Forside

Vi forsker på

Flerspråklig kompetanse

Hvordan flerspråklige barn, unge og voksne tilegner seg de språkene de kan, og hvordan kompetansen endrer seg gjennom livet.

 

Flerspråklig praksis

Hvordan flerspråklige barn, unge og voksne bruker de språkene de kan, og hvordan bruken endrer seg gjennom livet.

 

Forvaltning av flerspråklighet

Hvordan sosiale og politiske maktforhold påvirker flerspråklig tilegnelse og bruk gjennom livet.

Personer

Finn ansatte

Vi er et forskningssenter finansiert av Norges forskningsråd som et Senter for fremragende forskning (SFF) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Aktuelle saker

 • yolandi_ribbens-klein Visiting scholar: Yolandi Ribbens-Klein 23. okt. 2017

  Yolandi Ribbens-Klein, Postdoctoral Research Fellow at the UCT, Cape Town, is visiting MultiLing for a four week-research stay.

 • img_0873 Visiting scholar: Janet Connor 12. okt. 2017

  Janet Connor, PhD fellow at the University of Chicago, is currently visiting MultiLing. In her PhD project, Connor is looking at linguistic and semiotic interactions in Tøyen, and during her monthly stay at MultiLing, Connor will commence her dissertation fieldwork.

 • multiling_kofi-yakpo_lowres_300 New MultiLing affiliate: Kofi Yakpo 25. sep. 2017

  A warm welcome to our new MultiLing affiliate, Kofi Yakpol!

 • img_2224-nordisk-demensnettverk-sept17-foto-ram-gupta-lores-660px Nordisk samarbeid om demens og etnisitet 13. sep. 2017

  Samarbeidsnettverket Nordic Research Network on Dementia and Ethnicity har som mål å styrke den nordiske forskningen på demens, mens andelen eldre innvandrere i denne delen av verden øker.