English version of this page

Møte med tekster på 5. trinn

Vi utforsker hvordan elever takler de nye utfordringene de møter på 5. trinn.

Overganger i utdanningssystemet står det med tekst. Elever i klasserom og en tabell over høyere utdanning.  Illustrasjon.
Foto: UiO/Colourbox)

Om prosjektet

Overgangen fra 4. til 5. trinn regnes tradisjonelt for å være spesielt krevende siden nye fag introduseres, fagene spesialiseres og lærebøkene har mer fagspesifikk informasjon og vanskeligere vokabular.

På høsten på 5. trinn gjennomføres nasjonale prøver i lesing, engelsk og regning, prøver som skal bistå lærere i å tilrettelegge elevenes overgang mellom trinnene. Vi utforsker hvordan elevene takler de nye utfordringene, hva slags tekster og språkpraksiser de møter, og hvordan lærerne tilrettelegger undervisningen for at elevene skal kunne utvikle både språk og kompetanse i de ulike fagene.

I et pilotprosjekt følger vi en gruppe elever gjennom to skoledager, observerer, intervjuer både lærere og elever og analyserer læreboktekstene og andre tekster de møter og tekstene de selv produser, for å se hvordan de forstår det faglige innholdet og selv gjør bruk av det.  

Samarbeid

Lise Iversen Kulbrandstad (hihm.no), Høgskolen i Hedmark

Emneord: Flerspråklig kompetanse, Flerspråklig praksis, Flerspråklighet ideologier og språkpolitikk
Publisert 10. okt. 2013 21:05 - Sist endret 18. nov. 2022 15:14

Kontakt

Anne Golden

(+47) 22854291

(+47) 90939590