English version of this page

Fleirspråklege praksisar blant ungdom på nettet

MultiLing står det med bokstaver. Og et orange løvtre. Logo.

Om prosjektet

Innanfor dette prosjektet vil vi sjå nærare på fleirspråkleg praksis blant ungdom på nett og i nye, sosiale medium, og granske korleis desse kjeldene kan utfylle meir tradisjonelle datakjelder (t.d. sosiolingvistiske intervju, etnografisk feltarbeid og deltakande observasjon). Desse nye kjeldene gir tilgang til ungdommar sine eigen-genererte videoar, musikk, tale og skrift, men også til å kunne studere korleis globale trendar blir approprierte og rekontekstualiserte i lokale kodar for eit lokalt publikum. Ved å sjå på måten unge språkbrukarar rekontekstualiserer språk for sitt publikum, håper vi å kunne få innsikt i korleis ulike stilar, register, lokale dialektar og språk blir kulturelt identifiserte og forma som register.

Samarbeid

Cecelia Cutler, Lehman College, City University of New York CUNY

Emneord: Flerspråklig praksis, Flerspråklighet ideologier og språkpolitikk
Publisert 2. nov. 2013 20:35 - Sist endret 21. apr. 2020 08:36

Kontakt

Unn Røyneland

(+47) 22859183

(+47) 93831064