English version of this page

Lingvistisk kapasitetsbygging i Etiopia

Lingvistisk kapasitetsbygging - verktøy for en inkluderende utvikling av Etiopia

 

I Etiopia snakkes det over 89 språk ved siden av tegnspråk. Mange av språkene er dårlig beskrevet og mangler skriftspråk og grunnleggende ressurser som grammatikker, ordbøker og lærebøker.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:On_The_Road_to_Gondar,_Ethiopia_%282401853710%29.jpg

Illustrasjonsfoto: Wikimedia

Om prosjektet

Prosjektet "Lingvistisk kapasitetsbygging - verktøy for en inkluderende utvikling av Etiopia" skal stimulere til kapasitetsbygging og økt kunnskap på etiopiske universiteter for noen av disse språkene slik at språkene kan brukes i utdanning og på andre demokratiske arenaer i utviklingen av et moderne Etiopia. Etiopisk tegnspråk er ett av språkene som er dårlig beskrevet og som vies stor oppmerksomhet i prosjektet.

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetene i Addis Ababa og Hawassa, Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Multiling, Senter for flerspråklighet. Prosjektet mottar støtte fra Norad gjennom NORHED.
 

Les mer på hjemmesiden til prosjektet.

Les om prosjektet i Aktuelle saker fra HF

Varighet

 til 2020

Publisert 26. mai 2014 13:45 - Sist endret 2. jan. 2020 15:06