English version of this page

Call for Papers: Den Internasjonale Ibsenkonferansen "Ibsen og makt"

Den XIVnde Internasjonale Ibsenkonferansen vil finne sted i Skien på Ibsenhuset 5.-8. september 2018. Konferansen er organisert av Senter for Ibsen-studier, UiO i samarbeid med Skien kommune. Fristen for å sende inn abstract er 15. november 2017.

Send inn abstract

Ibsen og makt

Temaet for konferansen vil denne gangen være "Ibsen og makt", da alle Ibsens stykker, på en eller annen måte, kan se ut til å dreie seg om makt eller maktrelasjoner. Ibsen blir ofte lest som en kritiker av maktstrukturer i forbindelse med kjønn, klasse, økonomi eller politikk. Likevel er ikke makt i Ibsens tekster alltid noe negativt eller noe man bør kjempe mot. Sannhetens, kunstens eller individets makt er også typiske "Ibsenske" temaer, slik også empowerment av kvinner og ungdom er det. Makt og maktforhold er også viktige aspekter av resepsjonen og bruken av Ibsen i forskjellige kontekster: I anmeldelser og litteraturhistorie, i teateret, i politisk kamp og sensur, som mykt diplomati og innen nasjonsbygging, utdanning og teater for utvikling, for å nevne noe.

Vi oppfordrer alle deltakere til å vie dette temaet deres oppmerksomhet, for å fremme den felles diskusjonen på konferansen. Du kan lese mer om temaet og eventuelle undertemaer på de engelske sidene våre.

Instruksjoner for å sende inn abstract

Alle presentasjoner bør vare i maks 20 minutter. Abstract bør ikke være mer enn 300 ord. Vi ønsker også at en kort 1-sides CV blir sendt inn i tillegg til abstract. Fristen for innsendelse er 15. november 2017.

Abstract og CV kan sendes inn til conference2018@ibsen.uio.no

Vennligst inkluder følgende informasjon øverst på siden:

  • Navn
  • Institusjonell tilknytning, hvis noen
  • 3-4 nøkkelord som beskriver presentasjonen
  • Audio-visuelle behov, hvis noen

Hvilke forslag som blir godtatt vil kunngjøres senest 1. desember 2017.

OPPDATERING: PROSESSEN MED Å GÅ GJENNOM DE INNSENDTE FORSLAGENE HAR BLITT NOE FORSINKET. HAR DU SENDT INN ABSTRACT VIL DU HØRE FRA OSS ILØPET AV UKA.

 

Deltakeravgiften forventes å være på ca 1600,- (inkludert lunsj).

Skulle du ha behov for finansiering, vennligst kontakt oss på e-post.

Publisert 16. nov. 2017 13:55 - Sist endret 3. jan. 2019 09:37