Tor Erik Johnsen

I permisjon
Bilde av Tor Erik Johnsen
English version of this page
Telefon +47-22854794
Treffetider I permisjon
Brukernavn
Postadresse ILOS Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Jeg er i permisjon fra 15.12.2017 til 03.08.2018. Min vikar er Mia Brunelle Jønnum.

Ansvarsområder

 • emner i engelskspråklig litteratur, amerikanske og britiske studier (ENG og NORAM)
 • emnekombinasjoner (emnegrupper) innen disse fagområdene.
 • oppbygging og gjennomføring av studier innen disse fagområdene.
 • masterstudier i engelsk litteratur.
 • masterstudier i English Literature, American and British Studies.
 • engelsk bachelor
 • Nord-Amerika studier bachelor og master
 • utveksling
 • masterspesialisering i engelsk for lektorprogramstudenter
 • emnegrupper i engelsk i lektorprogrammet
 • superbruker FS, TP og Vortex (ILOS).
 • Internasjonalisering
 • Studieveiledning - send epost for å avtale kompetanseveiledning eller veiledning innen studievaner og studieteknikker

Verv: Medlem instituttstyret ILOS. Vara fakultetsstyret HF.

Emneord: Studieinformasjon og undervisningsplanlegging, Studieadministrasjon, Engelsk
Publisert 21. mai 2010 17:09 - Sist endret 4. apr. 2018 15:59