Ruth E Vatvedt Fjeld

Professor emerita
Bilde av Ruth E Vatvedt Fjeld
English version of this page
Telefon +47-22854385
Mobiltelefon +47-90564594
Rom 623 HW
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO

Undervisnings- og veiledningsområder

Leksikografi, norsk språkvitenskap

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved ILN

Leksikografisk bokmålskorpus

NorNett - et norsk ordnett

Nye ord i norsk

Emneord: Leksikografi, Nordisk språk, Norsk språk, Kvinnespråk, Banning

Publikasjoner

Rimelig ut fra sakens art. Dr.avhandling 1998

 • Fjeld, Ruth E. Vatvedt (2020). Om dokumentasjon av bannevokabular i Norsk banneordbok. LexicoNordica. ISSN 0805-2735. 27. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fjeld, Ruth E. Vatvedt (2020). Helt sjukt å være så jævlig god. Bruk av adjektivforsterkere i moderne norsk. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 11(2), s. 113–133. doi: 10.5617/osla.8493. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fjeld, Ruth E. Vatvedt; Nøklestad, Anders & Hagen, Kristin (2020). Leksikografisk Bokmålskorpus (LBK) – Bakgrunn og bruk. I Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (Red.), Leksikografi og korpus. En hyllest til Ruth Vatvedt Fjeld. Universitetet i Oslo. ISSN 9788291398129. s. 101–124. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt; Kristiansen, Elsa; Rathje, Marianne; Oskarsson, Veturlidi; Konstaninovskaia, Natalia & Gill, Inayat [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). The worldwide use and meaning of the f-word. Intercultural Pragmatics. ISSN 1612-295X. 16(1), s. 85–111. doi: 10.1515/ip-2019-0004. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Saidi, Arash (2016). Hvordan slippe inn i Platons hage? I Gudiksen, Asgerd & Hovmark, Henrik (Red.), Nordiske Studier i Leksikografi 13 Rapport fra 13. Konference om Leksikografi i Norden København 19.-22. mai 2015. Nordisk forening for leksikografi. ISSN 978-87-992447-6-8. s. 313–326.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Mnuta, Fekede (2016). Social and pragmatic rules of cursing and other routine formulas in Gurage and Norwegian culture. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 8(1), s. 359–386. doi: 10.5617/osla.4432.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2015). Språklige varieteter eller språklige rariteter? Om bruk av valgfrie former i norsk bokmål. LexicoNordica. ISSN 0805-2735. 22, s. 35–56.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2015). Om ordbokseksempler og stereotypisering av kjønn i noen nordiske ordbøker. I Sandström, Caroline (Red.), Perspektiv på lexikografi. Institutet för de inhemska språken, Helsingfors. ISSN 978-952-5446-85-2. s. 35–65.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2014). Mor eller mamma? Om dialektal variasjon og endring i sentrale norske slektskapstermer i norske dialekter. I Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (Red.), Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-795-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Johannessen, Janne Bondi (2014). Nordisk miniordbok - et kritisk blikk. I Fjeld, Ruth E Vatvedt & Hovdenak, Marit (Red.), Nordiske studier i leksikografi 12. Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden Oslo 13.-16. august 2013. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-763-3. s. 121–138. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2012). Et forsømt kapittel i leksikografiens historie : Leachman's Norsk-Engelsk Lomme-Ordbog/Norwegian-English Pocket Dictionary. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. 30(2), s. 151–164.
 • Henriksen, Petter & Fjeld, Ruth E Vatvedt (2012). The BRO-project, a bridge in the wild, Norwegian linguistic landscape. I Fjeld, Ruth E Vatvedt & Torjusen, Julie Matilde (Red.), Euralex 2012 Proceedings. Euralex International Association for Lexicography. ISSN 978-82-303-2228-4. s. 936–946.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Nygaard, Lars (2012). Lexical neography in modern Norwegian. I Andersen, Gisle (Red.), Exploring newspaper language : using the web to create and investigate a large corpus of modern Norwegian. John Benjamins Publishing Company. ISSN 978-90-272-0354-0. s. 221–240. doi: 10.1075/scl.49.10fje.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Lorentzen, Henrik (2011). Onomasiologiske ordbøker i Norden. LexicoNordica. ISSN 0805-2735. s. 9–13.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2011). Hva skal vi kalle hverandre? : les miserables og andre utgrupper. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 57(1), s. 11–14.
 • Lorentzen, Henrik & Fjeld, Ruth E Vatvedt (2010). Leksikografi og språkteknologi i Norden. LexicoNordica. ISSN 0805-2735. 17, s. 9–16.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Malmgren, Sven-Göran (2010). Värd ett besök – om DSL:s nya webbsida ordnet.dk. LexicoNordica. ISSN 0805-2735. 17, s. 297–312.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2009). Leksikografisk dokumentasjon av flerordsenheter i norsk. LexicoNordica. ISSN 0805-2735. s. 103–118.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008). Norsk språkhistorie fra 1830 til i dag. I Jomisko, Anne Lise (Red.), Spenn - Norsk for studieforberedende utdanningsprogram VG3. J.W. Cappelens Forlag AS. ISSN 978-82-02-26299-0. s. 221–260.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008). Om personbetegnelser i moderne norsk. I Jóhannesson, Kristinn; Landquist, Hans; Lundquist, Aina; Rogström, Lena; Sköldberg, Emma & Hemlin, Barbro Wallgren (Red.), Nog ordat? Festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008. Göteborgs Universitetet. ISSN 978-91-974747-4-0. s. 97–104.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008). Talespråksforskningens betydning for leksikografien. I Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (Red.), Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-471-7. s. 15–28. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008). Dictionary Use in the Nordic Lagnguages. Lexicographica : Internationales Jahrbuch für Lexikographie. ISSN 0175-6206. s. 347–350.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Nygaard, Lars (2008). Analyse av søkelogger for bedre søkemuligheter i elektroniske ordbøker. LexicoNordica. ISSN 0805-2735. s. 57–72.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008). Plan for leksikalsk dokumentasjon av moderne bokmål. Nordiske Studier i Leksikografi (NSL). ISSN 0803-9313. s. 131–142.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2007). Om utviklinga av norsk radio- og fjernsynsspråk:Fra studio og kateter via dagligstue og kosekrok til ”ute-på-byen-sted”. Språk i Norden. ISSN 0108-8270. s. 47–60.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2005). The Lexical Semantics of Vague Adjectives in Normative Texts. I Bhatia, Vijay; Engberg, Jan; Maurizio, Gotti & Heller, Dorothee (Red.), Vagueness and Indeterminacy in Normative Texts. Peter Lang Publishing Group. ISSN 1424-8689.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2005). Mojn, mojn! Referat fra 8. Konference om leksikografi i Norden, Sønderborg, Danmark 24.-28. mai 2005. LexicoNordica. ISSN 0805-2735. 12, s. 149–152.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2005). Electronic Dictionaries in the Nordic Languages. Report from a Symposium in Copenhagen 18-20 February 2005. Lexicographica : Internationales Jahrbuch für Lexikographie. ISSN 0175-6206.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2005). Report from the Annual LexicoNordica-Symposium in Copenhagen 6-8 January 2006:Diachronic Dictionaries in the Nordic Countries. Lexicographica : Internationales Jahrbuch für Lexikographie. ISSN 0175-6206.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Hovdenak, Marit (2014). Nordiske studier i leksikografi 12. Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden Oslo 13.-16. august 2013. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-763-3. 457 s.
 • Rathje, Marianne & Fjeld, Ruth E Vatvedt (2014). Swearing in the Nordic Countries. Dansk Sprognævn. ISBN 978-87-89410-51-7. 215 s.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Torjusen, Julie Matilde (2012). Euralex 2012 Proceedings. Euralex International Association for Lexicography. ISBN 978-82-303-2228-4. 1047 s.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Torjusen, Julie Matilde (2012). Proceedings of the 15th EURALEX International Congress. Institutt for lingvistiske og nordiske studier. ISBN 978-82-303-2095-2. 244 s.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2010). Korpora, Web und Datenbanken. Computergestützte Methoden in der modernen Phraseologie und Lexikographie / Corpora, Web and Databases. Computer-Based Methods in Modern Phraseology and Lexicography. Schneider Verlag Hohengren GmbH. ISBN 978-3-8340-0703-2. 6 s.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2009). Lingua Bokmålsordliste med skriveregler. Kunnskapsforlaget. ISBN 978-82-573-1230-5. 396 s.
 • Vikør, Lars Sigurdsson & Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008). Ord og ordbøker. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-677-0. 265 s.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2007). SPENN2:Utviklingen av det norske språket de siste tiårene. J.W. Cappelens Forlag AS. ISBN 978-82-02-26298-3. 28 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ims, Daniel Gusfre; Fjeld, Ruth E. Vatvedt & Dahl, Anne (2021). Språksnakk: "Fette" i firmanavn, sakprosaen og kampen mot falske nyheter. [Radio]. NRK P2.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Kristiansen, Elsa (2019). An international investigation of the worldwide use and meaning of the f-word.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Kristiansen, Elsa (2017). Accommodation strategies and negotiation processes among young Norwegian people in a reality TV show: The use of FUCK.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Kristiansen, Elsa (2016). Are woman really able to curse?
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Saidi, Arash (2016). On Compiling a Norwegian Academic Vocabulary List. I Margalitadze, Tinatin & Meladze, George (Red.), Proceedings of the XVII EURALEX International Congress. Tbilisi University Press. ISSN 9789941135422. s. 877–880.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Saidi, Arash (2015). Hvordan slippe inn i Platons hage? – Om kartlegging og dokumentasjon av norsk akademisk vokabular .
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2015). Hvorfor skriver så få kvinner på Wikipedia og andre oppslagsverk? [Radio]. Kulturhuset P2.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2015). Om bruken av uttrykket "ikke sant?". [Radio]. Kulturhuset P2.
 • Kühle-Hansen, Stine; Hope, Tora & Fjeld, Ruth E Vatvedt (2014). Ord på kjønnsorgan. [Internett]. Framtida.no.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2014). Om nyordet "komfortsone". [Radio]. Kulturhuset P2.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2014). Om betydning og bruk av verbet "å tenke". [Radio]. Kulturhuset P2.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2014). Om ord og uttrykk som er foreslått kastet ut av språket: syndebukk, å putte, ferdig snakka, det er ingen menneskerett, masse lykke til, kalle inn på teppet, på en måte/liksom. [Radio]. Kulturhuset P2.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2014). om kjønnsmarkerte eksempler i norske og nordiske ordbøker. [Radio]. Kulturhuset P2.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2014). Banning på tv: mer vanlig, mindre tabu. Språknytt. ISSN 0333-3825. 2, s. 18–21.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Johannessen, Janne Bondi (2013). Min fagre kvinne! (Kronikk om dialektbruk i Musikalen My Fair Lady satt opp av Folketeateret våren 2013). NRK Ytring.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Vindenes, Urd (2013). Vanskelig – vanskeligere – vanskeligst? : Gradbøying som leksikografisk informasjonstype.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Johannessen, Janne Bondi (2013). Min fagre kvinne! Ytring : NRK.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2013). Den stygge a-en!: Om radikalt eller konservativt bokmål i skrift og tale. Språklig Samling. ISSN 0333-0362. 2, s. 77–86.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2013). Mor eller mamma? Om dialektal variasjon og endring i sentrale norske slektskapstermer i norske dialekter.
 • Knudsen, Rune Lain & Fjeld, Ruth E Vatvedt (2013). LBK2013 A Lexicographic Corpus for Norwegian.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Johannessen, Janne Bondi (2013). Nordisk miniordbok - et kritisk blikk.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt; Julie Matilde, Torjusen & Rune Lain, Knudsen (2011). Fra alfabet til begrep: Bokmålsordboka og NorNet.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2011). Innledningsordet ja eller nei i samtaler. [Radio]. NRK P2, Radioselskapet.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2011). Ord om terror. [Radio]. NRK P2.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2011). Ord om kjærlighet. [Radio]. Kulturhuset, NRK P2.
 • Huse, Gøril & Fjeld, Ruth E Vatvedt (2010). Når ord blir til. [Avis]. Klar Tale Nettavis.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2010). Nordisk mat og språkÅ formidle det nordiske kjøkken – et inspirasjonsnotat.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Nygaard, Lars (2009). NorNet — a monolingual wordnet of modern Norwegian.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2009). Bruken av ubestemte adjektiv. Kan adjektivbruken bli mer systematisk, eller må den forbli intuitiv?
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Nygaard, Lars (2009). Neologismer i norske aviser.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2009). Språket som kulturbærer - og kulturfornyer.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2009). Språk er mannsmakt?
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2009). Holdninger til banning og tabuer i dagens Norge.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008). Om høytidelig påskespråk. [Radio]. NRK P2.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008). Kinesiske lånord i norsk. [Radio]. NRK P2, Språkteigen.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008). Indiske lånord i norsk. [Radio]. NRK P2, Språkteigen.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008). Fraseologisk ordbok. [Radio]. NRK P2, Språkteigen.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008). Gamle og nye juleord. [Radio]. NRK P2, Språkteigen.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008). Presentasjon av Norsk leksikografisk bokmålskorpus. [TV]. NRK 1, Frokost-TV.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008). Presentasjon av Norsk leksikografisk bokmålskorpus. [Avis]. Dagbladet.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2007). Semantikk og pragmatikk i ordboksdefinisjoner.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2007). Plan for leksikalsk dokumentasjon av moderne bokmål.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2007). Nye verb i norsk - og ny bruk av gamle.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2007). Norsk i dag: Om endringer i verbenes bruk og betydning.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2007). Ekskluderende språk og språklige barrierer.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2006). Til språkgleden! Utdanning. ISSN 1502-9778.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2006). Hvorfor har vi ikke en beundringsminister? Utdanning. ISSN 1502-9778.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2006). Hvorfor skal vi skrive korrekt norsk? Utdanning. ISSN 1502-9778.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2006). Slapp, tynn og skurrende norsk? Utdanning. ISSN 1502-9778.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2006). For noen år tilbake. Utdanning. ISSN 1502-9778.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2006). Engelske ord og uttrykk som forsvinner ut av norsk. [Radio]. NRK P2 Språkteigen.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2006). Språket i kontaktannonser. [Radio]. NRK P2 Språkteigen.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2006). Språket i bilannonser. [Radio]. NRK P2 Språkteigen.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2006). Talespråksforskningens betydning for leksikografien.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2006). Fra studio til dagligstue til kosekrok til "ute-på-byen"-sted. Om utviklinga av norsk radio- og fjernsynsspråk.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2005). Banningens betydning og funksjon i morderne norsk.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt; Pedersen, Bolette Sandford ; Nimb, Sanni & Gronostaj, Maria T. (2005). Leksikalsk beskrivelse af adverbiers semantik i norsk, svensk og dansk - LEXADVERB.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2011). Leksikalsk neografi i Norge. Dansk Sprognævn 2011. ISSN 978-87-89410-39-5.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Nygaard, Lars (2010). Neologismer i norsk. Kartlegging av leksikalsk språkendring før og nå. Nordiska föreningen för lexikografi. ISSN 978-951-44-8143-7.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Malmgren, Sven-Göran (2006). Om felaktiga särskrivningar i svenskan och norskan och om ordboksbaserade och statistiska program för att hitta dem. Nordisk forening for leksikografi. ISSN 87-7533-007-5.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt; Pedersen, Bolette Sandford ; Nimb, Sanni & Gronostaj, Maria T. (2006). Leksikalsk beskrivelse af adverbiers semantik i norsk, svensk og dansk - LEXADVERB. Nordisk forening for leksikografi. ISSN 87-7533-007-5.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Worren, Dagfinn (2005). Nordiske studiar i leksikografi 7 : rapport frå Konferanse om leksikografi i Norden, Volda 20.-24. mai 2003 / (red.) Ruth Vatvedt Fjeld og Dagfinn Worren. Nordisk foreining for leksikografi. ISSN 82-91121-03-6.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Worren, Dagfinn (2005). Nordiske studiar i leksikografi 7. Rapport frå Konferanse i leksikografi i Norden. Volda 20.-24. mai 2003. Nordisk foreining for leksikografi. ISSN 82-91121-03-6.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. feb. 2014 09:48 - Sist endret 7. juni 2019 13:42

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter