English version of this page

Studier

Fra høsten 2019 tilbyr Litteratur, kognisjon og emosjon (LCE) en emnetråd som tar utgangspunkt i eksisterende emner ved Det humanistiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Emnetråden gir studentene muligheter til å arbeide tverrfaglig.

Studiemuligheter

  • Vi tilbyr en egen emnetråd med emner som er relevante for Litteratur, kognisjon og emosjon på bachelor- og masternivå. En emnetråd er en samling anbefalte valgfrie emner.
  • Fra og med 2019 tilbyr vi utvekslingsmuligheter med våre samarbeidspartnere i Europa og andre steder i verden.

Lesegruppe

PhD-kandidater med interesse for temaer i skjæringspunktet litteratur og psykologi inviteres til å delta i satsingens lesegruppe.

Veiledning av masterstudenter

Fra høsten 2019 tilbyr LCE spesialveiledning for studenter som ønsker å skrive masteroppgave om et emne i skjæringspunktet mellom litteratur og psykologi.

  1. Konsultasjon om hvilke valgfrie kurs fra de to fakultetene som egner seg spesielt for å utvikle seg innen faglige relevante temaer i retning kognitiv litteraturvitenskap ved starten av masterstudiet.
  2. En gruppe ekspertveiledere og sensorer for tverrfaglige prosjekter.
  3. Skriveworkshops for masterstudenter.
  4. Studentstipend for å skrive masteroppgave i et tema tilknyttet LCE.