Kåre Arnfinn Andersen

Image of Kåre Arnfinn Andersen
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO Moltke Moes vei 35 2. etg Seksjon for Historie
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo
Tags: History

Publications

 • Andersen, Kåre A. (2008). Bygdebok på nett - ny teknologi som katalysator, verktøy og medium for lokalhistorie. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. 45(2), p. 151–166.
 • Andersen, Kåre A. (1998). Hypertekst: Et elektronisk medium for kommunikasjon i et hypermedieunivers. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. p. 12–20.
 • Andersen, Kåre A. (1985). Historie og edb - nok en gang! Humanistiske data. ISSN 0800-6792. p. 26–37.

View all works in Cristin

 • Andersen, Kåre A. (1986). Databaser i "Edb på 40 timer - grunnkurs for lærere". NKSdata. 26 p.
 • Andersen, Kåre A. & Tøgersen, Bjørn (1985). Problemløsing med Pascal. NKS-forlaget. 209 p.
 • Andersen, Kåre A. & Tøgersen, Bjørn (1985). Problemløsing med Pascal. NKS-forlaget. 152 p.

View all works in Cristin

 • Andersen, Kåre A. (2007). Formidling av lokalhistorie på nett. Kan ny teknologi skape nye sjangre?
 • Andersen, Kåre A. (2007). Kravet om digital kompetanse - angår det historielæreren?
 • Andersen, Kåre A. (2006). Flekkefjord på internett - nye muligheter for lokalhistorisk forskning og formidling.
 • Andersen, Kåre A. (2006). Internett i historieundervisningen - problemer og muligheter.
 • Andersen, Kåre A. (2006). Arnfinn Kjelland og Ole Martin Sørumsgård: "Busetnadssoge (BSS). Dataprogram for utarbeiding av "ættesoge"-delen (befolkningsregisteret) i bygdebokverk av "gards- og ættesoge"-typen. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. p. 244–247.
 • Andersen, Kåre A. (2006). Internett i historieundervisningen. EVU-kurs 7. og 30. nov.
 • Andersen, Kåre A. (2005). Internett og historie – nye muligheter, mange fallgruver, og i hvilken grad berøres historiefagets metodegrunnlag?
 • Andersen, Kåre A. (2005). Framtida er digital?
 • Andersen, Kåre A. (2004). Til Ædruelighedens, Oplysningens og Moralens Fremme? Julehilsen fra Flekkefjord. ISSN 0804-6182.
 • Andersen, Kåre A. (2003). "Det forjettede land?"- om Flekkefjord på 1800-tallet, inn- og utflytting. Julehilsen fra Flekkefjord. ISSN 0804-6182.
 • Andersen, Kåre A. (2003). Minne og Tradisjon. Webapplikasjon.
 • Andersen, Kåre A. (2003). Hovedfags- og magistergradsavhandlinger med lokal- og regionalhistorisk ramme. 1907-1985. Webapplikasjon.
 • Andersen, Kåre A. (2003). Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie -1994. Webapplikasjon.
 • Andersen, Kåre A. (2003). New Media in Historical Research and Teaching.
 • Andersen, Kåre A. (2002). Da Flekkefjord ble by, men egentlig ikke ønsket det. Julehilsen fra Flekkefjord. ISSN 0804-6182. p. 39–44.
 • Andersen, Kåre A. (2002). "Katalog over det store kongelige Biblioteks Haandskriftsamling 11" - en Web-applikasjon.
 • Andersen, Kåre A. (2002). IKT og strategivalg ved Norsk lokalhistorisk institutt.
 • Andersen, Kåre A. (2001). Det Andet Slags ere Bønder veed Søekanten... Julehilsen fra Flekkefjord. ISSN 0804-6182.
 • Andersen, Kåre A. (2000). Blant poteter, faar og sviin i Flekkefjord by. Julehilsen fra Flekkefjord. ISSN 0804-6182. p. 13–19.
 • Andersen, Kåre A. (2000). Hollenderbyen i Flekkefjord - et virtuelt besøk.
 • Andersen, Kåre A. (2000). Hypertekst - definisjon og bruk.
 • Andersen, Kåre A. (1999). Gunnar Thorvaldsen: Databehandling for historikere. Arkivmagasinet. ISSN 0801-5449. p. 66–69.
 • Andersen, Kåre A. (1999). Flekkefjord med sine innviker... Julehilsen fra Flekkefjord. ISSN 0804-6182. p. 39–45.
 • Andersen, Kåre A. (1999). Internett i skolen - lærerens nye rolle eller "keiserens nye klær"? [Radio]. Inst. for lingv. fag : Univ. i Oslo.
 • Schartum, Dag Wiese; Andersen, Kåre A.; Bratteteig, Tone; Dahl, Tone Tellevik; Lovett, Hilde & Lundby, Knut [Show all 8 contributors for this article] (1999). Tverrfaglig informatikk. Forslag om å opprette et IT-rettet grunnfag knyttet til Det juridiske, Det historisk-filosofiske, Det samfunnsvitenskapelige og Det utdanningsvitenskapelige fakultet. [Radio]. Universitetet i Oslo.
 • Andersen, Kåre A. (1999). Vill i hyperrommet? [Radio]. Blindern : kulturnett.no.
 • Andersen, Kåre A. (1998). Flekkefjord 1801. Julehilsen fra Flekkefjord. ISSN 0804-6182.
 • Andersen, Kåre A. (1998). En virtuell byvandring i Flekkefjord. [Radio]. Inst. for lingv. fag : Univ. i Oslo.
 • Andersen, Kåre A. (1998). Hypertekst.
 • Andersen, Kåre A. (1998). Hypertekst i forskning og undervisning.
 • Apelseth, Guttorm; Andersen, Kåre A.; Bråthen, Dag Tveit; Sollesnes, Kristian & Grimstad, Gudleik (1994). Organisering av de felles tekniske tjenester ved Det historisk-filosofiske fakultet. [Radio]. Oslo.
 • Andersen, Kåre A. (1989). Blant forskningsspiraler, hermeneutiske sirkler og firkantede edb-løsninger.
 • Andersen, Kåre A. (1988). Edb i humanistisk forskning. [Radio]. Blindern : NRK/Radio.
 • Andersen, Kåre A. (2001). Nye medier i forskning og formidling. Flekkefjord museum.
 • Andersen, Kåre A. (2000). Web-programmering. UiO, Inst. for lingvistiske fag.
 • Andersen, Kåre A. (1999). Skriftkulturens utvikling + Teknologihistorie. ILF.
 • Andersen, Kåre A. (1998). SGML/HTML - en introduksjon.
 • Andersen, Kåre A. (1998). Digitalisering m.m. Universitetet i Oslo.
 • Andersen, Kåre A. (1998). CD-familien ++. Universitetet i Oslo.
 • Andersen, Kåre A. (1998). Rubreg - kortfattet brukerveiledning ver. 0.83a. Inst. for lingvistiske fag.
 • Andersen, Kåre A. (1987). Kompendium i filbehandling - noen utvalgte emner. HF-Data.
 • Andersen, Kåre A. (1986). Skifter og edb. Om utstrakt bruk av edb i en humanistisk forskningsprosess. Historisk institutt, UiO.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:34 PM - Last modified Dec. 1, 2017 1:58 PM