax in the Letters of Anna Vasa. An overview and Some Theoretical Implications, In Ewa Data-Bukowska & Maria Rey-Radlińska (ed.),  Filologiskt smörgåsbord 4 Nordisk genklang.  Jagiellonian University Press.  ISBN 978-83-233-4835-1.  Artikkel.  s 171 - 181
 • De Korne, Haley (2020). Rethinking Ideologies of Learners’ Speech and the Multilingual Learning Process. The Modern Language Journal.  ISSN 0026-7902.  104(2), s 497- 501 . doi: https://doi.org/10.1111/modl.12654
 • Lexander, Kristin Vold; Goncalves, Kellie & De Korne, Haley (2020). Multilingual literacy practices – Global perspectives on visuality, materiality and creativity. International Journal of Multilingualism.  ISSN 1479-0718.  17(3), s 271- 285 . doi: 10.1080/14790718.2020.1766049
 • Lomeu Gomes, Rafael (2020). Family multilingualism from a southern perspective: Language ideologies and practices of Brazilian parents in Norway. Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communiciation.  ISSN 0167-8507. . doi: 10.1515/multi-2019-0080 Full text in Research Archive.
 • Lomeu Gomes, Rafael (2020). Talking multilingual families into being: language practices and ideologies of a Brazilian-Norwegian family in Norway. Journal of Multilingual and Multicultural Development (JMMD).  ISSN 0143-4632.  s 1- 21 . doi: 10.1080/01434632.2020.1788037 Full text in Research Archive.
 • Sevinc, Yesim (2020). Anxiety as a negative emotion in home language maintenance and development, In Andrea C. Schalley & Susana A. Eisenchlas (ed.),  Handbook of Home Language Maintenance and Development. Social and Affective Factors.  De Gruyter Mouton.  ISBN 978-1-5015-1689-4.  5.  s 84 - 108
 • Svendsen, Bente Ailin; Ryen, Else & Ims, Ingunn Indrebø (2020). Flerspråklighet i skolen: Forskningsstatus og data fra "Ta tempen på språket!" og "Rom for språk?", I: Lars Anders Kulbrandstad & Guri Bordal Steien (red.),  Språkreiser : festskrift til Anne Golden på 70-årsdagen 14. juli 2020.  Novus Forlag.  ISBN 9788283900422.  Delkapittel.  s 259 - 285
 • Lanza, Elizabeth (2020). Digital storytelling:Multilingual parents’ blogs and vlogs as narratives of family language policy, In Lars Anders Kulbrandstad & Guri Bordal Steien (ed.),  Språkreiser : festskrift til Anne Golden på 70-årsdagen 14. juli 2020.  Novus Forlag.  ISBN 9788283900422.  9.  s 177 - 192 Full text in Research Archive.
 • Lanza, Elizabeth & Lomeu Gomes, Rafael (2020). Family language policy: Foundations, theoretical perspectives and critical approaches, In Andrea C. Schalley & Susana A. Eisenchlas (ed.),  Handbook of Home Language Maintenance and Development. Social and Affective Factors.  De Gruyter Mouton.  ISBN 978-1-5015-1689-4.  8.  s 153 - 173
 • Røyneland, Unn (2020). Regional varieties in Norway revisited, In Massimo Cerruti & Stavroula Tsiplakou (ed.),  Intermediate Language Varieties Koinai and regional standards in Europe.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027205414.  2.  s 31 - 54
 • Næss, Åshild (2020). Bidirectional borrowing of grammar and lexicon: the case of the Reef Islands, In Anthony P. Grant (ed.),  The Oxford Handbook of Language Contact.  Oxford University Press.  ISBN 9780199945092.  Kapittel 28.  s 627 - 642
 • Furuseth, Sissel (2020). Intellektuell kolonisering av naturbegrepet. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  32(2), s 36- 41
 • Mose, Gitte (2020). Johannes Heldéns Astroekologi: Et mesh af konstellationer og mellemrum. Tidskrift för litteraturvetenskap.  ISSN 1104-0556.  (1), s 51- 59
 • Androutsopoulos, Ioannis (2020). Trans-scripting as a multilingual practice: the case of Hellenised English. International Journal of Multilingualism.  ISSN 1479-0718. . doi: 10.1080/14790718.2020.1766053
 • Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth; Post, Brechtje & Payne, Elinor (2020). Cross-linguistic variation in word-initial cluster production in adult and child language: evidence from English and Norwegian. Journal of Child Language.  ISSN 0305-0009.  s 1- 30 . doi: 10.1017/S0305000920000069 Full text in Research Archive. Show summary
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2020). The acquisition of figurative meanings. Journal of Pragmatics.  ISSN 0378-2166.  164, s 18- 24 . doi: 10.1016/j.pragma.2020.04.007
 • Natvig, David Albert (2020). Rhotic underspecification: Deriving variability and arbitrariness through phonological representations. Glossa: a journal of general linguistics.  ISSN 2397-1835.  5(1), s 1- 28 . doi: 10.5334/gjgl.1172 Full text in Research Archive.
 • Males, Mikael (2020). Denoting the Holy in Skaldic Tradition, In Karoline Kjesrud & Mikael Males (ed.),  Faith & Knowledge in Late Medieval & Early Modern Scandinavia.  Brepols.  ISBN 9782503579009.  7.  s 149 - 172
 • Lexander, Kristin Vold (2020). Norsk som digitalt samhandlingsspråk i fire familier med innvandrerbakgrunn – identitet og investering. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning.  ISSN 0809-9227.  1, s 4- 21 . doi: 10.18261/issn.2535-3381-2020-01-01 Full text in Research Archive. Show summary
 • Urbanik, Pawel Kazimierz (2020). Getting others to share goods in Polish and Norwegian: Material and moral anchors for request conventions. Intercultural Pragmatics.  ISSN 1612-295X.  17(2), s 177- 220 . doi: 10.1515/ip-2020-0009 Full text in Research Archive.
 • Goncalves, Kellie & Schluter, Anne (2020). Introduction: Language, inequality and global care work. International Journal of the Sociology of Language.  ISSN 0165-2516.  2020(262), s 1- 15 . doi: 10.1515/ijsl-2019-2067 Full text in Research Archive.
 • Lexander, Kristin Vold (2020). African languages in information and communication technology, In Rainer Vossen & Gerrit J. Dimmendaal (ed.),  The Oxford Handbook of African Languages.  Oxford University Press.  ISBN 9780199609895.  Kapittel 72.  s 949 - 957
 • Oxfeldt, Elisabeth (2020). The Mother, the Hero, and the Refugee: Gendered Framings of Vulnerability in Margreth Olin’s De andre (2012) and Leo Ajkic’s Flukt (2017), In Adriana Margareta Dancus; Mats Hyvönen & Maria Karlsson (ed.),  Vulnerability in Scandinavian Art and Culture.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-37382-5.  Kap. 3.  s 33 - 53 Full text in Research Archive.
 • Vatnøy, Eirik; Kjeldsen, Jens Elmelund & Andersen, Ida Vikøren (2020). Velgernes reaksjoner på retorikk i TV-debatter. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  (80), s 1- 19
 • Egeland, Marianne (2020). Om bruken av romanbetegnelsen på 1800-tallet. Hvorfor kalte ikke Camilla Collett Amtmandens Døttre for 'roman'?. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  107(1-2020), s 34- 47 . doi: 10.18261/issn.1500-1989-2020-01-04 Full text in Research Archive.
 • Kleivane, Elise (2020). Christian Knowledge in Late Medieval Norway, In Karoline Kjesrud & Mikael Males (ed.),  Faith & Knowledge in Late Medieval & Early Modern Scandinavia.  Brepols.  ISBN 9782503579009.  Artikkel.  s 213 - 242
 • Mose, Gitte (2020). ”Lad os være! … og lad os gaa paa Jorden ved Siden af Jer, Menneske ved Menneske, og ikke det mindste mer” - Jens Peter Jacobsens og Rainer Maria Rilkes kvindeskikkelser. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  107(1-2020), s 48- 61 . doi: 10.18261/issn.1500-1989-2020-01-05 Full text in Research Archive.
 • Auer, Peter & Røyneland, Unn (2020). Modelling acquisition and use of dialectal, standard and multiethnolectal features in migratory contexts across Europe. Journal of Multilingual and Multicultural Development (JMMD).  ISSN 0143-4632. . doi: 10.1080/01434632.2020.1730385 Full text in Research Archive.
 • Røyneland, Unn & Jensen, Bård Uri (2020). Dialect acquisition and migration in Norway – questions of authenticity, belonging and legitimacy. Journal of Multilingual and Multicultural Development (JMMD).  ISSN 0143-4632. . doi: 10.1080/01434632.2020.1722679 Full text in Research Archive. Show summary
 • Johansson, Karl G. (2020). En medeltidsballad från medeltiden. Riddaren i fågelhamn i Linköping T 180. HumaNetten.  ISSN 1403-2279.  (44), s 163- 174 . doi: https://doi.org/10.15626/hn.20204408 Full text in Research Archive.
 • Kjesrud, Karoline & Males, Mikael (2020). Learning the Truth, In Karoline Kjesrud & Mikael Males (ed.),  Faith & Knowledge in Late Medieval & Early Modern Scandinavia.  Brepols.  ISBN 9782503579009.  Kapittel 1.  s 9 - 25
 • Oen, Maria H. (2020). 'Apparuit ei Christus in modem loco': Physical Presence and Divine Truth in Birgitta of Sweden's Revelations from the Holy Land, In Karoline Kjesrud & Mikael Males (ed.),  Faith & Knowledge in Late Medieval & Early Modern Scandinavia.  Brepols.  ISBN 9782503579009.  3.  s 71 - 90
 • Quist, Pia & Svendsen, Bente Ailin (2020). Urban Speech Styles of Germanic Languages, In Michael T. Putnam & B. Richard Page (ed.),  The Cambridge Handbook of Germanic Linguistics.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108378291.  Chapter 30.  s 714 - 735
 • Alisaari, Jenni & Heikkola, Leena Maria (2020). Opettajien käsitykset toisen kielen oppimisesta osana kielitietoisuutta. Kas­va­tus.  ISSN 0022-927X.
 • Tønnesson, Johan; Ledin, Per; Nyström-Höög, Catharina & Westberg, Gustav (2019). Den multimodala sakprosan. Sakprosa.  ISSN 1502-6000.  11(4) . doi: https://doi.org/10.5617/sakprosa.7072
 • Mirvahedi, Seyed Hadi (2019). Iranians at home and abroad: Current sociolinguistic issues, possible solutions, and future trajectories, In Seyed Hadi Mirvahedi (ed.),  The Sociolinguistics of Iran’s Languages at Home and Abroad: The Case of Persian, Azerbaijani, and Kurdish.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-19605-9.  11.  s 279 - 290
 • Mirvahedi, Seyed Hadi (2019). Nationalism, modernity and the issue of linguistic diversity in Iran, In Seyed Hadi Mirvahedi (ed.),  The Sociolinguistics of Iran’s Languages at Home and Abroad: The Case of Persian, Azerbaijani, and Kurdish.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-19605-9.  1.  s 1 - 21
 • Mirvahedi, Seyed Hadi (2019). Sociological realism and language policy analysis: A way forward. Current Issues in Language Planning.  ISSN 1466-4208.  20(3), s 309-330 . doi: 10.1080/14664208.2018.1520472
 • Males, Mikael (2019). Introduction, In Mikael Males (ed.),  Etymology and Wordplay in Medieval Literature.  Brepols.  ISBN 978-2-503-57575-9.  1.  s 1 - 13
 • Karlsen, Heidi (2019). Sub-corpus topic modeling og diskursanalyse: gruvearbeid, tråling eller kokekunst?. Samlaren: tidsskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur.  ISSN 0348-6133.  140, s 281- 304 Full text in Research Archive.
 • Androutsopoulos, Ioannis (2019). Wiederaufnahmen im Nutzerdialog: Eine medienlinguistische Fallstudie zur Bewältigung vernetzter Interaktion im digitalen Journalismus, I: Konstanze Marx & Axel Schmidt (red.),  Interaktion und Medien. Interaktionsanalytische Zugänge zu medienvermittelter Kommunikation.  Universitätsverlag Winter.  ISBN 978-3-8253-6895-1.  Kapittel.  s 257 - 287
 • Lane, Pia (2019). Nexus Analysis and Multilingualism, In Jeroen Darquennes; Joseph C. Salmons & Wim Vandenbussche (ed.),  Language Contact – An International Handbook.  De Gruyter Mouton.  ISBN 978-3-11-043325-8.  47.
 • Kåsen, Andre; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders & Priestley, Joel (2019). Tagging a Norwegian Dialect Corpus, In Mareike Hartmann & Barbara Plank (ed.),  Proceedings of the 22nd Nordic Conference on Computational Linguistics (NoDaLiDa).  Linköping University Electronic Press.  ISBN 978-91-7929-995-8.  Artikkel.  s 350 - 355 Full text in Research Archive. Show summary
 • Kleivane, Elise (2019). To menn og Ave Maria i Hamarkaupangen. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (2), s 69- 99 Full text in Research Archive.
 • Roversi, Giovanni & Næss, Åshild (2019). Jespersen in the Reef Islands: single versus bipartite negation in Äiwoo. Oceanic Linguistics.  ISSN 0029-8115.  58(2), s 324- 352 Full text in Research Archive.
 • Lødrup, Helge; Singh, Raj & Toivonen, Ida (2019). Distributive Possessors in Swedish and Norwegian: Binding, Agreement, and Quantification. Proceedings of the LFG-conference.  ISSN 1098-6782.  s 170- 190 Full text in Research Archive.
 • Rekdal, Jan Erik (2019). Etymology, Wordplay and Allegorical Reading in some Medieval Irish Texts, In Mikael Males (ed.),  Etymology and Wordplay in Medieval Literature.  Brepols.  ISBN 978-2-503-57575-9.  Kapittel.  s 169 - 190
 • Engelstad, Irene (2019). Seksualitet, kropp og grenser. En undersøkelse av Amalie Skrams og Vigdis Hjorths romaner., I: Erik Stänicke; Hanne Strømme; Sølvi Kristiansen & Line Indrevoll Stänicke (red.),  Klinsisk tenkning og psykoanalyse.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-52260-2.  Kapittel.  s 258 - 274
 • Solovova, Olga (2019). Opening up ideological spaces for multilingual literacies at the margins of the Portuguese education system? Ethnographic insights from a Russian complementary school. International Journal of the Sociology of Language.  ISSN 0165-2516.  2019(259), s 161- 190 . doi: 10.1515/ijsl-2019-2043 Full text in Research Archive.
 • Freund, Andrea (2019). Runes in Orkney: Making a Diaspora a Home?, In Stefan Andreas Drechsler; Heidi Synnøve Djuve & Beñat Elortza Larrea (ed.),  The North as Home: Proceedings from the Nordic Research Network 2017.  Norvik Press.  ISBN 9781909408548.  Historical Homes.  s 50 - 67
 • van Osch, Brechje; Gonzalez, Elisabet Garcia; Hulk, Aafke; Sleeman, Petra & Aalberse, Suzanne (2019). The Development of Subject Position in Dutch-Dominant Heritage Speakers of Spanish: From Age 9 to Adulthood. Languages.  ISSN 2226-471X. . doi: 10.3390/languages3030025
 • Steinfeld, Torill (2019). On the Education of the Writer as a Young Woman. Camilla Collett in Hamburg, 1836-1837, In Petra Broomans & Janke Klok (ed.),  Travelling Ideas in the Long Nineteenth Century. On the Waves of Cultural Transfer.  Barkhuis.  ISBN 9789492444936.  Kapittel.  s 31 - 56
 • Selj, Elisabeth (2019). Språklige minoriteter i auditoriet (SmiA): Utfordringer, håndtering og muligheter. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  42(4-2019), s 381- 399 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2019-04-05 Full text in Research Archive.
 • Norton, Bonny & Pavlenko, Aneta (2019). Imagined Communities, Identity, and English Language Learning in a Multilingual World, In Xuesong Gao (ed.),  Second Handbook of English Language Teaching.  Springer Nature.  ISBN 978-3-319-58542-0.  Chapter.

View all works in Cristin

 • Roos, Merethe; Berge, Kjell Lars; Hidenmaa, Pirjo; Edgren, Henrik & Matthiesen, Christina (ed.) (2021). Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536–2020. Brill|Sense.  ISBN 978-90-04-44954-1.  400 s. Show summary
 • Hagen, Kristin; Hjelde, Arnstein; Stjernholm, Karine & Vangsnes, Øystein Alexander (red.) (2020). Bauta: Janne Bondi Johannessen in memoriam. University of Oslo.  ISBN 978-82-91398-12-9.  552 s.
 • Harildstad, Gudmund & Kruken, Kristoffer (red.) (2020). Ivar Kleiven: I gamle Daagaa. Forteljingo og Bygda-minne fra Vaagaa. Novus Forlag.  ISBN 9788283900330.  398 s.
 • Larsson, Ida; Søfteland, Åshild & Vindenes, Urd (2020). Praktisk grammatikk: øvingar og løysingsforslag. Det Norske Samlaget.  ISBN 9788252199390.  224 s.
 • Palumbo, Alessandro (2020). Skriftsystem i förändring: En grafematisk studie av de svenska medeltida runinskrifterna. Uppsala universitet.  ISBN 978-91-519-3025-1.  295 s. Full text in Research Archive.
 • Rønning, Anne Birgitte; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Evensen, Nina Marie & Wiger, Ellen Nessheim (red.) (2020). Sigrid Undset: Kransen. Tekstkritisk utgave. Det norske språk- og litteraturselskap.  ISBN 978-82-8319-576-7.  377 s.
 • Horn, Anna Catharina & Seip, Karen Arup (red.) (2020). Lov og lovgivning i middelalderen. Nye studier av Magnus Lagabøtes landslov. Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-461-2.  352 s.
 • Hoel, Kåre & Schmidt, Tom (2020). Bustadnavn i Østfold 19. Eidsberg. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-928-6.  711 s.
 • Rødningen, Dagfinn; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2020). Den første fornorskingsordlista. Ole Vigs Opskrift over norske Ord, som kan indføres i Skriftsproget.. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.  ISBN 978-82-93175-60-5.  138 s.
 • Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (red.) (2020). Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag.  ISBN 978-828390-032-3.
 • Karlsen, Ole & Rustad, Hans Kristian Strandstuen (red.) (2020). Nordisk samtidspoesi. Hanne Bramness´forfatterskap. Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-036-1.  260 s.
 • de Bot, Kees; Plejert, Charlotta; Simonsen, Hanne Gram; Fyndanis, Valantis; Hansen, Pernille; Norvik, Monica I.; Svendsen, Bente Ailin & Svennevig, Jan (2020). Multilingualism and ageing. An Overview. Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-44539-0.  98 s. Show summary
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2020). Samtidslitterære alderdommer. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215033570.  234 s.
 • Næss, Åshild; Margetts, Anna & Treis, Yvonne (ed.) (2020). Demonstratives in discourse. Language Science Press.  ISBN 978-3-96110-286-0.  350 s.
 • Lilje, Per Barth; Helleland, Botolv; Johannessen, Finn Erhard; Leifsen, Torben & Ørstavik, Inger Berg (2020). Almanakk for Norge for året etter Kristi fødsel 2020. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-53122-2.  170 s.
 • Laanemets, Anu; Sävborg, Daniel & Asu, Eva Liina (red.) (2020). Studier i svensk språkhistoria 15. Språkmöte och språkhistoria.. University of Tartu Press.  ISBN 978-9949-03-264-8.  315 s.
 • Eriksen, Stefka Georgieva; Holmqvist, Karen Langsholt & Bandlien, Bjørn (ed.) (2020). Approaches to the Medieval Self. Representations and Conceptualizations of the Self in the Textual and Material Culture of Western Scandinavia, c. 800–1500. Walter de Gruyter.  ISBN 9783110655551.  348 s.
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Krohne, Kariann; Czapka, Elzbieta; Hansen, Pernille; Ingebretsen, Reidun; Landmark, Anne Marie Dalby; Majlesi, Ali Reza; Nielsen, Thomas Rune; Plejert, Charlotta; Svennevig, Jan & Torkpoor, Rozita (2020). Umönnun innflytjenda með heilabilun- Handbók. Nordens velferdssenter.  ISBN 978-91-88213-68-6.  36 s.
 • Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (red.) (2020). Leksikografi og korpus. En hyllest til Ruth Vatvedt Fjeld. Universitetet i Oslo.  ISBN 9788291398129. Full text in Research Archive.
 • Tønnesson, Johan & Blikstad-Balas, Marte (2020). Inn i sakens prosa. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03688-5.  195 s.
 • Kesling, Emily (2020). Medical Texts in Anglo-Saxon Literary Culture. D.S. Brewer.  ISBN 9781843845492.  248 s.
 • D'Amico, Giuliano (2020). Tilbake til fremtiden. Håkan Sandell og den nordiske retrogardismen. Scandinavian Academic Press.  ISBN 9788230402498.  331 s.
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Krohne, Kariann; Czapka, Elzbieta; Hansen, Pernille; Ingebretsen, Reidun; Landmark, Anne Marie Dalby; Majlesi, Ali Reza; Nielsen, Thomas Rune; Plejert, Charlotta; Svennevig, Jan & Torkpoor, Rozita (2020). Muistisairaan maahanmuuttajan hoito. Nordens velferdssenter.  ISBN 978-91-88213-59-4.  38 s.
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Krohne, Kariann; Czapka, Elzbieta; Hansen, Pernille; Ingebretsen, Reidun; Landmark, Anne Marie Dalby; Majlesi, Ali Reza; Nielsen, Thomas Rune; Plejert, Charlotta; Svennevig, Jan & Torkpoor, Rozita (2020). Demensomsorg for indvandrere - En håndbog. Nordens velferdssenter.  ISBN 978-91-88213-57-0.  36 s.
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Krohne, Kariann; Czapka, Elzbieta; Hansen, Pernille; Ingebretsen, Reidun; Landmark, Anne Marie Dalby; Majlesi, Ali Reza; Nielsen, Thomas Rune; Plejert, Charlotta; Svennevig, Jan & Torkpoor, Rozita (2020). Demensomsorg för invandrare - En handbok. Nordens velferdssenter.  ISBN 978-91-88213-58-7.  36 s.
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Krohne, Kariann; Ingebretsen, Reidun; Czapka, Elzbieta; Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie Dalby; Majlesi, Ali Reza; Nielsen, Thomas Rune; Plejert, Charlotta; Svennevig, Jan & Torkpoor, Rozita (2020). Demensomsorg for innvandrere - en håndbok. Nordens velferdssenter.  ISBN 978-91-88213-55-6.  36 s.
 • Orgeret, Kristin & Sletteland, Anja (2020). Giskesaken og hvordan vi får #metoo tilbake på sporet. Forlaget Manifest AS.  ISBN 978-82-8342-099-9.  215 s.
 • Males, Mikael (2020). The Poetic Genesis of Old Icelandic Literature. Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-064183-7.  353 s.
 • Kjesrud, Karoline & Males, Mikael (ed.) (2020). Faith & Knowledge in Late Medieval & Early Modern Scandinavia. Brepols.  ISBN 9782503579009.  306 s.
 • Mirvahedi, Seyed Hadi (ed.) (2019). The Sociolinguistics of Iran’s Languages at Home and Abroad: The Case of Persian, Azerbaijani, and Kurdish. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-19605-9.  311 s.
 • Andersen, Per Thomas (2019). Forstå fortellinger. Innføring i litterær analyse. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031880.  165 s.

View all works in Cristin

 • Lanza, Elizabeth; Liemacher-Riebold, Ute; Rosenback, Rita & Yung, Tetsu (2021, 19. januar). Raising Multilinguals Live: Family Language Policies and Practices. [Internett].  Raising Multilinguals Live.
 • Lanza, Elizabeth (2021). Family Language Policies: Do We Need Them?. Psychology Today.  ISSN 0033-3107.
 • Garbacz, Piotr; Golden, Anne; Opsahl, Toril; Solarek-Gliniewicz, Magdalena; Svennevig, Jan; Szymanska, Oliwia & Urbanik, Pawel Kazimierz (2021). Hva hemmer og fremmer kommunikasjon mellom nordmenn og polakker?. Utrop - Norges første flerkulturelle avis.
 • Furuseth, Sissel; Kolloen, Ingar Sletten & Larsen, Selma Stormyren (2021, 14. januar). Setninger som øksehogg.  Klassekampen.
 • Haugli, Hanne (2020). Andrespråksdidaktikk og flerspråklighetspedagogikk i et forsknings- og praksisperspektiv.
 • Haugli, Hanne (2020). Støttende skriveundervisning i språklig heterogene klasser. En studie av sjangerpedagogisk undervisning på barnetrinnet. Show summary
 • Sevinc, Yesim (2020). Toward an interdisciplinary understanding of heritage language anxiety, In Kristin Hagen; Arnstein Hjelde; Karine Stjernholm & Øystein Alexander Vangsnes (ed.),  Bauta: Janne Bondi Johannessen in memoriam.  University of Oslo.  ISBN 978-82-91398-12-9.
 • Simonsen, Hanne Gram (2020, 29. september). Om flerspråklige barn. [Radio].  Foreldrerådet (podcast).
 • Strangmann, Iris; Antolovic, Katarina; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Norvik, Monica I. & Obler, Loraine (2020). The continuity of cognates: Approaches to empirically establish form overlap in data from patients with dementia and aphasia.
 • Hansen, Pernille & Simonsen, Hanne Gram (2020). Når man ikke finner ord.
 • Simonsen, Hanne Gram; Norvik, Monica I. & Ribu, Ingeborg Sophie (2020). Flerspråklig aldring: Hva skjer med språkene, og hvordan kan vi undersøke det?.
 • Larsson, Ida & Petzell, Erik Magnusson (2020). Writing the history of a language and historical linguistics. a discussion of Norsk språkhistorie: Mønster and Dansk sproghistorie: Dansk tager form. Arkiv för nordisk filologi.  ISSN 0066-7668.
 • Rees, Ellen Rebecca (2020). (Re-)Imagining Norway: Practices of Literary Inclusion and Exclusion.
 • Rees, Ellen Rebecca (2020). Om "at lade afdøde Digters Værker leve opp igjen". Anmeldelse av Erik Bjerck Hagens Norsk litteratur 1830–1875. Romantikk, realisme, modernism. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (1), s 453- 461
 • Lanza, Elizabeth; Sverre, Holm-Nilsen; Mjaaland, Ola & Jørstad, Runar Henriksen (2020, 30. september). Politiet henter inn nye forskere – jakter på avslørende tabber i trusselbrev. [Internett].  NRK.
 • Vold, Tonje (2020). Roman som arkeologi. Petina Gappah. Ut av mørket, skinnende lys. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje (2020). Sammenligningens anatomi. David Damrosch. Comparing the Literatures. Literary Studies in a Global Age.. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  23(2), s 125- 129
 • D'Amico, Giuliano (2020). Retrogardism and Metrics in Håkan Sandell’s Poetry. NORDMETRIK News.  ISSN 2535-6011.  (4), s 5- 10
 • Svendsen, Bente Ailin (2020, 25. februar). Kebabnorsk. [Internett].  Bjørnsletta Nyheter.
 • Evensen, Nina Marie (2020). Inheriting Digital Projects: How to Keep Ibsen Alive Online.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2020). Urkunden, Gesetze, Landbücher, I: Odd Einar Haugen (red.),  Handbuch der norrönen Philologie. Bd. 1.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-054-5.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2020). Handschriften- und Archivkunde, I: Odd Einar Haugen (red.),  Handbuch der norrönen Philologie. Bd. 1.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-054-5.
 • Sevinc, Yesim (2020). Multilingualism in EFL classrooms: From Theory to Practice.
 • Sevinc, Yesim (2020). Anxiety in the Multilingual Mind.
 • García González, Elisabet (2020). The Cognition behind Language Switching. ¿Qué pasa en nuestra mente?.
 • García González, Elisabet (2020, 07. juli). Punto de enlace - Elisabet García, investigadora en noruega del multilingüismo -. [Radio].  RTVE - Radio Exterior - Punto de enlace.
 • García González, Elisabet (2020). Growing up Multilingual: The Advantages of Language Switching.
 • García González, Elisabet (2020). Found in translation: Towards a multilingual world.
 • Ribu, Ingeborg Sophie (2020). Tracking sentence comprehension in speakers with and without dementia.
 • Ribu, Ingeborg Sophie (2020). Språk som symptom på demens.
 • Svendsen, Bente Ailin (2020, 03. februar). Slik kan "Mæhmet" endre språket. [Internett].  SnapChat VG TV.
 • Svendsen, Bente Ailin (2020, 16. september). Vet du hva «wolla» betyr? Nå har ordet inntatt den norske ordboka. [Internett].  Vi.no.
 • Svendsen, Bente Ailin (2020, 28. september). Digitalt forskningstorg 2020: Bente Ailin Svendsen forsker på slang. [Internett].  Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo.
 • Lane, Pia (2020). Samiske språkbærere: fra stillhet til revitalisering.
 • Hansteen, Hans Marius & Vatnøy, Eirik (2020). INTRODUKTION: FRED, KONFLIKT OG KOMMUNIKASJON. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  81, s 10- 13
 • D'Amico, Giuliano (2020). Falsi e storia letteraria. Il caso Ibsen-Hamsun.
 • D'Amico, Giuliano (2020). Copyright and the Norwegian Modern Breakthrough.
 • D'Amico, Giuliano (2020). Hermetic Semiosis as a Mode of Reception.
 • Lanza, Elizabeth; Hardach, Sophie & García González, Elisabet (2020, 10. september). In Quarantine, Kids Pick Up Parents’ Mother Tongues. [Internett].  The New York Times.
 • Lanza, Elizabeth & Keilman, Thomas (2020, 30. november). Forskningssenter knuser myter om flerspråklighet. [Internett].  Norges Forskningsråd.
 • Lanza, Elizabeth (2020). Transnational families and family language policy in the 21st Century.
 • Furuseth, Sissel (2020). Traveling Petromodernities: the Norwegian Reception of Upton Sinclair’s Oil!.
 • Furuseth, Sissel (2020). Grundig om den skeive Undset [anmeldelse av Christine Myrvangs Tause kilders tale]. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  26(6)
 • Furuseth, Sissel (2020). Grasrot mot asfalt. BLA - Bokvennen litterær avis.  ISSN 2464-3971. . doi: https://blabla.no/okokritikk/2020/12/grasrot-mot-asfalt
 • Furuseth, Sissel (2020). Kritikkens trange og åpne rom. Inntrykk fra de siste 20 år. ArtSceneTrondheim. . doi: https://artscene.no/2020/12/04/kritikkens-trange-og-apne-rom-inntrykk-fra-de-siste-20-ar/
 • Opsahl, Toril (2020, 01. januar). Fast "språkekspert" som svarer på lytterspørsmål gjennom hele året. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2020). Norsk språkhistorie 3. Ideologi. Red.: Tove Bull.. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  112(2), s 169- 177
 • Opsahl, Toril & Golden, Anne (2020). Limited by stereotypes? Learning Norwegian as a Pole.
 • Tønnesson, Johan (2020). Sakprosaens kraft. Sakprosa.  ISSN 1502-6000. . doi: 10.5617/sakprosa.7894
 • Tønnesson, Johan (2020). Hybris?. Sakprosa.  ISSN 1502-6000. . doi: 10.5617/sakprosa.8326
 • Tønnesson, Johan (2020, 09. september). Lanseringsseminar for boka Inn i sakens prosa. [Internett].  Strømming v/Universitetsforlaget.
 • Tønnesson, Johan (2020). Plain language in the context of “sakprosa” (“subject oriented prose”).
 • Tønnesson, Johan & Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2020). Law students’ acquisition of law-writing skills. Show summary
 • Tønnesson, Johan (2020). Klart språk behøver ikke være énstemmig! . Show summary
 • Tønnesson, Johan & Blikstad-Balas, Marte (2020). Bli med inn i sakens prosa!.
 • Tønnesson, Johan (2020). Hvem er leserne i Finanstilsynets tekster? Om klart språk i myndighetenes sakprosa.
 • Tønnesson, Johan (2020). Kritisk lesning og tekning i skolen.
 • Roos, Merethe; Berge, Kjell Lars & Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2020). Linné. En oppklaring (26.9.2020). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Berge, Kjell Lars; Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik & Roos, Merethe (2020). Linné, en foreløpig avslutning (10.10.2020). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Hansen, Pernille & Ribu, Ingeborg Sophie (2020). Psykolingvistikk for logopeder.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2020). Prekære skjønnlitterære alderdommer.
 • Enger, Hans-Olav & Sims-Williams, Helen (2020). Norske adjektiver er ikke så enkle som før (?).
 • Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2020). Laurits Killingbergtrø: Ordmannen, I: Olaf Almenningen; Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020.  Novus Forlag.  ISBN 978-828390-032-3.  Kapittel.  s 27 - 33
 • Worren, Dagfinn (2020). Språket i kryssord, I: Olaf Almenningen; Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020.  Novus Forlag.  ISBN 978-828390-032-3.  Kapittel.  s 37 - 40
 • Fyndanis, Valantis; Haman, Ewa; Łuniewska, Magdalena; Hansen, Pernille; Norvik, Monica I. & Simonsen, Hanne Gram (2020). Meeting a need for tools: Experiences from two international networks..
 • Szymanska, Oliwia (2020). Verke, banke, murre, skjære, synkope og prolaps. Dypdykk i symptombeskrivelse - workshop med fokus på helserelatert ordforråd..
 • Szymanska, Oliwia (2020). Et par ord om kompleksiteten av sykehusuniverset. Innføring i helsenorsk og utfordringer for andrespråksbrukere..
 • Skogvold, Ida; Aubert, Marie; Furuseth, Sissel & Norheim, Marta (2020). Klassekamp på samtidslitteraturens slagmark. Minerva (Oslo).  ISSN 0805-7842.  (3), s 86- 92
 • Furuseth, Sissel (2020). Er tidsskriftet liv laga?.
 • Furuseth, Sissel (2020). Bibliographic Needs in Literary Reception and Periodical Studies: the Database Norsk litteraturkritikk as a Case in Point.
 • Furuseth, Sissel (2020). Oljeungers tvisyn. BLA - Bokvennen litterær avis.  ISSN 2464-3971.  32(9), s 16- 17 . doi: https://blabla.no/okokritikk/2020/09/oljeungers-tvisyn
 • Uleberg, Espen; Matsumoto, Mieko; Ore, Christian-Emil Smith & Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin (2020). Sustainable Archaeological Data in Norway.
 • Rees, Ellen Rebecca (2020). Oslo/Kristiania/Christiania: Ibsen, Hamsun, and the Modern Urban Breakthrough, In Jeremy Tambling (ed.),  The Palgrave Encyclopaedia of Urban Literary Studies.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-62592-8.  Entry.
 • Svendsen, Bente Ailin (2020). The social transformative potential of citizen sociolinguistics.
 • Svendsen, Bente Ailin; Siiner, Maarja & Diepeveen, Aafke Dientje (2020). «Immigrants» and «Immigration» within Norwegian Media Discourses on Dementia across Time.
 • Svendsen, Bente Ailin; Siiner, Maarja & Diepeveen, Aafke Dientje (2020). Mediediskurser om innvandrere og demens fra 2000-2020.
 • Svendsen, Bente Ailin (2020). Kebabnorsk.
 • Fyndanis, Valantis; Capasso, Rita; Killmer, Helene; Malefaki, Sonia; Miceli, Gabriele & Grohmann, Kleanthes (2020). Sentential negation in German and Italian agrammatic aphasia.
 • Szymanska, Oliwia (2020). Vippet av pinnen. Om å utvikle metaforisk bevissthet hos andrespråkselever..
 • Szymanska, Oliwia (2020). Norsk til tider er very vanskeli, right? Hva innebærer det å være flerspråklig og hvordan lærer barn og unge norsk som andrespråk?.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2020, 13. oktober). Om Ari. [Internett].  nrk.no.
 • Næss, Åshild; Margetts, Anna & Treis, Yvonne (2020). Introduction: Demonstratives in discourse, In Åshild Næss; Anna Margetts & Yvonne Treis (ed.),  Demonstratives in discourse.  Language Science Press.  ISBN 978-3-96110-286-0.  Introduksjon.  s 1 - 20
 • D'Amico, Giuliano (2020). In memoria di Federico Tozzi, editore coraggioso. Rivista Savej.
 • Horn, Anna Catharina (2020). Codex Hardenbergianus - et lite stykke norgeshistorie.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2020). Sverre Bagge: En kort introduksjon til Snorre Sturlason. Historiker og dikter.. Heimen - Lokal og regional historie.  ISSN 0017-9841.  57(3/2020)
 • Reed, Beatrice Marlèn Unn Gustafsson (2020). Natur og menneske i Stina Aronsons nordlige ødemarksfortellinger. En økonarratologisk analyse.. Full text in Research Archive.
 • Thingnes, Jorunn Simonsen (2020). Å velje minoriserte språk. Språkpolitikk og språkval i akademia. Full text in Research Archive.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2020). «Har du ikke hørt at jeg er lege?» Helbredelse og legevirksomhet i Olav den helliges saga..
 • Thorvaldsen, Bernt Ø & Tonne, Ingebjørg (2020). Innledning, I: Ingvil Brugger Budal (red.),  Språk i skolen. Grammatikk. Retorikk.Didaktikk..  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245034301.  Innledning.
 • Lane, Pia (2020). Language standardization as frozen mediated actions: the materiality of language standardization.
 • Fyndanis, Valantis; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Norvik, Monica I. (2020). Meeting a need for tools: Experiences from two international networks.
 • Kleivane, Elise & Lilleslåtten, Mari (2020, 11. september). Korleis gjekk vi frå å bruke runer til å skrive med bokstavar?. [Internett].  UiO: Det humanistiske fakultet (Facebook).
 • Kleivane, Elise & Mari, Lilleslåtten (2020, 09. september). Noreg har vore fleirspråkleg sidan før mellomalderen. [Internett].  hf.uio.no.
 • Garraffa, Maria & Fyndanis, Valantis (2020). Linguistic theory and aphasia: An overview. Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  34, s 905- 926 . doi: 10.1080/02687038.2020.1770196
 • Males, Mikael & Downey, Clodagh (2020). What is Metre? Latin, Irish, Norse.
 • Engesland, Nicolai Egjar (2020). The Four Sacred Alphabets and the Transmission of the Auraicept na nÉces.
 • Köder, Franziska & Falkum, Ingrid Lossius (2020). Children’s metonymy comprehension: Evidence from eye-tracking and picture selection.
 • Hårstad, Stian; Busterud, Guro; Botheim, Sigrid Sørumgård & Lundemo, Trygve (2020, 21. september). Forgløym meg ei. [Fagblad].  Språknytt.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2020). Speaking ironically: Does tone of voice affect children's understanding?.
 • Brinkerhoff, Mykel Loren & Tengesdal, Eirik (2020). MATCHING Phrases in Norwegian Object Shift.
 • Larsson, Ida; Lundquist, Bjørn; Westendorp, Maud; Nøklestad, Anders & Tengesdal, Eirik (2020). The Nordic Word Order Database.
 • Kinn, Kari & Larsson, Ida (2020). Argumentskiften över gränser och generationer.
 • Larsson, Ida & Petzell, Erik Magnusson (2020). Är det norska eller svenska? Om partikelplacering och passiv på Orust kring 1900.
 • Larsson, Ida & Petzell, Erik Magnusson (2020). Morfosyntaktisk förändring i yngre nysvenska.
 • Oxfeldt, Elisabeth (2020). Sex-Guarding the Nation.
 • Furuseth, Sissel (2020). I begynnelsen var klimakrisen [anmeldelse av Andrew Kroglunds Termostat]. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno & Berge, Kjell Lars (2020). ”Så blir elever bättre på att skriva”. Svenska dagbladet.  ISSN 1101-2412.
 • Szymanska, Oliwia & Golden, Anne (2020). Do Polish students grasp the point in Norwegian? 
An extended study on students’ comprehension of everyday metaphorical expressions. Revisited..
 • Gujord, Ann-Kristin Helland; Jensen, Bård Uri & Opsahl, Toril (2020). Forord og redaksjonelt arbeid. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  36(1), s 3- 4
 • Vander Klok, Jozina Madolyn (2020). The neglected syntactic functions of of optional applicative morphology in Javanese.
 • Tønnesson, Johan (2020). Johan Tønnesson om analyse og tolkning av sakprosa. Show summary
 • Tønnesson, Johan (2020). Har Prosa endret sakprosakritikken?. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (3)
 • Tønnesson, Johan (2020, 24. juli). Etterlyser teori, klarhet og struktur.  Morgenbladet.
 • Tønnesson, Johan (2020, 10. juli). Trykkenekt av omsyn til kvalitet eller politikk?.  Dag og tid.
 • Vangsnes, Øystein A; Larsson, Ida; Lødrup, Helge & Westergaard, Marit (2020). En stor språkforsker. Klassekampen.  ISSN 0805-3839. Show summary
 • Vangsnes, Øystein A & Røyneland, Unn (2020, 17. februar). Unn forskar på korleis ungdom sjonglerer med språket: - Dei unge er skrivekunnige som aldri før.  Sogn Avis. Show summary
 • Vangsnes, Øystein A; Bjørhusdal, Eli; Røyneland, Unn; Söderlund, Göran; Lundquist, Bjørn & Rong, Marit (2020, 06. februar). Dei får tolv millionar tilå løfta nynorskprosjektet.  Sogn Avis. Show summary
 • Rees, Ellen Rebecca (2020). Retrograde Masculinity: The Case of Joshua French and Tjostolv Moland.
 • Dingstad, Ståle (2020). Knut Hamsuns Markens Grøde (1917) og 'jøden på torvet'.
 • Ellingsen, Simen Andreas Ådnøy; Busterud, Guro & Korsvoll, Nils Hallvard (2020). Ukens spørsmål: Hva er "ingenting". morgenbladet.no.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle & Buzungu, Hilde Fiva (2020). Samtaler der noe står på spill. Vårt Oslo. Show summary
 • Lomeu Gomes, Rafael (2020, 17. februar). Hvordan få tospråklige barn. [Radio].  https://radio.nrk.no/serie/ekko/sesong/202002/MDFP02003420.
 • Opsahl, Toril (2020). Utviklingsprosesser i urbane språkmiljøer: multietnolektisk stil, tilhørighet og hiphop.
 • Opsahl, Toril (2020). On the Norwegian School system – with an emphasis on multilingual perspectives.
 • Svendsen, Bente Ailin (2020, 26. juni). «Kebabnorsk» er norsk.  Vårt land. Debattinnlegg.
 • Røyneland, Unn (2020, 10. mai). Kropp og språk. [Radio].  Språkteigen.
 • Ribu, Ingeborg Sophie (2020). Language and cognition in healthy aging and dementia.
 • Ribu, Ingeborg Sophie (2020). Primær progressiv afasi - teoretiske og praktiske perspektiver.
 • Lødrup, Helge (2020). Are there arguments for the subject analysis of Mainland Scandinavian presentational sentences?.
 • Furuseth, Sissel (2020). Øvelse i trangboddhet og frihetsberøvelse. BLA - Bokvennen litterær avis.  ISSN 2464-3971.  32(6-7), s 44- 45
 • Rødvand, Linn Iren Sjånes (2020). Semantics of numeral classifiers in Patani.
 • Næss, Åshild & Sauppe, Sebastian (2020). Bringing psycholinguistics to the field: experiences from the Solomon Islands.
 • Golden, Anne (2020). Do Polish students grasp the point in Norwegian? An extended study on students’ comprehension of everyday metaphorical expressions from two conceptual metaphors..
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2020). Metaphors of language by Creole and French speakers in Reunion Island.
 • Busterud, Guro & Lohndal, Terje (2020). Grammatisk hunkjønn på vei ut av språket vårt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  161(168), s 22- 23
 • D'Amico, Giuliano (2020, 04. juni). Covid e Norvegia. [Radio].  Qui un tempo era tutta campagna. Elettorale..
 • Busterud, Guro; Falkum, Ingrid Lossius; Ingeborgrud, Lina & Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2020). Gjør utlysningene åpnere!. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.
 • Oxfeldt, Elisabeth (2020, 26. april). "Hvem har rett til å fortelle minoriteters historier? Boken American Dirt av Jeanine Cummins ble starten på svært betent debatt i USA".  Aftenposten.
 • Oxfeldt, Elisabeth (2020, 22. mai). Skandinavisk koronaskam. [Radio].  NRK p2 Ekko.
 • Jørgensen, Jon Gunnar & Kydland, Anne Jorunn (2020). Også tårer bygger et land. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14- 15
 • Münster, Ursula; Furuseth, Sissel & Lilleslåtten, Mari (2020, 18. februar). Frykten for klimaendringer speiles i kulturen. [Internett].  IKOS UiO Aktuelle forskningssaker.
 • Damgaard, Sofie & Furuseth, Sissel (2020). "Litteratur kan fungere som mental doomsday-prepping". Vagant.  ISSN 0802-0736.
 • Furuseth, Sissel (2020). Kristin og den svarte pesten. BLA - Bokvennen litterær avis.  ISSN 2464-3971.  32(4), s 12- 13
 • Furuseth, Sissel (2020). Økokrim og skyldspørsmålet. BLA - Bokvennen litterær avis.  ISSN 2464-3971.  32(2), s 28- 29
 • Burner, Tony & Berge, Kjell Lars (2020). Eksamen svekker mulighetene for god læringskultur. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Svendsen, Bente Ailin (2020, 01. mars). Språkskam, hemmeligholde språkkompetanse. [Radio].  NRK Ekko.
 • Falkum, Ingrid Lossius; Busterud, Guro; Erdal, Marta Bivand; Eriksen, Marianne Hem & Eriksen, Stefka Georgieva (2020). Kjære, utålmodige minister [Forslag til liketillingstiltak i akademia]. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Heinz, Katharina (2020). Paratextual Ordering of "Old" Knowledge.
 • Heinz, Katharina (2020). Rhetorical appropriation and knowledge organization in Konungs skuggsjá.
 • Tjønndal, Anne Beret; Sandtorv, Alexander Harald & Busterud, Guro (2020). Hvor mange kjønn har vi?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Oxfeldt, Elisabeth (2020). An Au Pair Writes Back: Veronica Salinas' Og. En argentinsk au pairs ordbok.
 • Orgeret, Kristin & Sletteland, Anja (2020). Fem myter om mediedekningen av Giskesaken. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Orgeret, Kristin & Sletteland, Anja (2020). Journalistikken under #metoo var ikke plettfri. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Orgeret, Kristin & Sletteland, Anja (2020). Hvem skal ha tillit til denne mannen?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Svendsen, Bente Ailin (2020, 24. februar). Når det bor flere dialekter i deg. [Radio].  NRK Ekko.
 • Szymanska, Oliwia & Golden, Anne (2020). Do Polish students grasp the point in Norwegian? 
An extended study on students’ comprehension of everyday metaphorical expressions..
 • Palumbo, Alessandro (2020). Review of Lisbeth M. Imer. Peasants and Prayers: The Inscriptions of Norse Greenland. Copenhagen: University Press of Southern Denmark, 2017.. Futhark: International Journal of Runic Studies.  ISSN 1892-0950.  9-10, s 287- 294 . doi: 10.33063/diva-402191
 • Svendsen, Bente Ailin (2020, 20. februar). Serier gjør kebabnorsk mer vanlig. [Radio].  NRK Dagsnytt.
 • Svendsen, Bente Ailin (2020, 20. februar). Norske serier gjør kebabnorsk mer vanlig. [TV].  NRK Dagsreyen.
 • Svendsen, Bente Ailin (2020, 20. februar). Folk over hele landet snakker språket vårt. [Internett].  NRK.
 • Thingnes, Jorunn Simonsen (2020). Å velje minoriserte språk i akademia.
 • Svendsen, Bente Ailin (2020, 27. januar). John Lennart (17) snakker kun engelsk med kameratene sine. Nytt språkfenomen overrasker forsker. [Internett].  NRK Sapmi.
 • Svendsen, Bente Ailin (2020, 16. februar). Ola Halvorsen i TV-serien Førstegangstjenesten sprer kebabnorsk ut på bygda. Men hvordan fenomenet generelt har spredd seg det siste ti-året vet forskerne lite om. [Radio].  Språkteigen.
 • Svendsen, Bente Ailin (2020, 14. februar). Slik endrer Herman Flesvig språket vårt. [Internett].  Podcast: Verdens Gang.
 • Svendsen, Bente Ailin (2020, 01. februar). Slik kan "Mæhmed" endre språket. [Internett].  VG TV.
 • Furuseth, Sissel (2020). Nordic Contemporary Fiction Grieving the Loss of Snow.
 • Reed, Beatrice Marlèn Unn Gustafsson (2020). Hva gjør en fortelling økosentrisk?.
 • Johannessen, Janne Bondi (2020, 23. januar). Holm. Om amerikanorsk.. [Radio].  NRK P1 Pluss.
 • Johannessen, Janne Bondi (2020, 18. januar). Uff da. Dette er siste generasjon som snakkar amerikanorsk.  Bergens Tidende.
 • Oxfeldt, Elisabeth (2020). Privilegier, skyld og skam: Fortellinger om å være norsk i en glob­al­iser­ingstid.
 • Jul-Larsen, Kristoffer; Malvik, Anders Skare & Furuseth, Sissel (2020). Vurderende stemmer : Litteraturkritikk og litteraturformidling i norsk radio 1925–2000. Doktoravhandlinger ved NTNU. 2020/18. Full text in Research Archive. Show summary
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2020). Når æren er alt. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  9.01.2020, s 18- 18 Show summary
 • Hansen, Victor Andre Nøstvold (2020). Uttale av stedsnavn i Oslo og Trondheim – tradisjonelle dialektformer taper terreng.
 • Worren, Dagfinn & Lynum, Andre (2020). Mobilappen Dagens Aasen-ord for 2020. Show summary
 • Haugli, Hanne (2019). Støttende skriveundervisning i språklig heterogene klasser.
 • Joshi, Kinjal (2019). Agreement and information structure in Surati Gujarati.
 • Lane, Pia; Lanza, Elizabeth & Pennycook, Alastair (2019). Family multilingualism: Language practices and ideologies of Brazilian-Norwegian families in Norway. Full text in Research Archive.
 • Tønnesson, Johan (2019). En fornøyd, men litt umoden tiåring?. Sakprosa.  ISSN 1502-6000. . doi: 10.5617/sakprosa.6884
 • Fyndanis, Valantis & Cameron, Sarah Prydz (2019). Cognitive testing: When is it non-verbal?.
 • Uleberg, Espen; Matsumoto, Mieko; Ore, Christian-Emil Smith & Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin (2019). Infrastructures for Archaeology in Norway.
 • Rees, Ellen Rebecca (2019). Melodrama med mening. Vagant.  ISSN 0802-0736.  (1-2), s 14- 15
 • Urbanik, Pawel Kazimierz (2019). Strategies for Securing Comprehension of Rights in Police Investigative Interviews in Norway.
 • Svennevig, Jan & Urbanik, Pawel Kazimierz (2019). Comprehension strategies in the communication of rights to L2 suspects in Norwegian investigative interviews.
 • Sevinc, Yesim (2019). Psychosocial strains of vulnerability in multilingual classrooms.
 • Lane, Pia (2019). Trajectories of vulnerabilities.
 • Lanza, Elizabeth (2019). Multilingualism and vulnerabilities in Norway: Introduction.
 • Fyndanis, Valantis (2019). Morphosyntactic production in agrammatic aphasia: A cross-linguistic machine learning approach.
 • Fyndanis, Valantis (2019). Morphosyntactic production in agrammatic aphasia: A cross-linguistic machine learning approach..
 • Masoura, E.; Chatziadamou, E.; Dosi, G. & Fyndanis, Valantis (2019). The role of short-term memory and working memory in verb-related morphosyntactic production.
 • Fyndanis, Valantis; Messinis, Lambros; Nasios, Grigorios; Dardiotis, Efthimios; Martzoukou, Maria; Pitopoulou, Maria; Ntoskou, Aikaterini & Malefaki, Sonia (2019). Impaired verb-related morphosyntactic production in Multiple Sclerosis: Evidence from Greek.
 • Bollaert, Johan (2019). Unusual Interpunction: (a lack of) Literacy?.
 • Kleivane, Elise (2019). Messages from a wooden book cover.
 • Rees, Ellen Rebecca (2019). Minoritetsdiskurser i norsk nasjonalromantikk.
 • Karlsen, Heidi (2019). Diskursanalyse og sub-corpus topic modeling.
 • Moe, Birgitte Furberg (2019). Med blikk på verkets tilblivelse. Genetisk kritikk og grenser mellom historisk virkelighet og fiksjon i På gjengrodde stier.
 • Holm, Elisabeth; Hansen, Pernille; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Simonsen, Hanne Gram & Garmann, Nina Gram (2019). Helhetlig kartlegging av flerspråklige barns språk: Noen fallgruver og tre mulige løsninger.
 • Karlsen, Heidi (2019). Le mouvement des femmes en Norvège au XIXème siècle avait-il besoin de George Sand pour sortir de son silence ?. DESHIMA, revue d'histoire globale des pays du Nord.  ISSN 1957-5173.  13, s 195- 211
 • Heinz, Katharina (2019). PhD Education and Experiences: A Personal Road Map.
 • Holsten, Hilde Hartmann; Bjørkdahl, Kristian & Tønnesson, Johan (2019). Hvordan kommuniserer forskere, brukere og kommunikatører?. Show summary
 • Røyneland, Unn (2019). Hip-Hop youth and the (re)negotiation of language and identity: From performance style to dialect coalescence.
 • Lehtonen, Minna (2019). Cognitive and neural effects of bilingualism.
 • Svendsen, Bente Ailin (2019, 19. oktober). Fører kontantstøtte til at barn ikke lærer norsk ved skolestart?. [TV].  NRK Lørdagsrevyen.
 • Heinz, Katharina (2019). Kings and Mirrors. A Study of Rhetorical Strategies in the Materiality and Textuality of Konungs skuggsjá. Show summary
 • Odden, Oda Røste (2019). North Scandinavian type noun constructions: Patterns with slags, SORTs and TYP(E).
 • Alstad, Gunhild Tomter; Gujord, Ann-Kristin Helland & Opsahl, Toril (2019). Forord og redaksjonelt arbeid. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  35(2), s 3- 4
 • Engelstad, Irene (2019). `Hvordan skal det være mellom mennesker?`Alma i Vigdis Hjorths Et norsk hus, I: Eva Grøner & John Erik Riley (red.),  Fem kvinner, tre menn og en datter skriver om Vigdis Hjorth.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202624286.  Essay.  s 21 - 41
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2019). Språkmangfaldet. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  58(12) Show summary
 • Bliksrud, Liv (2019). Sigrid Undset. Mellom modernitet og middelalder, I: Catharina Belle Gower-Poole & Annemari Brogaard Clausen (red.),  Nordens diktardrottningar : Selma Lagerlöf, Sigrid Undset, Karen Blixen.  Norsk litteraturfestival.  ISBN 9788789712154.  Kapittel.  s 19 - 29
 • Bliksrud, Liv (2019). Etterord: Medisinstudier og røde silkesko. Fragmenter av Sigrid Undset om ungdom og kjærlighet., I: Tone Modalsli (red.),  Sigrid Undset: Fire skjønnlitterære fragmenter.  Nasjonalbiblioteket/bokselskap.no.  ISBN 978-82-7965-397-4.  Etterord.
 • Bliksrud, Liv (2019). Medisinstudier og røde silkesko. Fragmenter av Sigrid Undset om ungdom og kjærlighet.
 • Bliksrud, Liv (2019). Marta Schumanns historiske romaner.
 • Bliksrud, Liv (2019). Man skriver som en samtidig. Undsets middelalderromaner og minneforskningen. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn.  ISSN 1893-8728.  s 343- 352
 • Bliksrud, Liv (2019). Ibsen og Undset.
 • Kinn, Kari & Larsson, Ida (2019). Argumentskifte over grenser og generasjoner.
 • Lanza, Elizabeth (2019). Multilingual parenting: Family language policy in online blogging and vlogging.
 • Lanza, Elizabeth (2019). Multilingual parenting: Family language policy in online blogging and vlogging.
 • Lanza, Elizabeth (2019). MultiFam: Family language policy in multilingual transcultural families in Norway.
 • Szymanska, Oliwia (2019). Ambiguous, difficult and misunderstood? On how Polish and English translators render Norwegian modal particles in literary texts.
 • Yri, Kjell Magne & Pepper, Steve (2019). Sidaama dictionary. [html ].

View all works in Cristin