Kåre A Andersen

Image of Kåre A Andersen
Norwegian version of this page
Phone +47-22844085
Username
Visiting address Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO Moltke Moes vei 35 2. etg Seksjon for Historie
Other affiliations History
Tags: History

Publications

  • Andersen, Kåre A. (2008). Bygdebok på nett - ny teknologi som katalysator, verktøy og medium for lokalhistorie. Heimen - Lokal og regional historie.  ISSN 0017-9841.  45(2), s 151- 166

View all works in Cristin

  • Andersen, Kåre A. (2007). Formidling av lokalhistorie på nett. Kan ny teknologi skape nye sjangre?.
  • Andersen, Kåre A. (2007). Kravet om digital kompetanse - angår det historielæreren?. Show summary
  • Andersen, Kåre A. (2006). Flekkefjord på internett - nye muligheter for lokalhistorisk forskning og formidling.
  • Andersen, Kåre A. (2006). Internett i historieundervisningen - problemer og muligheter.
  • Andersen, Kåre A. (2006). Arnfinn Kjelland og Ole Martin Sørumsgård: "Busetnadssoge (BSS). Dataprogram for utarbeiding av "ættesoge"-delen (befolkningsregisteret) i bygdebokverk av "gards- og ættesoge"-typen. Heimen - Lokal og regional historie.  ISSN 0017-9841.  (3), s 244- 247
  • Andersen, Kåre A. (2006). Internett i historieundervisningen. EVU-kurs 7. og 30. nov. Show summary
  • Andersen, Kåre A. (2005). Framtida er digital?.
  • Andersen, Kåre A. (2005). Lokalhistorie og Internett. Keiserens nye klær � eller nye muligheter for forskning og formidling?.
  • Andersen, Kåre A. (2005). Mellom kultur, kapital og gamle minner. Utviklingen av Flekkefjord sentrum slik den speiles i lokalavisens spalter.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:34 PM - Last modified Dec. 1, 2017 1:58 PM