English version of this page

Fleirspråklege praksisar blant ungdom på nettet (avsluttet)

Fleirspråkleg praksis blant ungdom på nett og i nye sosiale medium.

A guy and a girl typing on their laptop

Foto: Elliott Reyna / Unsplash

Om prosjektet

Innanfor dette prosjektet vil vi sjå nærare på fleirspråkleg praksis blant ungdom på nett og i nye, sosiale medium, og granske korleis desse kjeldene kan utfylle meir tradisjonelle datakjelder (t.d. sosiolingvistiske intervju, etnografisk feltarbeid og deltakande observasjon). Desse nye kjeldene gir tilgang til ungdommar sine eigen-genererte videoar, musikk, tale og skrift, men også til å kunne studere korleis globale trendar blir approprierte og rekontekstualiserte i lokale kodar for eit lokalt publikum. Ved å sjå på måten unge språkbrukarar rekontekstualiserer språk for sitt publikum, håper vi å kunne få innsikt i korleis ulike stilar, register, lokale dialektar og språk blir kulturelt identifiserte og forma som register.

Samarbeid

Cecelia Cutler, Lehman College, City University of New York CUNY

Emneord: Flerspråklig praksis, Flerspråklighet ideologier og språkpolitikk
Publisert 2. nov. 2013 20:35 - Sist endret 29. nov. 2021 16:04

Kontakt

Unn Røyneland

(+47) 22859183

(+47) 93831064