English version of this page

Kognitiv kontroll og mønstre ved tospråklig afasi (avsluttet)

Dette er et underprosjekt til flaggskipprosjektet Studies of multilingual aphasia.

Portrett.

Ekaterina Kuzmina.

Foto: Nadia Frantsen, UiO.

Hovedmålet til prosjektet mitt er å gi en bedre forståelse av karakteren til språkskademønstre ved tospråklig afasi. Mer spesifikt tester jeg hypotesen om at nedsatt kognitiv kontroll har noe å si for språkskader hos personer med tospråklig afasi. Resultatene fra dette prosjektet kommer til å forbedre forståelsen av den kognitive kontrollens rolle når man gjør greie for språkskader hos tospråklige individer. På den måten kan disse dataene brukes i utviklingen av verktøy og strategier for en vurdering og behandling som er bedre egnet for tospråklige med afasi.

Publisert 4. mai 2017 17:20 - Sist endret 21. apr. 2020 10:32