Kåre Arnfinn Andersen

Image of Kåre Arnfinn Andersen
Norwegian version of this page
Phone +47 22844085
Username
Visiting address Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO Moltke Moes vei 35 2. etg Seksjon for Historie
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO
Other affiliations History
Tags: History

Publications

 • Andersen, Kåre A. (2008). Bygdebok på nett - ny teknologi som katalysator, verktøy og medium for lokalhistorie. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. 45(2), p. 151–166.
 • Andersen, Kåre A. (1998). Hypertekst: Et elektronisk medium for kommunikasjon i et hypermedieunivers. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. p. 12–20.
 • Andersen, Kåre A. (1985). Historie og edb - nok en gang! Humanistiske data. ISSN 0800-6792. p. 26–37.

View all works in Cristin

 • Andersen, Kåre A. (1986). Databaser i "Edb på 40 timer - grunnkurs for lærere". NKSdata. 26 p.
 • Andersen, Kåre A. & Tøgersen, Bjørn (1985). Problemløsing med Pascal. NKS-forlaget. 152 p.
 • Andersen, Kåre A. & Tøgersen, Bjørn (1985). Problemløsing med Pascal. NKS-forlaget. 209 p.

View all works in Cristin

 • Andersen, Kåre A. (2007). Formidling av lokalhistorie på nett. Kan ny teknologi skape nye sjangre?
 • Andersen, Kåre A. (2007). Kravet om digital kompetanse - angår det historielæreren?
 • Andersen, Kåre A. (2006). Arnfinn Kjelland og Ole Martin Sørumsgård: "Busetnadssoge (BSS). Dataprogram for utarbeiding av "ættesoge"-delen (befolkningsregisteret) i bygdebokverk av "gards- og ættesoge"-typen. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. p. 244–247.
 • Andersen, Kåre A. (2006). Internett i historieundervisningen. EVU-kurs 7. og 30. nov.
 • Andersen, Kåre A. (2006). Flekkefjord på internett - nye muligheter for lokalhistorisk forskning og formidling.
 • Andersen, Kåre A. (2006). Internett i historieundervisningen - problemer og muligheter.
 • Andersen, Kåre A. (2005). Framtida er digital?
 • Andersen, Kåre A. (2005). Internett og historie – nye muligheter, mange fallgruver, og i hvilken grad berøres historiefagets metodegrunnlag?
 • Andersen, Kåre A. (2004). Til Ædruelighedens, Oplysningens og Moralens Fremme? Julehilsen fra Flekkefjord. ISSN 0804-6182.
 • Andersen, Kåre A. (2003). Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie -1994. Webapplikasjon.
 • Andersen, Kåre A. (2003). Minne og Tradisjon. Webapplikasjon.
 • Andersen, Kåre A. (2003). Hovedfags- og magistergradsavhandlinger med lokal- og regionalhistorisk ramme. 1907-1985. Webapplikasjon.
 • Andersen, Kåre A. (2003). "Det forjettede land?"- om Flekkefjord på 1800-tallet, inn- og utflytting. Julehilsen fra Flekkefjord. ISSN 0804-6182.
 • Andersen, Kåre A. (2003). New Media in Historical Research and Teaching.
 • Andersen, Kåre A. (2002). "Katalog over det store kongelige Biblioteks Haandskriftsamling 11" - en Web-applikasjon.
 • Andersen, Kåre A. (2002). Da Flekkefjord ble by, men egentlig ikke ønsket det. Julehilsen fra Flekkefjord. ISSN 0804-6182. p. 39–44.
 • Andersen, Kåre A. (2002). IKT og strategivalg ved Norsk lokalhistorisk institutt.
 • Andersen, Kåre A. (2001). Det Andet Slags ere Bønder veed Søekanten... Julehilsen fra Flekkefjord. ISSN 0804-6182.
 • Andersen, Kåre A. (2000). Blant poteter, faar og sviin i Flekkefjord by. Julehilsen fra Flekkefjord. ISSN 0804-6182. p. 13–19.
 • Andersen, Kåre A. (2000). Hollenderbyen i Flekkefjord - et virtuelt besøk.
 • Andersen, Kåre A. (2000). Hypertekst - definisjon og bruk.
 • Andersen, Kåre A. (1999). Vill i hyperrommet? [Radio]. Blindern : kulturnett.no.
 • Andersen, Kåre A. (1999). Internett i skolen - lærerens nye rolle eller "keiserens nye klær"? [Radio]. Inst. for lingv. fag : Univ. i Oslo.
 • Schartum, Dag Wiese; Andersen, Kåre A.; Bratteteig, Tone; Dahl, Tone Tellevik; Lovett, Hilde & Lundby, Knut [Show all 8 contributors for this article] (1999). Tverrfaglig informatikk. Forslag om å opprette et IT-rettet grunnfag knyttet til Det juridiske, Det historisk-filosofiske, Det samfunnsvitenskapelige og Det utdanningsvitenskapelige fakultet. [Radio]. Universitetet i Oslo.
 • Andersen, Kåre A. (1999). Flekkefjord med sine innviker... Julehilsen fra Flekkefjord. ISSN 0804-6182. p. 39–45.
 • Andersen, Kåre A. (1999). Gunnar Thorvaldsen: Databehandling for historikere. Arkivmagasinet. ISSN 0801-5449. p. 66–69.
 • Andersen, Kåre A. (1998). En virtuell byvandring i Flekkefjord. [Radio]. Inst. for lingv. fag : Univ. i Oslo.
 • Andersen, Kåre A. (1998). Flekkefjord 1801. Julehilsen fra Flekkefjord. ISSN 0804-6182.
 • Andersen, Kåre A. (1998). Hypertekst.
 • Andersen, Kåre A. (1998). Hypertekst i forskning og undervisning.
 • Apelseth, Guttorm; Andersen, Kåre A.; Bråthen, Dag Tveit; Sollesnes, Kristian & Grimstad, Gudleik (1994). Organisering av de felles tekniske tjenester ved Det historisk-filosofiske fakultet. [Radio]. Oslo.
 • Andersen, Kåre A. (1989). Blant forskningsspiraler, hermeneutiske sirkler og firkantede edb-løsninger.
 • Andersen, Kåre A. (1988). Edb i humanistisk forskning. [Radio]. Blindern : NRK/Radio.
 • Andersen, Kåre A. (2001). Nye medier i forskning og formidling. Flekkefjord museum.
 • Andersen, Kåre A. (2000). Web-programmering. UiO, Inst. for lingvistiske fag.
 • Andersen, Kåre A. (1999). Skriftkulturens utvikling + Teknologihistorie. ILF.
 • Andersen, Kåre A. (1998). Digitalisering m.m. Universitetet i Oslo.
 • Andersen, Kåre A. (1998). SGML/HTML - en introduksjon.
 • Andersen, Kåre A. (1998). Rubreg - kortfattet brukerveiledning ver. 0.83a. Inst. for lingvistiske fag.
 • Andersen, Kåre A. (1998). CD-familien ++. Universitetet i Oslo.
 • Andersen, Kåre A. (1987). Kompendium i filbehandling - noen utvalgte emner. HF-Data.
 • Andersen, Kåre A. (1986). Skifter og edb. Om utstrakt bruk av edb i en humanistisk forskningsprosess. Historisk institutt, UiO.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:34 PM - Last modified Dec. 1, 2017 1:58 PM