Forside

Stiller ut Oslo som språklig smeltedigel

For første gang arrangeres en utstilling om Oslo som språklig smeltedigel. «Oslo sier. Språk i byen» på Bymuseet i Frognerparken skal stå fram til sommeren 2017.

Vi forsker på

Flerspråklig kompetanse

Hvordan flerspråklige barn, unge og voksne tilegner seg de språkene de kan, og hvordan kompetansen endrer seg gjennom livet.

Flerspråklig praksis

Hvordan flerspråklige barn, unge og voksne bruker de språkene de kan, og hvordan bruken endrer seg gjennom livet.

Forvaltning av flerspråklighet

Hvordan sosiale og politiske maktforhold påvirker flerspråklig tilegnelse og bruk gjennom livet.

Arrangementer

Aktuelle saker

Prosjekter

Doktorgrad og forskerkarriere

Personer

Finn ansatte

Vi er et forskningssenter finansiert av Norges forskningsråd som et Senter for fremragende forskning (SFF) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

MultiLing i sosiale medier

Ledige stillinger

Ingen ledige stillinger.