Kåre Arnfinn Andersen

Image of Kåre Arnfinn Andersen
Could not get user data from external service
Tags: History

Publications

 • Andersen, Kåre A. (2008). Bygdebok på nett - ny teknologi som katalysator, verktøy og medium for lokalhistorie. Heimen - Lokal og regional historie.  ISSN 0017-9841.  45(2), s 151- 166
 • Andersen, Kåre A. (1998). Hypertekst: Et elektronisk medium for kommunikasjon i et hypermedieunivers. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (3-4), s 12- 20 Show summary
 • Andersen, Kåre A. (1985). Historie og edb - nok en gang!. Humanistiske data.  ISSN 0800-6792.  (2), s 26- 37

View all works in Cristin

 • Andersen, Kåre A. (1986). Databaser i "Edb på 40 timer - grunnkurs for lærere". NKSdata.  26 s. Show summary
 • Andersen, Kåre A. & Tøgersen, Bjørn (1985). Problemløsing med Pascal. NKS-forlaget.  209 s.
 • Andersen, Kåre A. & Tøgersen, Bjørn (1985). Problemløsing med Pascal. NKS-forlaget.  152 s.

View all works in Cristin

 • Andersen, Kåre A. (2007). Formidling av lokalhistorie på nett. Kan ny teknologi skape nye sjangre?.
 • Andersen, Kåre A. (2007). Kravet om digital kompetanse - angår det historielæreren?. Show summary
 • Andersen, Kåre A. (2006). Flekkefjord på internett - nye muligheter for lokalhistorisk forskning og formidling.
 • Andersen, Kåre A. (2006). Internett i historieundervisningen - problemer og muligheter.
 • Andersen, Kåre A. (2006). Arnfinn Kjelland og Ole Martin Sørumsgård: "Busetnadssoge (BSS). Dataprogram for utarbeiding av "ættesoge"-delen (befolkningsregisteret) i bygdebokverk av "gards- og ættesoge"-typen. Heimen - Lokal og regional historie.  ISSN 0017-9841.  (3), s 244- 247
 • Andersen, Kåre A. (2006). Internett i historieundervisningen. EVU-kurs 7. og 30. nov. Show summary
 • Andersen, Kåre A. (2005). Framtida er digital?.
 • Andersen, Kåre A. (2005). Lokalhistorie og Internett. Keiserens nye klær � eller nye muligheter for forskning og formidling?.
 • Andersen, Kåre A. (2005). Mellom kultur, kapital og gamle minner. Utviklingen av Flekkefjord sentrum slik den speiles i lokalavisens spalter.
 • Andersen, Kåre A. (2005). Internett og historie – nye muligheter, mange fallgruver, og i hvilken grad berøres historiefagets metodegrunnlag?. Show summary
 • Andersen, Kåre A. (2004). Til Ædruelighedens, Oplysningens og Moralens Fremme?. Julehilsen fra Flekkefjord.  ISSN 0804-6182. Show summary
 • Andersen, Kåre A. (2003). Hovedfags- og magistergradsavhandlinger med lokal- og regionalhistorisk ramme. 1907-1985. Webapplikasjon.
 • Andersen, Kåre A. (2003). Minne og Tradisjon. Webapplikasjon.
 • Andersen, Kåre A. (2003). New Media in Historical Research and Teaching.
 • Andersen, Kåre A. (2003). Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie -1994. Webapplikasjon.
 • Andersen, Kåre A. (2003). "Det forjettede land?"- om Flekkefjord på 1800-tallet, inn- og utflytting. Julehilsen fra Flekkefjord.  ISSN 0804-6182.
 • Andersen, Kåre A. (2002). Da Flekkefjord ble by, men egentlig ikke ønsket det. Julehilsen fra Flekkefjord.  ISSN 0804-6182.  s 39- 44 Show summary
 • Andersen, Kåre A. (2002). IKT og strategivalg ved Norsk lokalhistorisk institutt.
 • Andersen, Kåre A. (2002). "Katalog over det store kongelige Biblioteks Haandskriftsamling 11" - en Web-applikasjon. Show summary
 • Andersen, Kåre A. (2001). Det Andet Slags ere Bønder veed Søekanten.... Julehilsen fra Flekkefjord.  ISSN 0804-6182.
 • Andersen, Kåre A. (2001). Nye medier i forskning og formidling.
 • Andersen, Kåre A. (2000). Blant poteter, faar og sviin i Flekkefjord by. Julehilsen fra Flekkefjord.  ISSN 0804-6182.  s 13- 19 Show summary
 • Andersen, Kåre A. (2000). Hollenderbyen i Flekkefjord - et virtuelt besøk. Show summary
 • Andersen, Kåre A. (2000). Hypertekst - definisjon og bruk.
 • Andersen, Kåre A. (2000). Web-programmering.
 • Schartum, Dag Wiese; Andersen, Kåre A.; Bratteteig, Tone; Dahl, Tone Tellevik; Lovett, Hilde; Lundby, Knut; Hesselberg, Jan & Losnegard, Aashild (1999, 01. mars). Tverrfaglig informatikk. Forslag om å opprette et IT-rettet grunnfag knyttet til Det juridiske, Det historisk-filosofiske, Det samfunnsvitenskapelige og Det utdanningsvitenskapelige fakultet. [Radio].  Universitetet i Oslo. Show summary
 • Andersen, Kåre A. (1999). Flekkefjord med sine innviker.... Julehilsen fra Flekkefjord.  ISSN 0804-6182.  s 39- 45 Show summary
 • Andersen, Kåre A. (1999). Gunnar Thorvaldsen: Databehandling for historikere. Arkivmagasinet.  ISSN 0801-5449.  (2), s 66- 69
 • Andersen, Kåre A. (1999, 05. januar). Internett i skolen - lærerens nye rolle eller "keiserens nye klær"?. [Radio].  Inst. for lingv. fag : Univ. i Oslo. Show summary
 • Andersen, Kåre A. (1999). Skriftkulturens utvikling + Teknologihistorie.
 • Andersen, Kåre A. (1999, 01. januar). Vill i hyperrommet?. [Radio].  Blindern : kulturnett.no. Show summary
 • Andersen, Kåre A. (1998). CD-familien ++. Show summary
 • Andersen, Kåre A. (1998). Digitalisering m.m. Show summary
 • Andersen, Kåre A. (1998, 05. januar). En virtuell byvandring i Flekkefjord. [Radio].  Inst. for lingv. fag : Univ. i Oslo. Show summary
 • Andersen, Kåre A. (1998). Flekkefjord 1801. Julehilsen fra Flekkefjord.  ISSN 0804-6182. Show summary
 • Andersen, Kåre A. (1998). Hypertekst. Show summary
 • Andersen, Kåre A. (1998). Hypertekst i forskning og undervisning. Show summary
 • Andersen, Kåre A. (1998). Rubreg - kortfattet brukerveiledning ver. 0.83a.
 • Andersen, Kåre A. (1998). SGML/HTML - en introduksjon. Show summary
 • Apelseth, Guttorm; Andersen, Kåre A.; Bråthen, Dag Tveit; Sollesnes, Kristian & Grimstad, Gudleik (1994, 01. november). Organisering av de felles tekniske tjenester ved Det historisk-filosofiske fakultet. [Radio].  Oslo. Show summary
 • Andersen, Kåre A. (1989). Blant forskningsspiraler, hermeneutiske sirkler og firkantede edb-løsninger.
 • Andersen, Kåre A. (1988, 01. januar). Edb i humanistisk forskning. [Radio].  Blindern : NRK/Radio.
 • Andersen, Kåre A. (1987). Kompendium i filbehandling - noen utvalgte emner. Show summary
 • Andersen, Kåre A. (1986). Skifter og edb. Om utstrakt bruk av edb i en humanistisk forskningsprosess.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:34 PM - Last modified Dec. 1, 2017 1:58 PM