Audun Rosslund

Bilde av Audun Rosslund
English version of this page
Rom HW427
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

  • tidlig språkutvikling
  • spedbarnsrettet tale
  • kognitiv utvikling 
  • barnehage

Bakgrunn

2020: Master i utviklingspsykologi, Psykologisk Institutt, UiO

Emneord: Barns språktilegnelse, Spedbarnsrettet tale, Psykolingvistikk
Publisert 8. jan. 2021 14:23 - Sist endret 14. jan. 2021 21:34