English version of this page

Kulturmøter mellom norske Marte Meo-terapeuter og barnepleiere ved Haydom lutherske sykehus i Tanzania (avsluttet)

Dette prosjektet studerer tverrkulturell lingua franca-interaksjon mellom norske terapeuter og tanzanianske pleiere ved et barnehjem i Tanzania.

Om prosjektet

Prosjektet er tilknyttet et større prosjekt hvor terapeuter fra Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri ved Sørlandet sykehus søker å styrke pleiernes oppmerksomhet om barnas mentale helse. Videoopptak fra rådgivningssesjoner blir analysert i et multimodalt perspektiv. Målet med prosjektet er å analysere hvordan deltakerne forholder seg til de potensielt utfordrende asymmetriene i språklig, kulturell og profesjonell bakgrunn. 

Mål

Målet med prosjektet er å analysere hvordan deltakerne forholder seg til de potensielt utfordrende asymmetriene i språklig, kulturell og profesjonell bakgrunn. 

Samarbeid

Medlemmer av Multikul forskergruppe ved Universitetet i Agder: Kristine Hasund (leder), Eli Marie Drange, Gro Renee Rambø

Publisert 1. juli 2014 13:49 - Sist endret 21. nov. 2019 14:13