English version of this page

Lingvistisk kapasitetsbygging i Etiopia (avsluttet)

I Etiopia snakkes det over 89 språk ved siden av tegnspråk. Mange av språkene er dårlig beskrevet og mangler skriftspråk og grunnleggende ressurser som grammatikker, ordbøker og lærebøker.

Vei med folk og dyr som går. Landskap med et veldig stort grønt tre ved veien.
Foto: Wikimedia

Om prosjektet

Prosjektet "Lingvistisk kapasitetsbygging - verktøy for en inkluderende utvikling av Etiopia" skal stimulere til kapasitetsbygging og økt kunnskap på etiopiske universiteter for noen av disse språkene slik at språkene kan brukes i utdanning og på andre demokratiske arenaer i utviklingen av et moderne Etiopia. Etiopisk tegnspråk er ett av språkene som er dårlig beskrevet og som vies stor oppmerksomhet i prosjektet.

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetene i Addis Ababa og Hawassa, Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Multiling, Senter for flerspråklighet. Prosjektet mottar støtte fra Norad gjennom NORHED.
 

Les mer på hjemmesiden til prosjektet.

Varighet

 til 2020

Publisert 26. mai 2014 13:45 - Sist endret 19. mars 2021 15:08

Kontakt

Norsk prosjektkoordinator Janne Bondi Johannessen


Nedenfor er prosjektdeltakerne fra UiO.