English version of this page

Kuratering av kulturarv

Som et resultat av museumsvirksomhet og kuratering, omskapes gjenstander, steder, kunnskap og praksis i økende grad til kulturarv.

Vi vil undersøke hvordan kuratering skaper kulturarv, blant annet i krysningspunktet mellom ulike fag og institusjoner. For eksempel har det museale fått fotfeste i kunstverdenen, mens kuratering har brutt ned barrierene mellom kunst- og kulturarvspraksiser.

Vi vil belyse hvordan arkiver og museer i økende grad skaper opplevelser og inviterer andre til å tolke samlinger og interagere med publikum. Forskningen vår vil belyse hvordan dette kan bidra til å endre eksisterende maktrelasjoner mellom besøkende, det offentlige og kulturarvsarenaer.

Publisert 10. jan. 2019 13:58 - Sist endret 1. juli 2022 09:27