UiO-studenter i Ibsens fotspor i Roma

Henrik Ibsen tilbrakte lange perioder av sitt liv i Roma, og han skrev flere sentrale verk under oppholdet i byen, som for eksempel Brand (1866), Peer Gynt (1867), Et dukkehjem (1879) og Gengangere (1881).

Studentene foran Peterskirken. (Foto: Giuliano D’Amico)

For å komme tettere inn på Ibsens liv og virke i Italia dro en gruppe studenter på emnet IBS2101/IBS4101 – Ibsen's works: History, Text, Performance på en ukelang studietur til Den evige stad og Det norske institutt i Roma (DNIR).

Det faglige opplegget besto av en seminarrekke om biografiske skildringer av Ibsens liv i Roma, hans italienske inspirasjonskilder og en diskusjon av stykket Brand. Førsteamanuensis ved Senter for Ibsen-studier, Giuliano D’Amico, som sammen med kollega professor Ellen Rees sto for programmet, kommenterer det faglige opplegget:

«For oss var det sentralt å belyse hvordan de historiske begivenhetene Ibsen var vitne til, og de kunstneriske erfaringene han fikk i Roma, var sentrale for hans utvikling som dramatiker. Samtidig har vi forsøkt å nyansere den nærmest mytiske status Roma-oppholdet har hatt i Ibsenforskningen: det dreier seg ikke om et «eksil», som mange har påstått, men en dannelsesreise der den norske Stat og Ibsens bakgrunn som nordmann spilte en nøkkelrolle. Og alt dette fikk vi oppleve i de fantastiske DNIR-omgivelsene på Gianicolo».

En hektisk uke

I tillegg til seminarene inkluderte programmet flere andre aktiviteter knyttet til Ibsen, Roma og Italia. Studentene besøkte Den skandinaviske forening, der Ibsen var særlig aktiv under sine opphold i byen, og fikk en guidet tur i Peterskirken i regi av Mattia Biffis, postdoktor ved DNIR. Her fikk de oppleve konteksten for det berømte brevet til Bjørnson Ibsen skrev 12. september 1865: «Saa gik jeg en Dag i Peterskirken – jeg var et Erinde i Rom – og der gik der med engang op for mig en stærk og klar Form for hvad jeg havde at sige.» Sagnet forteller at Ibsen, etter dette brevet, satte seg ned for alvor med skrivingen av Brand.

Sist, men ikke minst, fikk studentene en mulighet til å bli kjent med og knytte bånd til forskjellige italienske Ibsen-miljøer. De deltok i en workshop ved Universitetet i Roma «La Sapienza», i regi av D’Amico og førstelektor i nordisk Andrea Berardini. Der ble de kjent med norskstudentene i Roma og de diskuterte sammen relevansen Brand har som et drama om religiøs fundamentalisme. Som student Tor Cappelen Rivlin kommenterte, «dette var ett av høydepunktene!» Studentene møtte også teatertruppen Vicoquartomazzini, som sto bak Little Europa, en adaptasjon av Ibsens Lille Eyolf (1894). Ibsen-studentene, som hadde sett stykket på forhånd, inngikk i en samtale med teatertruppen om de dramaturgiske valgene deres og formålet med adaptasjonen.

Både studentene og lærerne var veldig godt fornøyde med oppholdet, og D’Amico er allerede i gang med å planlegge et liknende opplegg høsten 2019, med et enda tettere samarbeid med Universitetet i Roma. Som student Amrei Stanzel formulerte det, «det var en faglig utfordrende uke, men helt klart verdt det!»

Møte med teatertruppen Vicoquartomazzini. (Foto: Giuliano D’Amico)
Av førsteamanuensis Giuliano D’Amico
Publisert 23. okt. 2018 13:49 - Sist endret 15. jan. 2020 05:39