Unn Røyneland

Professor, Nestleiar ved MultiLing
Bilde av Unn Røyneland
English version of this page
Telefon +47-22844037
Mobiltelefon +47-93831064
Rom 428
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wegelands hus Nils henrik Abels vei 36 0313 Oslo
Postadresse MultiLing Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Faglege kompetanseområde

Eg arbeider innafor områda sosiolingvistikk og dialektologi, og er interessert i språkbruk på sosiale medium, dialekt og migrasjon, språk- og dialektkontakt, ungdomsspråk, språkhaldningar og språkendring. I forskinga mi har eg særleg vore opptatt av dialektbruk, både munnleg og skriftleg, blant unge språkbrukarar, og av framvekst av nye måtar å snakke norsk på i fleirspråklege bymiljø. Eg er dessutan oppteken av korleis språk blir brukt, oppfatta og debattert på nett og i media.

Dei nyaste publikasjonane mine inkluderer: to samredigerte bøker i serien Routledge Critical Studies in Multilingualism: Multilingualism across the Lifespan (2021) og Spaces of Multilingualism (2021), med Robert Blackwood; eit særnummer av tidsskriftet Journal of Multilingual and Multicultural Development: Migration and Dialect Acquisition in Europe, med Peter Auer (2020); ei samredigert bok om fleirspråklege praksisar på sosiale medium: Multilingual youth practices in Computer Mediated Communication (2018), Cambridge University Press, med Cecelia Cutler, eit særnummer av SociolinguisticaLanguage standardisation: Theory and Practice,(2016), med Sue Wright og Pia Lane. Eg er ein av hovudredaktørane for LME Linguistic Minorities in Europe Online, De Gruyter. 

Dei seinare åra har eg også drive mykje med språkpolitikk, språkplanlegging og språknormering og har bl.a. vore med på å utarbeide framlegget til ny rettskriving for nynorsk (Nynorsk 2011) og leidde arbeidet til "Framtidsutvalet" som la fram rapporten Språk i Norge – kultur og infrastruktur (2018). 

 • Sosiolingvistikk
 • Fleirspråklegheit
 • Dialektologi
 • Språkbruk på sosiale medium
 • Språkpolitikk og -planlegging
 • Språknormering
 • Nyare språkhistorie
 • Nynorsk skriftkultur

Pågåande og planlagde forskningsprosjekt

Formidling

Videoar om dialektar og målmerke hos NDLA (Norsk digital læringsarena)

Emneord: Språkvitenskap, Norsk språk, Nordisk språk, Sosiolingvistikk, Dialektologi, Språkhistorie, Nynorsk skriftkultur, Språknormering, Fleirspråklegheit

Publikasjoner

 • Røyneland, Unn & Robert Blackwood (2021) (eds.). Multilingualism across the Lifespan. Routledge Critical Studies in Multilingualism. Routledge.

 • Blackwood, Robert & Unn Røyneland (2021) (eds.). Spaces of Multilingualism. Routledge Critical Studies in Multilingualism. Routledge.

 • Mesthrie, Raj, Toril Opsahl & Unn Røyneland (2021). Contesting Stereotypes: Language, Body and Belonging – Northern and Southern perspectives. In Blackwood & Røyneland (eds.) Spaces of Multilingualism. Routledge Critical Studies in Multilingualism. Routledge, 51-72. 

 • Røyneland, Unn & Øystein Alexander Vangsnes (2020). 'Joina du kino imårgå?' Ungdomars dialektskriving på sosiale medium. I K. Hagen, A. Hjelde, K. Stjernholm & Ø. A. Vangsnes (red.) Bauta: Janne Bondi Johannessen in memoriam. Oslo Studies in Language 11(2). 357-392. DOI: https://doi.org/10.5617/osla.8508
 • Røyneland, Unn & Lanza, Elizabeth (2020). Dialect Diversity and Migration: Disturbances and Dilemmas, Perspectives from Norway. In Brunn S., Kehrein R. (eds.) Handbook of the Changing World Language Map. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73400-2_223-1
 • Røyneland, Unn (2020). Regional varieties in Norway revisited. In Cerruti, M. & S. Tsiplakou (eds.) Koines and regional standard varieties. Structural and sociolinguistic aspects of language shift. Studies in Language Variation. John Benjamins, 31-54. https://doi.org/10.1075/silv.24
 • Auer, P. & Røyneland, U.  (Eds.) (2020). Migration and Dialect Acquisition in Europe. Special issue of Journal of Multilingual and Multicultural Development.
 • Auer, Peter & Unn Røyneland (2020). Modelling acquisition and use of dialectal, standard and multiethnolectal features in migratory contexts across Europe. In Auer, P. & Røyneland, U.  (Eds.) Migration and Dialect Acquisition in Europe. Special issue of Journal of Multilingual and Multicultural Development. https://doi.org/10.1080/01434632.2020.1730385
 • Røyneland, Unn & Bård Uri Jensen (2020). Dialect acquisition and migration in Norway – questions of authenticity, belonging and legitimacy.  In Auer, P. & Røyneland, U.  (Eds.) Migration and Dialect Acquisition in Europe. Special issue of Journal of Multilingual and Multicultural Development. https://doi.org/10.1080/01434632.2020.1722679

 • Cutler, Cecelia & Unn Røyneland (eds.) (2018). Multilingual Youth Practices in Computer Mediated Communication. Cambridge University Press.
 • Cutler, Cecelia & Unn Røyneland (2018). Multilingualism in the digital sphere: the diverse practices of youth online. In Multilingual Youth Practices in Computer Mediated Communication. Cambridge University Press, 3-27.
 • Røyneland, Unn (2018). Virtually Norwegian: Negotiating language and identity on YouTube. In Multilingual Youth Practices in Computer Mediated Communication. Cambridge University Press, 145-168.
 • Røyneland, Unn (2018). Sosial og geografisk variasjon, utjamning og ny variasjon frå ca. 1945 til i dag. [Social and geographical variation, levelling and new variation from 1945 until today]. In Mæhlum (ed.) Norsk Språkhistorie. [Norwegian History of Language] NSH-II Praksis. Oslo: Novus, 240-257.
 • Mæhlum, Brit & Unn Røyneland (2018). Dialekt, indeksikalitet og identitet. Tilstandsrapport fra provinsen. I Christensen, T. K.  et al. Dansk til det 21. århundrede – sprog og samfund. U Press, 247-263.
 • Røyneland, Unn (2017). Hva skal til for å høres ut som du hører til? Forestillinger om dialektale identiteter i det senmoderne Norge. [What should you sound like to sound like you belong? Conceptions of dialectal identities in late modern Norway]. Nordica Helsingensia 48, 91-106.
 • Opsahl, Toril & Unn Røyneland (2016). Reality rhymes – recognition of rap in multicultural Norway. In C. Aliagas, M. R. Garrido & E. Moore (eds.) Hip Hop, language and identity: Bridging organic learning and institutional learning spaces Special Issue of Linguistics and Education Volume 36. p. 45-54.
 • Røyneland, Unn (2016). Revision of the Nynorsk standard: deliberation, decision and legitimisation. In S. Wright, U. Røyneland & P. Lane (eds.) Language standardisation: theory and practice  Special issue of Sociolinguistica 30. Mouton de Gruyter, 83-105.
 • Cutler, Cecelia & Unn Røyneland (2015). “Where the fuck am I from?”: Hip-Hop youth and the (re)negotiation of language and identity in Norway and the US. In Nortier J. & B. A. Svendsen (eds.) Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces. Cambridge: Cambridge University Press, 139-163.
 • Røyneland, Unn & Brit Mæhlum (2014). Det norske dialektlandskapet: Sosiolingvistiske perspektiv på bruk av Nordiske dialektkorpus. I Johannessen, J. B. & K. Hagen (red.) Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk. Oslo: Novus.
 • Kristoffersen, Gjert, Marita Kristiansen & Unn Røyneland (2014). Landrapport Norge: Internasjonalisering og parallellspråklighet ved norske universitet og høyskoler. I: Hvor parallelt Om parallellspråkighet på Nordens universitet. Danmark: Nordisk Ministerråd 2014, s. 201-257
 • Røyneland, Unn (2013). “The voice from below”: Norwegian language reforms in the 21st century. In Lohndal, Terje (ed.) In Search of Universal Grammar: From Old Norse to Zoque. Amsterdam: John Benjamins, 53-76.
 • Røyneland, Unn (2013). Kan dialektkontakt forklare språkendring? I Hyvik J. J. & S. Walton (red.) ”Der var ruskutt å leggja ut på” – 10 år med mastergraden i Nynorsk skriftkultur. Oslo: Novus, 187-205.
 • Røyneland, Unn & Hans-Olav Enger (2012): Fra holtijaR til holting – språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen. Oslo: Novus.
 • Mæhlum, Brit & Unn Røyneland (2012). Det norsk dialektlandskapet. Innføring i studiet av dialekter. [The Norwegian Dialect Landscape. Introduction to the Study of Dialects.] Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Mæhlum, Brit & Unn Røyneland (2011). "Lasternes Hule" eller "Civilisationens Arnested"? Byens posisjon i norsk talemålsforskning. I: Nordiskfaget - tradisjon og fornying. Novus Forlag 2011 ISBN 978-82-7099-623-0. s. 69-96
 • Røyneland, Unn (2010). "Vertical convergence of linguistic varieties in a language space." In P. Auer & J. E. Schmidt (eds.) Language and space - an International Handbook of Linguistic Variation. Volume 1: Theories and Methods Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 259-274.
 • Brunstad, Endre, Unn Røyneland & Toril Opsahl (2010). "Hip-hop, ethnicity and linguistic practice in rural and urban Norway." I Marina Terkourafi  (ed.) The Languages of Global Hip-hop. London: Continuum, 223-256.
 • Røyneland, Unn (2009). Dialects in Norway: catching up with the rest of Europe?. International Journal of the Sociology of Language.  ISSN 0165-2516.  196/197, s 7- 31 . doi: 10.1515/IJSL.2009.015
 • Gregersen, Frans & Røyneland, Unn (2009). Introduction: Sociolinguistics. Nordic Journal of Linguistics.  ISSN 0332-5865.  32(2), s 185- 189 . doi: 10.1017/S0332586509990023
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2009). Osloungdom - født på solsiden eller i skyggen av standardtalemålet?. Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  27(1), s 95- 120
 • Røyneland, Unn & Mæhlum, Brit (2009). Dialektparadiset Norge - en sannhet med modifikasjoner, I: Iben Stampe Sletten; Asgerd Gudiksen (red.),  I Mund og Bog. 25 artikler om sprog tilegnet Inge Lise Pedersen på70-årsdagen d. 5. juni 2009.  Afdeling for dialektforskning, Nordisk forskningsinstitut, Københavns universitet.  ISBN 9788799244737.  17.  s 219 - 231
 • Svendsen, Bente Ailin & Røyneland, Unn (2008). Multiethnolectal facts and functions in Oslo, Norway. International Journal of Bilingualism.  ISSN 1367-0069.  12(1 & 2), s 63- 83
 • Røyneland, Unn (2005). Dialektnivellering, ungdom og identitet. Ein komparativ studie av språkleg variasjon og endring i to tilgrensande dialektområde, Røros og Tynset. Avhandling for graden dr.art. Acta humaniora ; nr 231 Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo : Unipub, (560 sider).
 • Om avhandlinga i Uniforum
 • Mesthrie, Rajend; Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2021). Contesting Stereotypes: Language, Body, and Belonging - Northern and Southern perspectives. I Blackwood, Robert & Røyneland, Unn (Red.), Spaces of Multilingualism. Routledge. ISSN 9781003125839. s. 51–72.
 • Røyneland, Unn & Lanza, Elizabeth (2020). Dialect Diversity and Migration: Disturbances and Dilemmas, Perspectives from Norway. I Brunn, Stanley D. & Kehrein, Roland (Red.), Handbook of the Changing World Language Map. Springer. ISSN 978-3-319-73400-2. s. 1–19. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-319-73400-2_223-1.
 • Røyneland, Unn (2020). Regional varieties in Norway revisited. I Cerruti, Massimo & Tsiplakou, Stavroula (Red.), Intermediate Language Varieties Koinai and regional standards in Europe. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027205414. s. 31–54. doi: https%3A/doi.org/10.1075/silv.24. Fulltekst i vitenarkiv
 • Auer, Peter & Røyneland, Unn (2020). Modelling acquisition and use of dialectal, standard and multiethnolectal features in migratory contexts across Europe. Journal of Multilingual and Multicultural Development (JMMD). ISSN 0143-4632. doi: 10.1080/01434632.2020.1730385. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røyneland, Unn & Jensen, Bård Uri (2020). Dialect acquisition and migration in Norway – questions of authenticity, belonging and legitimacy. Journal of Multilingual and Multicultural Development (JMMD). ISSN 0143-4632. doi: 10.1080/01434632.2020.1722679. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røyneland, Unn & Vangsnes, Øystein A (2020). 'Joina du kino imårgå?' Ungdommars dialektskriving på sosiale medium. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 11(2), s. 357–392. doi: 10.5617/osla.8508. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mæhlum, Brit Kirsten & Røyneland, Unn (2018). Dialekt, indeksikalitet og identitet. Tilstandsrapport fra provinsen, Dansk til det 21. århundrede – sprog og samfund. U Press. ISSN 9788793060739. s. 247–261. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røyneland, Unn & Cutler, Cecilia (2018). Multilingualism in the Digital Sphere: The Diverse Practices of Youth Online. I Røyneland, Unn & Cutler, Cecilia (Red.), Multilingual Youth Practices in Computer Mediated Communication. Cambridge University Press. ISSN 978-1107-09173-3. s. 3–26. doi: 10.1017/9781316135570.002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røyneland, Unn (2018). Virtually Norwegian: Negotiating Language and Identity on YouTube. I Røyneland, Unn & Cutler, Cecilia (Red.), Multilingual Youth Practices in Computer Mediated Communication. Cambridge University Press. ISSN 978-1107-09173-3. s. 145–167. doi: 10.1017/9781316135570.009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berg, Ivar; Bugge, Edit; Røyneland, Unn & Sandøy, Helge (2018). Geografisk og sosial variasjon. I Mæhlum, Brit Kirsten (Red.), Norsk språkhistorie II : praksis. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-848-7. s. 163–256. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røyneland, Unn (2017). Hva skal til for å høres ut som du hører til? Forestillinger om dialektale identiteter i det senmoderne Norge. I Östmann, Jan-Ola; Sandström, Caroline; Gustavsson, Pamela & Södergård, Lisa (Red.), Ideologi, identitet, intervention. Nordisk dialektologi 10. Nordica vid Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet. ISSN 9789515129963. s. 91–106.
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2016). Reality rhymes – recognition of rap in multicultural Norway. Linguistics and Education. ISSN 0898-5898. 36, s. 45–54. doi: 10.1016/j.linged.2016.06.003. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røyneland, Unn (2016). Revision of the Nynorsk standard: deliberation, decision and legitimisation. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. ISSN 0933-1883. 30, s. 83–105. doi: 10.1515/soci-2016-0006. Fulltekst i vitenarkiv
 • Cutler, Cecelia & Røyneland, Unn (2015). “Where the fuck am I from?”: Hip-Hop youth and the (re)negotiation of language and identity in Norway and the US. I Nortier, Jacomine & Svendsen, Bente Ailin (Red.), Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces. Cambridge University Press. ISSN 9781107016989. s. 139–163. doi: 10.1017/cbo9781139061896.010.

Se alle arbeider i Cristin

 • Blackwood, Robert & Røyneland, Unn (2021). Spaces of Multilingualism. Routledge. ISBN 9781003125839. 260 s.
 • Røyneland, Unn & Blackwood, Robert (2021). Multilingualism across the Lifespan. Routledge. ISBN 9781003125815. 272 s.
 • Røyneland, Unn & Cutler, Cecilia (2018). Multilingual Youth Practices in Computer Mediated Communication. Cambridge University Press. ISBN 978-1107-09173-3. 250 s.
 • Torgersen, Eivind Nessa; Hårstad, Stian; Mæhlum, Brit Kirsten & Røyneland, Unn (2015). Language Variation - European Perspectives V : Selected papers from the Seventh International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 7), Trondheim, June 2013. John Benjamins Publishing Company. ISBN 9789027234971. 240 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Røyneland, Unn (2021). Har Norden et språkfellesskap?
 • Røyneland, Unn; Lane, Pia & Grenoble, Lenore (2021). Linguistic Minorities in Europe online.
 • Røyneland, Unn (2021). Doing it with style: Negotiating language, body and belonging.
 • Røyneland, Unn (2021). Utfordringar og dilemmaer for nordisk nabospråkskommunikasjon.
 • Røyneland, Unn & Goodchild, Samantha (2021). The construction and deconstruction of lects – labelling of heterogeneous and fluid linguistic practices.
 • Røyneland, Unn (2021). Multilektale skrivepraksisar på sosiale medium.
 • Mesthrie, Rajend; Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2021). Contesting Stereotypes: Language, Body, and Belonging (Norwegian cases).
 • Røyneland, Unn & Hårstad, Stian (2021). Gammelnavsk, dialekt i meldinger og Dag Sørås. [Radio]. Språksnakk, NRK P2.
 • Blackwood, Robert & Røyneland, Unn (2021). Introduction. I Blackwood, Robert & Røyneland, Unn (Red.), Spaces of Multilingualism. Routledge. ISSN 9781003125839. s. 1–7. doi: https%3A/doi.org/10.4324/9781003125839.
 • Røyneland, Unn & Blackwood, Robert (2021). Introduction. I Røyneland, Unn & Blackwood, Robert (Red.), Multilingualism across the Lifespan. Routledge. ISSN 9781003125815. s. 1–9.
 • Røyneland, Unn (2021). Språkpolitikk og språksituasjonen i Norge.
 • Vangsnes, Øystein A & Røyneland, Unn (2020). Unn forskar på korleis ungdom sjonglerer med språket: - Dei unge er skrivekunnige som aldri før. [Avis]. Sogn Avis.
 • Vangsnes, Øystein A; Bjørhusdal, Eli; Røyneland, Unn; Söderlund, Göran; Lundquist, Bjørn & Rong, Marit (2020). Dei får tolv millionar tilå løfta nynorskprosjektet. [Avis]. Sogn Avis.
 • Røyneland, Unn (2020). Kropp og språk. [Radio]. Språkteigen.
 • Røyneland, Unn (2019). Negotiating language and identity online.
 • Røyneland, Unn (2019). Dialect and migration.
 • Røyneland, Unn (2019). Hva og hvem er norsk (nok)? Språk- og identitetsforhandlinger på YouTube.
 • Røyneland, Unn & Lanza, Elizabeth (2019). Dialect Diversity and Migration: Disturbances and Dilemmas - Perspectives from the North.
 • Røyneland, Unn (2019). Språk og identitet: Eller fleire språk og fleire identitetar? .
 • Lanza, Elizabeth & Røyneland, Unn (2019). Place and mobility: Contemporary globalization and the linguistic landscape of Ethiopia .
 • Røyneland, Unn & Vangsnes, Øystein A (2019). SoMe in Dialect Heaven: Norms and social meanings of Norwegian dialects online.
 • Røyneland, Unn (2019). Hva kan egentlig kalles "morsmål" i et flerkulturet samfunn? [Radio]. NRK P2.
 • Røyneland, Unn; Mæhlum, Brit Kirsten & Gudheim, Helge (2019). Kva veg går det med Valdres-dialekten (2) Språkleg er Norge både paradis og anarki. [Avis]. Avisa Valdres.
 • Røyneland, Unn & Gudheim, Helge (2019). Kva ved går det med Valdres-dialekten? (10) Serien reiser nye spørsmål. [Avis]. Avisa Valdres.
 • Mæhlum, Brit Kirsten & Røyneland, Unn (2019). Valdresdialekt – et målføre i alvorlig uføre? .
 • Røyneland, Unn (2019). Hip-Hop youth and the (re)negotiation of language and identity: From performance style to dialect coalescence .
 • Røyneland, Unn (2019). Be careful what you wish for: The ideals of sociolingistics and the dilemmas of practical power.
 • Røyneland, Unn (2019). Felles utfordringer for de nordiske språkfellesskaper.
 • Røyneland, Unn (2019). Language policy and planning in Norway: A lesson for the Ethiopian context?
 • Røyneland, Unn (2019). Language policy and planning in Norway: Standardization, legitimization, delibetation, and decision. .
 • Røyneland, Unn (2018). Virtualmente Noruego: Negociación de lenguaje e identidad en línea.
 • Røyneland, Unn (2018). Deliberación democrática en procesos de estandardisación lingüística: ejemplos de Noruega.
 • Røyneland, Unn & De Korne, Haley (2018). Cómo eliminar prejuicios contra lenguas minoritarias en el siglo XXI. Estrategias desde Noruega y México.
 • Røyneland, Unn (2018). Språkets framtid er eit offentleg ansvar. [Fagblad]. Språknytt 1/2018.
 • Røyneland, Unn & De Korne, Haley (2018). Combatir el racismo lingüístico: Propuestas desde Noruega y México. [Tidsskrift]. Piedra, Papel & Tijeras.
 • Røyneland, Unn & De Korne, Haley (2018). Minoritetsspråklege skriftkulturar. Normering, standardisering og bruk av minoritetsspråk .
 • Røyneland, Unn (2018). Dialekt- og identitetsforhandlinger online .
 • Røyneland, Unn (2018). Regional varieties in Scandinavia revisited.
 • Røyneland, Unn & Cutler, Cecilia (2018). Multilingualism in the digital sphere: the diverse practices of youth online .
 • Røyneland, Unn (2018). A visual-verbal guise study of attitudes towards dialect and 'standard' in Norway.
 • Røyneland, Unn (2018). Language politics in Norway: "Postcolonial" struggle and colonial oppression - and present "recolonialization"?
 • Røyneland, Unn (2018). Vitually Norwegian: Negotiating Language and Identity on YouTube.
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2017). Velg språk (eller vær sjylling)!
 • Røyneland, Unn (2017). Studying language attitudes – theories and methods in dialogue.
 • Røyneland, Unn (2017). Virtually Norwegian: Negotiating Language and Identity Online.
 • Røyneland, Unn & Svennevig, Jan (2017). Interviews versus conversations as data for studying place and identity: Claiming and resisting a Norwegian identity in interaction.
 • Røyneland, Unn & Auer, Peter (2017). Dialects and migration in Europe.
 • Røyneland, Unn & Svendsen, Bente Ailin (2017). Ethnography as (a set of) methods (for researching identity).
 • Røyneland, Unn (2017). Dialect acquisition and migration: Questions of authenticity, belonging and legitimacy.
 • Røyneland, Unn (2017). Negotiating language and identity online: multilingual youth practices in the digital sphere.
 • Røyneland, Unn (2017). Dialect acquisition and migration in Norway.
 • Røyneland, Unn (2017). Hip-Hop and negotiations of language and Identity.
 • Røyneland, Unn (2017). Brua til språket. [Fagblad]. Språknytt 3/2017.
 • Røyneland, Unn (2017). Kva skal til for å høyres ut som du høyrer til? Spørsmål om autentisitet, legitimitet og anonymitet.
 • Røyneland, Unn (2017). “Hvorfor insisterer nordmenn på å snakke alle disse ubegripelige dialektene sine?” Om holdninger til gamle og nye dialekter i Norge.
 • Røyneland, Unn (2016). Sounds and appearances of authenticity and belonging – attitudes towards immigrants’ use of dialect .
 • Røyneland, Unn (2016). Language planning in Norway: deliberation, decision and legitimisation.
 • Røyneland, Unn & Jensen, Bård Uri (2016). What should you sound like to sound like you belong? Attitudes towards immigrants’ use of local dialects.
 • Røyneland, Unn & Jensen, Bård Uri (2016). Attitudes towards immigrants’ use of Norwegian – an experimental study .
 • Røyneland, Unn & Jensen, Bård Uri (2016). Attitudes towards immigrants’ use of local dialects; questions of authenticity, belonging and entitlement .
 • Røyneland, Unn (2016). From performance style to dialect coalescence: Multilingual youth practices in Oslo, Norway.
 • Lanza, Elizabeth & Røyneland, Unn (2016). Memory wound: Commemoration and contestation in multilingual and multicultural Norway.
 • Røyneland, Unn (2016). Morsmål i det fleirspråklege samfunnet.
 • Røyneland, Unn & Jensen, Bård Uri (2016). Attitudes towards immigrants’ use of local dialects; questions of authenticity, belonging and entitlement .
 • Røyneland, Unn & Lanza, Elizabeth (2016). Language policy in Norway: Discourses of the local and the global.
 • Lanza, Elizabeth; Røyneland, Unn & Lane, Pia (2016). MultiLing. Center for Multilingualism in Society across the Lifespan: A Center of Excellence in Norway. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. ISSN 0933-1883. s. 223–231.
 • Björklund Einarsdóttir, Silja & Røyneland, Unn (2016). Hvorfor snakker de så kleint i norske filmer? [Internett]. Forskning.no.
 • Røyneland, Unn (2016). Language in Social and Digital Media. Perspectives from the North.
 • Björklund Einarsdóttir, Silja & Røyneland, Unn (2016). Brasilianere føler seg diskriminert for språket sitt i Portugal. [Internett]. Forskning.no.
 • Røyneland, Unn (2016). “Dialekter er djevelens diaré” Dialektbruk og haldningar til dialektvariasjon i eteren.
 • Lanza, Elizabeth & Røyneland, Unn (2016). Multilingualism as an individual and societal phenomenon: Perspectives from Norway.
 • Røyneland, Unn (2016). Attitudes towards immigrants' use of local dialects; questions of authenticity, belonging and entitlement.
 • Røyneland, Unn (2016). Vil redde hallingdialekta. [Radio]. NRK Radio, Her og Nå.
 • Røyneland, Unn (2016). Språklig mangfold i Norge - problem eller ressurs?
 • Røyneland, Unn (2016). Språkleg mangfald i Noreg - problem eller ressurs? Fleirspråklegheit som forskingsfelt. Samtiden. ISSN 0036-3928.
 • Røyneland, Unn (2015). “What should you sound like to sound like you belong? Notions of dialectal identities, authenticity and entitlement in late modern Norway.”.
 • Røyneland, Unn; Lohndal, Terje; Sollid, Hilde; Hildegunn Amanda, Soldal; Shahzad, Rana & Sandvik, Hilde [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Språk i Norge - kultur og infrastruktur. Språkrådet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 26. nov. 2021 14:25

Forskergrupper