Deltakere i Hvem får passe inn? Selvpresentasjon i jobbintervjuer med kandidater med minoritets- og majoritetsbakgrunn

Navn Telefon E-post Emneord
Veronica Pajaro