Unn Røyneland

Professor, Senterleiar ved MultiLing
Bilde av Unn Røyneland
English version of this page
Telefon +47-22844037
Mobiltelefon +47-93831064
Rom 446
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wegelands hus Nils henrik Abels vei 36 0313 Oslo
Postadresse MultiLing Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Faglege kompetanseområde

Eg arbeider innafor områda sosiolingvistikk og dialektologi, og er interessert i språkbruk på sosiale medium, dialekt og migrasjon, språk- og dialektkontakt, ungdomsspråk, språkhaldningar og språkendring. I forskinga mi har eg særleg vore opptatt av dialektbruk, både munnleg og skriftleg, blant unge språkbrukarar, og av framvekst av nye måtar å snakke norsk på i fleirspråklege bymiljø. Eg er dessutan oppteken av korleis språk blir brukt, oppfatta og debattert på nett og i media.

Dei nyaste publikasjonane mine inkluderer: to samredigerte bøker i serien Routledge Critical Studies in Multilingualism: Multilingualism across the Lifespan (2021) og Spaces of Multilingualism (2021), med Robert Blackwood; eit særnummer av tidsskriftet Journal of Multilingual and Multicultural Development: Migration and Dialect Acquisition in Europe, med Peter Auer (2020); ei samredigert bok om fleirspråklege praksisar på sosiale medium: Multilingual youth practices in Computer Mediated Communication (2018), Cambridge University Press, med Cecelia Cutler, eit særnummer av SociolinguisticaLanguage standardisation: Theory and Practice,(2016), med Sue Wright og Pia Lane. Eg er ein av hovudredaktørane for LME Linguistic Minorities in Europe Online, De Gruyter. 

Dei seinare åra har eg også drive mykje med språkpolitikk, språkplanlegging og språknormering og har bl.a. vore med på å utarbeide framlegget til ny rettskriving for nynorsk (Nynorsk 2011) og leidde arbeidet til "Framtidsutvalet" som la fram rapporten Språk i Norge – kultur og infrastruktur (2018). 

 • Sosiolingvistikk
 • Fleirspråklegheit
 • Dialektologi
 • Språkbruk på sosiale medium
 • Språkpolitikk og -planlegging
 • Språknormering
 • Nyare språkhistorie
 • Nynorsk skriftkultur

Pågåande og planlagde forskningsprosjekt

Formidling

Videoar om dialektar og målmerke hos NDLA (Norsk digital læringsarena)

Emneord: Språkvitenskap, Norsk språk, Nordisk språk, Sosiolingvistikk, Dialektologi, Språkhistorie, Nynorsk skriftkultur, Språknormering, Fleirspråklegheit

Publikasjoner

 • Røyneland, Unn & Robert Blackwood (2021) (eds.). Multilingualism across the Lifespan. Routledge Critical Studies in Multilingualism. Routledge.

 • Blackwood, Robert & Unn Røyneland (2021) (eds.). Spaces of Multilingualism. Routledge Critical Studies in Multilingualism. Routledge.

 • Mesthrie, Raj, Toril Opsahl & Unn Røyneland (2021). Contesting Stereotypes: Language, Body and Belonging – Northern and Southern perspectives. In Blackwood & Røyneland (eds.) Spaces of Multilingualism. Routledge Critical Studies in Multilingualism. Routledge, 51-72. 

 • Røyneland, Unn & Øystein Alexander Vangsnes (2020). 'Joina du kino imårgå?' Ungdomars dialektskriving på sosiale medium. I K. Hagen, A. Hjelde, K. Stjernholm & Ø. A. Vangsnes (red.) Bauta: Janne Bondi Johannessen in memoriam. Oslo Studies in Language 11(2). 357-392. DOI: https://doi.org/10.5617/osla.8508
 • Røyneland, Unn & Lanza, Elizabeth (2020). Dialect Diversity and Migration: Disturbances and Dilemmas, Perspectives from Norway. In Brunn S., Kehrein R. (eds.) Handbook of the Changing World Language Map. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73400-2_223-1
 • Røyneland, Unn (2020). Regional varieties in Norway revisited. In Cerruti, M. & S. Tsiplakou (eds.) Koines and regional standard varieties. Structural and sociolinguistic aspects of language shift. Studies in Language Variation. John Benjamins, 31-54. https://doi.org/10.1075/silv.24
 • Auer, P. & Røyneland, U.  (Eds.) (2020). Migration and Dialect Acquisition in Europe. Special issue of Journal of Multilingual and Multicultural Development.
 • Auer, Peter & Unn Røyneland (2020). Modelling acquisition and use of dialectal, standard and multiethnolectal features in migratory contexts across Europe. In Auer, P. & Røyneland, U.  (Eds.) Migration and Dialect Acquisition in Europe. Special issue of Journal of Multilingual and Multicultural Development. https://doi.org/10.1080/01434632.2020.1730385
 • Røyneland, Unn & Bård Uri Jensen (2020). Dialect acquisition and migration in Norway – questions of authenticity, belonging and legitimacy.  In Auer, P. & Røyneland, U.  (Eds.) Migration and Dialect Acquisition in Europe. Special issue of Journal of Multilingual and Multicultural Development. https://doi.org/10.1080/01434632.2020.1722679

 • Cutler, Cecelia & Unn Røyneland (eds.) (2018). Multilingual Youth Practices in Computer Mediated Communication. Cambridge University Press.
 • Cutler, Cecelia & Unn Røyneland (2018). Multilingualism in the digital sphere: the diverse practices of youth online. In Multilingual Youth Practices in Computer Mediated Communication. Cambridge University Press, 3-27.
 • Røyneland, Unn (2018). Virtually Norwegian: Negotiating language and identity on YouTube. In Multilingual Youth Practices in Computer Mediated Communication. Cambridge University Press, 145-168.
 • Røyneland, Unn (2018). Sosial og geografisk variasjon, utjamning og ny variasjon frå ca. 1945 til i dag. [Social and geographical variation, levelling and new variation from 1945 until today]. In Mæhlum (ed.) Norsk Språkhistorie. [Norwegian History of Language] NSH-II Praksis. Oslo: Novus, 240-257.
 • Mæhlum, Brit & Unn Røyneland (2018). Dialekt, indeksikalitet og identitet. Tilstandsrapport fra provinsen. I Christensen, T. K.  et al. Dansk til det 21. århundrede – sprog og samfund. U Press, 247-263.
 • Røyneland, Unn (2017). Hva skal til for å høres ut som du hører til? Forestillinger om dialektale identiteter i det senmoderne Norge. [What should you sound like to sound like you belong? Conceptions of dialectal identities in late modern Norway]. Nordica Helsingensia 48, 91-106.
 • Opsahl, Toril & Unn Røyneland (2016). Reality rhymes – recognition of rap in multicultural Norway. In C. Aliagas, M. R. Garrido & E. Moore (eds.) Hip Hop, language and identity: Bridging organic learning and institutional learning spaces Special Issue of Linguistics and Education Volume 36. p. 45-54.
 • Røyneland, Unn (2016). Revision of the Nynorsk standard: deliberation, decision and legitimisation. In S. Wright, U. Røyneland & P. Lane (eds.) Language standardisation: theory and practice  Special issue of Sociolinguistica 30. Mouton de Gruyter, 83-105.
 • Cutler, Cecelia & Unn Røyneland (2015). “Where the fuck am I from?”: Hip-Hop youth and the (re)negotiation of language and identity in Norway and the US. In Nortier J. & B. A. Svendsen (eds.) Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces. Cambridge: Cambridge University Press, 139-163.
 • Røyneland, Unn & Brit Mæhlum (2014). Det norske dialektlandskapet: Sosiolingvistiske perspektiv på bruk av Nordiske dialektkorpus. I Johannessen, J. B. & K. Hagen (red.) Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk. Oslo: Novus.
 • Kristoffersen, Gjert, Marita Kristiansen & Unn Røyneland (2014). Landrapport Norge: Internasjonalisering og parallellspråklighet ved norske universitet og høyskoler. I: Hvor parallelt Om parallellspråkighet på Nordens universitet. Danmark: Nordisk Ministerråd 2014, s. 201-257
 • Røyneland, Unn (2013). “The voice from below”: Norwegian language reforms in the 21st century. In Lohndal, Terje (ed.) In Search of Universal Grammar: From Old Norse to Zoque. Amsterdam: John Benjamins, 53-76.
 • Røyneland, Unn (2013). Kan dialektkontakt forklare språkendring? I Hyvik J. J. & S. Walton (red.) ”Der var ruskutt å leggja ut på” – 10 år med mastergraden i Nynorsk skriftkultur. Oslo: Novus, 187-205.
 • Røyneland, Unn & Hans-Olav Enger (2012): Fra holtijaR til holting – språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen. Oslo: Novus.
 • Mæhlum, Brit & Unn Røyneland (2012). Det norsk dialektlandskapet. Innføring i studiet av dialekter. [The Norwegian Dialect Landscape. Introduction to the Study of Dialects.] Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Mæhlum, Brit & Unn Røyneland (2011). "Lasternes Hule" eller "Civilisationens Arnested"? Byens posisjon i norsk talemålsforskning. I: Nordiskfaget - tradisjon og fornying. Novus Forlag 2011 ISBN 978-82-7099-623-0. s. 69-96
 • Røyneland, Unn (2010). "Vertical convergence of linguistic varieties in a language space." In P. Auer & J. E. Schmidt (eds.) Language and space - an International Handbook of Linguistic Variation. Volume 1: Theories and Methods Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 259-274.
 • Brunstad, Endre, Unn Røyneland & Toril Opsahl (2010). "Hip-hop, ethnicity and linguistic practice in rural and urban Norway." I Marina Terkourafi  (ed.) The Languages of Global Hip-hop. London: Continuum, 223-256.
 • Røyneland, Unn (2009). Dialects in Norway: catching up with the rest of Europe?. International Journal of the Sociology of Language.  ISSN 0165-2516.  196/197, s 7- 31 . doi: 10.1515/IJSL.2009.015
 • Gregersen, Frans & Røyneland, Unn (2009). Introduction: Sociolinguistics. Nordic Journal of Linguistics.  ISSN 0332-5865.  32(2), s 185- 189 . doi: 10.1017/S0332586509990023
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2009). Osloungdom - født på solsiden eller i skyggen av standardtalemålet?. Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  27(1), s 95- 120
 • Røyneland, Unn & Mæhlum, Brit (2009). Dialektparadiset Norge - en sannhet med modifikasjoner, I: Iben Stampe Sletten; Asgerd Gudiksen (red.),  I Mund og Bog. 25 artikler om sprog tilegnet Inge Lise Pedersen på70-årsdagen d. 5. juni 2009.  Afdeling for dialektforskning, Nordisk forskningsinstitut, Københavns universitet.  ISBN 9788799244737.  17.  s 219 - 231
 • Svendsen, Bente Ailin & Røyneland, Unn (2008). Multiethnolectal facts and functions in Oslo, Norway. International Journal of Bilingualism.  ISSN 1367-0069.  12(1 & 2), s 63- 83
 • Røyneland, Unn (2005). Dialektnivellering, ungdom og identitet. Ein komparativ studie av språkleg variasjon og endring i to tilgrensande dialektområde, Røros og Tynset. Avhandling for graden dr.art. Acta humaniora ; nr 231 Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo : Unipub, (560 sider).
 • Om avhandlinga i Uniforum
 • Mesthrie, Rajend; Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2021). Contesting Stereotypes: Language, Body, and Belonging - Northern and Southern perspectives. I Blackwood, Robert & Røyneland, Unn (Red.), Spaces of Multilingualism. Routledge. ISSN 9781003125839. s. 51–72. doi: 10.4324/9781003125839. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røyneland, Unn & Vangsnes, Øystein A (2020). 'Joina du kino imårgå?' Ungdommars dialektskriving på sosiale medium. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 11(2), s. 357–392. doi: 10.5617/osla.8508. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røyneland, Unn & Lanza, Elizabeth (2020). Dialect Diversity and Migration: Disturbances and Dilemmas, Perspectives from Norway. I Brunn, Stanley D. & Kehrein, Roland (Red.), Handbook of the Changing World Language Map. Springer. ISSN 978-3-319-73400-2. s. 1–19. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-319-73400-2_223-1.
 • Røyneland, Unn (2020). Regional varieties in Norway revisited. I Cerruti, Massimo & Tsiplakou, Stavroula (Red.), Intermediate Language Varieties Koinai and regional standards in Europe. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027205414. s. 31–54. doi: https%3A/doi.org/10.1075/silv.24. Fulltekst i vitenarkiv
 • Auer, Peter & Røyneland, Unn (2020). Modelling acquisition and use of dialectal, standard and multiethnolectal features in migratory contexts across Europe. Journal of Multilingual and Multicultural Development (JMMD). ISSN 0143-4632. doi: 10.1080/01434632.2020.1730385. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røyneland, Unn & Jensen, Bård Uri (2020). Dialect acquisition and migration in Norway – questions of authenticity, belonging and legitimacy. Journal of Multilingual and Multicultural Development (JMMD). ISSN 0143-4632. doi: 10.1080/01434632.2020.1722679. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berg, Ivar; Bugge, Edit; Røyneland, Unn & Sandøy, Helge (2018). Geografisk og sosial variasjon. I Mæhlum, Brit Kirsten (Red.), Norsk språkhistorie II : praksis. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-848-7. s. 163–256. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mæhlum, Brit Kirsten & Røyneland, Unn (2018). Dialekt, indeksikalitet og identitet. Tilstandsrapport fra provinsen, Dansk til det 21. århundrede – sprog og samfund. U Press. ISSN 9788793060739. s. 247–261. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røyneland, Unn (2018). Virtually Norwegian: Negotiating Language and Identity on YouTube. I Røyneland, Unn & Cutler, Cecilia (Red.), Multilingual Youth Practices in Computer Mediated Communication. Cambridge University Press. ISSN 978-1107-09173-3. s. 145–167. doi: 10.1017/9781316135570.009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røyneland, Unn & Cutler, Cecilia (2018). Multilingualism in the Digital Sphere: The Diverse Practices of Youth Online. I Røyneland, Unn & Cutler, Cecilia (Red.), Multilingual Youth Practices in Computer Mediated Communication. Cambridge University Press. ISSN 978-1107-09173-3. s. 3–26. doi: 10.1017/9781316135570.002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røyneland, Unn (2017). Hva skal til for å høres ut som du hører til? Forestillinger om dialektale identiteter i det senmoderne Norge. I Östmann, Jan-Ola; Sandström, Caroline; Gustavsson, Pamela & Södergård, Lisa (Red.), Ideologi, identitet, intervention. Nordisk dialektologi 10. Nordica vid Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet. ISSN 9789515129963. s. 91–106.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Vangsnes, Øystein Alexander & Røyneland, Unn (2022). Norske ungdommars multilektale​ sosiale skriving.
 • Opsahl, Toril; Lomeu Gomes, Rafael; Goodchild, Samantha; Ims, Ingunn Indrebø; Lamb, Gavin Mitchell & Røyneland, Unn [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). (Re)producing stereotypes in media representations of contemporary urban vernaculars.
 • Røyneland, Unn (2022). "wallah bro, hva skjer man joiner du kino eller?" Hybride språkpraksiser og normforhandlinger på sosiale medier.
 • Røyneland, Unn (2022). Voices of Authority: Perceptions of ‘Dialect’ and ‘Standard’ among young Norwegians.
 • Røyneland, Unn (2022). ”Fordi dialekt er lett og engelsk er universelt” Språklig variasjon på sosiale medium .
 • Røyneland, Unn & Ramberg, Bjørn Torgrim (2021). Language Activism and Social Justice: Why Languages matter.
 • Lanza, Elizabeth; Røyneland, Unn & Svennevig, Jan (2021). Språk og identitet i Etiopia.
 • Eide, Linda NRK; Røyneland, Unn & Mæhlum, Brit Kirsten (2021). Høtt sa du? [Internett]. Nasjonalbiblioteket.
 • Mesthrie, Rajend; Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2021). Contesting Stereotypes: Language, Body, and Belonging (Norwegian cases).
 • Røyneland, Unn & Hårstad, Stian (2021). Gammelnavsk, dialekt i meldinger og Dag Sørås. [Radio]. Språksnakk, NRK P2.
 • Røyneland, Unn & Blackwood, Robert (2021). Introduction. I Røyneland, Unn & Blackwood, Robert (Red.), Multilingualism across the Lifespan. Routledge. ISSN 9781003125815. s. 1–9.
 • Blackwood, Robert & Røyneland, Unn (2021). Introduction. I Blackwood, Robert & Røyneland, Unn (Red.), Spaces of Multilingualism. Routledge. ISSN 9781003125839. s. 1–7. doi: https%3A/doi.org/10.4324/9781003125839.
 • Røyneland, Unn (2021). Multilektale skrivepraksisar på sosiale medium.
 • Røyneland, Unn (2021). Utfordringar og dilemmaer for nordisk nabospråkskommunikasjon.
 • Røyneland, Unn & Goodchild, Samantha (2021). The construction and deconstruction of lects – labelling of heterogeneous and fluid linguistic practices.
 • Røyneland, Unn (2021). Doing it with style: Negotiating language, body and belonging.
 • Røyneland, Unn (2021). Språkpolitikk og språksituasjonen i Norge.
 • Røyneland, Unn (2021). Har Norden et språkfellesskap?
 • Røyneland, Unn; Lane, Pia & Grenoble, Lenore (2021). Linguistic Minorities in Europe online.
 • Vangsnes, Øystein A & Røyneland, Unn (2020). Unn forskar på korleis ungdom sjonglerer med språket: - Dei unge er skrivekunnige som aldri før. [Avis]. Sogn Avis.
 • Vangsnes, Øystein A; Bjørhusdal, Eli; Røyneland, Unn; Söderlund, Göran; Lundquist, Bjørn & Rong, Marit (2020). Dei får tolv millionar tilå løfta nynorskprosjektet. [Avis]. Sogn Avis.
 • Røyneland, Unn (2020). Kropp og språk. [Radio]. Språkteigen.
 • Røyneland, Unn (2019). Hip-Hop youth and the (re)negotiation of language and identity: From performance style to dialect coalescence .
 • Mæhlum, Brit Kirsten & Røyneland, Unn (2019). Valdresdialekt – et målføre i alvorlig uføre? .
 • Røyneland, Unn (2019). Language policy and planning in Norway: Standardization, legitimization, delibetation, and decision. .
 • Røyneland, Unn (2019). Language policy and planning in Norway: A lesson for the Ethiopian context?
 • Røyneland, Unn (2019). Be careful what you wish for: The ideals of sociolingistics and the dilemmas of practical power.
 • Røyneland, Unn (2019). Felles utfordringer for de nordiske språkfellesskaper.
 • Lanza, Elizabeth & Røyneland, Unn (2019). Place and mobility: Contemporary globalization and the linguistic landscape of Ethiopia .
 • Røyneland, Unn (2019). Språk og identitet: Eller fleire språk og fleire identitetar? .
 • Røyneland, Unn & Gudheim, Helge (2019). Kva ved går det med Valdres-dialekten? (10) Serien reiser nye spørsmål. [Avis]. Avisa Valdres.
 • Røyneland, Unn; Mæhlum, Brit Kirsten & Gudheim, Helge (2019). Kva veg går det med Valdres-dialekten (2) Språkleg er Norge både paradis og anarki. [Avis]. Avisa Valdres.
 • Røyneland, Unn (2019). Hva kan egentlig kalles "morsmål" i et flerkulturet samfunn? [Radio]. NRK P2.
 • Røyneland, Unn & Vangsnes, Øystein A (2019). SoMe in Dialect Heaven: Norms and social meanings of Norwegian dialects online.
 • Røyneland, Unn (2019). Dialect and migration.
 • Røyneland, Unn (2019). Negotiating language and identity online.
 • Røyneland, Unn & Lanza, Elizabeth (2019). Dialect Diversity and Migration: Disturbances and Dilemmas - Perspectives from the North.
 • Røyneland, Unn (2019). Hva og hvem er norsk (nok)? Språk- og identitetsforhandlinger på YouTube.
 • Røyneland, Unn (2018). A visual-verbal guise study of attitudes towards dialect and 'standard' in Norway.
 • Røyneland, Unn (2018). Language politics in Norway: "Postcolonial" struggle and colonial oppression - and present "recolonialization"?
 • Røyneland, Unn & Cutler, Cecilia (2018). Multilingualism in the digital sphere: the diverse practices of youth online .
 • Røyneland, Unn (2018). Vitually Norwegian: Negotiating Language and Identity on YouTube.
 • Røyneland, Unn (2018). Dialekt- og identitetsforhandlinger online .
 • Røyneland, Unn (2018). Regional varieties in Scandinavia revisited.
 • Røyneland, Unn & De Korne, Haley (2018). Combatir el racismo lingüístico: Propuestas desde Noruega y México. [Tidsskrift]. Piedra, Papel & Tijeras.
 • Røyneland, Unn (2018). Språkets framtid er eit offentleg ansvar. [Fagblad]. Språknytt 1/2018.
 • Røyneland, Unn & De Korne, Haley (2018). Minoritetsspråklege skriftkulturar. Normering, standardisering og bruk av minoritetsspråk .
 • Røyneland, Unn (2018). Deliberación democrática en procesos de estandardisación lingüística: ejemplos de Noruega.
 • Røyneland, Unn & De Korne, Haley (2018). Cómo eliminar prejuicios contra lenguas minoritarias en el siglo XXI. Estrategias desde Noruega y México.
 • Røyneland, Unn (2018). Virtualmente Noruego: Negociación de lenguaje e identidad en línea.
 • Røyneland, Unn (2017). Brua til språket. [Fagblad]. Språknytt 3/2017.
 • Røyneland, Unn (2017). “Hvorfor insisterer nordmenn på å snakke alle disse ubegripelige dialektene sine?” Om holdninger til gamle og nye dialekter i Norge.
 • Røyneland, Unn (2017). Kva skal til for å høyres ut som du høyrer til? Spørsmål om autentisitet, legitimitet og anonymitet.
 • Røyneland, Unn (2017). Negotiating language and identity online: multilingual youth practices in the digital sphere.
 • Røyneland, Unn (2017). Dialect acquisition and migration in Norway.
 • Røyneland, Unn & Auer, Peter (2017). Dialects and migration in Europe.
 • Røyneland, Unn & Svennevig, Jan (2017). Interviews versus conversations as data for studying place and identity: Claiming and resisting a Norwegian identity in interaction.
 • Røyneland, Unn (2017). Dialect acquisition and migration: Questions of authenticity, belonging and legitimacy.
 • Røyneland, Unn (2017). Hip-Hop and negotiations of language and Identity.
 • Røyneland, Unn & Svendsen, Bente Ailin (2017). Ethnography as (a set of) methods (for researching identity).
 • Røyneland, Unn (2017). Studying language attitudes – theories and methods in dialogue.
 • Røyneland, Unn (2017). Virtually Norwegian: Negotiating Language and Identity Online.
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2017). Velg språk (eller vær sjylling)!
 • Røyneland, Unn (2016). Attitudes towards immigrants' use of local dialects; questions of authenticity, belonging and entitlement.
 • Björklund Einarsdóttir, Silja & Røyneland, Unn (2016). Brasilianere føler seg diskriminert for språket sitt i Portugal. [Internett]. Forskning.no.
 • Björklund Einarsdóttir, Silja & Røyneland, Unn (2016). Hvorfor snakker de så kleint i norske filmer? [Internett]. Forskning.no.
 • Røyneland, Unn (2016). Language in Social and Digital Media. Perspectives from the North.
 • Lanza, Elizabeth & Røyneland, Unn (2016). Multilingualism as an individual and societal phenomenon: Perspectives from Norway.
 • Røyneland, Unn (2016). “Dialekter er djevelens diaré” Dialektbruk og haldningar til dialektvariasjon i eteren.
 • Lanza, Elizabeth; Røyneland, Unn & Lane, Pia (2016). MultiLing. Center for Multilingualism in Society across the Lifespan: A Center of Excellence in Norway. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. ISSN 0933-1883. s. 223–231.
 • Røyneland, Unn (2016). Språkleg mangfald i Noreg - problem eller ressurs? Fleirspråklegheit som forskingsfelt. Samtiden. ISSN 0036-3928.
 • Røyneland, Unn (2016). Språklig mangfold i Norge - problem eller ressurs?
 • Røyneland, Unn (2016). Vil redde hallingdialekta. [Radio]. NRK Radio, Her og Nå.
 • Røyneland, Unn & Jensen, Bård Uri (2016). What should you sound like to sound like you belong? Attitudes towards immigrants’ use of local dialects.
 • Røyneland, Unn & Jensen, Bård Uri (2016). Attitudes towards immigrants’ use of local dialects; questions of authenticity, belonging and entitlement .
 • Røyneland, Unn & Jensen, Bård Uri (2016). Attitudes towards immigrants’ use of local dialects; questions of authenticity, belonging and entitlement .
 • Røyneland, Unn & Jensen, Bård Uri (2016). Attitudes towards immigrants’ use of Norwegian – an experimental study .
 • Røyneland, Unn & Lanza, Elizabeth (2016). Language policy in Norway: Discourses of the local and the global.
 • Lanza, Elizabeth & Røyneland, Unn (2016). Memory wound: Commemoration and contestation in multilingual and multicultural Norway.
 • Røyneland, Unn (2016). From performance style to dialect coalescence: Multilingual youth practices in Oslo, Norway.
 • Røyneland, Unn; Lohndal, Terje; Sollid, Hilde; Hildegunn Amanda, Soldal; Shahzad, Rana & Sandvik, Hilde [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Språk i Norge - kultur og infrastruktur. Språkrådet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 20. sep. 2022 11:43

Forskergrupper