Deltakere i 1814-grunnloven – historisk virkning og sosial forankring

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Odd Arvid Storsveen Professor +47 22858183 +47-97733392 o.a.storsveen@iakh.uio.no Historie, Politisk historie, Nasjonalisme, Kulturhistorie, 1800-tallet, Teori og metode
Hilde Sandvik Professor +47 22855741 hilde.sandvik@iakh.uio.no Historie, Kvinnehistorie, Kjønnshistorie, Dansketiden, Sosialhistorie
Amund Pedersen
Håkon Evju Førsteamanuensis +47 22857211 hakon.evju@ifikk.uio.no Idehistorie, Opplysningstid, Historiografi, Idéhistorie, Politisk idehistorie, Økonomisk idehistorie
Marthe Hommerstad
Martin Austnes
Bård Frydenlund
Trond Egil Svandal
Tiago Manuel Matos

Andre deltakere