Tidligere arrangement

I anledning stemmerettsjubileet og 20 år siden Tove Stang Dahls død - holder Avdeling for kvinnerett, barnerett, diskriminerings og likestillingsrett 21 mars stort internasjonalt seminar i Nasjonalgalleriet: Women's Human Rights and Culture: Challenges for International and National Law

18. april kl 18: Gro Hagemann: 100 år med stemmerett for alle? Sagveien 21

På hundreårsdagen for kvinnestemmeretten, den 11. juni, arrangeres det et forskerseminar i Stortingets lokaler.

Seminaret pågår fra  klokka 12 til 18. Seminaret handler om retorikk og kvinnestemmeretten. Det er mange spennende innledere, deriblant Gro Hagemann, Berit von der Lippe, Beatrice Halsaa og Johan L. Tønnesson. Kontaktperson er Johan L. Tønneson: johan.tonnesson@iln.uio.no

Publisert 4. juni 2013 21:23 - Sist endret 9. aug. 2013 16:18