Forside

Vi forsker på

Flerspråklig kompetanse

Hvordan flerspråklige barn, unge og voksne tilegner seg de språkene de kan, og hvordan kompetansen endrer seg gjennom livet.

 

Flerspråklig praksis

Hvordan flerspråklige barn, unge og voksne bruker de språkene de kan, og hvordan bruken endrer seg gjennom livet.

 

Forvaltning av flerspråklighet

Hvordan sosiale og politiske maktforhold påvirker flerspråklig tilegnelse og bruk gjennom livet.

Personer

Finn ansatte

Vi er et forskningssenter finansiert av Norges forskningsråd som et Senter for fremragende forskning (SFF) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Aktuelle saker

 • multiling_february2018_11-kopi(1) MultiLing Winter School 2018 13. feb. 2018

  The first week of February, PhD students from all over the world gathered at MultiLing for our winter school: "Language Policy in Multilingual Contexts – methodological approaches."

 • lehtonenminna_200px Minna Lehtonen er tilsatt i fast stilling som førsteamanuensis på MultiLing 16. jan. 2018

  Lehtonen kommer til MultiLing fra Åbo Akademi ved Universitetet i Turku i Finland. Hun skal blant annet forske på flerspråklighet fra et psykolingvistisk perspektiv, og ser fram til å oppleve Oslo.

 • INTPART Summer School 2017 in Johannesburg 16. des. 2017

  Last week, the INTPART 2017 Linguistics Summer School was held at the University of the Witwatersrand in Johannesburg.The topic for the course was "Multilingualism, multimodality and embodiment: Sociolinguistic and psycholinguistic perspectives."

 • masterstipend2017 Masterstipend til tre spennende prosjekt 10. nov. 2017

  MultiLings masterstipend for 2017 gikk til de spennende masterprosjektene til Per Gunnar Paulsen, Cecilia Norevik Bratlie og Maria Njølstad Vonen. MultiLing gratulerer!