Ruth E Vatvedt Fjeld

Professor Emerita
Image of Ruth E Vatvedt Fjeld
Norwegian version of this page
Phone +47-22854385
Mobile phone +47-90564594
Room 623 HW
Available hours Etter avtale
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Tags: Nordic language

Publications

Rimelig ut fra sakens art. Dr.avhandling 1998

 • Fjeld, Ruth E. Vatvedt (2020). Helt sjukt å være så jævlig god. Bruk av adjektivforsterkere i moderne norsk. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  11(2), s 113- 133 . doi: 10.5617/osla.8493 Full text in Research Archive.
 • Fjeld, Ruth E. Vatvedt (2020). Om dokumentasjon av bannevokabular i Norsk banneordbok. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  27 Full text in Research Archive.
 • Fjeld, Ruth E. Vatvedt; Nøklestad, Anders & Hagen, Kristin (2020). Leksikografisk Bokmålskorpus (LBK) – Bakgrunn og bruk, I: Janne Bondi Johannessen & Kristin Hagen (red.),  Leksikografi og korpus. En hyllest til Ruth Vatvedt Fjeld.  Universitetet i Oslo.  ISBN 9788291398129.  Kapittel.  s 101 - 124 Full text in Research Archive.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt; Kristiansen, Elsa; Rathje, Marianne; Oskarsson, Veturlidi; Konstaninovskaia, Natalia; Gill, Inayat & Menuta, Fekede (2019). The worldwide use and meaning of the f-word. Intercultural Pragmatics.  ISSN 1612-295X.  16(1), s 85- 111 . doi: 10.1515/ip-2019-0004 Full text in Research Archive. Show summary
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Mnuta, Fekede (2016). Social and pragmatic rules of cursing and other routine formulas in Gurage and Norwegian culture. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  8(1), s 359- 386 . doi: 10.5617/osla.4432
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Saidi, Arash (2016). Hvordan slippe inn i Platons hage?, I: Asgerd Gudiksen & Henrik Hovmark (red.),  Nordiske Studier i Leksikografi 13 Rapport fra 13. Konference om Leksikografi i Norden København 19.-22. mai 2015.  Nordisk forening for leksikografi.  ISBN 978-87-992447-6-8.  Generelt program.  s 313 - 326
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2015). Om ordbokseksempler og stereotypisering av kjønn i noen nordiske ordbøker, I: Caroline Sandström (red.),  Perspektiv på lexikografi.  Institutet för de inhemska språken, Helsingfors.  ISBN 978-952-5446-85-2.  kapittel.  s 35 - 65
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2015). Språklige varieteter eller språklige rariteter? Om bruk av valgfrie former i norsk bokmål. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  22, s 35- 56
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2014). Mor eller mamma? Om dialektal variasjon og endring i sentrale norske slektskapstermer i norske dialekter, I: Janne Bondi Johannessen & Kristin Hagen (red.),  Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-795-4.  Kapittel. Full text in Research Archive.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Johannessen, Janne Bondi (2014). Nordisk miniordbok - et kritisk blikk, I: Ruth E Vatvedt Fjeld & Marit Hovdenak (red.),  Nordiske studier i leksikografi 12. Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden Oslo 13.-16. august 2013.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-763-3.  Artikkel.  s 121 - 138 Full text in Research Archive.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Nygaard, Lars (2012). Lexical neography in modern Norwegian, In Gisle Andersen (ed.),  Exploring newspaper language : using the web to create and investigate a large corpus of modern Norwegian.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978-90-272-0354-0.  Part 2:3.  s 221 - 240
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2012). Et forsømt kapittel i leksikografiens historie : Leachman's Norsk-Engelsk Lomme-Ordbog/Norwegian-English Pocket Dictionary. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  30(2), s 151- 164
 • Henriksen, Petter & Fjeld, Ruth E Vatvedt (2012). The BRO-project, a bridge in the wild, Norwegian linguistic landscape, In Ruth E Vatvedt Fjeld & Julie Matilde Torjusen (ed.),  Euralex 2012 Proceedings.  Euralex International Association for Lexicography.  ISBN 978-82-303-2228-4.  094.  s 936 - 946 Show summary
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2011). Hva skal vi kalle hverandre? : les miserables og andre utgrupper. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  57(1), s 11- 14
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Lorentzen, Henrik (2011). Onomasiologiske ordbøker i Norden. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  (18), s 9- 13
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Malmgren, Sven-Göran (2010). Värd ett besök – om DSL:s nya webbsida ordnet.dk. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  17, s 297- 312
 • Lorentzen, Henrik & Fjeld, Ruth E Vatvedt (2010). Leksikografi og språkteknologi i Norden. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  17, s 9- 16
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2009). Leksikografisk dokumentasjon av flerordsenheter i norsk. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  (16), s 103- 118 Show summary
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008). Dictionary Use in the Nordic Lagnguages. Lexicographica : Internationales Jahrbuch für Lexikographie.  ISSN 0175-6206.  (24), s 347- 350
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008). Norsk språkhistorie fra 1830 til i dag, I: Anne Lise Jomisko (red.),  Spenn - Norsk for studieforberedende utdanningsprogram VG3.  J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 978-82-02-26299-0.  Norsk språkhistorie....  s 221 - 260
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008). Om personbetegnelser i moderne norsk, I: Kristinn Jóhannesson; Hans Landquist; Aina Lundquist; Lena Rogström; Emma Sköldberg & Barbro Wallgren Hemlin (red.),  Nog ordat? Festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008.  Göteborgs Universitetet.  ISBN 978-91-974747-4-0.  Artikkel.  s 97 - 104
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008). Plan for leksikalsk dokumentasjon av moderne bokmål. Nordiske Studier i Leksikografi (NSL).  ISSN 0803-9313.  (10), s 131- 142
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008). Talespråksforskningens betydning for leksikografien, I: Janne Bondi Johannessen & Kristin Hagen (red.),  Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-471-7.  artikkel.  s 15 - 28 Full text in Research Archive.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Nygaard, Lars (2008). Analyse av søkelogger for bedre søkemuligheter i elektroniske ordbøker. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  (15), s 57- 72
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2007). Om utviklinga av norsk radio- og fjernsynsspråk:Fra studio og kateter via dagligstue og kosekrok til ”ute-på-byen-sted”. Språk i Norden.  ISSN 0108-8270.  s 47- 60
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2005). Electronic Dictionaries in the Nordic Languages. Report from a Symposium in Copenhagen 18-20 February 2005. Lexicographica : Internationales Jahrbuch für Lexikographie.  ISSN 0175-6206.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2005). Mojn, mojn! Referat fra 8. Konference om leksikografi i Norden, Sønderborg, Danmark 24.-28. mai 2005. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  12, s 149- 152
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2005). The Lexical Semantics of Vague Adjectives in Normative Texts, In Vijay Bhatia; Jan Engberg; Gotti Maurizio & Dorothee Heller (ed.),  Vagueness and Indeterminacy in Normative Texts.  Peter Lang Publishing Group.  kapittel. Show summary
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2005). Report from the Annual LexicoNordica-Symposium in Copenhagen 6-8 January 2006:Diachronic Dictionaries in the Nordic Countries. Lexicographica : Internationales Jahrbuch für Lexikographie.  ISSN 0175-6206.

View all works in Cristin

 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Hovdenak, Marit (red.) (2014). Nordiske studier i leksikografi 12. Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden Oslo 13.-16. august 2013. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-763-3.  457 s.
 • Rathje, Marianne & Fjeld, Ruth E Vatvedt (2014). Swearing in the Nordic Countries. Dansk Sprognævn.  ISBN 978-87-89410-51-7.  215 s.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Torjusen, Julie Matilde (ed.) (2012). Euralex 2012 Proceedings. Euralex International Association for Lexicography.  ISBN 978-82-303-2228-4.  1047 s.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Torjusen, Julie Matilde (ed.) (2012). Proceedings of the 15th EURALEX International Congress. Institutt for lingvistiske og nordiske studier.  ISBN 978-82-303-2095-2.  244 s.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (red.) (2010). Korpora, Web und Datenbanken. Computergestützte Methoden in der modernen Phraseologie und Lexikographie / Corpora, Web and Databases. Computer-Based Methods in Modern Phraseology and Lexicography. Schneider Verlag Hohengren GmbH.  ISBN 978-3-8340-0703-2.  6 s. Show summary
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (red.) (2009). Lingua Bokmålsordliste med skriveregler. Kunnskapsforlaget.  ISBN 978-82-573-1230-5.  396 s.
 • Vikør, Lars Sigurdsson & Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008). Ord og ordbøker. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-677-0.  265 s.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2007). SPENN2:Utviklingen av det norske språket de siste tiårene. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 978-82-02-26298-3.  28 s.

View all works in Cristin

 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Kristiansen, Elsa (2019). An international investigation of the worldwide use and meaning of the f-word.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Kristiansen, Elsa (2017). Accommodation strategies and negotiation processes among young Norwegian people in a reality TV show: The use of FUCK.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Kristiansen, Elsa (2016). Are woman really able to curse?.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Saidi, Arash (2016). On Compiling a Norwegian Academic Vocabulary List, In Tinatin Margalitadze & George Meladze (ed.),  Proceedings of the XVII EURALEX International Congress.  Tbilisi University Press.  ISBN 9789941135422.  Reports on lexicographical and Lexicological Projects.  s 877 - 880
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2015, 14. januar). Hvorfor skriver så få kvinner på Wikipedia og andre oppslagsverk?. [Radio].  Kulturhuset P2.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2015, 15. september). Om bruken av uttrykket "ikke sant?". [Radio].  Kulturhuset P2.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Saidi, Arash (2015). Hvordan slippe inn i Platons hage? – Om kartlegging og dokumentasjon av norsk akademisk vokabular. Show summary
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2014). Banning på tv: mer vanlig, mindre tabu. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  2, s 18- 21
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2014, 08. september). Om betydning og bruk av verbet "å tenke". [Radio].  Kulturhuset P2.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2014, 26. august). Om nyordet "komfortsone". [Radio].  Kulturhuset P2.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2014, 10. oktober). Om ord og uttrykk som er foreslått kastet ut av språket: syndebukk, å putte, ferdig snakka, det er ingen menneskerett, masse lykke til, kalle inn på teppet, på en måte/liksom. [Radio].  Kulturhuset P2.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2014, 10. november). om kjønnsmarkerte eksempler i norske og nordiske ordbøker. [Radio].  Kulturhuset P2.
 • Kühle-Hansen, Stine; Hope, Tora & Fjeld, Ruth E Vatvedt (2014, 20. august). Ord på kjønnsorgan. [Internett].  Framtida.no.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2013). Den stygge a-en!: Om radikalt eller konservativt bokmål i skrift og tale. Språklig Samling.  ISSN 0333-0362.  2, s 77- 86
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2013). Mor eller mamma? Om dialektal variasjon og endring i sentrale norske slektskapstermer i norske dialekter.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Johannessen, Janne Bondi (2013). Min fagre kvinne!. Ytring : NRK.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Johannessen, Janne Bondi (2013). Min fagre kvinne! (Kronikk om dialektbruk i Musikalen My Fair Lady satt opp av Folketeateret våren 2013). NRK Ytring.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Johannessen, Janne Bondi (2013). Nordisk miniordbok - et kritisk blikk.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Vindenes, Urd (2013). Vanskelig – vanskeligere – vanskeligst? : Gradbøying som leksikografisk informasjonstype.
 • Knudsen, Rune Lain & Fjeld, Ruth E Vatvedt (2013). LBK2013 A Lexicographic Corpus for Norwegian.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2011, 20. oktober). Innledningsordet ja eller nei i samtaler. [Radio].  NRK P2, Radioselskapet.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2011). Leksikalsk neografi i Norge.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2011, 03. august). Ord om kjærlighet. [Radio].  Kulturhuset, NRK P2.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2011, 27. juli). Ord om terror. [Radio].  NRK P2.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt; Julie Matilde, Torjusen & Rune Lain, Knudsen (2011). Fra alfabet til begrep: Bokmålsordboka og NorNet. Show summary
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2010). Nordisk mat og språkÅ formidle det nordiske kjøkken – et inspirasjonsnotat. Show summary
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Nygaard, Lars (2010). Neologismer i norsk. Kartlegging av leksikalsk språkendring før og nå. Skrifter / Nordisk forening for leksikografi. 11.
 • Huse, Gøril & Fjeld, Ruth E Vatvedt (2010, 29. april). Når ord blir til.  Klar Tale Nettavis.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2009). Bruken av ubestemte adjektiv. Kan adjektivbruken bli mer systematisk, eller må den forbli intuitiv?.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2009). Holdninger til banning og tabuer i dagens Norge.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2009). Språk er mannsmakt?.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2009). Språket som kulturbærer - og kulturfornyer.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Nygaard, Lars (2009). Neologismer i norske aviser.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Nygaard, Lars (2009). NorNet — a monolingual wordnet of modern Norwegian. Show summary
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008, 05. november). Fraseologisk ordbok. [Radio].  NRK P2, Språkteigen.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008, 21. desember). Gamle og nye juleord. [Radio].  NRK P2, Språkteigen.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008, 26. mai). Indiske lånord i norsk. [Radio].  NRK P2, Språkteigen.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008, 21. april). Kinesiske lånord i norsk. [Radio].  NRK P2, Språkteigen.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008, 23. mars). Om høytidelig påskespråk. [Radio].  NRK P2.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008, 19. februar). Presentasjon av Norsk leksikografisk bokmålskorpus. [TV].  NRK 1, Frokost-TV.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008, 18. februar). Presentasjon av Norsk leksikografisk bokmålskorpus.  Dagbladet.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2007). Ekskluderende språk og språklige barrierer.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2007). Norsk i dag: Om endringer i verbenes bruk og betydning.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2007). Nye verb i norsk - og ny bruk av gamle.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2007). Plan for leksikalsk dokumentasjon av moderne bokmål.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2007). Semantikk og pragmatikk i ordboksdefinisjoner.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2006, 15. oktober). Engelske ord og uttrykk som forsvinner ut av norsk. [Radio].  NRK P2 Språkteigen.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2006). For noen år tilbake. Utdanning.  ISSN 1502-9778.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2006). Fra studio til dagligstue til kosekrok til "ute-på-byen"-sted. Om utviklinga av norsk radio- og fjernsynsspråk.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2006). Hvorfor har vi ikke en beundringsminister?. Utdanning.  ISSN 1502-9778.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2006). Hvorfor skal vi skrive korrekt norsk?. Utdanning.  ISSN 1502-9778.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2006). Slapp, tynn og skurrende norsk?. Utdanning.  ISSN 1502-9778.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2006, 12. november). Språket i bilannonser. [Radio].  NRK P2 Språkteigen.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2006, 29. oktober). Språket i kontaktannonser. [Radio].  NRK P2 Språkteigen.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2006). Talespråksforskningens betydning for leksikografien.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2006). Til språkgleden!. Utdanning.  ISSN 1502-9778.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Malmgren, Sven-Göran (2006). Om felaktiga särskrivningar i svenskan och norskan och om ordboksbaserade och statistiska program för att hitta dem.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt; Pedersen, Bolette Sandford; Nimb, Sanni & Gronostaj, Maria T. (2006). Leksikalsk beskrivelse af adverbiers semantik i norsk, svensk og dansk - LEXADVERB.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2005). Banningens betydning og funksjon i morderne norsk.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Worren, Dagfinn (red.) (2005). Nordiske studiar i leksikografi 7. Rapport frå Konferanse i leksikografi i Norden. Volda 20.-24. mai 2003. Nordiske studier i leksikografi. 8. Show summary
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt; Pedersen, Bolette Sandford; Nimb, Sanni & Gronostaj, Maria T. (2005). Leksikalsk beskrivelse af adverbiers semantik i norsk, svensk og dansk - LEXADVERB.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Worren, Dagfinn (red.) (2005). Nordiske studiar i leksikografi 7 : rapport frå Konferanse om leksikografi i Norden, Volda 20.-24. mai 2003 / (red.) Ruth Vatvedt Fjeld og Dagfinn Worren.
 • Malmgren, Sven-Göran & Fjeld, Ruth E Vatvedt (2005). Om felaktiga särskrivningar i svenskan och norskan och om ordboksbaserade och statistiska program för att hitta dem.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:14 PM - Last modified Sep. 18, 2018 2:17 PM

Projects

No ongoing projects