Deltakere i Lingvistisk kapasitetsbygging i Etiopia

Navn Telefon E-post Emneord
Lutz Eberhard Edzard
Ruth E Vatvedt Fjeld Professor emerita +47-22854385 +47-90564594 (mob) r.e.v.fjeld@iln.uio.no Leksikografi, Nordisk språk, Norsk språk, Kvinnespråk, Banning
Patrick Georg Grosz Professor +47 22856016 p.g.grosz@iln.uio.no Lingvistikk, Syntaks, Semantikk
Pritty Patel-Grosz Professor +47 22844028 pritty.patel-grosz@iln.uio.no Lingvistikk, Syntaks, Semantikk
Kristin Hagen Senioringeniør +47 22857110 92203733 kristin.hagen@iln.uio.no Språkteknologi, Korpus, Humanistisk informatikk, Dialekter
Jozina Vander Klok Forsker +47 22857109 j.v.klok@iln.uio.no
Elizabeth Lanza Professor +47 22856751 +47 47278761 (mob) elizabeth.lanza@iln.uio.no Flerspråklighet, Tospråklighet, Sosiolingvistikk, Kulturelt mangfold, Språkkontakt, Diskursanalyse, Samtaleforskning, Narrativer
Anders Nøklestad Senioringeniør +47 22 84 40 42 anders.noklestad@iln.uio.no Språkteknologi, Korpus, Humanistisk informatikk, Internett, Lingvistikk, Norsk språk
Joel James Priestley Senioringeniør +47 22855910 j.j.priestley@iln.uio.no Språkteknologi, Korpus
Unn Røyneland Professor, Nestleiar ved MultiLing +47-22844037 +47-93831064 (mob) unn.royneland@iln.uio.no Språkvitenskap, Norsk språk, Nordisk språk, Sosiolingvistikk, Dialektologi, Språkhistorie, Nynorsk skriftkultur, Språknormering, Fleirspråklegheit
Jan Svennevig Professor +47 22856148 jan.svennevig@iln.uio.no Retorikk, Kommunikasjon, Nordisk språk, Tekstvitenskap, Flerspråklighet
Kjell Magne Yri Professor emeritus +47 22854902 k.m.yri@iln.uio.no Lingvistikk
Lilja Øvrelid Professor +47 22840850 liljao@ifi.uio.no