English version of this page

Hvem får passe inn? Selvpresentasjon i jobbintervjuer med kandidater med minoritets- og majoritetsbakgrunn (avsluttet)

Portrett.

Veronica Pajaro.

Foto: Nadia Frantsen.

Om prosjektet

Prosjektet fokuserer på hvordan kandidater med minoritets- og majoritetsbakgrunn forhandler frem profesjonelle indentiteter i jobintervjuer for å kunne 'passe' (Goffman, 1963) som ansettbare leger. Kandidatene formidler og relevantgjør kompetansene sine i intervjuene ved å avsløre og holde tilbake informasjon. Ved å fokusere på kandidater med både majoritets- og minoritetsbakgrunn, belyser prosjektet de kommunikative mekanismene som er i spill når kandidatene blir evaluert. Fordi som Goffman påpeker, det er ikke bare minoriteter, men alle som jobber for å 'passe' inn. Forskjellen ligger i at noen har mer arbeid å gjøre enn andre for å presentere seg på en koherent og troverdig måte, ved avsløre og holde tilbake informasjon på en strategisk måte.

Prosjektet er tredelt og tar seg av kandidatenes selvpresentasjoner og etnisk kategorisering i intervjuer, flerspråklige repertoirer og vurderingen av kandidatenes språkferdigheter på intervjuer, og utenlandsk studie- og arbeidskompetanse i en norsk konteksk.

Dataene består av en korpus med 147 autentiske jobbintervjuer for turnusleger som ble gjort video- og audioopptak av, samt kandidatenes CVer og søknadsbrev, og ofisielle dokumenter om den restruktureringen av turnuslegetjenesten, jobbannonser, etc. Jeg tar en interaksjonell perspektiv på intervjuene og kombinerer en interaksjonell sosiolingvistikk tilnærming til dataene med analytiske verktøy fra samtaleanalyse.

Sentralt i forskningen ligger spørsmål knyttet til sosial kategorisering, migrasjon, og arbeidsmarkedet, samt mer interaksjonelle spørsmål som informasjonshåndtering og selvpresentasjon i jobbintervjuer. Funnene i prosjektet vil kunne belyse den kommunikative dynamikken i jobbintervjuer som gjør at noen kandidater blir sett som ansettbare

Varighet

April 2012 – mai 2017

Publisert 2. nov. 2013 20:35 - Sist endret 21. apr. 2020 10:24

Kontakt

Veronica Pajaro

(+47) 22854740