English version of this page

BiLit: Tilegnelse av lese- og skriveferdigheter hos tospråklige norsk-russiske barn: Tradisjonelle og komplementære skoler i Oslo (avsluttet)

Seks barn ligger med ryggen på gulvet med hodet mot hverandre.
Foto: Colourbox.

 

Om prosjektet

Det har nylig vært en betydelig innvandring av russere til Norge. Det bor 2 681 russere i Oslo i 2013. BiLits mål er å gjennomføre en pilotstudie for utvikling av språk og lese- og skriveferdigheter hos tospråklige norsk-russiske elever i barneskolen. Denne minoritetsgruppen er av spesiell interesser for BitLit-prosjektet, siden foreldrene til norsk-russiske barn er veldig opptatt av utviklingen hos deres barn av språk og lese- og skriveferdigheter. Det finnes minst fem russiske komplementærskoler i Oslo med 200 barn.

BiLits hovedfokus er på tospråklighetens effekt på to viktige element ved lese- og skriveferdigheter. Vi stiller følgende spørsmål:

  1. Hva karakteriserer norsk-russiske barns muntlige språkferdigheter og lese- og skriveferdigheter?
  2. Hvordan påvirker språkspesifikke trekk tilegnelse av lese- og skriveferdigheter? Dette er viktig, siden norsk og russisk typologisk er ulike språk, som bruker ulike alfabet og ortografiske system.

Målet til denne pilotstudien er å etablere et samarbeid mellom lingvister, sosial- og utdanningsvitere, i tillegg til pedagoger, for å kunne bygge et teoretisk og empirisk fundament for å samle inn og analysere relevante empiriske data på norsk-russiske barns språk- og lese- og skriveferdigheter.

Varighet

Januar 2015 – desember 2015

Finansiering

Småskalafinansiering fra forskning i skolen (KiS), Universitetet i Oslo.

Samarbeid

Tina Hickey, University College Dublin; Ekaterina Protassova, Helsingfors universitet; Gunhild Tveit Randen, Høgskolen i Hedmark; Anne Golden, Universitetet i Oslo; Janne von Koss Torkildsen, Universitetet i Oslo; Språkpolitikk i flerspråklige transkulturelle familier; Center for Russian Language and Culture in Oslo.

Publisert 19. mai 2017 17:49 - Sist endret 21. apr. 2020 10:54