Unn Røyneland

Professor, Nestleiar ved MultiLing
Bilde av Unn Røyneland
English version of this page
Telefon +47-22844037
Mobiltelefon +47-93831064
Rom 428
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wegelands hus Nils henrik Abels vei 36 0313 Oslo
Postadresse MultiLing Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Faglege kompetanseområde

Eg arbeider innafor områda sosiolingvistikk og dialektologi, og er interessert i språkbruk på sosiale medium, dialekt og migrasjon, språk- og dialektkontakt, ungdomsspråk, språkhaldningar og språkendring. Den nyaste boka eg har redigert dreier seg om fleirspråklege praksisar på sosiale medium: Multilingual Youth Practices in Computer mediated Communication, Cambridge University Press. I forskinga mi har eg særleg vore opptatt av dialektbruk og dialektnivellering blant unge språkbrukarar. Dei seinare åra har eg også drive mykje med språkpolitikk, språkplanlegging og språknormering og har bl.a. vore med på å utarbeide framlegget til ny rettskriving for nynorsk (Nynorsk 2011) og leidde arbeidet til "Framtidsutvalet" som la fram rapporten Språk i Norge – kultur og infrastruktur (2018). Eg er dessutan oppteken av korleis språk blir brukt, oppfatta og debattert på nett og i media.

  • Sosiolingvistikk
  • Fleirspråklegheit
  • Dialektologi
  • Språkbruk på sosiale medium
  • Språkpolitikk og -planlegging
  • Språknormering
  • Nyare språkhistorie
  • Nynorsk skriftkultur

Pågåande og planlagde forskningsprosjekt

Formidling

Videoar om dialektar og målmerke hos NDLA (Norsk digital læringsarena)

Emneord: Språkvitenskap, Norsk språk, Nordisk språk, Sosiolingvistikk, Dialektologi, Språkhistorie, Nynorsk skriftkultur, Språknormering, Fleirspråklegheit
Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 23. jan. 2021 17:56

Forskergrupper