English version of this page

Studier

Studenter sitter på en trapp i Roma.

Ved Instituttet i Roma tilbys undervisning på bachelor- og masternivå i kunsthistorie, antikke studier, italiensk, historie, samt et flerfaglig emne om Roma fra antikken til moderne tid. Vi tilbyr også etterutdanningskurs for lærere i den videregående skole. 

Emner

Undervisning foregår ved Instituttet i Roma både i vår- og høstsemesteret, med studenter fra hele Norge. Tre emner har hele sin undervisning i Roma, mens mange andre har undervisning i Norge med ekskursjoner til Roma.

Vær oppmerksom på at søknadsfrister- og prosedyrer kan avvike fra det er som er vanlig ved HFs øvrige institutter. Spørsmål angående opptak og annen studieadministrasjon må rettes til instituttet i Norge som er emneansvarlig.

Høst 2021

Emner tilbudt i høstsemesteret

 • ROMA2020 Roma – sted og symbol. 
  Emnet er en flerfaglig tilnærming til Roma som sted og symbol fra antikken til moderne tid, med spesielt fokus på kulturelle, politiske og religiøse endringer. Emnet er rettet mot studenter fra Universitetet i Agder, Bergen, Oslo, Tromsø, og Trondheim. Emneansvarlig: Det norske institutt i Roma har det faglige ansvaret, men opptak skjer ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), UiO. Søknad via Studentweb
 • KUN2031/KUN4031
  Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste. 
  Emnet omhandler barokk kunst i Roma på 1600-tallet, med hovedvekt på følgende kunstnere: Bernini, Borromini og Caravaggio. Emneansvarlig er Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), UiO. Søknad via Studentweb

Emner tilbudt i vårsemesteret

 • ANT2210/ANT2211
  Antikkens Roma
  Emnet utforsker antikkens Roma fra et tverrfaglig perspektiv. Antikkens Roma var sentrum for den romerske kulturen gjennom hele sin historie og undervisningen skjer derfor nettopp i tilknytning til sentrale antikke steder, museer og minnesmerker primært i byen Roma.
  Emneansvarlig: Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK)/UiO. Søknad via Studentweb
 • ITA1110R
  Sommerkurs i italiensk språk og kultur i Roma.
  Undervisning i språk med utgangspunkt i italiensk samfunn og kultur. Emnet tar sikte på å forbedre studentenes ferdigheter i muntlig og skriftlig italiensk
  Emneansvarlig: Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk/UiO. Søknad via Studentweb
 • KUN2009/KUN4009 - NB! ingen ekskursjon våren 2022
  Senantikk og tidlig kristen kunst
  Emnet omhandler fremveksten av den kristne ikonografi i katakomber, sarkofager og monumentalutsmykning i kirkene i Roma og Ravenna.
  Emneansvarlig: Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), UiO. Søknad via Studentweb.
 • KUN2012/KUN4012 - NB! ingen ekskursjon våren 2022
  Renessansens billedkunst i Italia
  I den italienske renessansen realiserer de fremste kunstnerne samtidens idealer i storslåtte billedsykluser i palasser, villaer og kirker. Historier fra de hellige skrifter, fra antikken og fra samtiden fremstilles og får funksjon av propaganda og ideologi. 
  Emneansvarlig: Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), UiO. Søknad via Studentweb.

 • Etterutdanningskurs for lærere i den videregående skolen
  Kurset holdes vanligvis i mars. Program vil bli lagt ut på instituttets nettsider i oktober/november. 
  Kursansvarlig: Det norske institutt i Roma.
  Kontakt: epost: post@roma.uio.no eller telefon +39 0658391008. 

Instituttets studenter i sosiale medier

Studenter ved instituttet har laget en egen Facebookgruppe for studenter og forskere: